Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 08


Poglavlje 8

 

Kamo god da gledaš, svugdje je lice Boga

 

Prije nego odemo dalje sa materijalom "Vala", postoje neke važne stvari iz prošlog dijela koje želim staviti bliže u fokus. Čini se, iz onoga što su Kasiopejci rekli, da je dolazak vala paralelan sa porastom svijesti ljudskih bića. Izgleda da Val povećava svijest, a zatim svijest ubrzava Val - kao povratna sprega, takoreći.

I ne samo to, izgleda da će samo oni ljudi koji imaju završene izvjesne "lekcije" "diplomirati" na 4. denzitet. Kako ja to razumijem, ostatak će se naći na Zemlji 3. denziteta, koja je gotovo uništena nakon udara kometa, dostignuća civilizacije su izbrisana, a možda će, iako nisam sigurna, konceptualne sposobnosti potrebne za obnovu civilizacije biti ograničene na osnovu novog "kozmički ozračenog okoliša."

Nije ugodan izgled za neke, ali za druge, ideja o ponovnom početku na početku 3. denziteta, biti pred tisućama godina i učestvovanja u mnogim životima "tjelesnih užitaka" je vrlo privlačna. Naravno, s tim scenarijem dolazi i sve ostalo - tisućljeća ratova, gladi, bolesti, okrutnosti itd., to je dio 3. denziteta postojanja. Ali za neke, to je samo "cijena" koja mora biti plaćena za svoje osobno samo-uvećavanje i samozadovoljstvo. OPS način uvijek odabire željno razmišljanje "da se to neće dogoditi meni! Ja sam iznimka!"

Drugo važno pitanje je "gravitacija". Kasiopejci su rekli da je OPS (služenje sebi) odraz prikupljanja gravitacije, a OPD je odraz disperzije gravitacije. Što ovo može značiti i koje su daljnje implikacije tu pretpostavljene? Je li to sličan koncept onome kojeg sam pretpostavila kad sam pisala "Tajna povijest svijeta" i razgovarala o "Razlici kontaktnog potencijala?" Da li to znači da će snage na planeti koje žele kontrolirati i koje toliko učinkovito obmanjuju čovječanstvo, zapravo sudjelovati u "magnetiziranju" Vala u našoj stvarnosti, a što je nešto oni žele izbjeći po svaku cijenu? A što to znači za osobu koja je u modusu "prikupljanja gravitacije" kada je Val "pogodi?" Hoće li to utjecati na njih drugačije nego na osobu koja je u modusu "disperzije gravitacije"?

Ipak, imamo i mnoge druge ljude koji žele znati što je to što imamo za naučiti, tako da budu "spremni za diplomiranje". Čini se da ne moramo BITI na višoj razini da bi došli tamo, mi samo trebamo naučiti sve ono što je OVDJE i to temeljito, koliko god je to moguće. Ovo stavlja drugačije svjetlo na cijelu stvar jer ublažava teret krivnje pod kojim radi većina ljudi - kada pokušava spiritualno napredovati. Oni misle da ako "to već ne rade" ili nisu sposobni za višu razinu akcije, da imaju nekakvu grešku ili da su neispravni, te će biti ostavljeni.

Ne čini se da je to slučaj. Čini se da se trebamo posvetiti učenju o načinima i sredstvima OVOG denziteta potpuno, koliko god to možemo. U čemu je smisao kada netko kaže: "Oh! Ja ne mogu funkcionirati u ovom svijetu, jer ja sam stvarno PREVIŠE duhovna za sve to!" Ono što se zapravo događa je da ta osoba nema pojma o ovoj stvarnosti i kako ona funkcionira, te kako uopće može manevrirati kroz ovu stvarnost na jedan učinkovit i koristan način za sebe ili druge. To je sve u redu i dobro je ako želite meditirati i raditi na poboljšanju vaše duše i sve to, ali ako to nema praktičnih rezultata u stvarnom svijetu, može li biti opravdano za nas da mislimo da ta osoba ima za naučiti još neke odredjene lekcije o tome kako da manevrira kroz život na ovoj razini? Sljedeći izvod iz prethodnog poglavlja stavlja akcent na ovo na jedan novi i drugačiji način:

29.06.1996

O: Vidiš, draga moja, kad stigneš u 4. denzitet, onda ćeš vidjeti.

P: Pa kako da stignem tamo ako to ne mogu "shvatiti"?

O: Tko je rekao da to moraš "shvatiti" prije nego što stigneš tamo?

P: Pa to vodi natrag do: što će val napraviti u vezi širenja ove svijesti? Jer ako je val ono što vas "dovede tamo", što je što proširuje svijest?

O: Ne. To je poput ovoga: Nakon što ste kompletirali sve vaše lekcije u "trećem razredu", kamo onda idete?

P: Dakle, to je pitanje...

O: Odgovorite, molimo.

P: Onda idete u 4. razred.

O: Dobro, sad, da li bi vi već morali biti u 4. razredu da bi imali dopuštenje ići tamo? Odgovorite.

P: Ne. Ali vi morate znati sve stvari s 3. denziteta...

O: Da. Još: morate naučiti sve lekcije.

P: O kojoj vrsti lekcija ovdje govorimo?

O: Karmičkih i jednostavnih razumijevanja.

P: Koji su ključni elementi tih razumijevanja i da li su oni prilično univerzalni?

O: Oni su univerzalni.

P: Koji su?

O: Ne možemo vam to reći.

P: Q: (L) Ha! Ova moja večer ne bi bila potpuna bez toga! Da li imaju nešto sa otkrivanjem ZNAČENJA simbolike 3. denziteta, viđenjima iz vela... i reagiranju na stvari prema izboru? Davanje svakoj stvari ili osobi ili događaju ono što ste im dužni, ono što ih spada onako kao uče Sufiji?

O: U redu. Ali vi ne možete forsirati stvar. Kad ste naučili - naučili ste!

 

Postoje daljnje naznake o tome što su te lekcije:

 

14.07.96

O: Ima li alata koji vam je potreban, kao djetetu, da naučite kako naučiti voziti bicikl?!?
P: MM: Nemate li više slobodne volje pomoću upijanja ( asimiliranja ) znanja?
O: Da!!! Da!!!
P: L: Dakle, drugim rječima, znanje i svijest vas naprave svjesnima da imate slobodnu volju i također napravi vas svjesnima o tome koje SU akcije stvarno djela slobodne volje, i zato, kad znate ili vidite razliku između laži i prevara i istine, onda ste u poziciji kontrolirati svoj život?
O: Da.

 

Mnogi ljudi su pisali i pitali o "želji za znanjem." Njima se čini da je sticanje i prikupljanje znanja jedna OPS aktivnost.

 

14.07.96

P: Ali ako vi žudite za znanjem?
O: To nije žudnja, to je zamolba duše.

P: Što je to što ljudima daje tu silu, taj efekt snažnog vala kojim oni odrede da dođu do apsolutnog dna svega i strgnu sve laži sa sebe sve dok ništa ne ostane na njima, sve osim gole istine? Što je izvor te želje?
O: Krivi koncept. To je jednostavno kad je netko u toj točki u ciklusu učenja. U toj točki, nije potrebna sila.

Tada, naravno, tu je i pitanje "skokova" kako je gore opisano - želja da se "preskoči" 3. denzitet i ode pravo natrag do mjesta gdje sve je divno i mirno i svi su sretni. Takav način razmišljanja je dublji OPS nego što izgleda na početku, jer na kraju, ono što se hoće postići je pobjeći od teškog rada i učenja lekcija ovog denziteta. Ono što se hoće je "jednostavnost i udobnost" i nikakav rad. Oni žele sjediti u krugu, meditirati na njihove pupkove i mantrati "ooooommmm", dok istovremeno bombardiraju planetu sa svojom "bezuslovnom ljubavi i svjetlosti", tako da svi ostali dobiju NJIHOV program i svi onda odmah možemo kući! (Primjetite da je želja da svi dobiju -"NJIHOV program" proturječna cijeloj toj "bezuslovnoj" ljubavi i svjetlosti koju šalju!)

Ali ipak, moramo razgovarati o tome što je to, što mi ovdje trebamo RADiti. U čemu je smisao komunikacije sa Kasiopejcima ili sa bilo kojim drugim izvorom, ako mi ipak trebamo biti ovdje i učiti i raditi dok nismo naučili i učinili sve?

 

14.07.1996

P: Dakle, izvjesni događaji i okolnosti bi mogle pomoći osobi da napravi "skok"?
O: Ne "skok", akceleraciju (ubrzanje).

Činjenica jedan: Sve što postoji - su lekcije.

Činjenica dva: sve ovo je jedna velika škola.

Činjenica tri: Vremensko podešavanje ( timing ) kao što ga vi percipirate, nije nikad, ali NIKAD konačno.

Činjenica četiri: Ono što će se desiti, kako vi to izjavljujete, je jako daleko i neće se desiti sve dok ne dostignete tu točku u ciklusu učenja, a niste još blizu. Sad promotrite sve prije nego što dobijete još činjenica!!!

Činjenica pet: Ciklus učenja je varijabilan i napredak po njemu je određen događajima i okolnostima koji se razvijaju.


Ta ideja da se nalazimo u "ciklusu učenja" i da se napredak određuje prema događajima i okolnostima je malo jasnija u sljedećem:


Zapamtite, denzitet se odnosi samo na nečiju svjesnu prisutnost (svjesnost). Jednom kad je netko svjestan, sve se prilagodjava toj svijesti.

Izgleda da je ovo presudan ključ za naše razumijevanje o događajima i manifestacijama našeg života. "Jednom kad je netko svjestan, sve se prilagodjava toj svijesti." Što to stvarno znači?

Colin Wilson je napisao uvod u knjizi autorice Linde Moulton Howe "Bljeskovi drugih realnosti", u kojem je primijetio:

Nisam nikada čitao knjigu koja je pobudila tako snažan niz reakcija u meni. Opet i opet, mislio sam: "Ako je ovo točno, onda mi svi spavamo. Nešto ogromno se dogadja, nešto što će utjecati na svako ljudsko biće na ovoj planeti prije ili kasnije, a mi i dalje nastavljamo sa životom kao da smo u ugodnoj sigurnosti Viktorijanskog doba." Pitanje na koje se stalno vraćam je: Zašto, ako je sve to istinito - ili samo pola istinito - toliko mnogo ljudi to ignorira? Zašto su skeptici kao što je pisac Philip Klass ili astronom Carl Sagan konstatirali da su NLOi samo neka vrsta histeričnih iluzija?

Postoje određene stvari koje su vrlo teško prihvatljive. Na primjer, pojam da vanzemaljci mogu putovati unatrag u vremenu. Uvijek mi se činilo da je putovanje kroz vrijeme nemoguće. Uključivalo bi očite paradokse, kao što su da se vratite na "vaše" vrijeme od prije pet minuta - ili čak pet sekundi prije - i da donesete tog "sebe" iz prošlosti u sadašnjost, tako da bi tu bila dva "vas."

[U vezi ideja o putovanju kroz vrijeme, pogledaj: Fizika i misteriozno http://quantumfuture.net/quantum_future/pm1.htm ]

Tada shvatim da sam kao pisac psihičkih (duhovnih) istraživanja, već gotovo tri desetljeća prihvatio realnost prekognicije - ljudi koji vide, sa potpunom točnosti, nešto što se još nije dogodilo. Ali teorija kaosa kaže da nema znanstvenog načina predviđanja toga što će se dogoditi u sljedećih nekoliko dana. Kao Linda Moulton Howe, Jacques Vallee, John Keel i svi drugi koji proučavaju NLO fenomene, pokušavam formulirati opću teoriju koja obuhvaća masu sasvim konfuznih i kontradiktornih informacija.

Kada pokušam gledati na cijeli fenomen, vratim se na moju najdublju intuiciju koja je u temelju mog čitavog opusa, sve od Outsidera 1956-e: da ovdje postoji nešto vrlo krivo sa ljudskom svijesti. Iako smo se razvili dalje od svih drugih životinja na licu zemlje, taj razvitak je po cijenu apsurdne uskoće percepcije, što znači da mi gledamo na stvarnost kroz jedan vrlo dugi teleskop i pri tome ne vidimo šumu ili lišće, jer se možemo fokusirati samo na pojedinačna stabla. Mi vidimo svijet kroz oko jednog crva, a hitno nam je potreban pogled iz ptičje perspektive.

