Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 09


Serija o Valu - poglavlje 9

 

Gevaudanska zvijer, Spring-Heeled Jack, Mothman, i ostali dimenzionalni „slu?ajni prolaznici“

(Spring-Heeled Jack = Jack koji je naoružan elasti?nim (sa oprugama) potpeticama; zvu?i nezgrapno pa ?u ostaviti originalno ime – p.p.)
(Mothman = ?ovjek-moljac – p.p.)

 

Paaa, znam da sam rekla da ?emo se vratiti na Val, to?no, i jesmo. Ali najprije bih htjela skrenuti na zabavni i zanimljiv subjekt „?udovišta“!

To! ?udovišta! Sada pitate kakve veze imaju ?udovišta sa Valom? Pa, možda velike.

Tijekom povijesti bilo je izvještaja o ?udnim i anomali?nim stvorenjima koja su posjetila naš svijet. Naj nedavniji i dobro objavljeni slu?aj je o tzv., Kupakabri, (primarno) poznat iz Južne Amerike. Oni od vas koji su ?itali izvještaje o tom bizarnom stvorenju odmah ?e to povezati sa slu?ajevima koje ?u nabrojati za vaše zadovoljstvo ?itanja.

„U udaljenom dijelu Francuske u 18.st. prikradala se plja?kaška zvijer tako užasna da su njezina krvava djela prešla u legendu...“

Tako po?inje jedna verzija pri?e „Gevaudanska zvijer“, o ?udnom i užasnom stvorenju koje je svoje bješnjenje i teror zapo?elo u junu 1764., i nastavilo svoja zagonetna pojavljivanja i nestajanja kroz više od dvije godine.

Zapo?elo je u šumi Mercoire blizu Langogne kada je mlada žena bila vani ?uvaju?i svoje krave. Iznenada je na nju jurnula odvratna zvijer. Njeni su psi (?udno) pobjegli, a ona bi bila ubijena da krave nisu svojim rogovima zadržale zvijer. Žena se izvukla sa nekoliko ogrebotina, pocijepanom odje?om i rastrojenim živcima. (rastrojeni živci SU izgleda bili jedna od konstanti u ovakvim slu?ajevima, što može bit „veza“, kako ?emo dalje vidjeti).

Bila je sposobna opisati zvijer ljudima iz svog sela, kao veli?ine krave, sa vrlo širokim grudima, golemom glavom i vratom, kratkim uspravnim ušima i nosom poput hrta. Dvije duge kljove izvirivale su sa svake strane crnih usta. Rep mu je bio dug i iznimno tanak i imao je crne pruge od vrha glave do vrha repa. Tako?er je rekla da je mogao skakati i do 30 stopa (cca 10 m) u jednom skoku. Op?enito se mislilo nakon ovog saslušanja opisa, da se tamo radilo o nekoj vrsti divovskog vuka.

Imamo li tu posla sa histeri?nim izvještajem? Mislim, tko je ikada ?uo o vuku veli?ine krave? Vuk koji može presko?iti 10 metara u jednom skoku? Imajte i te „skokove“ na pameti tako?er...

U mjesecima koji su slijedili, zvijer je napadala žene i djecu i usamljene ljude koji su izvodili stoku na ispašu. Mnogi su bili prožderani ili odnešeni. Ljudi su tako?er našli polu-rastrgana tijela sa otrgnutim udovima razbacanima uokolo.

08. oktobra 1764., dva su lovca vidjela zvijer i pucala u nju sa samo 10 koraka udaljenosti. U ovom je slu?aju zvijer pala, ali se brzo pridigla. Lovci su još jednom opalili – i opet je zvijer pala. No, brzo se oporavila i nesigurno odjurila u obližnju šumu. Kako je odjurila, tako su je lovci još jednom pogodili, i svaki je put pala, podigla se i nastavila bježati.

Ljudi su bili sigurni da je ozbiljno ranjena i da ?e je prona?i mrtvu sljede?eg dana. Umjesto toga, ve?i broj ljudi nego ina?e bio je usmr?en u danima koji su uslijedili, kao da je zvijer izvršavala odmazdu zbog napada na nju.

Sljede?i mjesec kapetan Duhamel preuzeo je situaciju i organizirao pješaštvo i goni?e tako da on i njegova grupa draguna – 40 pješaka i 17 konjanika – mogu zvijer stjerati u kut i ubiti je. Ali zvjer se nije dala namamiti u zamku. Svaki put kad su mislili da je imaju opkoljenu i kad su po?eli pucati, uspjela je pobje?i.

Bila je ponu?ena velika nagrada za njeno hvatanja i to je privuklo lovce iz ?itave Francuske. Lov je potrajao mjesecima. Seljaci su se uskoro umorili od svih tih lovaca i vojnika koji su jeli njihovu hranu i gazili po njihovim žitaricama, te se ?uo žamor nezadovoljstva. Istovremeno, zvijer je poja?ala odmazdu, još užasnije nego prije – pravo pred nosom vojnika i lovaca! Bilo je kao da se HRANI negativnim osje?ajima i postaje mo?nija.

Kralj Luj XV poslao je poznatog lovca, Msr. Dennevala u tu pokrajinu. Dennevala je pratio glas da je ubio 1200 vukova. Po?eo je pratiti Zvijer sa svojim psima u februaru 1765.

U martu, dok je Denneval bio pratio zvijer ve? mjesec dana, troje djece iz familije imenom Denis, ?uvala su svoju stoku blizu Malzieua. Jacques (16) je potpalio vatru ispod kamena u otkopu, a Julienne (20), je tada lutala nešto dalje, dok je Jeanne bila blizu Jacquesa koji je ?uvao vatru. Iznenada je vrisnula. Zvijer je bila iznad nje i š?epala ju za glavu. Jacques ju je uspio spasiti bacanjem zvijeri u vatru i drže?i je u vatri, dok nije urlaju?i pobjegla.

Jeanne je ostala sa dvije rupi?aste rane – po jedne iza svakog uha – i razderanog ramena; no sve su rane zacijelile. Ali Jeanne je poludila i nikada se nije izlije?ila. Ona je doživljavala opetovane napade užasne drhtavice koji su je natjeravali u vrisak kao da ju je zvijer ponovo zasko?ila. Njena sestra Julienne, koja je (kada se pravi napad bio dogodio) tada bila sa njom, ali je bila odlutala dalje za trenutak, osje?ala se krivom što ju nije zaštitila, i ?uli su je kako je rekla: „Sada je ili zvijer, ili ja.“ Po?ela je sebe „izlagati“ zvijeri tako što je lutala padinama Malzieua.

Jacques Denis zavjetovao se da ?e osvetiti sestru, Jeanne, i pridružio se poznatom lovcu Dennevalu. Taktika koju je koristio uklju?ivala je dozvoljavanje zvijeri da zadobije povjerenje da izi?e na otvoreni prostor, tako da bi je onda mogli okružiti lovci i psi, radije nego da ju pokušavaju stjerati u kut. No, ni ta strategija nije funkcionirala. Zvijer je ?esto bila progonjena psima i ljudima koji su ubrzo postajali iscrpljeni jurnjavom po teškom terenu, dok je ?udovište nastavljalo sa svojom o?ito nadljudskom izdržljivoš?u. I, uvijek je iza sebe ostavljalo tragove poklane djece, rastrganih tijela i dijelove tijela.

29. aprila 1765., vlastelin imenom De la Chaumette spazio je zvijer blizu svoje ku?e u Saint-Chelyu. Vidio je da se prikrada pastiru na pašnjaku, pa je pozvao svoja dva brata da do?u sa oružjem, pa su njih trojica otišla da zasko?e zvijer. Upucali su je, i zvijer je pala, otkotrljavši se nekoliko puta. De la Chaumette je ponovo pucao. Zvijer se otkotrljala prema šumi, uspijevši da izmakne u zaklon. Iza nje su ostale velike fleke krvi po zemlji i grmlju pa je bilo o?ito da je zvijer bila ranjena. Svi su mislili da je otišla dalje da crkne.

To se dogodilo na po?etku Proljetnog Sajma u Malzieu, u maju 1765., pa se pretvorilo u veliko slavlje povodom smrti zvijeri. Sredinom veselja, u galopu je stigao jaha? i povikao: „Margerita je gotova. Zvijer ju je dograbila!“

Margerita je bila prijateljica Jacquesa Denisa, mladi?a koji se zakleo da ?e ubiti zvijer kako bi osvetio svoju sestru, Jeanne. Odjurio je da prona?e Margeritu, i našao ju je na periferiji sela kako leži u lokvi krvi rasporena vrata. (Izgleda neobi?no kako je ova obitelj imala toliko „veza“ sa zvijeri?)

Tog je dana zvijer ubila troje ljudi, ali ?ak nije ni marila da ih pojede kao što je obi?avala. Još jedna serija „odmazde“ zbog toga što je bila upucana?

U svakom slu?aju, te jezive smrti uzrokovale su da seljaci po?nu luditi u bijesu i o?aju. Grabili su vile, koplja, duga?ke motke, bajunete i štogod im je došlo pod ruku, dali su psima da onjuše svjež trag zvijeri, a poveo ih je uvrije?eni Jacques Denis, riješen da na?e zvijer pod svaki cijenu!

Kako je bilo, Jacques se ubrzo našao suo?en sa zvijeri po drugi put. Nasrnuo je bajunetom. Zvijer ga je nadvisila, i bio bi ubijen da utom trenu nije stigla gomila seljaka, što je otjeralo zvijer.

Kralj je bio bijesan jer je ta zvijer ?inila da Francuska ispada smiješno. Engleska ju je koristila kao sredstvo za „šamaranje Francuske“, i to je bila situacija koja se više nije mogla tolerirati. Luj je poslao svog osobnog oružara, Antoina de Beauternea da riješi problem.

Veliki lovac Denneval ve? je bio odustao nakon neuspjeha u junu. Istovremeno, zvijer je bjesnila. 16. juna š?epala je malu curicu koja je spašena u zadnji tren. 24. juan ubila je 14-godišnjeg momka, požderala 45-godišnju ženu i odnijela još jednu djevojku.

Tada se umiješala crkva, izjavljuju?i da je zvijer „glasnik zla“ poslan da kazni ljude zbog njihovih grijeha. (kako tipi?no!) Glasine o vradžbinama, mra?nim ritualima i vukodlacima po?ele su se širiti i sve je više bivalo jasno da to NIJE vaš normalni „divovski vuk“ ili bilošto sa ?ine su se ljudi do sada sreli!

I tako, kroz tri mjeseca, kraljev „rješava? problema“, Antoine de Beauterne nije napravio ništa. Pregledao je podru?je, crtao mape, nadzirao rute zvijeri i samo op?enito analizirao problem. Kona?no, 21. septembra organizirao je potjeru sa 40 lokalnih lovaca i 12 pasa.

Prate?i de Beauterneove upute, temeljene na njegovoj „intuiciji“, goni?i su okružili jarugu u Pommierovoj šumi. Iznenada, psi su po?eli bijesno lajati. Zvijer je zaista bila tamo, zna?i da su de Beauterneove analize bile to?ne. Pušteni su psi i zvijer je istjerana na ?istinu. Po?ela je skretati u širokom luku prema rubu šume traže?i izlaz za bijeg. Oklijevala je a onda izašla naprijed na sunce. De Beauterne ju je upucao, a sa?ma ju je pogodila u desno rame. Jedan je hitac prošao kroz desno oko u lubanju. Zvijer je pala i lovci su zapuhnuli u rog trijumfa.

Iznenada, na op?e iznena?enje sviju, zvijer se digla i pošla prema Antoinu de Beauterneu. Netko je pucao na nju i hitac joj je prošao kroz butinu. No, o?ito posjeduju?i natprirodnu energiju, zvijer se okrenula, pronašla rupu u „mreži“ i odjurila na proplanak iza.

Tada se ponovno srušila. Kona?no mrtva.

Mjerila je 6 stopa (1 stopa = 0,3048 m – p.p.) od nosa do baze repa i težila 143 funte (1 funta = 0.45359237 kilograma – p.p.). Imala je veliku glavu sa kljovama dugim oko 6 cm. Bila je preparirana i odnešena kralju. Kasnije je preba?ena u Muzej Povijesti Prirode gdje su je držali do po?etka 20.st. Gdje bi mogla biti danas, nisam uspjela odrediti, jer je ve?ina izvora u Francuskoj.

Ali to NIJE bio kraj pri?e! Kako je bilo, kroz slijede?a 2 mjeseca – sve do novembra 1765., - ubijanja su se nastavila ali je naredbom kralja o tome bilo zabranjeno razgovarati! Dakle, ili „prava“ zvijer nije bila ubijena, ili su bile DVIJE!

Decembar je bio no?na mora. Ljudi su se zabarikadirali u svoje ku?e u užasu od terora zvijeri koju se nije smjelo spominjati.

Julienne Denis koja se bila zaklela „ili zvijer, ili ja“ nastavila je lutati krajolikom u nekoj vrsti polu-ludila i nestala dan prije Boži?a. Jacques Denis izašao je vani da potraži svoju sestru. Ona nikada više nije bila vi?ena iako su neki neprepoznatljivi ostatci bili prona?eni u uskoj jaruzi tjedan dana kasnije.

Cijelu tu zimu pokolj se nastavio. Napravljene su nove potrage, ali je „negodovanje“ javnosti i „masovna histerija“ bila zataškavana kraljevom naredbama. Zima 1766/67. bila je mirnija sa samo nekoliko nestanaka. Ali u prolje?e, pokolj je ponovo po?eo. Nije se ni znalo koliko je ljudi ubijeno jer zbog kraljeve naredbe mnoge smrti od zvijeri nisu bile zabilježene kao takve, a mnoge obitelji, u strahu od kralja, nisu ni priznavale smrtne slu?ajeve. Ali od marta do juna 1767 pretpostavljalo se da je bilo najmanje 14 žrtava zvijeri u jednom malom podru?ju Paulhaca.

U maju i junu seljaci su po?imali odlaziti na hodo?aš?a da mole za oslobo?enje od zvijeri. Jedan hodo?asnik, Jean Chastel, donio je tri blagoslovljene patrone (metka) sa svog hodo?aš?a.

19. juna 1767., još je jedan lov organiziran od strane lokalnog vlastelina, a sastojao se od 300 lovaca i goni?a. Jean Chastel im se pridružio i postavio se kod Sogne d'Aubert na isti na?in kako se bio postavio i Antoine de Beauterne u Beal jaruzi, kada je prva zvijer bila ubijena. Otvorio je svoj molitvenik i po?eo ?itati dok je ?ekao zvijer.

Zvijer je u svom bijegu od pasa i goni?a, izašla pravo pred Chastela. Chastel je mirno dovršio molitvu, zatvorio knjigu, skinuo nao?ale i spremio ih u džep. Tada je podigao pušku i opalio. Zvijer je pala, a izviješteno je da je rekao: „Ne?eš više ubijati!“

Prema razli?itim izvorima, nakon što je i druga zvijer bila rasporena, unutar nje su na?eni ostatci male curice. Nekoliko tjedana truplo ogromnog stvora prevožena je po okolici u proslavljanju njezinog pogubljenja. Re?eno je da na mjestu gdje je zvijer pala, ne?e rasti trava.

H. Sidky, autor Vradžbine, Vukodlaštva, Droge i Bolesti: Antropološko istraživanje Europskog lova na vještice (New York: Peter Lang Publishing, Inc. 1997.) piše:

Mnogi koji su vjerovali da su ubijanja bila rezultat jednog jedinog stvora – paklenog vukodlaka – nazvali su ga „Zvijer Gevaudana.“ Angažirani su profesionalni lovci na vukove i ekipe sa psima, zajedno sa odredima draguna da zasko?e ?avolsku zvijer, a vlasti su nudile velike nagrade. U jednom je trenutku skoro 20.000 ljudi iz 73 parohije bilo uklju?eno u lov; posljedica toga je bila da je bilo ubijeno više od 1000 vukova, iako „zvijer“ nije bila me?u njima. Nedostižni stvorovi ostajali su vani nastavljaju?i sa svojim pogubnim navikama, dok mužjak iz para nije kona?no ubijen 21.septembra 1776., i ženka nekih 9 mjeseci kasnije.

Kasnije istrage dokazale su istinitost opisanih doga?aja, i da je stvorenje bilo „rijetka vrsta vuka“. To je bilo mišljenje stru?njaka onog vremena, i posljedi?no tome, kriptozoolozi potvrdili su izvještaje koriste?i kirurške izvještaje kao temelje svojih odre?enja.

Rekli su „rijedak tip vuka“ ? Koliko rijedak? Samo dva na svijetu? Ili su drugi sli?ni vukovi bili prona?eni na drugim mjestima i u druga vremena? Teško je iznijeti procjenu pri?e jer je ve?ina istraživanog materijala na francuskom, a izvještaji iz tog vremena, bez sumnje su bili s predrasudama, tako da su kasnije studije temeljene na tim izvještajima, bremenite modernim predrasudama, još opskurnije.

Ja mislim da je bilo ?udno da je u slu?ajevima kada je zvijer bila upucana, i kada se mislilo da je sigurno mrtva, ona vratila zbog osvete; ili svjesno se osve?uju?i zbog svojih rana, ili jer je bila obdarena nekom natprirodnom snagom koju je dobila kao rezultat napada na nju!

Sad, Gevaudanska zvijer bila je vrst „?uda-za-devet-dana“ u usporedbi sa Spring-Heeled Jackom koji je decenijama užasavao ljude Londona!

Još jedna vrlo interesantna pri?a koja je vrijedna pregleda.

U naša moderna vremena, pri?e o Spring-Heeled Jacku su odba?ene kao izmišljotine Viktorijanske mašte. Jedna je teorija da je to bila rabota slugu i niže klase na koje su bacili ljagu zbog svoje vlastite neinteligencije i sitnih kra?a. Neki ljudi misle da je izmišljen da straši malu djecu, u stilu: 'pazi kako se ponašaš, jer ?e te Spring-Heeled Jack ina?e...'

?injenica je: Spring-Heeled Jackova pojavljivanja naširoko su zabilježena u lokalnim i nacionalnim novinama (iako TO zasigurno nije garancija istinitosti!)

Nitko zapravo nije siguran kada se Jack prvi puta pojavio, a postoje izvori koji izvještavaju kolanje tih pri?a od 1817.g. No, tek je 1837., Jack postao artikal od šireg interesovanja.

U septembru 1837., u Londonu, Jack je napao tri žene u tami no?i. Jedna od žrtava, Polly Adams, navodno je imala pocijepanu haljinu, što je omogu?ilo Jacku da joj zagrebe trbuh svojim „oklopljenim“ prstima – o?ito se odnosilo na duge kandže. Žrtve su kasnije opisale Jacka kao visokog, vitkog, snažnog muškarca koji je nosio tamni ogrta?, sa sjajnim crvenim ili naran?astim o?ima i mogu?noš?u da bljuje plave plamenove.

Napadi su se nastavili, i Londonski lord gradona?elnik, Sir John Cowan proglasio je Spring-Heeled Jacka prijetnjom u januaru 1838. Ubrzo se oformila dobrovolja?ka grupa da ga uhvati, no on je svaki put uspio pobje?i. Navodno je bio sposoban da pobjegne rade?i velike skokove od skoro 10 m u jednom skoku! (hmm, gdje li smo TO ve? ?uli?)

U srijedu 18-og februara, 18-godišnja Lucy Scales i njena sestra Margaret vra?ale su se ku?i iz posjete bratu. Lucy je bila malo ispred svoje sestre, i kada je prošla pored ulaza u jednu uli?icu, neka figura je iz mraka sko?ila na nju pušu?i vatru u njeno lice, i zatim odskakutala u velikim skokovima. Lucy se srušila na pod u iznenadnom napadu. Dva dana kasnije, 20.februara, Jane Aslop otvorila je vrata na nasilnu zvonjavu na vratima ku?e svojih roditelja. Vani je bio jako uzbu?en ?ovjek koji se predstavio kao policajac i rekao „Zaboga, dajte svjetla, uhvatili smo Spring-Heeled Jacka!“

Jane je donijela svije?u i dodala je policajcu koji je iznenada odbacio svoj ogrta?. Ispod toga, bio je vrlo ?udno obu?en! Imao je veliku kacigu i bijeli kostim pripijen uz kožu, koji je izgledao kao da je od nepromo?ivog platna. O?i su mu bile crvene i izbuljene kako je buljio u Jane, zatim je po?eo rigati plave i bijele plamenove u Janino lice!

(U ovoj to?ki, moje pitanje je glede svije?e. Je li bilo nužno imati izvor plamena da bi se proizveo taj „zmajev dah“? Prisutnost svije?e ili drugog prvotnog izvora plamena nije spomenuta u izvještaju Lucy Scales, no ?injenica je da današnji „guta?i plamena“ koriste plamen da bi (inicijalno) pripalili isparive zapaljive smjese koje stave u svoja usta. Tu tako?er izgleda nije bilo spomena bilo kakve vrste neobi?ne arome od neke plinske smjese, što ne zna?i da je nije bilo. Svjedoci su mogli biti previše histeri?ni da bi precizno opisali svaki detalj.)

U svakom slu?aju, Jane je bila privremeno oslijepljena i Jack ju je dograbio svojim kandžastim prstima, razderao joj odje?u i pritom joj izgrebao kožu.

Naravno, Jane je vrištala iz petnih žila i dotr?ale su njene dvije sestre i dograbile je iz ?avlovih ruku, te mu zalupile vrata u nos.

Tjedan dana kasnije Jack je pokušao isti trik, no izabrana žrtva je morala biti obaviještena o prvom incidentu pa je bila na oprezu. Jack je zbrisao i svjedok je izjavio da je nosio kitnjastu ?ubu sa zlatom izvezenim „W“ na svojoj odje?i. (?)

Zvu?i kao neka vrst modernog „Superheroja“! {Batman, Spiderman ... – p.p.}

I tako, Jackova pojavljivanja postadoše manje u?estala i raširila su se na ve?e podru?je, do 1843., kada je zapo?eo novi val terora. Tada se pojavljivao u Sjevernom Hamptonshireu, Hampshireu i Isto?noj Angliji.

1845., Jack je bio primije?en u „siromašnom okrugu“, koji je ovjekovje?io Charles Dickens u Oliver Twistu, gdje je zasko?io 13-godišnju prostitutku i zapuhnuo plamen u njeno lice i bacio ju u jarak gdje se udavila. Tako je Jack od prvotnog užasavanja ljudi prešao na ubojstva (postao ubojica).

Bilo je izoliranih izvještaja o Spring-Heeled Jacku u sljede?ih 27 godina, ali ih je ve?una bila upitna u terminima slabih svjedo?anstava, ali u novembru 1872, London je ponovo bio u šoku zbog „Peckhamske Sablasti“, koja je bila komentirana kao „misteriozna i alarmantna kao što je Spring-Heeled Jack bio za prethodnu generaciju.“

1877., Jack se navodno opet pojavio u Barrakama Aldershota, u martu, a bio je i upucan od strane jednog vojnika, no izgleda da je bio otporan na metke.