Naša najveća potreba u ovom trenutku u našoj evoluciji je da promjenimo naše intelektualno stanovište - da prepoznamo da nismo sami u svemiru i da trebamo daleko više koristiti inteligenciju koju imamo. Naša uskoća percepcije hipnotizira nas u pasivnost.

Čini mi se da je ono na što nas se sada prisiljava, bez obzira sviđalo se to nama ili ne, jedno mnogo univerzalnije gledište. Ne znam da li nam "vanzemaljci" to pokušavaju reći, ili netko/nešto još veće. Ali sigurno nam je rečeno da se moramo probuditi. NLO fenomen - odnosno mnogo NLO fenomena nas postupno prisiljava da prihvatimo da postoje "druge realnosti i druge dimenzije" i da ne možemo živjeti i dalje kao krava koja preživa u polju. Ovo što se sada događa zahtjeva našu pažnju, sa jednom ustrajnosti koja ne može biti zanemarena i postajat će upornija dok ne dobije našu potpunu pažnju.

Kao i kod Colina Wilsona, moj uvod u NLO fenomen je bio snažno iskustvo (opisano u knjizi Amazing Grace). Bila sam ne samo skeptična u vezi ljudi koji vide "male zelene" u čudnim letjelicama, koji se mogu pojaviti i nestati - ili se čak i pojavljuju samo do pola određenoj grupi ljudi u istom vremenu i prostoru, nego sam savršeno prezirala tu ideju! Ali ne želim ići na tu temu sada, želim se samo baviti učenjem lekcija 3. denziteta, ili "jednostavnim razumijevanjima" koje su Kasiopejci napomenuli kao "preduvjet" za "prijelaz" na 4. denzitet.

Colin Wilson je gore rekao da nas "Naša uskoća percepcije hipnotizira u pasivnost." Je li to zaista slučaj ili je naša uskoća percepcije rezultat svojevrsne hipnoze? Kasiopejci kažu da smo mi "programirani" kroz DNA manipulacije, kako bi mogli percipirati samo ograničeni dio stvarnosti u kojoj živimo. Kao što je navedeno na jednoj drugoj stranici ovog websajta, tamo je jedna interesantna priča o hipnozi koja ilustrira ovo o čemu se ovdje priča, a ja ću je uključiti ovdje:

Postoji jedan malo poznat podatak o eksperimentalnoj hipnozi koji je naveden u sljedećoj priči:

Jednom čovjeku pod hipnozom je bilo rečeno da kad se probudi, neće vidjeti trećeg čovjeka koji se takodjer nalazio u istoj prostori sa njim i hipnotizerom. Čovjeku je sugerirano da je taj treći čovjek postao nevidljiv. Dane su mu sve prikladne sugestije tipa: "ti NEĆEŠ vidjeti njega" itd. Kada se ta osoba probudila, ova sugestija NIJE radila.

Zašto? Zato što je to bilo protiv njegovog sistema vjerovanja. Hipnotizirana osoba NIJE vjerovala da čovjek može postati nevidljiv. Probali su drugu taktiku. Tu osobu su ponovo hipnotizirali, a onda su mu rekli kako je treći čovjek napustio tu prostoriju, da je dobio iznenadan poziv i opisano joj je kako on ustaje, oblači kaput, stavlja šešir na glavu, vrata su bila otvorena, pa ponovo zatvorena, kako bi se napravio "zvučni efekt", a onda je hipnotizirana osoba vraćena iz transa. Pogodite što se desilo?

Ta osoba NIJE VIDJELA trećeg čovjeka.

Zašto?

Zato što je sistem njegovih uvjerenja bio "aktiviran" na način da je bio "prihvatljiv" za instinkte "opstanka njegovog ega".

Opstanak ega je uspostavljen prilično rano u životu kroz naše roditeljsko i socijalno programiranje i ono određuje što JE, a što NIJE moguće. Mi učimo što je to što mi smijemo vjerovati, a što istovremeno zadovoljava i naše roditelje i društvo oko nas. Ako dijete vidi jednu "vilu", ono vrlo brzo nauči da ju NE VIDJA, jer mu je rečeno da je to "glupost", "nemoguće", itd. i vidjenje takvih stvari nailazi na neodobravanje. Odobravanje roditelja je vrlo moćno za malo dijete koje sebe percipira kao vrlo ovisno o primarnom skrbniku.

U svakom slučaju, da se opet vratimo na onu priču; onaj treći čovjek je onda počeo šetati po sobi, podizati i spuštati stvari i raditi sve i svašta kako bi testirao svjesnost one hipnotizirane osobe o svom prisustvu. Sada je ta osoba počela biti histerična u vezi tih “anomalija” koje su se dešavale oko nje! Ona je vidjela kako se razni objekti kreću kroz zrak, kako se vrata otvaraju i zatvaraju, ali NIJE mogla vidjeti IZVOR tih aktivnosti jer nije vjerovala da se u sobi nalazi još jedan čovjek.

Kakve su sada implikacije u vezi ovog faktora ljudske svijesti? Jedna od prvih stvari, koje možemo primjetiti je ta, da svatko ima različit sklop vjerovanja koja su bazirana na njegovom socijalnom i roditeljskom programiranju iz ranog djetinjstva i ta vjerovanja određuju koliki dio OBJEKTIVNE stvarnosti je netko u stanju vidjeti. (To je ujedno i razlog zašto većina terapija za prekid loših navika ne funkcionira - oni pokušavaju djelovati protiv "sustava vjerovanja" koji je usadjen u podsvijest da je ova ili ona navika bitna za opstanak.)

U gornjoj priči, objektivna realnost je ONO ŠTO JEST, bilo da je ona istinski objektivna ili samo jedna koncenzus realnost samo u ovoj priči. Jasno je da postoji jedan veliki dio stvarnosti koji nije pristupačan onoj osobi zbog programiranja u skladu sa njegovim uvjerenjima, a koje je bilo aktivirano sugestijama hipnotizera i njegovoj spremnosti da izabere kome ili u što da vjeruje - hipnotizeru ili svojoj vlastitoj obzervaciji stvarnosti. U ovom slučaju, navedena osoba je IZABRALA ili odlučila da vjeruje hipnotizeru, a ne ono što je mogla vidjeti.

Ja sam dobila nekoliko interesantnih reakcija na ovu priču, od kojih je jedna da su ljudi razumjeli ovu priču na način da je "prisutnost duhova" u našem svijetu "sakrivena" od nas zbog našeg sustava vjerovanja. To je svojevrsno "djelomično buđenje" prema "drugim oblastima", kao što je Colin Wilson gore opisao, kada je dao svoju opasku o duhovnim fenemenima. No, implikacija je daleko dublja od toga. Ako oduzmemo scenu u kojoj se priča odigrala, ostavljajući samo "trećeg čovjeka" i promatrača, iz toga možete izvesti da to predstavlja SVE fenomene ovog našeg svijeta. Vidimo cvijet, ali smo hipnotizirani kako da ga percipiramo. Vidimo oblake, ali smo hipnotizirani kako da ih percipiramo. Mi stvarno ne ZNAMO šta je istinska stvarnost. Mi zaista ne znamo kako "cvijet esencijalno" izgleda. Ono što vidimo je naše tumačenje niza valove ili fluktuacije MEDIJUMA naše stvarnosti, koje mi interpretiramo prema našem "programu".

Sljedeća važna stvar oko ove priča je da, ovisno o programu, različiti ljudi mogu predstavljenim fenomenima pripisivati različite "skrivene snage", sve prema njihovim sustavima vjerovanja.

Ali, što je onda zbilja OBJEKTIVNA stvarnost?

Tu je i jedna druga priča koja vodi ovu ideju malo dublje, iz "U Potrazi za Čudesnim", od Ouspenskog i bila je pripisana Gurdjieff-u:

"Postoji jedna stara istočnjačka priča koja govori o jednom veoma bogatom čarobnjaku koji je imao mnogo ovaca. Istovremeno ovaj čarobnjak je bio veoma škrt. Nije htio platiti drugima da mu čuvaju stado, niti je htio investirati novce u ogradu kojom bi ogradio pašnjake gdje su pasle ovce. Stalno se dešavalo da neka ovca odluta u šumu, upadne u neku jarugu itd. medjutim, najgore je bilo to što su ovce počele bježati jer su shvatile da čarobnjaka jedino zanima njihovo meso, koža i vuna, a to im se naravno nije nimalo svidjalo.

Na kraju, čarobnjak se dosjetio. On je hipnotizirao svoje ovce, a onda ih uvjerio da su one besmrtne i kako uopće neće osjetiti kad im on bude gulio kožu, čak naprotiv, za njih će to biti jedno veoma prijatno iskustvo; uvjerio ih je i u to kako je on u stvari jedno veoma dobro "stvorenje" i da ih toliko voli da bi sve za njih učinio; i na kraju im je čak obećao i to da ukoliko im se nešto i desi - to se nikako neće desiti kad one misle da hoće, i sigurno ne na način na koji one misle da će se desiti, te je stoga najbolje, da one uopće ni ne razmišljaju o tome. I ne samo to, čarobnjak je uvjerio ovce da one, u stvari, ni nisu ovce; tako je nekima od njih sugerirao da su lavovi, drugima da su orlovi, trećima da su ljudska bića, a nekima i da su čarobnjaci.

Nakon ovoga, sve njegove brige da će mu ovce pobjeći, jednostavno su nestale. One više nikada nisu bježale, jednostavno su mirno čekale trenutak da dodje njihov red na to da im čarobnjak odere kožu."

Svako ljudsko biće percipira "trećeg čovjeka" prema svojim programiranjima koje aktivira ili je aktivirano njegovim sustavom uvjerenja. To je njegovo "stanje svijesti." On samo može biti svjestan onoga u što VJERUJE da može biti svjestan, sve ostalo postaje ili "nevidljivo" ili "neprirodno", ne uzima se u obzir ili se prekriva od strane programa za opstanak iz podsvijesnog uma.

Kako dalje razmišljate o ovom problemu, realizirate kako postoji mogući OGROMAN jaz između onoga što opažamo kao realnog i stvarne objektivne stvarnosti i bez obzira na koji način ćemo pokušati biti objektivni, mi nikada ne može biti posve sigurni. Jedina stvar koja izgleda kao da nudi izlaz je jednostavno promatrati pojave i usporediti percepcije sa puno drugih ljudi i pokušati suziti "konstantu" koji je prisutna u svakom od njih. Na taj način, možemo imati bolju ideju o tome što je treći čovjek zaista i što on STVARNO radi, i što bi onda trebao biti naš najbolji odgovor. I, naravno, "promatranje pojava" znači u većini doslovno skupljanje i stjecanje znanja o svakom obliku i sortiranje tih informacija tako da imamo dovoljne baze podataka iz kojih se mogu izvući zaključci o opažanju okoline.

Ali, to je teško učiniti, jer vjerovanja su prisno vezana za emocije! Ne zaboravite: naša vjerovanja su formirana u situacijama emocionalnih interakcija sa roditeljima i drugim "autoritetima" iz našeg ranog djetinjstva! Vrlo je zastrašujuće čak i razmišljati o bijegu iz ovog sigurnog unutarnjeg "okoliša".

Ali, to je upravo ono što moramo učiniti.

Inače smo u stvarnosti, gdje se oko nas dešavaju sve vrste anomalija, koje možemo promatrati na klasičan i kvantni način, ali objektivni razlog njihovog postojanja će biti nedostupan za naše razmišljanje. Nećemo biti u mogućnosti vidjeti "trećeg čovjeka" i biti ćemo podložni njegovim hirovima i željama, tko god ili što god on STVARNO bio!

Tako se čini da je stvarni problem sukob između subjektivne i objektivne stvarnosti.

Mnogo puta su Kasiopejci rekli o prirodi služenja sebi - o tendenciji da OPS živi u "željnom razmišljanju." To je objašnjeno na najzanimljiviji način u sljedećem izvodu:

22.10.94

P: Da li su ljudska bića zarobljena u fizičkoj materiji?

O: Izborom.

P: Zašto su ona to odabrala?

O: Da bi iskusili fizičke osjete. Bila je to odluka grupne svijesti.

P: Tko je bio glavni u toj grupi?