10 godina kasnije, 1877., Jack je navodno isprepadao nekoliko mladih dama u Cheshireu, upavši u sobu gdje su se presvla?ile. Maznuo je drangulije sa ogrta?a i pobjegao. Za ovo je pojavljivanje re?eno da se radilo o obmani temeljenoj na opkladi nekoliko tatinih sinova, koji su se okladidli koji ?e od njih bolje imitirati originalnog Jacka na najuvjerljiviji na?in.

Bilo je mnogo teorija o tome tko bi se mogao muvati okolo maskiran kao taj ?udni stvor koji je mogao preskakati velike udaljenosti i rigati plamenove i koji je imao o?i poput žara ugljena, ali nije bilo zadovoljavaju?e verzije. Nitko nikada nije bio uhva?en, niti bio pozitivno identificiran, ?ak ni uz pomo? lutaju?ih dobrovolja?kih odreda. Bilo je brojnih „Spring-Heeled“ {opružno-potpeti?nih – p.p} figura koje su skakutale naokolo, no nikada ni za to nije bilo dano objašnjenje.

Pitanje koje mi se nametalo kada sam razmišljala o svemu tome, je ?injenica da je Jack Raspara? (Jack Trbosjek) tako?er bio „Jack“, i vremenski bi okvir uvjerljivo mogao prigrliti i NJEGOVE aktivnosti. Imam cijelu kolekciju knjiga o Raspara?u, svaka ima druga?iju teoriju o tome tko je zapravo bio Jack Raspara?, i naravno, imam svoju teoriju o tome, koja ne uklju?uje ikakve „anomali?ne doga?aje“. No, to ih ne isklju?uje iz našeg razmatranja fenomena Raspara?a, osobito kada uzmemo u obzir Gevaudansku zvijer i njen halapljiv apetit! Zasigurno je istina da je Raspara? morao imati neki zapanjuju?i na?in da „izbjegne“ prepoznavanja koje je MOGLO uklju?ivati „preskakanje preko zgrada“ ili sli?no. I, navodno, Raspara?eva ubojstva su po?ela i završila se na zagonetne na?ine za koje nije bilo ponu?eno razumsko objašnjenje, osim da je izvršitelj tih djela morao ili po?initi samoubojstvo, ili je završio u ludnici, ili otputovao u Ameriku ili Australiju. (sve su to teorije koje su ozbiljno uzete u razmatranje.)

1980-ih ?itala sam John Keelova Mothmanova Proro?anstva. Htjela bih re?i da me ta stvarno neobi?na knjiga držala no?u budnom, sa svim tim neobi?nim iznešenim stvarima koje bi zapravo MOGLE biti „tamo vani“ i o kojima znamo vrlo malo.

Nedavno sam vidjela naljepnicu na braniku (vozila): „ako niste pobjesnili, ne obra?ate pozornost“. Pa, ja bih to malo prepravila u „ako nisi ZAPANJEN (za?u?en), nisi obra?ao pozornost!“. Ima stvari koje se doga?aju na Velikom Plavom Klikeru (špigula) koje su savršeno zapanjuju?e! Charles Fort je bio veliki sakuplja? takvih stvari, i to su samo hrpe i hrpe referenci i dobro ispitanih slu?ajeva, za svakog zainteresiranog da ih prou?i. Ali kada po?nete i?i kroz njih, otvorena uma, kao dodatak zapanjenosti, vaša ?e zbunjenost narasti do takvog nivoa da se više ne?ete mo?i držati vaših starih pogleda na realnost.

U ?udnim i Neobjašnjivim Fenomenina, (Clark i Pear, 1997.) nalazimo sažetu diskusiju Mothmana, nešto nedavnijeg fenomena koji se pojavio 1966., u Zapadnoj Virginiji. Prvi puta je izviješteno da je vi?en, navodno, od dva mlada bra?na para koja su se vozila pored napuštene tvornice dinamita u Point Pleasantu kasno nave?er. Prvo su vidjeli dva velika oka, (crvenog sjaja, razumjela sam) 5 cm široka i 15 cm razmaknuta na ne?emu što je li?ilo na ?ovjeka, samo ve?e, i što je imalo velika krila smotana na le?ima!

?etvero se mladih ljudi uspani?ilo i stislo po gasu (auta), ali su to opet spazili na brdskoj strani pokraj ceste! Tada je raširilo krila poput šišmiša, podiglo se u zrak i pratilo njihov automobil. ?inilo se da ih je pratilo prili?no lako, iako su ubrzali do 160 km/h u pokušaju da ga se riješe. Jedan od svjedoka je izjavio da je držalo tempo sa njima ?ak i bez da maše krilima!

Kako to obi?no biva, izgleda da je iste no?i još netko primijetio Mothmana, ?ak i ranije. Gospodin Newell Partridge, koji živi izvan Salema, Zapadna Virginija, (oko 145 km od Point Pleasanta), gledao je televiziju kada se iznenada ekran zacrnio i pojavila se fina šara poput riblje kosti.. po?eli su glasni zavijaju?i zvukovi, 'motaju?'i do najviše visine tona, zatim isprekidano ... Zvu?alo je kao kad se vrti generator.“

Pas gosp.Partridgea po?eo je zavijati i nastavio ?ak i kada je bu?na televizija isklju?ena. Partridge je otišao vani i primijetio da pas pokazuje prema ambaru udaljenom oko 135 m, pa je usmjerio baterijsku svjetiljku u tom smjeru i vidio „dva crvena kruga ili o?i, koji su izgledali poput 'ma?jih o?iju za bicikle'.“

Pas se zaždio u tom smjeru, a Partridge ga je bezuspješno pokušavao dozvati natrag. Gosp.Partridge se vratio u ku?u po pušku, ali je živaca istanjenih vi?enjem tih 'o?iju' zaklju?io da je bolja strana junaštva diskrecija ostajanja u ku?i! Proveo je no? sa puškom zabarikadiran u ku?i.

U jutro, psa još nije bilo, a nakon dva dana Partridge je pro?itao ?lanak o vi?enju Mothmana koje su imala dva para kod tvornice dinamita. Jedan od detalja tog izvještaja bila je i izjava svjedoka koji je rekao da kada su ulazili unutar Point Pleasanta, su vidjeli tijelo velikog psa sa strane ceste, i koje je ubrzo nestalo.

Gospodin Partridge brzo je zaklju?io da bi se to moglo raditi o njegovom nestalom psu, koji više nikada nije bio vi?en!

Još jedna ?udna anomali?nost bila je da je Šerifov pomo?nik koji je istraživao izvještaj ona dva para otišao do tvornice dinamita, imao interferencije na policijskom radiju. Rekao je da su bile glasne i sli?ile na snimljene trake koje su reproducirane velikom brzinom. Bile su tako glasne da je morao isklju?iti radio.

Od tada pa do novembra 1967., prijavljena su brojna vi?enja „Mothmana“. Jedno od njih opisuje Mothmana kao nešto što se polako dizalo sa zemlje, „velika siva stvar, ve?a od ?ovjeka“, i da nije imalo glave! IMALO je dva sjajna crvena kruga na vrhu torza.

Prema Johnu Keelu, najmanje je stotinu ljudi vidjelo to stvorenje, i prikupio je sve izvještaje da bi došao do sljede?eg opisa: imalo je visinu izme?u 1,5 – 2,1 m, širi od ?ovjeka, hodalo nespretno, gegasto na humanoidnim nogama. Proizvodilo je škriputave zvukove, a o?i su bile blizu vrha ramena. Krila su bila nalik šišmiševim, ali nisu mahala kada bi letjelo. Kada bi poletjelo, bilo je to „pravo gore, kao helikopter“. Boja kože bila je siva ili sme?a, a dvoje svjedoka je izjavilo da su ?uli mehani?ko brujanje kada je preletjelo iznad njih.

Nakon 1967., vi?enja su prestala.

Gotovo svatko tko je istraživao tu stvar sa Mothmanom slaže se da se NIJE radilo o podvali. Naravno, jedan je „ekspert“ izjavio da je to morala biti dizalica za pijesak. I tako, bilo je mnogo višestrukih svjedoka vi?enja i pojedinaca koje su istražitelji i policija smatrali vrlo pouzdanima.

Za?udno, postojalo je vi?enje sli?nog stvora, kojeg je 1961., vidjela jedna žena (ponovo, u Zapadnoj Virginiji), i koja je rekla Johnu Keelu „Bilo je mnogo ve?e od ?ovjeka. Velika siva figura. Stajala je nasred ceste. Zatim se razvio par krila sa le?a i prekti?ki zauzeo cijelu cestu. Moralo je sli?iti u omanji avion. Zatim se stvorenje podiglo pravo gore ... nestaju?i iz vida u sekundama.“

I navodno je bilo vi?enje u Kentu, u Engleskoj, 1963. ?etvoro je mladih ljudi vidjelo „pad zvijezde“ preko no?nog neba i nestanak iza drve?a nedaleko od njih. Bili su prestrašeni i po?eli su bježati, no onda su stali da bi promotrili zlatno, ovalnog oblika lebde?e (na oko metar dva od zemlje) svjetlo, na oko 70-ak metara od njih. To je zatim nestalo u šumskom dijelu. Iznenada, svjedoci spaziše tamni oblik kako se gega prema njima preko polja. Bio je crn i ljudske veli?ine, bez glave i sa krilima poput šišmiša. Ovog puta ih je zahvatila panika i dali su petama vjetra!

Sli?an NLO je bio vi?en i od drugih tijekom neloliko sljede?ih no?i. 23.novembra, dvojica koja su došla da istražuju našla su „velik prostor sa polegnutom paprati“. Tako?er su tvrdili da su našli i tri velika otiska stopala 60 x 22 cm utisnuta duboko u tlo.

Je li „lete?a humanoidna kreatura“ nešto što se samo dogodilo od „NLO ludila“ koje je po?elo 1947. sa Kenneth Arnoldovim „lete?im tanjurima“? Nikako. Izgleda da se lete?a bi?a „?ovjekolike pojavnosti“ pojavljuju s vremena na vrijeme.

„Krilati ljudski oblik“ vi?en je iznad Brooklyna u New Yorku, 18.septembra 1877., o ?emu je izvijestio New York Sun. Interesantno, bilo je to u vrijeme „Spring-Heeled Jacka“ u Engleskoj.

12.septembra 1880., bio je izvještaj o „?ovjeku sa šišmiševim krilima i poboljšanim žabljim nogama... najmanje 300 m u zarku... letio prema obali New Jerseya.. [sa] nemilosrdnim i odlu?nim izrazom.“ E, sad, ne znam kako su došli do stava o nemilosrdnom i odlu?nom izrazu, možda je to zna?ilo da je bio „zastrašuju?“ svjedocima, a to je bila njihova subjektivna interpretacija straha.

V.K. Arsenyev, ruski pisac izvijestio je sljede?e o incidentu koji se dogodio 11.jula 1908., u Sikhote planinama blizu Vladivostoka:

Kiša je prestala, temperatura zraka ostala je niska, i iznad vode se pojavila izmaglica. Tada sam spazio biljeg na putu koji je vrlo sli?io ljudskom otisku stopala. Moj se pas, Alfa, nakostriješio i po?eo režati, i onda je nešto po?elo bu?iti gaze?i me?u grmljem. I nije otišlo.

Arsenyev je tada bacio kamen „prema nepoznatoj životinji... dogodilo se nešto prili?no neo?ekivano.“ Za?uo je „lepet krila. Nešto veliko i tamno izronilo je iz magle i letjelo iznad rijeke. Trenutak kasnije nestalo je u gustoj magli.“

Arsenyev je kasnije to ispri?ao nekima od lokalnog stanovništva, a oni su sa njim podijelili pri?u o „?ovjeku koji je mogao letjeti. Lovci su ?esto vi?ali njegove tragove, koji su se pojavljivali iznenada i isto tako i nestajali, i to na na?in koji bi se mogao izvesti jedino ako „?ovjek“ sleti na zemlju, i zatim se ponovo vine u zrak.“

1952., u kampu Okubo, u Kyotou, u Japanu, vojnik Ameri?kog ratnog zrakoplovstva, Sinclair Taylor, na straži, izjavio je da je ?uo zvuk glasnog lepetanja krila. Kada je pogledao gore, vidio je veliku „pticu“ na mjese?ini. Kad mu se približila, prestrašio se i napunio pušku. „Ptica“ je obustavila svoj let, i lebdjela blizu, bulje?i u vojnika. Taylor je rekao:

Stvar, koja se sada po?ela spuštati, imala je tijelo ?ovjeka. Bila je visoka oko 210 cm, i gotovo jednakog raspona krila. Po?eo sam pucati i ispraznio pušku na mjesto gdje je stvar dodirnula zemlju. No, kada sam pogledao... da vidim jesu li metci pronašli cilj, tamo nije bilo ni?ega.

Kada je razvodnik straže stigao da ispita pucnjavu i ?uo pri?u, rekao je Tayloru da mu vjeruje – jer je godinu dana ranije drugi stražar vidio istu stvar!

U augustu 1969., u Vijetnamu, blizu Da Nanga, vojnik Earl Morrison sa Prvom mornari?kom divizijom i dva druga stražara sjedili su na vrhu bunkera brbljaju?i, kada su opazili da im se nešto približava nebom. Morrison je rekao:

Vidjeli smo nekakva krila, kao u šišmiša, osim što su bila divovska u usporedbi sa normalnim šišmišem. Kada su se dovoljno približila da smo mogli vidjeti o ?emu se radi, sli?ilo je na ženu. Golu ženu. Bila je crna, koža joj je bila crna, tijelo isto. Ali je sjajila u no?i – kao nekim zelenkastim slojem.

Vojnici su promatrali kako se kreatura kre?e po nebu. U jednom je trenutku bila to?no iznad njihovih glava, 2 – 2,5 metra iznad. Morrison je rekao da je zakrila Mjesec, ali su je ipak vidjeli, jer se sjajila. Tek kada je po?ela odlaziti, ljudi su za?uli lepetav zvuk.

Morrison je mislio da je pokrivka na njenoj koži bila više kao krzno nego kao perje. Rekao je „Koža na njenim krilima izgledala je kao da je stopljena sa njenim rukama.“ Tako?er je napomenuo da su pokreti njenih ruku sugerirali da nema kostiju u njima!

Izabrala sam da ubacim ove izvještaje iznad jer predstavljaju stvari o kojima smo posebno pitali Kasiopejce. Ima toliko puno ostalih, toliko razli?itih tipova kreatura vi?enih ili sa kojima su se susreli na razli?ite na?ine tijekom godina, da baš trebate sjesti i razmisliti o našem svijetu sa potpunim strahopoštovanjem!

Da, takve stvari mogu biti zastrašuju?e – posebice onima koji nisu otvoreni anomali?noj prirodi naše stvarnosti – no, ispravnim pogledom može biti vi?ena tako da JE, zaista, naš svijet pun takvih brojnih stvari...

Ali, prelaze?i na sesiju u kojoj smo pitali o tim stvarima, (a ja ne?u i?i u opise vi?enja Kupakabre jer je na web-u puno stranica na kojima se može na?i duge, detaljne izvještaje koji su svježi), ajmo vidjeti što Kasiopejci imaju za re?i o takvim misterijama.

09.06.1995.

P: Pro?itala sam knjigu o ?udovištu nazvanom "Beauvan-ska zvijer" koja se prvo pojavila 1764. i navodno nestala 1767. Tko ili što je bila ta zvijer?

O: Entitet iz druge dimenzije koji je "pao kroz prozor".

P: Mislite, pao je u našu dimenziju iz neke druge kroz dimenzionalni prozor?

O: Da.

P: Pa, to bi objasnilo mnogo stvari oko toga. Što je s bi?em znanom kao "Spring Heel Jack" koje je teroriziralo Engleskom prije nekog vremena?

O: Isto.

P: A što je s Mothman-om u West Virginiji?

O: Isto.

P: Dakle, prozori u druge dimenzije su objašnjenje za ?itavu hrpu ?udnih stvari?

O: Da.


03.12.1996.

P: Bilo je pri?e o El Chupacabrama ...

O: To je ono što jest.

P: To je "proždrljivac koza". Otkud dolazi?

O: Pro?itajte ponovo transkripte koje se odnose na: "one koji su pali kroz prozor".

P: Ako je to onaj koji je pao kroz prozor, da li dolazi iz drugog denziteta, ili laterarne dimenzije?

O: Bliže ovom drugom.

P: Dobro, to je poput horizontalne dimenzije. Što mu je dopustilo da u?e u naš realitet?

O: To je kompleksno, ali se najbolje može opisati kao "EM valni prekid uzduž varijacija frekvencijskih granica".

P: Ima li nekog na?ina da se uhvati ili zaustavi to bi?e?

O: Vi još kompletno ne razumijete sve "mehanizme" fenomena pada kroz prozor. Fizikalnost je potpuno prijelazna i djelomi?no ovisna od varijacija svijesti, kao i o?ekivanja svjedoka.

P: Da li energija u obliku straha svjedoka ono što ga drži da se ono manifestira?

O: Blizu, ali jako malo. To je drugi na?in oko toga, i retro-?initelj od jedne polovice.

P: Što ste time mislili?

O: To je uzajamno, više nego jednostrano. Tako?er zapamtite da pad kroz prozor ( vremena/prostora ) predstavlja križanje-nabijanja energijom realiteta, jednako predstavljenom iz svake "dimanzije" iz pitanja. Drugim rje?ima, radi dimenzionalne zavjese koja je bila "razdvojena", pola iz jednog i pola iz drugog pridonosi ?itavom realitetu ( stvarnosti ).

P: Da li to zna?i da nešto iz našeg realiteta tako?er plaši nešto u tom drugom realitetu?

O: Ne, to ne "djeluje" na taj na?in uop?e.

P: Ima li kakve mogu?nosti da to uzajamno bi?e okrene svoju pažnju sa životinja na ljude?

O: Re?eno u zadnjem odgovoru. I pogledajte odgovore prije toga! Prvo i prvo, zbunjenost obiluje ovdje radi nekorektnih interpretacija zadnje teme o kojoj smo diskutirali. Dimenzije nisu denziteti!!! Dimenzije su striktno rezultat univerzalne svijesti koji se manifestira u sektoru imaginacija misli. Denzitet zna?i nivo razvoja koji se mjeri na na?in bliskosti sa unijom s jednim... Ciklusom. Dakle, o?igledno, "cupachabre" su manifestacija ljudske svijesti i ljudska bi?a su manifestacija Chupacabrine svijesti. Razumijete? Sad, šok za vas: vi nebi postojali da vas netko nije "izmislio". Vi ste doslovno „izmišljotine“ ne?ije mašte, i ništa više!!!
~
{Ubacit ?u ovdje izvod iz Castanedina „Umije?a sanjanja“, sa kraja poglavlja „Žena u Crkvi“ a vi spojite zadnje dvije re?enice sa njim [ - p.p. EQ@2008 ] :

Kako bih se oslobodio briga, stadoh promatrati okolinu. Bio je to san, barem sam u to vjerovao, koji se mogao potvrditi ili zanijekati.Upirao sam prstom u ku?e, u crkvu, u plo?nik na ulici. Upirao sam prstom u ljude, u sve što sam zapazio. ?ak sam i zgrabio nekoliko ljudi koje sam, kako se ?inilo, poprili?no prestrašio. Osjetio sam njihovu masu. Bili su stvarni kao bilo što drugo što sam smatrao stvarnim, izuzevši ?injenice što nisu zra?ili energiju. Ništa u tom gradu nije zra?ilo energiju. Sve se doimalo obi?nim i stvarnim, pa ipak je to bio san.

Okrenuo sam se prema ženi koja me je pridržavala za ruku i upitao je o toj neobi?noj pojavi.

»Sanjamo«, rekla je svojim grlenim glasom i nasmijala se. »Ali, kako ljudi i stvari oko nas mogu biti toliko stvarni, u tolikoj mjeri trodimenzionalni?« »To je tajna namjeravanja u drugoj pozornosti!« uzviknula je puna strahopoštovanja. »OVI SU LJUDI U TOLIKOJ MJERI STVARNI DA ?AK I MISLE.« Bio je to posljednji udarac. ... }
~

P: Mislite, Bog nas je izmislio i doveo u egzistenciju?

O: Zapamtite, "Bog" je zbilja sva egzistencija u kreaciji, drugim rje?ima, svoj svijesti. To je zbog toga što je sva egzistencija u kreaciji - svijest, i obratno.

U terminima pomenutih „EM valni izboja uzduž varijacija frekvencijskih granica" možda bi se trebali prisjetiti što su Kasiopejci rekli o „Putovanju kroz vrijeme“.

Prvo moramo još objasniti vremensko „putovanje“, jer su dva koncepta blisko povezana. Prvi je korak umjetno induciranje jednog ElektroMagnetskog polja. To otvara vrata izme?u dimenzija realiteta.

To ?e zasigurno objasniti „elektronske anomalije“ koje je doživio gospodin Partridge i šerifov zamjenik u slu?aju Mothman. Nažalost, u ostalim slu?ajevima nitko nije posjedovao tehnologiju da odredi jesu li se takve elektronske smetnje doga?ale sa pojavljivanjima „?udovišta“. No, za budu?a istraživanja to ?e biti interesantno pitanje za dodavanje na listu zadataka.

Otvaranje vrata izme?u dimenzija je o?ito vrlo varljiv posao. John Keel, jedan od vrlo ?itanih, uticajnih, kontroverznih pisaca o misterioznim doga?ajima, bio je pod snažnim uticajem radova Charlesa Forta. Iako je on obilno pisao o NLO-ima i sli?nim fenomenima, Keelsova ideja o njima nekako više potpada pod „okultizam“ nego pod striktno „kruške i jabuke“ objašnjavanje. On koristi izraz „Ultraterrestrials“ (Ultrazemaljci) da opiše aliene (vanzemaljce), i to je istinski više u skladu sa onime što Kasiopejci kažu, nego što su to druga objašnjavanja.

Prema Johnu Keelu, duga povijest ljudskih interakcija sa takvim anomalijama dokazuje postojanje „bogova“ iz davnina. Prema Keelu, Ljudi u Crnom, ?udovišta, NLO-i, ?ak i Mothman, jedva su moderne verzije „vragova i demona“ iz prošlih vremena. I, on možda nije daleko od istine. Jedina stvar koju bih dodala toj ideji jest da moramo nadi?i „natprirodne“ konotacije koje idu uporedo sa izrazima „vragovi i demoni“. Sljede?i dijalog ?e to pojasniti:


03.12.1994.