O: Grupa.

P: Da li interakcija između duha/duše i tijela fizički proizvodi neki nus-proizvod koji je poželjan od drugih bića?

O: Pa, sve stvari imaju poželjne i nepoželjne posljedice, ali moraju biti spomenute ovdje, a to je da sve što postoji u svim realitetima univerzuma može iskusiti egzistenciju u jednom od samo dva načina. To bi bilo definirano kao dugi valni ciklus i kratki valni ciklus. Vratimo se na vaše prijašnje pitanje o tome zašto su ljudi "zarobljeni" u fizičkom postojanju, koje je naravno dobrovoljno izabrano, a to je zbog želje da se promijene iz doživljaja dugog valnog ciklusa od onoga kompletnog što bi vi nazvali eteričko ili duhovno postojanje, u kratki valni ciklus - što bi vi nazvali fizička egzistencija Razlika je ta što dugi valni ciklus uključuje samo vrlo postupnu promjenu u evoluciji u cikličkom smislu. Dok kratki valni ciklus uključuje dualitet. I to je slučaj s dušama u fizičkim tijelima kao iskušenje u ovome zemaljskom nivou jer duša doživljava eterično stanje u pola ciklusa, i fizičko stanje u drugoj polovici ciklusa. Dok te polovice nisu mjerljive u vremenu kako ga vi mjerite, ukupno iskušenje je jednako za svaku polovicu. Potreba da se formira kratki valni ciklus je donijeta kroz stvaran prirodni način, kroz prirodne granice univerzuma kada je grupni um duša izabrao iskusiti fizikalnost kao suprotno kompletnoj eteričkoj egzistenciji.

P: Da li ta interakcija proizvodi nus-proizvod?

O: Proizvodi jednako nus-proizvode pozitivne i negativne prirode.

P: I koji su ti nus-proizvodi?

O: Koje prvo?

P: Pozitivne.

O: Pozitivni nus-proizvodi je porast u relativnoj energiji koji ubrzava proces učenja duše i svih njezinih jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih interaktivnih partnera. Drugim riječima, flora i fauna, minerali, itd. Sav rast iskustva i pokret prema zajedničkom susretu je u bržem porastu u ciklusu kroz ovaj kraći valni ciklus fizičkog/eteričkog transfera. Kao negativno po prirodi, to proizvodi mnogo negativnih doživljaja za te iste entitete koje drugačije nebi egzistirali jer biće na prvom i drugom prirodnom nivou, flora i fauna, bi obično iskusilo dugi dio ili dugi valni ciklus na fizičkom nivou kao suprotnost kratkom valnom ciklusu fizičkog i eteričkog, kao što to ono sad iskušava - jer se dešava njegova interakcija s ljudskom vrstom u tom kratkom valnom eteričkom/fizičkom ciklusu.

P: Komentar koji smo naveli jednom da izvjesna vanzemaljska bića otimaju ljude i prisiljavaju ih na okrutne i torturne smrti da bi dobili "maksimalni energetski protok". U vezi toga, što je taj maksimalni energetski protok koji se dešava za vrijeme polaganog, dugog, mučenja kod procesa umiranja?

O: Ekstremni strah i nemir izgrađuje energiju straha/nemira koja je negativne prirode, koja "napaja" bića o kojima ste pričali, tako da oni izvlače iz toga jednu vrstu energije koja ih održava kao jedan od njihovih oblika ishrane bazirane na njihovoj metaboličkoj strukturi.

P: Koja je njihova metabolička struktura?

O: To je vrlo kompleksno i vrlo teško opisati jer je na 4. nivou denziteta koji vi ne razumijete. Ali, dio njihovih razloga za egzistenciju na 4. nivou je njihova sposobnost da se prehrane i kroz eteričke metode i kroz fizičke metode. Zato, taj protok energije bi predstavljao eteričku metodu ishrane, dok drugi načini uključuju fizičku metodu.

P: Koji drugi načini?

O: Pa, pijenje krvi i krvnih nus-proizvoda bi bio primjer toga.

P: Da li oni to rade?

O: Da, ali način uzimanja je drugačiji od onoga na što vi mislite. To rade kroz pore.

P: Na koji način?

O: Kupanje i onda apsorpciju neophodnih produkata i tada odbacivanje ostatka.


[...]

P: Vratimo se na bića koja apsorbiraju hranjive tvari kroz svoje pore, koja su oni vrsta bića?

O: Obje od onih koje ste opisali kao Lizzard bića i one koje opisujete kao Sivi. To je neophodno za njihovo preživljavanje u svakom slučaju. Čak iako Sivi nisu prirodni dijelovi kratkog valnog ciklusa, već više umjetne kreacije od strane Lizzard bića, ali svejedno oponašaju funkcije hranjenja.

P: Budući da su umjetno stvoreni od strane Lizzarda, da li to znači da nemaju duše?

O: To je točno.

P: Kako funkcioniraju? Da li su kao roboti?

O: Oni funkcioniraju s interakcijom s dušama Lizzard-a. Ta tehnologija je vrlo napredna s onom s kojom se vi služite, ali Sivi nisu samo napravljeni i dizajnirani umjetno, već također funkcioniraju kao mentalna i fizička projekcija Lizzard bića. Oni su kao četverodimenzionalne sonde.

P: Kao četverodimenzionalne sonde, koje su njihove mogućnosti?

O: Oni imaju sve mogućnosti kao i Lizzard-i, osim činjenice da je njihov fizički izgled potpuno drugačiji i oni nemaju svoje duše i njihova unutarnja biološka struktura je drugačija. Ali njihovo funkcioniranje je jednako i u skladu je sa ostajanjem kao projicirana bića, a također moraju apsorbirati hranjive tvari na isti način kao i što spiritualno i fizički čine Lizzardi. Razlog za negativnu energiju kao potrebno gorivo je taj što Lizzardi i Sivi žive na 4. nivou gustoće (denziteta), koja je najviši nivo na kojem netko može egzistirati služeći samo sebi, kao što ti entiteti čine. Pa zato oni moraju apsorbirati negativnu energiju jer je 4. nivo denziteta najveći primjer služenja prema sebi koji je negativna misaona forma. 4. nivo denziteta je napredak iz trećeg nivoa denziteta. Sa svakim napretkom prema gore u nivoima denziteta, egzistencija za svaki individualni svjesni entitet postaje sve lakša. Dakle, 4. nivo denziteta je manje težak za egzistenciju od onog u 3., 3. je manje težak od onog u 2., itd. To čini manji pritisak na duševnu energiju. Zato, bića koja egzistiraju na 4. nivou denziteta mogu izvlačiti negativnu duševnu energiju od bića koja žive na 3. nivou. Slično kao i bića na 3. nivou denziteta mogu izvlačiti iz bića na 2. nivou denziteta, iako taj tip izvlačenja energije nije potreban, svejedno se radi. To je zašto ljudi, koji borave na 3. nivou denziteta, često uzrokuju bol i patnju onima iz životinjskog carstva koji egzistiraju na 2. nivou denziteta, i izvlače negativnu duševnu energiju, kao bića koja primarno služe sebi, kao što i jeste, od onih na 2. nivou, i na 1. nivou, itd. Sada, kada napredujete na 4. nivo, kao što je to pred vama, morate odlučiti da li ćete napredovati kao služeći drugima, ili ćete ostati na nivou služenja sebi. To će biti izbor za koji će trebati nešto vremena za vas da se prilagodite. To je period napomenut kao "tisućugodišnji period". To je period koji, mjeren prema vašem kalendarskom sistemu, će odlučiti da li ćete napredovati prema opredjeljenju prema drugima ( OPD ) ili ćete ostati na nivou opredjeljenja prema sebi ( OPS ). I oni koji su opisani kao Lizzardi, odlučili su čvrsto da se "zaključaju" u OPS varijanti. I budući da su na najvišem nivou denziteta gdje je to moguće, moraju konstantno izvlačiti velike količine negativne energije od onih na 3. nivou, 2. nivou, itd., i zato rade ono što rade. To također objašnjava zašto njihova rasa umire, jer nisu u mogućnosti naučiti za sebe kako se prebaciti iz te specifične forme OPS u OPD. I budući da oni imaju tako veliki period vremena, kako ga vi mjerite, koji ostaje na tom nivou, de facto, postaju zauvijek ustaljeni u njemu, i šire se u njemu. To je zašto oni izumiru i očajno pokušavaju izvući toliko energije iz vas koliko je god moguće i da održe svoju rasu metabolički.

P: Pa, ako smo izvor hrane i roblje za njih, zašto nas jednostavno ne uzgajaju u torovima na njihovoj vlastitoj planeti?

O: Oni to i čine.

P: Pa, budući da nas je mnogo ovdje, zašto jednostavno ne dođu i preuzmu sve?

O: To je njihova namjera. To je njihova namjera izvjesno vrijeme. Oni su putovali naprijed i nazad kroz vrijeme kakvo vi znate, da bi namjestili stvari da mogu apsorbirati maksimalni iznos negativne energije iz ove planete iz prijenosa s 3. na 4. nivo koji će planeta iskusiti, nadajući se da vas mogu porobiti na 4. nivou i tako postići nekoliko ciljeva:

1. ostanak njihove rase kao vitalna,

2. povećanje njihovog broja,

3. povećanje njihove moći,

4. širenje njihove rase kroz realitet četvrtog denziteta. Radeći sve to, miješali su se u događaje koji su se dešavali, kako vi mjerite vašim kalendarskim sistemom, otprilike 74 tisuća godina. I oni su to činili naprijed i natrag u kompletno mirnom stanju vremensko-prostornog putovanja, za čitavo to vrijeme. Vrlo interesantno, pa ipak, sve to će propasti.

P: Kako možete biti toliko sigurni da će to propasti?

O: Jer mi to vidimo. Mi smo sposobni vidjeti sve, a ne samo ono što želimo vidjeti. Njihov neuspjeh je u tome što oni vide samo ono što žele vidjeti. Drugim rječima, to je najviša manifestacija koja je moguća od onoga što bi vi mogli opisati kao željno razmišljanje. I, željno razmišljanje predstavljeno na 4. nivou denziteta, postaje realnost za taj denzitet. Vi znate kako vi željno razmišljate? Pa, to nije baš realitet za vas jer ste na 3. nivou, ali ako ste na 4. i radite istu stvar, to će biti vaša svijest realiteta. Zato oni ne mogu vidjeti ono što mi možemo, budući da smo mi OPD kao suprotnost od OPS, i budući da smo na 6. nivou, možemo vidjeti sve na točki u kojoj jest, kao što i jest, a ne kako bi mi željeli da to bude.
[...]

P: Da li su neki vanzemaljci, posebno Lizzardi, ikada živjeli među ljudima i bili obožavani s naše strane?

O: Oni nisu živjeli među ljudima, ali su imali direktnu interakciju s ljudskim bićima, u raznim točkama prošlosti. To je bilo u onim točkama kad su ljudska bića bila spremna, voljna i u mogućnosti prihvatiti božanstva koja su se pojavljivala direktno iz vanjskih izvora i tada su ih obožavali. Takve stvari se nesu dogodile u nedavnoj prošlosti. Ali, budite na oprezu, mogu se uskoro dogoditi.

Mi tu primjećujemo u gornjem izvodu, vrlo jasnu razliku između OPS i OPD u smislu GLEDANJA i VIDJENJA. OPS je SUBJEKTIVAN i vidi samo ono što želi vidjeti, OPD je OBJEKTIVAN i vidi sve.

Što ovo može stvarno značiti? A što je sa svim učenjima sadašnjeg vremena da "Vi kreirate svoju vlastitu stvarnost?" Kasiopejci su upravo rekli:

"OPS vidi samo ono što želi vidjeti i to je najviša moguća manifestacija željnog razmišljanja. I, željno razmišljanje na četvrtom denzitetu postaje realnost za taj nivo. Znate li kako željno mislite? Pa, to nije zapravo stvarnost za vas, jer vi ste na trećem nivou, ali ako ste na 4. nivou i vršite istu funkciju, to bi doista bila vaša svjesnost stvarnosti."

Ja sam pokušala prenijeti mnogim ljudima zadivljujuće promjene u mom životu koje su se desilo kao rezultat promjena u mojoj svijesti - spaljivanje svega u što sam do tada vjerovala ili željela vjerovati o našem svijetu tolike godine. Bilo mi je teško opisati taj potpuno novi osjećaj kojeg je svemir imao za mene. To je zaista kao da sam otišla iz potpuno drugog svemira u ovaj, kojeg trenutno okupiram, i sva pravila su različita - proporcionalna mojoj svijesti. Kako sam sticala više i više znanja o tome kako stvari funkcioniraju, počela sam primjenjivati sve što sam iskusila u mom svakodnevnom životu. Ovo je dovelo do mnogih promjena, jer sam radila drugačije izbore od izbora koje bi prije napravila.

Da, mnogi od ovih izbora su bazirani na temelju "neviđenih stvari", protivno standardnim, indoktriniranim kulturnim pogledima na naš svijet sa kojima nam je ispran mozak u našem društvu i mnogi od ovih izbora su bili jednostavno nerazumljivi u običnim uvjetima. Ali, činjenica je, napravila sam ih, djelovala na osnovu njih, i rezultati su bili začudjujući! Učila sam čitati "suptilne znakove" o svijetu i interakcijama ljudi koji su "prikriveni" od nas. I ovi znakovi su daleko izvan uobičajenih "psihičkih dojmova" vaših standardnih metafizičkih stručnjaka, mogu vam reći!

Dakle, ono što želim učiniti ovdje je predstaviti neke od materijala koji su mi pomogli da shvatim "naznake" i "znakove" koji nam daje naša okolina, "putokaze" koji pokazuju u različitim smjerovima i koji čine trenutke naših odluka; i naše odluke bazirane na temelju onoga što vjerujemo da je istinito u određenom trenutku; sve što mi je pomoglo "promijeniti svoju stvarnost", tako da sam zaista razumjela što su Kasiopejci htjeli reći kad su rekli:

Zapamtite, denzitet se odnosi samo na nečiju svjesnu prisutnost (svjesnost). Jednom kad je netko svjestan, sve se prilagodjava toj svijesti.

Jedna od prvih stvari koje se dogodila, kao mi da neki trag u nekima od tih stvari, bio je neobičan incident koji se dogodio jednog dana dok sam čekala u autu na svoju kćer koja je bila u školi. Sjedila sam u u autu na parkiralištu i promatrala djecu kako izlaze iz zgrade i rade sve ono što djeca rade kad izlaze iz škole. Pratila sam ova dogadjanja već neko vrijeme i svaki dan sam bila svjedok tim čudnim obredima i ritualima američkih tinejdžera. Jedna stvar koje sam bila svjesna, a o kojoj je moja kćer govorila, bilo je ekstremno grupiranje ili stvaranje "grupica" u školama. To je uvijek bio slučaj u ovoj ili onoj mjeri, ali u današnjem svijetu, čini se da se je to izraženo više nego ikada.

U moje vrijeme u školi, to je bila manje ili više "ekonomska" podjela koja je vodila do društvenih struktura i do socijalnog "označivanja". To je prilično jednostavno za shvatiti i imalo je svoj temelj u stvarnom životu, do određene mjere. Ali danas je sve drugačije. Ništa nije tako jasno podijeljeno (ne možemo reći da je "jasna podjela" prijašenjeg sustava bila poželjna!) Skupine i grupice koje se formiraju u modernim srednjim školama su nešto sasvim drugačije. Bila sam fascinirana promjenama i pitala sam se zašto je to tako i koja je dinamika temelj toga.

Moja kći me je informirala o bandama, "grupama sa raznim stilovima", kao što su Preps, Jocks, Loadies, Gothics, itd. Jedna stvar koja mi se činila jasnom je da je ekonomija imala vrlo malo veze sa tim. Dijete dobrostojeće obitelji je moglo vrlo vjerojatno biti član neke bande ili "gotičke grupe" kao i dijete siromašnih obitelji. Droge su zajedničke svim skupinama. I, ako si djevica to nije neminovno utjecalo da pripadaš ovoj ili onoj grupi, kao što je to bilo kad sam ja bila u srednjoj školi. Broj djece koja su bila vrlo dobra ili odlična u školi je takodjer opao na najniži nivo svih vremena do sada.

Dakle, tu sam bila, promatrajući djecu koja su izlazila iz škole, formirajući grupe - svako je gravitirao prema sebi sličnima, da budu zajedno i razmjenjuju se i - što?

Što su oni STVARNO radili?

U tjednima prije ovog događaja, imala sam s neke interakcije sa ljudima koji su se predstavili kao "radnici svjetla", ali koji su kasnije kroz interesantne slučajnosti bili razotkriveni kao prilično suprotno od toga. Kroz ova iskustava sam pomislila na ideju "isključivanja zvuka" i samo gledanja na dinamiku preda mnom. Radnici svjetlosti su vrlo zaposleni govoreći i tvrdeći ovo i ono, pokušavajući napraviti dobar dojam i uvjeriti mene i druge u njihove dobre namjere sa svojim riječima, ali kada pogledate koje su efekti imali na živote drugih ljudi, kao i dinamika njihovog vlastitog osobnog života, nešto je tu bilo totalno krivo! To je kao ona poslovica: "Pričaju jedno, a rade potpuno suprotno", samo mnogo dublja i subtilnija.

Zatim, jedan dan sam čitala neke studije o primatima - znate, Jane Goodall i sve to - i shvatila sam da metoda promatranja čimpanzi može biti vrlo korisna za promatranje ljudskih bića. Kada samo promatrate i gledate i niste zbunjeni riječima, imate mnogo bolje šanse shvatiti što se zapravo događa.

Dakle, tu sam bila, u autu, gledajući djecu i primjenila sam promatranje primata na njih. Primijetila sam neke smiješne stvari u njihovim govoru tijela, gdje se dotiču, tko i kako se oni sami stavljaju u odnosu na druge i odjednom sam shvatila da sam promatrala kako se oni HRANE jedni drugima!

To je bio jedan od zaista jedan od najbizarnijih uvida koje sam ikada imala. Mogla sam vidjeti svojevrstan raspored prenošenja energije i kako se energija prenosila od jedne osobe na drugu i na treću - a na kraju je uvijek bio jedan u svakoj grupi od 5 do 10 djece, koji je bio "dominator" u smislu toga da je sva energija bila na kraju dana toj osobi.

I ne samo to, nakon toliko minuta, primijetila sam da su neka od djece u skupinama, oni koji su izgledali mali i slabi, bili "gurnuti na stranu" ili odbijeni kao "izvor energije" i oni bi izgledali malaksalo, kao da je sav "sok" iscijedjen iz njih i odlutali bi dalje izgledajući umorno i poraženo. I primijetila sam da je "dominator" izgledao kao da se naduo, izgledao je viši, jači i širi nakon nekoliko minuta. Bilo je također i "odabranih" ljudi koje bi "dominator" favorizirao na ovaj ili onaj način, dodirivao bi ih kao da dodiruje bateriju i isisava sok iz nje. Nijanse Matrixa! http://www.cassiopaea.org/cass/matrix_dna_illusions_alchemy.htm

Pa, da je bio prilično zanimljivo otkrivenje. Tako sam počela raditi ovo. Gledala bih ljude u interakciji jedne s drugima, kako bi utvrdila kakva je zapravo bila temeljna dinamika. To je uvijek bilo bolje ako nisam mogla NIŠTA čuti, samo ih promatrati iz daljine, bez da oni znaju da promatram. I, sasvim sigurno, to bila prilično standardna stvar. U svakom tom slučaju, dogadjalo se svojevrsno "hranjenje" energijom.

Tada sam počela promatrati vjenčane ljude, nastojeći utvrditi tko je "dominator", ne u standardnom smislu, nego u smislu tko je dobivao energiju. Interesantno, često je to bio onaj za kojeg bi možda pomislili da je "slabiji" ili bespomoćniji od tih dvoje - onaj koji evocira najviše suosjećanja! Onda sam počela razmišljati o suosjećanju i sažaljenju na totalno drugačiji način. Vidjela sam da je to bila čista manipulacija da bi dobili više "soka".

Je li ovo bio dokaz neke OPS hijerarhije? Da li dominatori dominiraju njihove male "grupe" i apsorbiraju energiju iz članova grupe, da bi zatim bili oteti od vanzemaljaca i "izmuženi" za sok koji su prikupili? To je zanimljivo nagađanje o tome kako te stvari zapravo mogu funkcionirati.

U svakom slučaju, ova zapažanja su dovela do nekih zanimljivih misli koje ću podijeliti, ali sjetite se da su to samo pretpostavke. Nikad nisam, u svjesnom, budnom stanju, vidjela niti Sivog (Greysa) ili "Lizzija". Vidjela sam NLO: http://www.cassiopaea.org/cass/boom.htm koji je bio 300 stopa širok crni bumerang, direktno iznad moje glave, dok sam bila u bazenu sa djecom, koji su ga također vidjeli. Ja sam nakon toga patila od čudnih fizičkih simptoma skoro godinu dana nakon ovog vidjenja, za koje mi je kasnije predloženo da su bila trovanja zračenjem, ali u to vrijeme sam bila tako skeptična, da sam bila uvjerena da sam samo patila od alergija i previše rada i zamaranja.

Čini mi se da većina ljudi ne zna ništa, niti sumnja o "dubljoj stvarnosti" oko njih; oni su za sve namjere i sve svrhe hipnotizirani. Oni žive svoje živote u "tihom očajanju", obezbjedjujući "gozbu" za druge osobe ili čak i "vanzemaljce". Oni kao da imaju "pre-programirane implantate misaonih krugova" da se, bez obzira koliko logike ili razloga koristite da ih uvjerite da otvore svoje umove, oni čvrsto drže svog emocionalnog, subjektiviranog sustava vjerovanja. "Razotkrivači" i "dezinformacijski OPS (operatori, agenti op-prev.)" spadaju u ovu kategoriju. Oni uopće ne shvaćaju da su oni sami "agenti" i bili bi užasnuti kad bi im netko mogao razumno objasniti, čak i pokazati dokaz da je tako. Činjenica je, da su "programirani" sa njihovim sustavima vjerovanja o "trećem čovjeku" i vjeruju u to jer to ŽELE. A ta "želja" je, naravno, njihov izbor.

Ima drugih koji imaju potencijal i unutrašnju prirodu da postanu svjesni. Vanzemaljci otimlju vjerojatno i ove, ali zbog nekog "zakona" koji mora postojati u njihovoj oblasti, oni ih ne mogu samo ubiti da bi ih eliminirali kao prijetnju. Dakle, oni u njih ugradjuju implantate osmišljene tako da upravljaju njihove misli prema samo-uništenju, ili u beskorisne pravce i besmislene spekulacije, kao i da upravljaju njihovim emocionalnim stanjima, tako da kad se počnu primicati istini ili dolaze do nekog znanja, oni mogu biti ometani od vlastitih emocija. Razbiti ove kontrolne programe je ogroman zadatak.

Mnogo stvari se može dogoditi u takvim situacijama. Ili se osoba nauči kretati kroz ova stanja, ili postanu fiksirani u njima i izgubljeni. Ta emocionalna stanja mogu uključivati svidjanja i nesvidjanja, pozitivne i negativne percepcije emocionalne prirode koje nemaju nikakve veze sa istinskom stvarnosti.

Ljudi mogu biti emotivno upravljani da se vjenčaju izrazito neprikladno, tako da bračni partner postaje kontrolor i energetski vampir; ljudi mogu biti emotivno upravljani željom da nešto toliko žele da su potpuno izgubljeni u toj želji i stvoriti će sve vrste mentalnih racionalizacija da uvjere sebe da je ono što oni rade prikladno i vodi ih ka znanju, mada se radi zaista samo još o jednoj iluziji. Naizgled sinkroni događaji mogu biti dizajnirani i prezentirani pojedincu da ga uvjere da je to što on radi ili razmišlja ispravan put, jer mu je i sam svemir to "potvrdio". Manipulacije i varijacije su beskrajne, nevjerojatno duboke i zavaravajuće van svakog razumjevanja. I, to je bilo strašno za vidjeti!

Shvatila sam da je skoro čitavo čovječanstvo samo hrana.