P: Primila sam artikl od prijatelja o eksperimentima momka zvanog Persinger koji je pokušavao kopirati doživljaj "otetih" izlagaju?i ljude elektromagnetskom polju u komori za dekompresiju. Željela bi komentare, i drugo...

O: Glupost, neki imaju zatvoren um nadahnut strahom.

P: Ako to on radi ljudima, i razgovarali smo o tome kako elektromagnetska energija napravi rupe u dimenzionalnim granicama, moje pitanje je da li to može biti štetno za osobe na kojima se eksperimentira, mogu?e?

O: Da.

P: Koji bi mogao biti rezultat izlaganje nekoga takvom elektromagnetskom polju?

O: Prekid (postojanja) tijela.

P: Drugim rje?ima, to ih može ubiti?

O: Da.

P: Može li to tako?er i otvoriti prozore izme?u dimenzija i dozvoliti da stvari u?u?

O: Da.

P: Mogu li biti izloženi duhovnoj ili demonskoj posesiji tom metodom?

O: Da.

P: Mogu li tako?er biti izloženi daljnjem programiranju vanzemaljaca kroz tu metodu? Drugim rije?ima, je li Persinger mogao u svom neznanju biti „pomaga? i poticatelj neprijatelja“?

O: Da. Uvijek imajte otvoren um.

Ali mi želimo bolje razumijeti ovaj tip fenomena, i bilo je mnogih instanci u kojima smo pitali Kasiopejce o razlikama izme?u denziteta i dimenzija, i u kakvom su ta dva pojma me?uodnosu, i kako ostale dimenzije mogu biti u me?uodnosu sa našom.

05.12.1994.

P: Željela bi znati koja je definicija dimenzionalne zavjese, ako bi nam to mogli objasniti?

O: Samo-objašnjivo. Razmislite.

P: Mogu li dimenzionalne zavjese biti izme?u dimenzija na istom nivou denziteta?

O: Da.

P: Da li su dimenzionalne zavjese isto nešto što se dešava izme?u nivoa denziteta?

O: Da.

P: Dakle, dimenzionalna zavjesa je to?ka na kojoj se dešava jedna vrsta promjene... što uzrokuje tu promjenu?

O: Priroda.

P: U specifi?nim terminima njezinog nastajanja, što definira tu promjenu?

O: Doživljaj.

P: Da li je ona na bilo koji na?in vezana uz atomsku ili kvantnu fiziku kretanja atoma?

O: Da.

P: Dobro, Atom je 3. denzitet. Što ga razlikuje od atoma u 4. denzitetu?

O: Realitet.

P: Što razlikuje jedan realitet od drugog?

O: Pretpostavke.

P: Dobro, što vi o?ekujete ili pretpostavljate je ono što percipirate o tom atomu i što ovisi o tome u kojoj ste realnosti ( realitetu ), to?no?

O: Blizu.

P: Što odre?uje vaše pretpostavke? Sve što postoji je puka lekcija.

P: Dobro, dakle jednom kad smo nau?ili izvjesne lekcije, kao doživljenje izvjesnih stvari, tada se naše pretpostavke mijenjaju?

O: Da.

P: Dobro, da li taj val koji dolazi u našem smjeru da nam da taj doživljaj, da li ?e to promjeniti naše pretpostavke?

O: Catch 22 ( kvaka 22, izraz koji ozna?ava "zamku" ili gotovo nerješiv problem u kojem se rješava? vrti u krugu ): Jedna polovina je ta da ?ete morati promjeniti vaše pretpostavke da bi mogli doživjeti val u pozitivnom smislu.

P: I od ?ega se sastoji taj val, u apsolutnom zna?enju?

O: Granica realiteta.

P: Da li je ta granica realiteta to?ka razdvajanja izme?u jednog i drugog realiteta?

O: Da.

P: Da li je ta granica realiteta dimenzionalna zavjesa?

O: Da.

P: Dakle, planeta Zemlja ?e pro?i kroz tu dimenzionalnu zavjesu?

O: Ili jedna Zemlja. Sve je puka lekcija, i ništa, ponavljamo, ništa više.

P: Pa, moji doživljaji lekcija su bili generalno, bolni. Da li ?e to križanje granica realiteta, ili taj doživljaj preklapanja biti bolan, kako bi ga mi, ili ja, u 3. denzitetu doživjeli?

O: ?ekajte i vidite.

Pa, napomena: „morati ?ete promjeniti vaše pretpostavke da bi mogli doživjeti val u pozitivnom smislu“, ne sluti na dobro za one koji su zatvorena uma prema anomalijama, zasigurno! No, vratimo se ideji tih „EM izboja“ u smislu da zna?e da su „hodnici“ otvoreni izme?u dimenzija. ?ini se da se to može dogoditi prirodno, i, ?esto se i dogodi. Sljede?i izvadak, iako ne osobito vezan za „anomalije“ kako raspravljamo o njima, iznosi tu to?ku. Tako?er može sugerirati zašto su anomalije vi?ene ili doživljavane skupa sa geomagnetskim poreme?ajima i ?ak „kataklizmi?kim“ aktivnostima, i da ne zaboravimo, elektroni?kim smetnjama.

(Sjetite se naravno, ja živim na Floridi i žohari su jednostavno dio života. Ja ih normalno nemam u ku?i, ali prije par godina po?ela sam primje?ivati da baš neposredno prije neobi?nih geoloških ili meteoroloških fenomena, oni po?inju ulaziti u ku?u ispod vrata i svim ostalim dostupnim putevima. ?im su ušli unutra, moj barijerni sprej „tajne recepture“ osigurao je njihovu gotovo trenutnu smrt, pa bi ih mi primje?ivali svugdje po ku?i, izvrnute na le?ima sa nožicama koje se mrdaju u zraku.)

22.04.1995.

P: (L): Zašto su žohari bili toliko ludi u zadnjih tjedan dana ili tu negdje? Zbilja su bili neobuzdani.

O: Elektromagnetizam.

P: (L): Koji je izvor tog elektromagnetizma?

O: Poreme?aj EM polja.

P: (T): Što je poremetilo polje?

O: Sezmi?ko.

P: (L): Pa, mislim da ?e se nešto desiti jer svaki put kad vidim žohare da se tako ponašaju, nešto se desi. Potresi, oluje, nevremena, itd. Koja je veli?ina i položaj EM poreme?aja u ovom slu?aju?

O: Neprestano se kre?e. Kruži Zemljom na 6500 okretaja po minuti. ( r.p.m. )

P: (L): Po minuti?

O: Da.

P: (LM): Da li je podzemni ili atmosferski?

O: Oboje.

P: (L): Da li je to prirodni doga?aj ili je generiran iz drugih dimenzija?

O: Prirodan.

P: (L): Da li je on iz iste aktivnosti unutar same planete, ili planetarna reakcija na kosmi?ke valove?

O: Unutar i okolo.

P: (J): To je normalan doga?aj?

O: Ne.

P: Da li se to prije dešavalo?

O: Da. Prije 4 mjeseca. Pristupite memoriji.

P: (T): Pa, potres u Japanu se desio prije 4 mjeseca. To ?e nam se pokazati kao neka vrsta izvjesnih zemaljskih promjena?

O: Da.

P: (T): To se dešava izvjesno vrijeme sada. (L): Oko deset dana, mislim. (T): Koji je vremenski period u na?elu, da se to može vidjeti?

O: Neodre?eno.

P: Da li ?e centar biti u Laurinoj ku?i? ( smijeh )

O: Neodre?eno. Ako ?e biti tako, predlažemo "odmor".

Napomena da je to bio „Prirodni EM“, ali ne i „Normalan“, trebala nam je dati pauzu. Zatim je izjavljeno da je bio „seizmi?ki“, ali porijeklo seizmi?ke aktivnosti nije precizirano. To vjerojatno sugerira „poreme?aj“ u prirodnom EM polju zbog, vjerojatno ne?ega kao onog prije opisanog „EM valnog izboja uzduž varijacija frekvencijskih granica", npr., „Putovanja kroz vrijeme“.

Vra?aju?i se ideji da je Putovanje kroz vrijeme ostvareno na na?in koji je sli?an prolasku izme?u dimenzija, kao i ?injenica da su NLO-i ?esto primije?eni u vezi sa „?udovištima“ ili prije opisanih „pada?a kroz me?udimenzionalne prozore“, mogli bismo se zapitati o nekim aktivnostima koje se doga?aju ovdje na Zemlji i kako bi ti fenomeni mogli biti trag „promjeni“ u realnosti. Drugim rije?ima, ako su dimenzionalne ili denzitetne zavjese „otvorene“ (razmaknute) zbog jednog razloga, da li to zna?i da je tu mogu?nost za te „pada?e kroz prozor“ da se aktiviraju, kao popratni efekat takve aktivnosti? I, ako je to slu?aj, možemo li tražiti takve anomalije pa da nam one onda posluže kao naznake da se još nešto doga?alo u tom vremenu na tom mjestu?

Sljede?i izvadak sadrži nekoliko naznaka za tu ideju:

21.01.1995.

P: (L): U Krillovim dokumentima bila je izjava da Sivi i drugi vanzemaljci koriste supstance žlijezdi koje nastaju za vrijeme fizi?kih ispitivanja ljudi, što bi zvali ginekološkim i ispitivanjima sperme, koje oni koriste da bi se "napušili" ili nahranili, koje oni dodavaju ovima, da li je to korektna tvrdnja?

O: Ne.

P: (L):Da li koriste supstance žlijezdi uop?e?

O: Da.

P: (L):Zašto ih oni koriste?

O: Za lijekove za sebe. Pomažu im da se uhvate u koštac sa 3. denzitetom.

P: (T): To je nešto što im pomaže da ostaju u 3. denzitetu?

O: Blizu.

P: (L):Da li im to pomaže da se manifestiraju u ?vrš?em fizi?kom stanju?

O: Da.

P: (L): Dakle, drugim rje?ima, oni izvla?e supstance žlijezdi, i to je razlog za sve seksualno povezane aktivnosti. To nema ništa sa njihovim „spašavanjem ?ovje?anstva“ kao što je bilo predloženo od nekih „otetih“ koji traže razlog za obranu, opravdanje svojih otimatelja. Tako?er sam ?ula da žene koje su imale seksualni odnos sa alienima izjavljuju da je to iznad ljudskih doživljaja, da je to najve?a stvar od izuma kota?a, ili vatre, ili štagod. Da li tako?er koriste seksualnu energiju danu nekim individuama da zadrže svoj status u 3 dimenzije?

O: Ne. To ih hrani u 4 D, kao što smo vam rekli prije.

P: (L): Da. Dobro. Koliko "dugo", i to sam stavila pod navodnike, jer znamo kao što ste rekli da ne postoji vrijeme, ali koliko dugo, kao što mi mjerimo vrijeme, su Sivi bili u interakciji s našom rasom? Sivi, ne Lizzardi, Sivi, kiberneti?ke sonde?

O: Vremenski putnici, i zato, "Vrijeme je u toku".

P: (L): Dobro, nedavno sam pro?itala nekoliko knjiga koje mi je JR dao, "Vitezovi u sjaje?em oklopu" i "Odgovor". Obje od tih knjiga opisuju putovanja kroz vrijeme. [i obje su DOBRO štivo!]

O: Ne, nismo završili s odgovorom. Da li razumijete privla?nost zadnjeg odgovora?