Oni su kontrolirani i manipulirani od rođenja pa do groba kao što je prikazano u filmu "Matrix", samo oni nisu "baterije" za mašine koje su preuzele svijet - oni su literarno fizička i energetska hrana za bića na višim denzitetima. I zbog svoje ignorantnosti, ne mogu učiniti ništa. Zato jer nisu budni, oni nemaju slobodnu volju. I više od toga, shvatila sam da je naša kultura, naše religije, naše filozofije, naše znanosti, sve to doprinose toj kontroli, i sve su one pod kontrolom tog ogromnog kompleksnog "mehanizma hranjenja" - te OPS hijerarhije služenja sebi. Čak i većina od "novih" New Age tumačenja su samo još jedan sloj na crvenom luku prevara za nas, da nas se dalje osiromašuje za našu slobodnu volju.

Što se dogodilo sa "ljubavlju?" Što se dogodilo sa "jedinstvom", dobrotom, zajedništvom, Bogom na nebesima i sve je u redu sa svijetom? Što se dogodilo sa podizanjima svijesti koja se navodno dešava svuda po planeti? Što se dogodilo sa tim da ste "sigurni" ako ste okruženi sa "ljubavi i svjetlosti" i ako pozitivno razmišljate? Neprestano iznova i iznova mi je bilo pokazivano, da su to samo maske "mašine za hranjenje". Slojevi, nakon slojeva iluzija.

Naravno, pitanja su se pojavila: da li sam proučavala tamu toliko dugo da sam pala u nju? Da li je moj napor da se iskorijene laži i konfuzije zapravo priznanje njihovog postojanja, koje je onda uzrokovalo da se oni manifestiraju u mom životu? Da li sam samo vidjela svoje ogledalo?

U tom trenutku sam pročitala u knjizi Williama Jamesa "Raznolikost religioznih iskustava":

Na našem zadnjem sastanku, razmatrali smo da je zdrav temperament, temperament koji nema sposobnosti za dugotrajnu patnju i koji ima tendenciju ka optimizmu, da je takav temperament poput vode za kristalizaciju u kojoj je postavljen karakter pojedinca. Vidjeli smo kako taj temperament može postati baza za vrlo osebujan tip religije, religije u kojoj se dobro, čak i dobro ovoga svijeta i života, smatra kao bitna stvari čemu netko treba težiti. Ova vjera ga usmjerava da rješava svoje probleme sa zlim aspektima svemira tako da ih sustavno odbija bliže razmotriti, ignorirajući ih ili ih totalno negirajući. Zlo je bolest i brinuti se o zlu je bolest sama po sebi. Čak i pokajanje i žaljenje mogu biti bolesni impulsi.

Okrenimo se prema onim osobama koje ne mogu tako brzo zbaciti teret svjesnosti zla, ali su osuđeni da pate od njegove prisutnosti. Postoje različite razine u bolesnom umu, postoje ljudi za koje zlo znači samo nepristajanje uz stvari, pogrešan stav prema okolini. Takvo zlo jer izlječivo, bilo mjenjanjem sebe ili mijenjanjam stvari u okolini ili oboje odjednom. Postoje drugi, za koje je zlo iskrivljenost u nečijoj esencijalnoj strukturi, koju ne može izlječiti niti promjena u okolišu ili bilo kakvo površinske preuređivanje unutrašnjeg sebstva, a koje zahtijeva neku vrstu nadnaravnog lijeka. Latinske rase više na taj problem gledaju sa prvog gledišta, a Germanske su vrlo sklone misliti o Grijehu u jednini, a sa G velikim početnim slovom, kao nešto što je neizbrisivo ukorijenjeno u našu prirodnu subjektivnost i nikad se ne može ukloniti bilo kojom površnom operacijom.

Mi govorimo o pragu čovjekove svjesnosti općenito, da pokažemo koliku količinu buke, pritiska ili nekog drugog vanjskog poticaja netko treba dobiti da to probudi njegovu pažnju. Jedan sa visokim pragom će drijemati uz količinu buke sa kojom će se netko sa niskim pragom odmah probuditi. Slično tome, kada je netko osjetljiv na male razlike u bilo kojem redoslijedu osjeta, kažemo da ima nisku "razinu praga". Njegov um lako prelazi u svjesnost te razine u pitanju. I tako možemo govoriti o "pragu boli", "pragu straha", "pragu bijede" kojeg neki brzo prijedju, ali koji je previsok za druge da ga dosegnu svojom svijesti.

Goethe je rekao: "Ja neću reći ništa protiv prokletvstva mog postojanja. Ali na koncu, moj život je bio samo bol i teret i to mogu potvrditi nakon čitavih mojih 75 godina. U mom životu nisam imao četiri tjedna originalanog dobrog stanja.

A Martin Luther je rekao: "Ja sam totalno umoran od života. Molim Gospodina da dodje odmah i izvedi me odavde, ako budem živio još četrdeset godina, izgubit ću moje šanse za raj. Jedina utjeha koju ti "zdravoumni" mogu dati je: "Besmislice! Izadji van! Oraspoloži se, sve će biti u redu ako se samo ostaviš te tvoje morbidnosti!" Ali pripisati duhovne vrijednosti pukom bezbrižnom zadovoljstvu je posvećivanje zaboravnosti i površnosti. Naše nevolje su da možemo umrijeti, da možemo biti bolesni, ali mi trebamo život koji nije povezan sa smrću, mi trebamo zdravlje koje nije povezano sa bolesti, mi trebamo dobro koje neće nestati. Problem sa mnom je da ja previše vjerujem u sreću i dobrotu i ništa me ne može uvjeriti u njihovu prolaznost".

I tako oni koji iskuse malo hlađenja životinjskog uzbudjenja i instinkata, malo gubitka životinjske snage, malo spuštanja praga boli, dobiju crva u jezgri svih naših uobičajenih izvora naslada u punom prikazu, koji nas pretvara u melanholične metafizičare.

Pogledajte sebe, ako je moguće, slobodno od svih emocija sa kojima vas vaš svijet sada inspirira i pokušati zamisliti kako postojite bez njih. Biti će gotovo nemoguće shvatiti takvo stanje negativnosti i mrtvila. Koje god vrijednosti, interes ili smisao vaš svijet imao, taj leži samo u vašim (posmatračevim) mislima. Ljubav preobražava ljubljeno stvorenje, kao što izlazak sunca preobražava Mont Blanc iz sivila do ružičaste čarolije. Tako i sa našim emocijama, ako su tu, život se mijenja. Ovo bi nam trebalo reći kako lako naše emocije mogu biti korištene za kontrolu nas samih ili hipnotiziranje nas!

U Tolstojevom slučaju, osjećaj da je život imao neki smisao je jedno vrijeme bio u potpunosti nestao. Rezultat je bio transformacija cijelog izraza stvarnosti. Kada proučavamo fenomen regeneracije, mi ćemo vidjeti da nije rijetka posljedica te promjene - preobraženje lica prirode u njegovim očima. Postavljaju se pitanja i počinju se aktivnosti u očajnom nastojanju da se udje u pravi odnos sa tim stanjem i onaj koji pati je često doveden do rješenja.

Tolstoj piše: "nisam bio ni lud ni bolestan. Naprotiv, imao sam fizičku i psihičku snagu koje sam rijetko susreo u osobama moje dobi. Mogao sam kositi travu kao seljaci i raditi sa mozgom osam sati neprestano i ne osjećati loše efekte. Pa ipak, nisam mogao dati razumno značenje bilo kojoj akciji mom životu. A bio sam iznenađen da to nisam razumio od samog početka. Moje stanje uma je bilo kao da se neko opako i glupo šalio sa mnom. Netko može živjeti tako dugo dok je opijen sa životom, ali jednom kada se otrijezni, ne može a da ne vidi da je sve ovo samo glupa prevara. U tome nema ništa smiješno ili budalasto; okrutno je, glupo, prosto i jednostavno. Ali možda, rekoh sebi, postoji nešto nisam uspio primijetiti ili shvatiti. Nije moguće da je ovo stanje očajavanja prirodno čovječanstvu. I tako sam tražio objašnjenje u svim granama znanja skupljnih od ljudi. Ja sam ispitivao bolno, dugo i radoznalo. Tražio sam, mukotrpno i uporno dane i noći, kao čovjek koji je izgubljen i traži da spasi sam sebe - i nisam pronašao ništa. Postao sam uvjeren, da svi oni, koji su prije mene tražili odgovor u znanosti, također nisu našli ništa. I ne samo to, nego da su oni prepoznali da je stvar koja me je vidila očaju - ta besmislena apsurdnost života - bila jedino neosporno znanje dostupno čovjeku.

Jedina stvar koja nas sada treba interesirati je taj fenomen apsolutnog razočaranja sa svakodnevnim životom. Kada je razočaranje došlo do ovog stupnja, kada je netko okusio plodove ovog stabla, a zadovoljstvo Edena (raja op. prev.) nikada više ne dolazi... jedina sreća koja je tada može doći je nešto znatno složenije, uključujući prirodno zlo kao jedan od svojih elemenata. Patnik je ponovno rođen kao svjesnije biće nego što je mogao biti ikad prije.

Nakon što smo stigli do ove točke, možemo vidjeti antagonizam koji mora izrasti između "zdravoumlja" jednog optimiste i onoga sa morbidnim mislima, koji prolazi kroz iskustvo vidjenja i sagledavanja zla kao esencijalnog dijela stvarnosti. Za ovog drugog, optimistični "zdravoumaš" izgleda neizrecivo slijepo i plitko. Za prvog, drugi izgleda izgleda nečovječno i bolesno. Oni vjeruju da postoji nešto gotovo sramotno o ovoj djeci gnjeva koja čeznu za drugim rođenjem. A ako bi religiozna netolerancija, vješanje i spaljivanje na kolcu bili još uvijek u običajima, vjerovatno je da bi "zdravumaši" bili zastupnici uništenja onih morbidnih, a ne obrnuto.

Metoda odvraćanja nečije pažnje od zla i življenje samo u svjetlu dobrote je divno, dok funkcionira. Ali nema sumnje da je "zdravoumlje" neadekvatno kao filozofska doktrina, jer je zlo, koje oni odbijaju prihvatiti kao činjenicu, - dio naše stvarnosti i to zlo može biti najbolji ključ za značenje života, a možda i jedini otvarač naših očiju do najdubljih razina istine.

Horor vizije ludjaka se sve izvedene iz dnevnih činjenica. Naša civilizacija je utemeljena na pokolju i svako pojedinačno postojanje je usamljeni grč bespomoćne agonije. Vjerovanje u reptile mesoždere je teško za našu maštu - oni izgledaju previše poput muzejskih primjeraka. Ali nema zuba u bilo kojem od onih muzejskih lubanja koji nije dnevno držao tijelo živuće žrtve. Oblici užasa, tako strašni žrtvama, pune naš današnji svijet oko nas. Ovdje, u našim srcima i u našim vrtovima đavolja mačka se igra sa zadihanim mišem ili drži trepereću pticu u čeljusti. Krokodili, pitoni i zvečarke su posuda dio stvarnog života kao što smo i mi, i kad god oni ili druge divlje zvijeri gutaju njihov živi plijen, smrtni horor kojega osjeća onaj sa morbidnim umom - je ispravna reakcija na ovakvu situaciju.

Budući da je zlo dio prirode kao i što je to dobro, a naša filozofska pretpostavka treba biti da oboje imaju neki racionalni značaj, onda je sustavna greška ne posvećivanje tim stvarima dovoljno aktivne pažnje. "Zdravoumni" optimist treba biti rođen samo jednom, ali "bolesna duša" mora biti rođena dva puta kako bi bila sretna.

[Laura o napomena: Ovo je rezultat dvije različite koncepcije svemira: subjektivne i objektivne.]

Onom koji se jednom rodio, svijet je gotov posao čiji dijelovi imaju samo površinske vrijednosti, onom dva puta rođenom, svijet je dvostruka tajna. Prirodna dobrota, ne samo da je insuficijentna u količini i prolaznosti, tu vreba jedna suštinska zamka. Ona nas drži podalje od naše stvarne dobrote, a odricanje i očaj su naši prvi koraci u pravcu istine. Postoje dva života, prirodan i duhovni i mi moramo izgubiti prvi, prije nego što možemo sudjelovati u drugom.

Pitanje je sada bilo: da li sam ja sada vidjela svijet 3. denziteta KAKAV JE ON ZAISTA?