P: (L): Oni su putnici kroz vrijeme, mogu i?i naprijed i natrag kroz vrijeme, mogu igrati igre sa našim glavama... (T): Oni mogu namjestiti prošlost da bi kreirali budu?nost koju oni žele. (D): Oni mogu organizirati stvari da bi mogli kreirati energiju koju trebaju... (L): Oni tako?er mogu napraviti da stvari izgledaju lijepo, napraviti ih da se osje?ate dobro s njima, da izgledaju dobre, mogu napraviti da u jednoj minuti imate jednu ideju i tada u drugoj kreirati neku situaciju u kojoj se ta ideja potvr?uje...

O: Kad ste pitali koliko dugo, naravno da je to totalno neograni?eno, zar ne?

P: (L): To nije dobro. Ako oni mogu i?i natrag kroz vrijeme/prostor i promjeniti doga?aj u našoj proš?osti, da li bi ta promjena u prošlosti trenutno izmjenila našu sadašnjost tako?er?

O: Kao što ve? je i to radi opet i opet i opet.

P: (D): Dakle to oni rade opet i opet i opet, konstantno?

O: Vi jednostavno još niste svjesni, i nemate ideje o posljedicama!!!

Pa, po?injemo dobivati neku ideju o tim grananjima! Ali mi pokušavamo do?i do neke vrste ru?ice na tim „me?udimenzionalnim bi?ima“ koja ulaze i izlaze iz naše realnosti. Koliko su oni STVARNI? Sljede?i izvadak govori o tome na prakti?niji na?in. Bili smo prisustvovali još jednom MUFON okupljanju gdje je Vedski astrolog držao predavanje o drevnoj Indijskoj i Vedskoj literaturi koja govori o NLO-ima i alienima. Njegovo je mišljenje bilo da su to bila jedva predstave o „aktivaciji“ Kundalini iskustva za cijeli planet, i stoga bili samo simboli bez neke posebne svoje realnosti. Drugim rije?ima, ljudske aktivnosti usmjerene prema „podizanju svjesnosti“ uzrokovale su da se manifestiraju NLO-i i alieni, manje-više kao „fragmenti naše mašte“. Govorio je da „Lizard bi?a“ (gušterolika bi?a) predstavljaju tu zavojitu energiju uzdizanja znanja i svjesnosti. Direktno pitanje o tome je dato naprijed u izvadku, jer sam uklju?ila ve?inu sesije, zbog njene povezanosti sa trenutnim subjektom:

12.08.1995.

P: Moje prvo pitanje jest: Koji je izvor Veda? Hindu sistem filozofije?

O: Ima više nego jedan izvor. Došle su u bi?e kao rezultat meditacije.

P: I koja je rasa ljudi bila zaslužna za te informacije?

O: Kavkažani .

P: Koji je bio period vremena kad su Vede primljene?

O: Razli?iti dijelovi i komadi?i informacija koje su kasnije organizirane u pakete koji su zabilježeni kao što jesu.

P: Iz kojeg su realiteta te meditativne informacije došle?

O: Realiteta podsvijesti.

P: Da li su bilo koje informacije Veda dane od strane vanzemaljaca?

O: Ne, kao što bi ih vi definirali.

P: Od kojih tipova bi?a i kojeg nivoa denziteta su došle te informacije?

O: Tre?eg.

P: To je zna?i 3. denzitetna interpretacija realnosti. Koji je postotak to?nosti u informacijama danih u Vedama? Ukupno?

O: To?no na kojem nivou? To je ekstremno teško za odgovoriti jer to?nost kod odre?ivanja takvih stvari kao što je shva?anje univerzuma i ne?iji život je potpuno neodre?eno kao interpretacija jer bilo tko može rješiti to?nost pomo?u vezanja za paralelni univerzum koji je odgovaraju? za danu informaciju. I kao što smo prije iznijeli, mogu?e je kreirati paralelne univerzume kroz misaonu energiju, i jednom dok su kreirani prirodno, oni i odgovaraju prirodno prema interpretacijama koje su im dane.
{da nisam prije ubacio onaj isje?ak iz Umjetnosti sanjanja, ubacio bih ga ovdje – p.p.}

P: Ima li kakve dobrobiti koja se može posti?i kroz korištenje tih mantri?

O: Posebno kad um kaže da ima. Zapamtite, ve?inom je sva snaga potrebna za promjenu realiteta i fizikalnosti je sadržana unutar centra vjerovanja uma. To je nešto što ?ete bolje i pobliže razumjeti kad dostignete realitet 4. denziteta gdje fizikalnost više nije zatvor, ve? umjesto toga, vaš dom, da bi se mogli promjeniti kako vas volja. U vašem trenutnom stanju, vi imate pogrešno vjerovanje da je realitet kona?an i unutar toga leže vaše poteško?e s kona?nom fizi?kom egzistencijom.

P: Dovoljno blizu. Da li je istina da recitiranje mantri može utjecati na osloba?anje od duhova ili egzorcizam?

O: Ako vi izvoljevate.

P: Prošlog tjedna napomenuli smo, u vezi duhovnog oslobo?enja i egzorcizma, da ako se rade pravilno, od strane prave osobe, da tu nema sporednih efekata ili eventualnih stvari koje bi mogle donijeti neugodne posljedice individualcima i prostoru u kojem sudjeluju. Što ste mislili pod "korektno u?injeno"? Koji je korektan oblik ili na?in za egzorcizam?

O: Korektan na?in uklju?uje iskrenost i razumijevanje da netko ima kompletnu vjeru i svijest aktivnosti koje obavlja. Drugim rje?ima, kad netko izvodi akt za koji tvrdi da ima željeni rezultat i ako nema vjere u svoje osobne postupke, u stvari, željeni rezultat, onda ?e se napor srušiti zbog nedostatka vjere. Kad netko ima kompletnu vjeru i razumijevanje multidimenzionalnosti, njegove aktivnosti su svakako istinite i korisne kao i propisne, i to je korektan na?in da ih se izvodi.

P: Nije li vjera teška stvar za postizanje?

O: Uop?e ne. Kad ste našli nešto istinito, vi ?ete primiti demonstracije koje se zaklju?avaju u vašoj vjeri.

P: Ranije danas, dok smo pri?ali s momkom Ramom, Vedskim astrologom, rekao je da je Vedska ideja o tome tko su bila Lizzard bi?a, bila to?na i da je to aktivacija seksualnog principa, ili kundalinija unutar nas. Bilo koja vrsta NLO ili vanzemaljske aktivnosti je jedva refleksija onoga što je unutar svih nas. Da li je to korektna tvrdnja?

O: Dio odgovora na to pitanje, ako se pogleda malo unatrag na ranije odgovore na ranija pitanja, je iste prirode. Ali, u stvari, najbolji na?in da se najadekvatnije odgovore ta pitanja je taj da se zapita sebe u što vjeruješ, bazirano na znanju koje ste prikupili i koje vam je dano.

P: Pa, ponekad se pitam da oni nisu dio nas, ve? iz paralelnih univerzuma, i da su izašli u naš svijet i imali interakciju sa nama na negativan na?in. I da su pri?e o vanzemaljsko-ljudskoj interakciji zbilja pri?e ljudskih ?inova mehani?kih operacija, vo?enih negativnim aspektima njihovih vlastitih bi?a u drugoj dimenziji ili denzitetu. Nebi li to bila daleka mogu?nost?

O: Ne u smislu na koji mislite. Zapamtite, uvijek je mudro da se ponovno pregledaju sve prijašnje ste?ene informacije kad god vam se pojave bilo koje nove ideje. To je istina ne samo u ovom posebnom slu?aju, ve? tako?er i u svim drugim. Na primjer, kako bi se ?esto upravo takve misaone forme, ili realiteti koji dolaze iz paralelnog svemira, pojavile u pustinjskim lokacijama i našle i naredile bi?u 3. denziteta, da bi prou?avale u realitetu 3. denziteta? Sad, ako vi stvarno vjerujete da se to dogodilo, i ono JEST, netko mora sagledati zna?enje takvoga ne?ega i kako je to vezano uz ne?iji prijedlog da se ?itava stvar dešava puno više nivoe denziteta na eteri?kom planu, i, ili, interdimenzionalne mogu?nosti koje ne mogu biti mjerene unutar realiteta 3. denziteta. Te teorije, naravno, dio su odgovora, ali su samo dio, i niti jedan od njih ne ?ini potpuni odgovor. I mi dajemo važno upozorenje da izbjegavate padanje u zamku vjerovanja previše u bilo koje objašnjenje koje se pojavi, kao što je i ovo tako?er, forma napada koji može voditi do štetnih posljedica.

P: Dakle, tamo je stvaran, materijalan, vanzemaljski brod koji je bio uhva?en ili ste?en od strane vlade i koji je ispitivan?

O: Imate li kakve sumnje u to?

P: Pa, ponekad se pitam da li je cijela stvar zakuhana od strane vlade samo da nas sve u?ini ludima!

O: Pa to je interesantan koncept, ali te možemo uvjeriti da to nije, u bilo kojem slu?aju i na bilo koji na?in, to?no.

P: Pa, ako su ti brodovi proizašli iz 4. denziteta u naš realitet, kao što pretpostavljam da neki od njih i jesu, kako oni mogu ostati tu? Da li su postali apsolutno fizi?ki materijal i oni onda ostaju ovdje?

O: Ako se pokvare u 3. denzitetu, oni ostaju smrznuti u 3. denzitetu. Vrlo jednostavno.

P: I da li isto vrijedi i za bi?a?

O: Upravo tako.

P: Dakle, u stvarnom smislu, oni su vrlo stvarni i fizi?ki...

O: Oni su vrlo stvarni i fizi?ki u 4. denzitetu tako?er. Razlika je ta što fizikalnost u 4. denzitetu nije ista kao i u 3. denzitetu. Ali nije to da kažemo da tamo u 4. denzitetu nema fizikalnosti. Da bi se kompletno maknula svaka povezanost sa fizikalnoš?u, netko mora dose?i 6. denzitet ili jedan viši. Sve ispod toga uklju?uje neki aspekt fizikalnosti ili vezu za fizikalnost; kao u 5. denzitetu, kontemplacijskoj zoni, koja je jednostavno reciklaža onih iz 1 - 4 denziteta u eteri?ki nivo. Oni su vra?eni natrag dolje i reciklirani u jedan od fizi?kih realiteta. Svaki nivo denziteta 1 - 4, uklju?uje sve manje i manje fizikalnosti, kao što vi znate, ali još uvijek je ima. Fizikalnost 3. denziteta, ipak, ostaje konstantna na 3. denzitetu kad bi?e ili vozilo ili instrument bilo koje vrste koji je napravljen ili koncipiran u 4. denzitetu, kad stigne u 3. denzitet, u mogu?nosti je navigirati kroz 3. denzitet u realitetu 4. denziteta. Pa ipak, kad se pokvari, štogod ostane od njega, to ostaje u 3. denzitetu. Ti izvještaji o objektima ili bilo kojim fizi?kim strukturama ili što god to bilo, bi?e ili konstrukcija, što nestaje iz 3. denziteta u 4. denzitet, u svakom tom slu?aju, uklju?uje objekt ili bi?e, ili konstrukciju, koje nije bilo u procesu nefunkcioniranja ( kvara ). Ono je još uvijek potpuno operativno u svojem realitetu 4. denziteta. Ono jedva posje?uje 3. denzitet, i ima ograni?eni kapacitet, kako vi mjerite vrijeme i njegovo prolaženje, i zato sebe odstrani prirodno, u nekoj to?ki, natrag u 4. denzitet. Pa ipak, ako se pokvari ili na bilo koji na?in slomi ili promjeni, ono ?e ostati u 3. denzitetu.