Da li je ono što sam ja vidjela bila OBJEKTIVNA stvarnost?

Pitala sam Kasiopejce o tome i možete primjetiti da je ovo bilo upravo prije sesije o "gravitacijskim valovima":

09.06.1996

P: Ovaj nedavni period "buđenja" da se stvari vide jasnije, kao što i jesu, i vidi se cijela slika inetrakcija između ljudi i kako to zbilja ružno može biti. Zapala sam u groznu depresiju. Trebala sam uspostaviti balans radi toga što sam sve to vidjela odjednom. Možete li mi objasniti što se dešava?
O: Rast.
P: Pokušala sam podijeliti tu percepciju sa drugim ljudima i skoro bez izuzetka, i kad sam rekla ljudima da napokon vidim stvari u njihovim izvornim stanjima i da to NIJE bila lijepa slika, oni su rekli: "pa, ti to očito vidiš kroz oči nekog duha koje te je opsjednuo!"
Zašto oni to kažu?
O: Prvo i prvo, nije korektno sve "vidjeti u tolikoj tami i potištenosti", itd. To je samo rezultat micanja čahure laži. Slavite balans. Ne oplakujte smrt iluzije i debalansa.
P: Kamo da sad idem? Gdje mi svi idemo?
O: Svuda.

U prethodnom poglavlju, spomenula sam da sam prolazila kroz neke čudne efekte za koje su Kasiopejci rekli da se odnose na moje DNA promjene godinu prije ovog "vidjenja" o kojem govorim sada. U tom prethodnom slučaju, efekti su bili uglavnom psihički i emocionalni u smislu "obrada" i asimiliranja osobnih stvari. To je bilo traumatično, u najmanju ruku, i imalo je fizičke nuspojave tipa vrućine, groznice, boli i slično. Taj "pritisak" je bio pravi izazov, ali sa naporom, bila sam u mogućnosti da zadržim ravnotežu. Mislim da sam se pripremala za ono što je usljedilo gotovo točno godinu dana kasnije.

Kada sam počela nazirati pravu razliku između slobodne volje i nedostatka slobodne volje, OPSa i OPDa, subjektivnosti i objektivnosti, "hranidbenog lanca" koji postoji na ovoj planeti i čiji sam bila dio u gotovo svim mojim odnosima (obično kao "hrana"), ova percepcija prouzročila mi je da poduzmem neke vrlo jasne akcije u mom životu, koji su bili npr: rastava od mog muža i eliminiranje mnogo ljudi iz mog bliskog kruga, jer sam mogla jasno vidjeti da oni uopće nisu bili zainteresirani za znanje, nego samo za ideju da ću ih možda moći naučiti kako da manifestiraju materijalno ili "stvaraju" iz sebičnih razloga. Oni su se "hranili" na meni. Kad sam uvidjela taj mehanizam "hranjenja", učinila sam izbore bazirane na tome da ne budem hrana i da se ne hranim nad bilo kim drugim. A nije postojao način na koji sam to mogla objasniti bilo kome.

Na materijalnom nivou, ovo je imalo potencijal za stvaranje masivne patnje, fizičke i emotivne. Bila sam uglavnom zabrinuta o patnji drugih ljudi koji su uključeni, ali ispostavilo se da su zapravo pretrpjeli vrlo malo! Ja sam bila ta koja je prošla kroz vatru pakla. Kada odbijate biti "nesvjesna" hrana za BILO KOGA, čak i sa najmanjim kompromisom, a to zasnivate na vidjenju nečeg nevidljivog, to proturječi vašem čitavom programiranju, vi vidite nešto što je različito, plašljivo i grozno i definitivno nije ono što bi vam župnik ili psiholog preporučili kao "realisitičan" ili "pozitivan" pogled na stvarnost. Vi doslovno djelujete protiv svega čemu ste bili učeni i u što ste prije vjerovali, i što vam se događa ako tako djelujete?

U mom slučaju, razboljela sam se. I drugi slučajevi za koje znam su imali isti rezultat, tako da znam to nije neuobičajeno. Nisam mogla govoriti nekoliko tjedana zbog velike upale grla, moje oči su bile zatvorene i nadute i odbile su reagirati na antibiotike ili bilo koji drugi oblik liječenja; moje uši su stalno zvonile i iz njih je curila nekakva ružna tekućina, a ja sam imala i poteškoće pri disanju i kretanju. Svaki mišić u mom tijelu je bolio kao da je rastrgan. Ja sam se osjećala kao da sam bila doslovno slomljena. Mislila sam da ću poludjeti od boli tuge i od toga što sam vidjela što je moj život postao i bila sam prisiljena, zbog moje potrage, promijeniti sve. To je doista poput umiranja. Ti programi su prilično snažni, sasvim sigurno!

U tom trenutku sam se mogla vratiti natrag u poricanje, u stari sustav vjerovanja, zbog mira i držanja svega stabilnim, ali imala sam san u kojem mi je bilo jasno rečeno da sam u smrtnoj opasnosti, ako ne poduzmem hitnu akciju. To je bio standardni "san o crnom čovjeku", kao što je opisala Clarissa Pinkola Estes, psihologinja po Jungu, koji je koristila drevne priče kao karte za grafikon našeg nesvjesnog znanja u svojoj knjizi "Žene koje trče sa vukovima":

Prirodni grabežljivac psihe se ne nalazi samo u bajkama već i u snovima. Postoji jedan univerzalni uvodni san, koji je toliko zajednički da je prosto neobično ako je neka osoba dosegla 25 god. starosti a da još nije iskusila jedan takav san. Taj san obično uzrokuje da se osoba budi uz trzaj, bori se (upinje) i biva uznemirena. San najčešće uključuje i bića koja se nalaze u kući a sa opasnom ili mračnom spoljašnosti. Sanjar je preplašen i pomamno nastoji da pribavi neku pomoć.

Odjednom, shvataju da je opasnost zapravo odmah iznad njih, ili tačno s njima, ili da ne može biti prevaziđena ili izbjegnuta, ili da su potpuno izgubljeni. Sanjar se istog trena budi, dišući jako i sa snažnim lupanjem srca.

Postoji jedan snažan fizički aspekt kod prisutnosti predatorskog sna. Taj san je često propraćen preznojavanjem, borbom, krupnim disanjem, lupanjem srca, i ponekad plakanjem i zapomaganjem od straha. Mogli bismo reći da je tvorac sna dao nekakve suptilne poruke sanjaru i sada šalje određene slike koje protresaju neurološki i autonomni nervni sistem sanjara, tako mu odašiljući hitnost te stvari.

Protivnici (suprotstavljene strane) u ovom „mračnom snu“ su, prostim riječima rečeno, „teroristi, silovatelji, razbojnici, nacistički koncentracioni kampovi, pljačkaši, ubice, kriminalci, jeza, losi ljudi, kradljivci“.

Postoji nekoliko razina kod tumačenja ovog sna... Vrlo često je takav san pouzdan pokazatelj da je svijest neke osobe upravo na početku sticanja uvida (svijesti) o postojanju prirodnog psihičkog predatora...

Taj san je jedna preteča; sanjar tek što je otkrio ili je na tragu da otkrije i da počne da oslobađa svoje zaboravljene i zarobljene psihičke funkcije.

Crni čovjek u snu govori osobi sa kojim teškoćama se ona suočava. San govori o okrutnom odnosu prema sanjaru. Poput Blubirdove žene, sanjar može svjesno dobiti pristup ključnim pitanjima u vezi ove stvari i odgovoriti na to iskreno, i tad može biti oslobođen...

Crni čovjek se pojavljuje u snovima kada je inicijacija – psihička promjena sa jednog nivoa znanja i ponašanja na drugi viši energetski nivo znanja i akcija - izvjesna. Inicijacija stvara jedan zasvođen prolaz kroz koji se jedan priprema da prođe i stigne do jednog novog načina znanja i postojanja...

Snovi su „portali“, ulazi, pripreme i praksa za sledeći korak u svijesti.

Snovi sa Crnim čovjekovom se pozivi za budjenje. Oni kažu: Obratite pažnju! Nešto je radikalno krenulo u pogrešnom smjeru u spoljnom svijetu... Opasnost od "snova sa Crnim čovjekom“ služi kao upozorenje svima nama – ako ne obratite pažnju, nešto će biti ukradeno od vas!

Sanjar mora biti iniciran tako da šta god ga je pljačkalo može biti prepoznato, shvaćeno i obradjeno na adekvatan način.

U Blubirdovoj priči vidimo kako jedna žena koja pada pod čini predatora se trga i bježi od njega, pri tom postaje mudrija zbog tog iskustva. To je priča o transformaciji, kroz znanje, pronicljivost, glas, i odlučnu akciju. Mi moramo otključati određene tajne i iskoristiti naše sposobnosti da da bi bili u stanju stajati naspram onog što vidimo. I onda, moramo iskoristiti naš glas i dovitljivost da bi učinili ono što trebamo učiniti u vezi onog što vidimo. Kad su instikti snažni, mi instiktivno prepoznajemo prirodnog predatora po mirisu, izgledu i zvuku... mi predosjećamo njegovu prisutnost, čujemo ga kako prilazi, i okreće se u bijegu. Kod instiktivno-oštećenih (i.e. lude i ograničene osobe) predator je iznad njih prije nego što uopšte registruju njegovo prisustvo. Učili su nas da budemo fini, da se fino ponašamo i tako nas zloupotrebljavali. (Bili smo hipnotizirani da slobodno dajemo naše meso i kožu.)

Mladi i oštećeni su neinicirani. Takođe ne znaju mnogo o mračnom predatoru i zbog toga su lakovjerni. Ali, srećom, kad je predator u pokretu, ostavlja iza sebe nepogrešive (jasne) pruge u snovima. Ove pruge eventualno mogu voditi ka njegovom razotkrivanju, zarobljavanju i suzbijanju.

Divlji putevi uče ljude kad da ne postupaju „fino“ kad je u pitanju zaštita njihove duše. Instiktivna priroda zna da kad je neko „sladak“ u takvim situacijama da to samo ostavlja osmjeh na predatorovom licu. Kad je neka duša pod prijetnjom, nije samo prihvatljivo podvući crtu i tako misliti, to je jednostavno neophodno.

Veliki Sufi Shaykh, Ibn al-'Arabi je pisao o ovim stvarima, a William Chittick je preveo i komentirao Sufi učenja u knjizi "Put znanja Sufija" (The Sufi Path of Knowledge op.prev. ) Sljedeće su ekstrakti Al-'Arabija i Chitticks-ove napomene. (Pročitajte knjigu!):

"Jesu li oni jednaki", pita se Kuran, "oni koji znaju i onih koji ne znaju"? (39:9)

Znanje je božanski atribut sve-ukupnosti, to je najveća nagrada od Boga. Jer za čovjeka, tražitelja znanja, stjecanje znanja je beskrajno, jer objekti spoznaje su beskrajni. To je tajna čovjekove sreće. Znanje, najveće dobro, je ujedno i najveća radost i najveće zadovoljstvo. Neprestana putanja čovjekova života u sljedećem svijetu mora biti objašnjena u smislu konstantnog rasta njegovog znanja.

Jer za sretnike, znanje je potpuno podudarno i sukladno njihovim dušama, koje su oblikovane u ovom svijetu kroz vjeru i praksu, te stoga svako povećanje znanja je povećanje sreće. Za jadnike, poznavanje stvari kakve zapravo je, je mučenje, jer proturječi njihovim uvjerenjima i stvarnoj praksi ovog svijeta. Svako novo znanje - svaka nova samo-spoznaja, spoznata stvari onakve kakve stvarno jesu - je nova patnja.

Razotkrivanje daje znanje o stvarnoj situaciji.

A što mi vidimo?

Vidimo da se Bog zapravo manifestira u formama koje čine sadržaj svemira i naših misli. Bog "preslikava" sebe posvuda; gdje god da gledamo, mi opažamo njegov "san". Dakle, mi volimo Boga u svemu što mi volimo. Bog se objavljuje u svakom obliku, pri čemu je potrebno da ga volimo u bilo kojem obliku, kojeg mi volimo. Dakle, sav svemir je plemenit u svojoj suštini. Nema poretka u svemiru. Crv i Prvi Intelekt su isti u svojoj suštini. Poredak u suštini postaje manifestiran samo u formi, koje su osobine nivoa. Barzakh ili Dah Svega je entitet koji nije ni Biće, niti ništavilo, to je mašta, koja je on/ ne On. U ovoj posredničkoj oblasti, svaka osobina nužno seže natrag do Boga, koji je izvor svake stvarnosti, čak i stvarnosti "ne-egzistencije." Sveukupnost prolazi kroz fluktuacije svog stanja kako bi manifestiralo naše entitete, kao što broj "jedan" prolazi fluktuacije na nivoima brojeva, kako bi se manifestirali njihovi entiteti.