P: Dakle, ako netko izvadi implantat, najbolji na?in da se zadrži ovdje da se ga zgnje?i?

O: Ako netko izvadi implantat, on više ne funkcionira kao što je i dizajniran.

U jednom dijelu pitala sam neka povezana pitanja, što daje ljubopitljivu naznaku u mnogim izvještajima o smradu „sumpora“ povezano sa „Zlim“ prikazama „demona i vještica“ u prošlosti.

07.05.1995.

P: Zašto je nepodnošljiv smrad sumpora povezan s vanzemaljskim tijelima i entitetima i drugim fenomenima povezanih s njima?

O: Kemijske reakcije.

P: Dakle, ako vanzemaljc umre u 3. denzitetu i ostane u 3. denzitetu, i truli u 3. denzitetu, to uzrokuje kemijsku reakciju koja kreira sumpor ili vezane spojeve?

O: Bravo!

P: Da li to odnosi, budu?i da sam to htjela zaklju?iti, da su vanzemaljci kemijski konstruirani u 4. denzitetu?

O: Blizu.

I to naravno ide nazad do ideje da oni moraju upotrebljavati nešto iz naših ljudskih, 3. denzitetnih tijela kako bi „stabilizirali“ njihovu fizikalnost za posjete 3. denzitetu, ili ?ak samo za interakcije sa 3. denzitetom u op?enitom smislu.

Jedno pitanje koje se name?e je: postoje li ikakva ograni?enja tim „dimenzijama“? Ve? nam je bilo re?eno da je denziteta Sedam po broju, i to je povezano na mo?ni na?in sa mnogim drevnim u?enjima. U njegovom naj interesantnijem tuma?enju ovog subjekta, u Drevnoj Mudrosti, Geoffrey Ashe piše da su njegova istraživanja dala naznake da:

Magi?ni i sveti karakter broja sedam ...je klju? za opasne sile. ...Ako uzmemo u obzir nedjeljivost broja sedam, izvjesne ?injenice o njemu postaju jasne, i sve od njih sugeriraju ...nit koju je vrijedno slijediti.

Za po?etak, ako zaista postoje takve stvari kao okultne naznake ka Drevnoj Mudrosti, broj sedam izgleda kao da je kandidat za to. Dvije najve?e znanosti nastale su iz magi?nih sistema, koji su u svojim Zapadnja?kim oblicima bili temeljeni na broju sedam. Astronomija je izrasla iz astrologije, kemija iz alkemije; i astrologija i alkemija bile su misti?no povezane sa ovim brojem. (zadebljanja moja)

Kroz više d 2000 godina astrolozi su radili ne samo sa Suncem, nego i sa Mjesecom i 5 pravih planeta znanih kao Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn. Njihovi moderni nasljednici su pokušali dodati tri nova planeta otkrivena od tada, Uran, Neptun i Pluton, ali rezultati su rijetko bili uvjerljivi. Za sve vitalne svrhe, Zapadnja?ka astrologija je oduvijek bila 'sedmorni' sistem, temeljen na planetima koji prolaze kroz znakove, Sedam tuma?enja i 12 ku?a.

[Neki kažu da su drevni ljudi ZNALI da ima više planeta, ali su izabrali sedam ?iji se uticaj zaista broji, i otkrili samo njih javnosti.]

Zapadnja?ka alkemija znala je za sedam metala. Svaki je metal odgovarao vladaju?em planetu.

[Ta konstantna referenca na broj 7 ] je originalan ljudski ?eif koji nema o?itog motiva. ...Frekvencija pojavljivanja broja 7 u ostalim kontekstima dokazuje da smo ovdje suo?eni sa duboko ukorijenjenom mentalnom realnoš?u koja zaslužuje pozornost.

Još uvijek planiramo naš rad i odmor na bazi 7-dnevnog tjedna. Njegov tvrdoglavi opstanak nema logike ni uvjerljivosti.

Ve?ina ljudskih bi?a koja je živjela prema 7-dnevnom tjednu, kao uro?enom obi?aju, tako?er je podesila uši na 7-notnu skalu, i pravila svoju muziku kroz stolje?a. Ispod njene dužine leži fizi?ka ?injenica. Ako krenete od C, sljede?i C koji je za oktavu viši, ima dvostruku vibracionu frekvenciju. Ali 7 podjela na skali su uslovljeni produkti. Kinezi ih nemaju. Njihova se skala sastoji od 5 nota.

Tako je i sa optikom. Mi ustrajemo u pogledu spektra da se sastoji od 7 boja; ljubi?aste, indiga, plave, zelene, žute, naran?aste, crvene. Kinezi ih broje druga?ije. Za njih postoje PET boja u dugi.

Daleko nazad u vremenu postoji snažan pritisak koji još nije objašnjen. Zapadnjaci (ili njihovi kulturološki preci u najbližem dijelu Azije) su se osje?ali obaveznim da imaju 7 metala da se poklapaju sa planetima. Osje?ali su obaveznim da imaju 7 planeta zbog... paa, zbog ?ega? Broj je bio vitalan, i to je trenutno sve što možemo re?i sa sigurnoš?u. Rana Iranska astrologija imala je 9 planeta. Tako i Hindu astrologija koja je njen derivat. Kinezi su, kao i u drugim slu?ajevima, zasjeli na broj 5, ispravan broj bez Sunca i Mjeseca.

Lista planeta koju su napravili Babilonci spada u ?udne ako usporedite tijela kojima se bavi – daju Suncu i Mjesecu isti status kao Merkuru, Veneri, Marsu, Jupiteru i Saturnu...

Dominacija broja 7 je tako porazila sva objašnjenja. Ne popušta pred ni jednom poznatom tehnikom psihološke analize. Razlog za to izgleda leži u nekom drugom smjeru.

Izgleda zapravo, kao da su Babilonci izabrali da imaju sedam planeta zbog pred-postoje?e mistike heptada (heptad=grupa od 7 stvari – p.p) [Ashe, 1977.]

Ashe je pratio broj 7 po cijelom planetu, i njegovi zaklju?ci, uzevši u obzir mnoge naznake koje su dali Kasiopejci glede te stvari, su vrlo zna?ajni. Kasiopejska tvrdnja da postoje 7 nivoa denziteta, i SAMO 7, je podržana velikom koli?inom drevnih mudrosti, i zapravo može predstavljati prave klju?eve za Drevnu Tehnologiju.

07.05.1995.

P: (L): Da li poslije nivoa 7, ima drugih...

O: Ne "After Seven" ( poslije sedmog ), predlažemo "Kurs osvježenja" transkripti!

P: (L): Pa, pitanje koje mi niste dali da završim bilo je, da li je tu oktava, da li taj korak prema gore po?inje kao po?etak cijele stvari iz po?etka, kao oktave na klaviru?

O: "VPO". {Kasiopejci su odlu?ili koristiti kraticu za 'vidi prethodni odgovor'}

P: (L):Pa, bilo je jako mnogo stvari koje mame oko toga, oko tih oktavi, itd.

O: Veliki ciklus, i tko radi to "mamljenje" o kojem govorite?

P: (L): Pa, razni ljudi. I bilo je re?eno da postoji ciklus od 7, i sljede?i ciklus je na višem nivou i zove se oktava, kao segmenti na muzi?koj skali.

O: Tko smo mi?

P: (L): Kasiopejci.

O: Da, sad, mi smo voluntirali da vam asistiramo u vašem razvoju, to?no? Da ima nivo broj osam, da li mislite da bi mi ve? to spomenuli?!? Postoje mnogi koji govore, a neki govore istinu!

P: (L): Ali zašto sedam? Što je zna?aj broja sedam?

O: Zašto ne? Ima li "zna?aja" u i?emu?

P: (L): Jedino zna?aja koji im mi dajemo, naga?am.

O: I ako je tako, koji je to?

P: (T): Pa, to mi je interesantno jer to zna?i da je tu bila struktura da bi se na neki na?in stvari mogle podesiti. Tu mora biti razlog koji je selektirao taj na?in kao suprotno od nekog drugog na?ina.

O: Ma da?

P: (T): To se ne dešava samo tako. Ništa se ne dešava slu?ajno.

O: Tko kaže?

P: (L): Da li kažete da je to neophodan na?in jer se stvari samovoljno odvijaju na taj na?in?

O: Ne, mi pokušavamo nau?iti vas kako da kompletirate slagalicu.

P: (T): Dakle, POSTOJI razlog koji jest i što jest, i to je nešto što mi trebamo shvatiti.

O: I vi morate shvatiti što je razlog? Mnogo vašeg u?enja dosad je bilo bazirano na pretpostavkama o definicijama realiteta.

P: (L): I, sve od naših pretpostavki su kompletno krive?

O: Ne sve. Logika je subjektivna.

P: (L): Da li je simboli?ka logika koja je korištena u matematici, subjektivna?

O: Ne.

P: (L): Ali vi uvijek izbacite neke druge, razli?ite stvari, koriste?i matematiku ra?e nego spominjanje. Dobro. Pa, otovrili smo novu kanticu sa crvima ovdje. (T): Mi to radimo svaki put. (J): Crvi su mi! ( smjeh )

O: Projekt koji je u procesu.

Oprostite zbog malog skretanja sa teme, ali nekako „se ukalpa“ u subjekt. No, vra?aju?i se na naše pitanje o tome postoji li broj?ano ograni?enje laterarnih dimenzija, poslužit ?emo se sljede?im izvodom iz Kasiopejskog teksta:

04.01.1997.

P: (L): Fizi?ari govore o multidimenzionalnim univerzumima. Ideja jest da, naš trodimenzionalni prostor i jednodimenzionalno vrijeme da su iluzija bi?a na "plohi", dok istinski univerzum ima više dimenzija, okomitih na one druge. Fizi?ari imaju razli?ita naga?anja kod toga: 5, 6, 7, 11 i 256. Koliko dimenzija istinski univerzum ima?

O: Nije korektan koncept. Trebalo bi biti: Koliko univerzuma ima "istinska" dimenzija?

P: (L): Dobro onda. Mislim da nam je u prijašnjim sesijama re?eno da broj univerzuma nije izbrojiv. Da li je to to?no?

O: Beskona?an, možda, ali bliže bitnijem: varijabilan i selektivan.

P: (L): Molimo objasnite varijabilno i selektivno.

O: Za one koji znaju kako, univerzumi mogu biti kreirani po volji da bi se transmodificiralo stapanje realiteta.

P: L: Što je stapanje realiteta?

O: Kako to zvu?i?

P: (T): Stapanje realiteta iz jednog univerzuma s onima u drugom? Kreiranje novog realiteta koji je onda stopljen ( sjedinjen ) sa starim, da bi se kreirao novi univerzum. (L): Možda to zna?i to da se realiteti razli?itih ljudi stope da bi se kreirala neka vrste "obostranog univerzuma"? Poput ideje "ti kreiraš svoj vlastiti realitet"?

O: Terry je bliže; Laura se igra "na lijevoj polovici".

P: (L): Idu?e pitanje: Kasiopejci, Androme?ani i drugi govore o "denzitetima". Mi navodno živimo u 3. denzitetu. Da li taj broj 3 ima kakve veze s 3 prostorne dimenzije?

O: Blizu. To zna?i: Originalna definicija bliža doživljaju tre?ega nivoa, vezano uz materijalni/eteri?ki spektrum, ali stanovnici Terra Lokatora ( Zemlje ) su postigli "trodimenzionalno" objašnjenje radi utjecaja podsvjesnog uma kroz vezu memorije duše i Akašinih zapisa.

P: (L): Pa tako?er bih htjela znati zašto ste spominjali tehnološku napravu koja navodno transportira nekog iz jednog u drugi denzitet, koja se zove "TransDimenzionalni Remolekularizator"?

O: Da bi se 3. denzitet rekonstruirao u 4. fizi?ki denzitet, druge dimenzije se moraju koristiti u procesu. Zapamtite, mi govorimo o potpuno istim duplikatima koji su stopljeni.

P: (L): Ali, maloprije ste rekli da je tu jedna dimenzija i mnoštvo univerzuma, a sad kažete da korištenje jedne druge dimenzije, pa terminologija postaje malo zbunjuju?a... (T): To je kao program koji se instalira u kompjuter. Neki se programi samo direktno u?itaju. Drugi pak trebaju kreirati mjesto na hard disku da bi tamo stavili file-ove koji oni trebaju kod INSTALACIJE programa, ali nisu DIO programa, i kad se završi instaliranje, onda se obrišu sve te "instalacijske instrukcije". Hard disk je još uvijek hard disk, ali privremeno program koristi sektor hard diska da bi kreirao privremenu dimenziju, takore?i. (L): Da li smo na ne?emu ovdje?

O: Blizu. I zapamtite, rekli smo "istinska" dimenzija!

P: (L): Dakle, to je poput jednog hard diska, mnogih programa, usnimavaju?ih instrukcija za nove programe koje se onda brišu, itd. Ako postoji jedna "istinska dimenzija" i beskona?no univerzuma unutar nje, da li jedan poseban univerzum postoji, u njoj, sam po sebi i u bilo koje dano vrijeme, sve dok se ne stopi s novim, ili da li postoji unutar te jedne istinske dimenzije više univerzuma realnih kao ovaj naš, u koji bi mogli i?i i koji bi mogao biti paralelan s našim, takore?i?

O: Da ovom drugom.

P: (L): I može li beskona?an broj "dimenzija" postojati unutar svakog nivoa denziteta, makar i privremeno?

O: Da. Ako želiš vratiti se natrag i promijeniti "povijest", bilo za individualce ili za cjelokupnu percepciju, moraš prvo kreirati alternativan univerzum da bi to u?inio. Vaši OPS "prijatelji" 4. denziteta su to mnogo puta ?inili.

P: (L): Ako vi, generalno govore?i, kreirate alternativan univerzum, da li prethodni nastavlja postojati ili se prethodni stapa s novim?

O: Oboje.

P: (T): Univerzum u kojem jesi: ideš dalje i kažeš: "Mislim da ?u kreirati novi univerzum". Ti to u?iniš i premjestiš se u njega i poneseš svoj univerzum sa sobom. To je stapanje realiteta. Ali, kad se makneš u novi univerzum, ti više nisi u originalnom koji nastavlja po svom. Uzorak starog univerzuma ti donosiš u novi univerzum i kad ti postaneš dio novog univerzuma koji si upravo kreirao, ti više nisi dio starog koji si napustio. On samo ide dalje sa svima tamo. (L): Da li je to to?no?

O: U neku ruku... zapamtite, netko može kreirati cjelokupna podru?ja i vrste alternativnih mogu?nosti.

P: (L): Pa tako ?ak možete kreirati novi univerzum s novom "prošlosti"?

O: Da.

P: (L): Dakle na takav na?in, oba se stvarno dese i ti možeš mijenjati ?itavu stvar?

O: Kad se stope, prijašnji nikad nije postojao.

P: (T): Ne za osobu koja je kreirala novi univerzum, ve? ?e prijašnji nastaviti egzistirati za sve ostale.

O: Blizu.

P: (L): Dakle, za osobu koja kreira novi univerzum, prijašnji nikad nije postojao, ali druga bi?a koja su zadovoljna sa starim univerzumom i koja "idu" kroz njega, još uvijek nastavljaju kroz njega...

O: Vaši blokirani umovi 3. denziteta ograni?avaju domet vašeg razumijevanja u tom podru?ju.

P: (L): Ako vi odlu?ite da više ne volite svoj sadašnji univerzum, i radite ko ludi da bi nau?ili kako kreirati novi, i vi to postignete i u?inite, zapravo, zaboravite da ste to u?inili? I zašto ste to napravili? I zaboravite prethodni univerzum?

O: Ukoliko tako želite.

P: (L): Dakle vi to možete, ali i ne morate... (T): Kako si upravo rekla: "nesretan univerzum" je takav zbog toga što je tvoje percipiranje univerzuma takvo da si nesretan i to je na?in na koji si tamo gdje jesi, s obzirom na u?enje, i kreiranjem novog univerzuma ti jednostavno želiš promjeniti na?in na koji je univerzum oko tebe i zbilja problem nije u univerzumu, ve? tebi...

O: Skrenuli.

P: (L): Dakle, univerzum u kojem jesi, jest taj koji je i ti si u njemu iz nekog razloga... (T): Ti si u njemu da bi nau?io lekcije... samo želiš promjeniti univerzum jer ne želiš nau?iti lekcije koje si si izabrao za nau?iti... (L): Ili, nau?io si ih i zato MOŽEŠ promjeniti univerzum... (T): Kad nau?iš, ti se samo pomakneš automatski, ti ne moraš promjeniti univerzum. Univerzum ?e se promjeniti za tebe.

O: Deja-vu vam se javlja kao ?estitka OPS-a 4. denziteta.

P: (L): Da li je deja-vu rezultat nekog osje?aja promjene univerzuma?

O: Ili... neko osje?anje premoštavanja realiteta.

P: (T): Jer kad se pomaknete u novi, vi imate ostatke?

O: Ne.

P: (L): Što je premoštavanje realiteta?

O: Kako to zvu?i?

P: (L): Da li je ono poput stapanja univerzuma? (T): Most je nešto što staviš izme?u dvije stvari...

O: Vi želite ograni?iti, ?ekajte do 4. denziteta, kad ?e rije? biti staromodna!

P: (L): To mi još uvijek ne pomaže za razumijevanje deja-vu, kao "osje?anje premoštavanja realiteta". Da li je deja-vu zbog ne?eg što do?e u naš realitet iz nekog drugog?

O: Jedna mogu?nost...

P: (T): Nismo li mi razgovarali o tome? To je prolazak/proboj ( bleedthrough ) iz drugih dimenzija... kad mislimo da smo ve? bili negdje drugdje ovako, to je radi drugih dimenzija koje smo imali...

O: Da.

P: (L): Ako ste vi sad u nekom posebnom univerzumu koje je bilo kreirano i spojeno ( stopljeno ) od strane OPS 4. denziteta, a tamo još uvijek egzistira stari univerzum, i vi osje?ate povezanost ili premoštavanje radi toga jer je vaše alternativno "ja" u tom alternativnom univerzumu, koje doživljava isto iskustvo... ili sli?nu stvar?

O: Nema ograni?enja u mogu?nostima.

Nema ograni?enja u mogu?nostima. I tako, po?injemo dobivati ideju da je ovaj „univerzum“ u kojem živimo, zaista ?UDAN i VELI?ANSTVEN – daleko od naših ograni?enih, 3.denzitetnih pojmova. I dalje, po?injemo dobivati ideju da je naša realnost definitivno bila i jest manipulirana silamaa višeg denziteta i da pojavljivanja „?udovišta“ i „anomalija“ mogu biti naznake prema vremenima i mjestima gdje su se takve manipulacije zbivale, da tako kažemo, u širem smislu!

Do?i ?emo u nešto više od „mehanizama“ tih stvari kako budemo išli dalje, a ovo poglavlje ?emo završiti citatom iz uvoda knjige ?udni i Neobjašnjivi Fenomeni, zbirkom Jeromea Clarka i Nancy Pear, koja predstavlja zgodan sažetak MNOGIH ?udnovatih stvari:

Tri rije?i koje ljudska bi?a najteže izgovaraju su Ja ne znam. Zbog toga što volimo naše zagonetke brzo i valjano imati riješene, u moderna vremena pitamo znanstvenike da na?u logi?na objašnjenja za ?udnovata ljudska iskustva. Ponekad znanost može upotrijebiti svoje znanje i alate da prona?e odgovore na zagonetne incidente; drugi put pak, nudi objašnjenja koja se izgleda ne uklapaju u rješenje anomalija i samo još više poja?avaju zbrku o njima. Kada su doživljena iskustva posebice nevjerojatna, znanstvenici mogu jednostavno odlu?iti da se ona nisu nikada ni dogodila, i odbiti da ih uzmu u razmatranje. Ve?ina nas vjeruje, da kako znanost napreduje, tako ?e biti u mogu?nosti da objasni više. Ipak, skoro je sigurno da znanost ne?e nikada biti u mogu?nosti da dadne objašnjenja za sve „?udnovate stvari“ koje ljudska bi?a susre?u.

Kada se izvijesti o nekoj anomaliji, prirodno je da se u to ne vjeruje, da se bude skepti?an. Obi?no su sumnje usmjerene na svjedoke. Da li je osoba možda lagala iz nekog razloga? Prevare i podvale se dešavaju. Ima ljudi koji se jako trude da prevare ili se našale sa znanstvenicima i javnoš?u, i koji se nadaju da ?e ste?i slavu i sre?u daju?i lažne tvrdnje, ili jednostavno da sebi dokažu kako su pametni.

Tako?er je prirodno zapitati se o stanju mentalnog zdravlja osobe koja je svjedo?ila neobi?nom doga?aju. Uobi?ajeni osje?aj nam govori da se SVI ?udnovati izvještaji mogu pripisati slabom pam?enju, lošim snovima, ili neobuzdanoj mašti konfuznih i loših misli! Ipak, psiholozi koji su ispitivali svjedoke anomalija, potvrdili su da, u najve?em broju slu?ajeva se radi o ljudima koji nikada nisu imali ?udnovata iskustva uop?e. Tako?er, ?isti i brojni slu?ajevi neobi?nih izvještaja malo zbunjuju naš uobi?ajen osje?aj, kao u slu?ajevima višestrukih svjedoka, kada ve?i broj ljudi zajedno promatra ?udnovata zbivanja.

Još su interesantniji izvještaji koji se ponavljaju tijekom vijekova; npr., o jezerskim ?udovištima dubokih voda Loch Nessa, koji su po?eli još 565.g.n.e.!

Zagonetni izvještaji, bez obzira koliko napregnuti, zaslužuju pažljiva promišljanja. Iako ve?ina ?itatelja postavlja svoje osobne granice na ljestvici neobui?nosti i ?udnovatosti do koje žele i?i, pitanja koja nastaju o anomalijama vrijedna su istraživanja, ?ak iako je doga?aj iznad ne?ije granice prihvatljivosti vjerovanja. Istinsko razumijevanje anomalija zahtijeva vremena, napor i otvoren – ali ne i lakovjeran – um. ...Ljudska iskustva dolaze u više oblika i veli?ina nego što to možemo i zamisliti!

Ne znam za vas, ali ideja o jednoj neograni?enoj i beskrajno oblikuju?oj stvarnosti, sa svim mogu?im i zamislivim stvarima i bi?ima, je zaista uzbudljiva! Da, imamo posla sa onima koji žele uskratiti Dlobodnu Volju, koji nas kontroliraju i/ili se nama hrane, no ?ak se i to može promatrati kao izazov i avantura!

Sretna Misao

Svijet tako pun je
Stvarima brojnim
Ja siguran sam da svi bit' ?emo
Kao kraljevi sretni.

Robert Louis Stevenson, iz Dje?jeg Vrta Stihova (A Child's Garden of Verses)

--------------

Prijevod: EQ@2008