I koji bi trebao biti naš odgovor na ovo VIDJENJE?

Pravednost je stavljanje svega na svoje mjesto, a mudrost je pravilno postupanje u svakoj situaciji. Pravilno postupanje je nemoguće bez razlikovanja ispravnih odnosa. "Mudrac" je onaj koji postupa na odgovarajući način, koji čini ono što je ispravno, onako kako je ispravno.

Prorok je rekao: "Daj svakome tko ima pravo - njegovo pravo."

Ovdje postoji pojam koji također može biti preveden kao "pravedna obaveza". Pravo osobe ili stvari je ono što on zaslužuje da dobije na osnovu njegove naravi i u skladu sa zakonom. Osoba koja na osnovu te obaveze daje svakome ono što svatko zaslužuje i daje svakome ono što svakoga spada, nije samo mudar, nego i uslužan. Božanstveni korijen uslužnosti je da Bog stvara svijet, kako bi manifestirao svojstva Svojih imena, svako njegovo ime zahtijeva određene situacije. Među tim imenima su i "sekundarni uzroci" ili "stvorene stvari" svemira. Bog je napravio sekundarne uzroke sa izvjesnom svrhom, a uslužan čovjek daje svakome od tih uzoraka ono što ga spada. To znači da svaki realitet igra svoju ulogu. Osoba koja želi "ukinuti" sekundarne uzroke pokazuje neučtivost prema Bogu.

Božanski uslužan čovjek je onaj koji afirmira ono što je Bog afirmirao na onom mjestu gdje je to Bog afirmirao i na način na koji je Bog to afirmirao. Bog nije uspostavio sekundarne uzroke bez svrhe. On je htio da se oslonimo se na njih sa božanskim povjerenjem. Uljudan i božanski mudrac je onaj tko stavlja sekundarne uzroke tamo gdje ih je Bog postavio. Nitko ne uništava sekundarne uzroke osim onoga koji je ignorantan i ne zna da ih je Bog tamo postavio. Nitko ne afirmira sekundarne uzroke osim velikih učenih majstora, ljudi uslužnosti u poznavanju Boga. Mudrac između sluga Božjih je onaj koji stavlja svaku stvar na svoje mjesto i ne vodi je izvan njegove razine. On daje svakoj stvari ono što ju spada, ono što ona potražuje i ne prosudjuje ništa prema svojoj vlastitoj želji ili hiru. Mudrac smatra nebesa u kojima ga je Bog nastanio čvrsto odredjenim i on uzima u obzir, bez povećanja ili smanjenja, svoj okvir aktivnosti unutar ovih nebesa koje je Bog za njega propisao u Zakonu. Tada živi na način na koji mu je objašnjen i nikada ne ispušta mjerilo iz ruku, koje je postavljeno za njega u ovim nebesima.

Kako da netko stvarno spozna što je suština nečega i što je to, što ga spada?

On spoznaje situacije kroz promatranje svog postojanja.

Drugim riječima, učimo "voziti bicikl" tako da ga vozimo. Kad iskreno postavimo pitanja svemiru, bez pre-koncepcije, pretpostavki ili očekivanja, naš život će početi "formirati" odgovor.

To jest: događaji, okolnosti, odnosi u našim životima su Odraz Prisutnosti Stvarnog. Učenjem čitanja znakova, simbola naše stvarnosti - dolazimo do sposobnosti "davanja svakoj stvari onoga što je spada". Čovjek čija duša je neiskrivljeno ogledalo je istinski sretan čovjek. Abu Bakr je napisao "Nikad nisam vidio ništa bez da sam prije toga vidio Boga."

Onaj koji razotkriva, dolazi do znanja da je on oduvijek bio stvaratelj, iako toga nije bio svjestan. Ali nije on "stvaratelj" iz svoje ograničene volje i želje, nego spoznaje da je Sve stvaratelj KROZ njega, iako to možda prije nije znao.

U ovom smislu je ideja "vi stvarate svoju vlastitu realnost" iskrivljena da znači "ako mislite samo lijepe misli, pjevate mantre ili izgovarate afirmacije ili ne vidite ništa osim onoga što vi želite u životu, to će se i dogoditi!" Ništa nije dalje od istine!

Ovo korumpirano učenje vodi do najteže pogreške neučtivosti prema Bogu i zapravo je izbjegavanje davanja svakoj stvari onoga što ju spada, što generalno dovodi do vrlo neugodnih posljedica kao što možete vidjeti iz mog vlastitog iskustva. Bila sam toliko čvrst vjernik u ideje "dajte dok ne zaboli", "okrećite i drugi obraz" i "slanja ljubavi i svjetlosti" da, kad sam konačno VIDJELA, to me je skoro ubilo!

Bog zapovijeda osobom koja razotkriva ovo "davanje svakoj stvari onoga što ju spada" u svom obliku, kao što je Bog "dao svakoj stvari njen oblik". Ne potvrdjivati ovo, biti će usmjereno protiv njega, kao što je usmjereno protiv Svega. Ovo je korisna spoznaja koja dolazi iz razotkrivanja.

Što to znači u praktičnim uvjetima? To znači da u svakom slučaju i svakom odnosu naših života, bez obzira na naše subjektivne simpatije ili nesimpatije, moramo naučiti da radimo ono što je objektivno i izbjegavati ono što je subjektivno.

Naše misli, zamotane u "velove sekundarnih uzroka" ili "materijalne stvarnost", često ne znaju koji je pravi korijen stvari. Naprotiv, naš razum često kaže da je površina i suština jedno te isto. Ako naiđete na nešto lijepo i ugodno osjetilima, možete pogrešno pomisliti da je to lijepo i ugodno u svom korijenu. Jedan primjer je kontrast između bogatih, masnih slatkiša za razliku zdravog, hranjivog povrća.
Ista pravila se primjenjuju na odnose i događaje u našim životima. Poslovi i osobe se interpretiraju i miješaju, tako da ih je teško razdvojiti u smislu naše percepcije i korijena stvari. Ali, to je naš zadatak.

Naš zadatak je da odredimo svojstva svakog i svega iz naših iskustava, da vidimo "svjetlo u neviđenim stvarima", "svjetlo znanja koje osvjetljuje tamu neznanja i ignorancije u duši."

Opet, trebamo se pitati: što su to "jednostavna karmička razumjevanja?" Što znači "dati svakoj stvari ono što ju spada?"

Kamo god da gledaš, svugdje je lice Boga.

Kad sam vidjela mrak, stravu stvarnosti u kojoj živimo, gledala sam lice Božje.

U arapskom, "lice" nečega označava njegovu esenciju ili stvarnost. Kad kažete da Bog okreće svoje lice prema nekome znači da On manifestira Svoju realnost toj osobi kroz njeno samo-otkrivanje. Ako je jedino lice Božje koje ste vi IZABRALI da vidite, "dobro i milo" lice - onda će se drugo očitovati u vašem životu na razne druge načine. To je kao da ste "zaljubljeni" u nekog tko ima određene karakteristike koje vi pokušavate promijeniti ili "izdržati s njima" (često mijenjajući neke bitne stvari u sebi). VI zapravo NE VOLITE TU OSOBU kakva ona stvarno JEST. A isto je sa našom "Ljubavi prema Bogu." Kako ga možemo voljeti, ako potpuno negiramo pola njegovog lica? Ako se postavimo kao sudac i porota prema tome koji dio svemira i postojanja je prihvatljiv i "ok"?

Ljubav ne može apsorbirati cijelinu ljubavnika, osim ako je njihov dragi Bog ili netko njima sličan. Nijedna druga ljubav ne može apsorbirati ljudsko biće u cijelosti.

Kada netko voli neku drugu osobu, on nema nista u sebi što ne pronalazi odgovarajući dio u njegovoj ljubavi. Ništa ne preostaje. Zar ne vidite da je Bog sve: Manifestirano i Nemanifestirano? Stoga ljubav Boga i ljubav onih koji su mu slični čovjek apsorbira potpuno.

Bog je korijen svih "plemenitih osobina." On je korijen i svih "osnovnih karakternih osobina."

Nakon što je kreiran u božanskoj formi, čovjek obuhvaća sva božanska imena i sadrži u sebi sve Božje osobine. Zadaća duhovnog putnika je donijeti ta imena i osobine iz čekanja u stvarnost, u savršenoj ravnoteži i skladu. Sve osobine karaktera, plemenite i bazne, stoje čovjeku na raspolaganju. Pripadaju mu, ne metaforički ili kao pozajmica. Na isti način, Bog posjeduje svako ime po kojem je nazvao Sebe - uključujući stvaranje, davanje života, ubijanje, uskraćivanje, izradu, obmanu, prevaru, ismijavanje, odluku, uredbu, smijeh, radost, čudo, radosno primanje, praštanje, milosrdnost, srditost, itd.

Živjeti u stanju gdje se negira pravo da tzv. "osnovne karakterne osobine" postoje, razmišljati o njima kao o "grešci", "pobuni", "satanskoj iluziji", je poricanje polovine postojanja, potpune polovice Boga, odbijanje Boga, nevoljenje Boga, voljenje samo onih dijelova koje ograničeni ljudski um smatra "prihvatljivim" i "mržnja" dijelova koji nisu "ugodni" i poželjni - i subjektivna ljubav samo prema onim djelovima sebe koji su "prihvatljivi".

I ovo je presudna stvar. Prihvatit sebe u svim svojim dijelovima. To ne znači da netko treba "pokazivati" svoje negativne osobine, to znači da svatko prihvaća i uvijek nastoji manifestirati plemenita svojstva i osnovna svojstva produktivno. Voljeti objektivno sve što JE, bezuvjetno, i svjetlo i tamu, nikad ne ometati slobodnu volju drugih u njihovim odlukama ili da budu ono što jesu, je jedan od ključeva, jedan od "jednostavnih razumjevanja."

Naravno, u isto vrijeme, trebate odbijati da bilo tko krši vašu slobodnu volju. Vi ne morate djelovati "protiv" drugih, vi samo morate djelovati "za svoju vlastitu sudbinu" u takvim slučajevima. A ovdje imamo još jednu ilustraciju iz Evanđelja Sri Ramakrishne:

Učitelj je govorio svojim učenicima: Ispričat ću vam priču. U šumi je živio učitelj koji je imao mnogo učenika. Jedan dan učio ih da vide Boga u svim bićima i da se zato naklone pred svima njima. Jedan učenik je otišao u šumu skupljati drva. Odjednom je čuo viku: "Sklonite se! Ludi slon dolazi!" Svi osim učenika su pobjegli. On je smatrao da je slon Bog u jednom svom obliku. A zašto bi on bježao od Boga? On se naklonio pred životinjom i počeo pjevati svoje molitve. Vlasnik slona je vikao: "Bježi, bježi!", ali učenik se nije micao. Životinja ga je uhvatila sa svojom surlom, bacila na stranu i krenula svojim putem. Ozlijeđen i sa modricama, učenik je bez svijesti ležao na tlu. Kad je čuo što se dogodilo, učitelj i kolege učenici su došli k njemu i odnjeli ga u samostan. Uz pomoć medicine on je došao k svijesti. Netko ga upita: "Znao si da slon dolazi, zašto si ostao na mjestu?" "Ali", rekao je on, "naš učitelj je rekao da je Bog uzeo sve oblike, životinje i ljude. Stoga, misleći da je to samo Bog u liku slona koji je dolazio, nisam pobjegao. Na to je učitelj rekao: "Da, to je istina da je Bog u liku slona dolazio, ali ti je Bog u liku njegovog vlasnika zabranio da budeš tamo. Budući da su sve manifestacije Boga, zašto nisi slušao Boga u liku vlasnika? "

Na isti način je rečeno u skriptama da je voda oblik Boga. Ali neka voda se koristi za molitve, neka za pranje lica, a neka za pranje tanjira ili prljavog veša. Ova zadnja se ne može koristiti za pranje lica ili za molitve. Na isti način Bog stanuje u srcu svega: svetog i nesvetog, dobrog i zlog, pravog i krivog; ali čovjek ne mora interagirati sa zlim, ludim, nečistom. On ne mora biti intiman s njima. Sa nekima od njih on može razmjeniti par riječi, ali sa nekima ne mora ni toliko. Trebao bi se držati podalje od takvih ljudi.

Učenik je pitao: "Gospodine, ako jedna zla osoba čini zlo, da li bi onda trebali šutjeti?

Učitelj: Čovjek koji živi u društvu bi trebao napraviti show od gnjeva kako bi zaštitio sebe od zlonamjernih ljudi. Ali on ne bi trebao naškoditi nekome iz očekivanja da bi njemu moago netko naškoditi.

Bog stvara dobro i zlo, ružno i lijepo, ispravno i nepošteno, moralno i nemoralno. Sada, kako mi priznajemo SVE; kako volimo Boga u svim njegovim mnogim dijelovima, kako dajemo svakoj stvari ono što ju spada? Da li mi očitujemo sve ove atribute? Odgovor je "da i ne."

I između da i ne leže opasnosti koje nam prijete na putu.

Lako je pogriješiti i pomisliti: "Budući da postoji samo jedno Biće, Bog je prisutan u svemu, dobru i zlu. Stoga, ne postoji razlika između dobra i zla, i sve je dopušteno."

Mi moramo vidjeti da je zlo realno na svom vlastitom nivou, i postoji upravo zato da čovjek pogleda i sagleda probleme koji su stvarni kao i on sam - da bude prisiljen izabrati između pravog puta koji vodi ravnoteži, skladu i sreći i iskrivljene staze koja vodi do neravnoteže i jada.

Iz Božje točke gledišta, sve staze su "prave", ali to je gledište Boga kao bića koji obuhvaća sva imena i sve mogućnosti. Nije smisao Boga da bude vodič, koji želi savršenstvo i sreću za čovječanstvo.

Iz gledišta Čistog Bića, nema ničeg osim dobrog. Ali čim se uzme u obzir postojanje, dobro je po definiciji pomiješano s zlom. Ljudska bića ne borave tamo gdje boravi Čisto Biće i suočavaju se sa izborom između dobra i zla. Ljudska bića nalaze se unutar svemira u kontekstu drugih postojećih stvari i prisiljeni su birati dobro, bolje, loše i lošije. Iako Bog kao Čista Dobrota manifestira svo to dobro i zlo, u odnosu na kriterije postavljene po prirodi stvari i Božje volje, oni se ne mogu se smatrati ekvivalentni u odnosu na ljudska bića. Zbog toga ne možemo pobjeći od stvarnosti dobra i zla u našoj stvarnoj situaciji.

Ljudska bića su prisiljena razlikovati izmedju dobra i zla na svakom stupnju svog postojanja u ovom svijetu. Sekundarni uzroci preuzimaju svojstva Njegovog imena, a svemir je pun života i ubijanja, praštanja i osvete, oduševljenja i poniženja, vodstva i dovođenja u zabludu na svim razinama. U svakom slučaju, gdje su ljudski interesi uključeni, čovjek vidi sekundarne uzroke kao dobro ili zlo. Dakle, ljudska bića moraju uvijek odvojiti Božju točku gledišta od svoje točke gledišta. A mnogo ljudi ovo uopće ne shvaća.

Kao što ne postoji ništa osim dobrote u postojanju i svi putevi vode do Boga, tako su i sve osobine plemenite i nijedna nije bazna. Ali sve osobine su plemenite samo u vezi sa njihovim ontologijskim korijenom. Čim se četiri razine dobra i zla uzmu u obzir, neke su plemenite, a neke bazne.

Kako bi se znali razliku između plemenitih i baznih, u smislu ultimativne sreće, ljudska bića imaju potrebu za pronicljivosti.

Pronicljivost je božansko svjetlo kojeg Bog daje osobi, koja ima vjeru u pogled svog unutranjeg vida, kao u pogled kroz svoje oči. Kada netko ima ovu pronicljivost, njena svjetlost je kao svjetlost sunca u kojoj se pojavljuju obrisi predmeta pred nama. Pod svjetlom sunca, vid razaznaje objekte pred njim. Razlikuje velike od malih, prekrasne od ružnih, bijele od crnih, crvenih, žutih, pomične od fiksnih, daleke od blizih, i visoke od niskih. Na isti način, svjetlost pronicljivosti razlikuje hvalevrijedne od krivih; i kretanje sreće prema sljedećim nebesima i kretanje jada.

Neki koji imaju pronicljivost su dosegnuli do točke u kojoj, gledajući nečije tragove na zemlji - premda sama osoba nije prisutna - oni mogu reći da li je ta osoba sretnik ili patnik. Svjetlo pronicljivost dolazi direktno od Boga, od izvora, takoreći. Zato ono može vidjeti ne samo hvalevrijedne nego je krive. Drugim riječima, svjetlo pronicljivosti je mogućnost da se VIDI OBJEKTIVNO.

A mi dobijamo "pronicljivost", izgleda, sticanjem znanja:

P: MM: Nemate li više slobodne volje pomoću upijanja ( asimiliranja ) znanja?
O: Da!!! Da!!!
P: L: Dakle, drugim rječima, znanje i svijest vas naprave svjesnima da imate slobodnu volju i također napravi vas svjesnima o tome koje SU akcije stvarno djela slobodne volje, i zato, kad znate ili vidite razliku između laži i prevara i istine, onda ste u poziciji kontrolirati svoj život?
O: Da.

Tako smo počeli dobijati ideje kako da "damo svakoj stvari ono što smo dužni, ono što ju spada". Koncept koji se počima oblikovati je da trebamo biti u stanju "čitati" skrivene potpise drugih ljude i događaja u našim životima i odgovoriti na način koji će sadržati atribute sebe i drugih, tako da su naše akcije "hvalevrijedne" u duhovnom smislu.

Ali na kraju, sve je stvar IZBORA. Slobodna volja je, kao što su Kasiopejci rekli, najvažniji zakon u kreaciji.

19.09.1998

L: U redu, sad Eddie kaže: "Laura je iznijela nekoliko komentara u vezi Ljubavi koji su me zbunili. Ne razumijem kako bi davanje ljubavi, kad se ona nije tražila, moglo biti štetno, a ne korisno?" Možete li komentirati?
O: "Davanje" ljubavi nije davanje, u tom slučaju.
P: P: Znači, ako dajete ljubav kad nitko to od vas nije tražio, vi u biti NE dajete?
O: Vi uzimate, kao i obično.
P: Kad kažete "vi uzimate", što uzimate?
O: Energiju, na OPS način.
P: Kako to da vi uzimate energiju od nekog kad mu dajete ljubav kad ona nije tražena?
O: Jer OPS vozilo ne uči kao da bude OPD kandidat tako da odredjuje potrebe drugih.
P: Ne razumijem kako to znači da vi onda uzimate energiju.
O: Zato jer je to onda samo-zadovoljavajući akt. Ako netko "daje" kada ne postoji zahtjev, prema tome ne postoji potreba,, to je povreda slobodne volje! I usput, koja bi druga motivacija mogla biti u takvom scenariju?!? Razmislite pažljivo i objektivno u vezi toga.
P: Pa ja mislim da, da ako netko daje ljubav nekome tko nije pitao ili to zahtjevao, da izgleda da u korijenu toga postoji želja da se promijeni tog drugog, što znači: želja da ga se kontrolira.
O: Pogodila si!!!

P: Dalje kaže: "Da, sve su lekcije i ako osoba odabere specifični put, treba joj se dopustiti da ide i uči na svoj način. Ali, recimo da se to dešava nekome koga zbilja volite. I recimo da ta osoba može imati period u svojem životu u kojem njene/njegove misli mogu djelovati tako da, na primjer, on/ona počini ubojstvo. Zar ne mislite da ako pošaljete toj osobi ljubav, čak i podsvjesno, da to može omogućiti neophodnu energiju ( utjecaj ) da zaustavi to ubojstvo?" Komentar, molimo.
O: Ne, ne, ne!!! Zapravo, ako ništa drugo, takav prijenos energije čak može i ubrzati tej efekt.
P: Na koji način?
O: Nebalansirani valovi mogu biti uvučeni od strane primatelja.
P: Mislim da od ovih riječi koje je koristio - možemo napraviti zaključak: "Zar ne mislite da ako pošaljete osobi ljubav, da to može omogućiti neophodnu energiju koja je potrebna toj osobi" i u zagradama ima riječ "utjecaj" što implicira kontrolu nad ponašanjem te druge osobe, da bi "zaustavio to ubojstvo". Dakle, izgleda da je tu upletena želja za kontrolom akcija druge osobe.
O: Da.
P: Ali njegova namjera je potpuno dobronamjerna jer on želi spriječiti ubojstvo, što je spašavanje života, kao i spriječiti da voljena osoba ide u zatvor. Dakle, to samo IZGLEDA da je dobronamjerno kod tog pokušaja. Zar to ne čini razliku?
O: Jesmo li zaboravili Karmu?

P: Pa, i S. i ja smo spomenule činjenicu da netko nemože uvijek osudjivati te sitauacije jer mi to neznamo. Mi nemožemo znati. Sve što znamo jest da potencijalna žrtva ubojstva može biti tipa Adolf Hitlera ili potencijalnog roditelja nekog takvog, ili nešto poput toga, i onda to ubojstvo spasi mnoge živote, sa žrtvovanjem ta dva života ili se to ubojstvo trebalo dogoditi radi nekih karmičkih interakcija koje su bitne izmedju ubojice i žrtve i to mi jednostavno nemožemo ZNATI te stvari i osudjivati ih.
O: Da.
P: Još neki komentar u vezi toga?
O: Ne.
P: On kaže: "Vjerujem da ako nećemo slati energiju ljubavi u svijet, da će egocentrična OPS energija dominirati."
O: Zašto bi netko odabrao slati tako energiju?
Koja je motivacija?
P: Da ga se promijeni prema vašem vidjenju kako bi trebao izgledati. Da se kontrolira da slijedi vaš sud o tome kako bi stvari trebale izgledati.
O: Upravo tako. Od učenika se ne očekuje da budu arhitekti škole.

P: Dakle, kad težite da nametnete ili umetnete neki utjecaj, bilo koje vrste, vi, zapravo, pokušavate izigravati Boga i staviti pred sebe odluke da je tu nešto loše sa svijetom, što je na vama da ispravite, što opravdava iznošenje osuda.
O: Da, vidite, kad netko može savjetovati - to je u redu, ali ne treba pokušavati promijeniti lekciju.
P: On takodjer kaže: "Vjerujem da prosvjetljeno biće širi ljubav ma gdje se ta osoba nalazila i da to čini čak i kad to nije traženo. To se jednostavno desi jer je to što ono jest - ljubav". Komentar, molimo.
O: Prosvijetljeno biće nije ljubav. I zamrzivač nije autoput.
P: Što?! Vi i vaše miješane metafore! Ne shvaćam ovu!
O: Zašto ne?
P: Oni su potpuno nepovezani!
O: Upravo tako!!!
P: Što JEST prosvijetljeno biće?
O: Prosvijetljeno biće.
P: Što je kriterij da netko bude prosvijetljeno biće?
O: Da bude prosvijetljen!
P: Kad je netko prosvijetljen, kakav je profil? ( kakva je ta osoba )
O: Ovo ne vodi nikuda jer radite široko poznatu, okruglu rupu koju želite začepiti kvadratnim čepom.
P: Ono što pokušavam jest razumijevanje prosvijetljenog bića. Eddie i MNOGO drugih ljudi ima ideju da je prosvijetljeno biće - LJUBAV, i da je to što ona isijavaju i da je to rezultat prosvijetljevanja tog bića.
O: Ne, ne, ne, ne, ne. "Prosvjetljen" ne znači biti dobar. Samo pametan.
P: Dobro, dakle postoje OPS i OPD prosvjetljena bića?
O: Da, vjerujemo da je sveukupni omjer 50-50.
P: Dobro, kakav je profil prosvjetljenog OPD bića?
O: Inteligentno biće koje samo daje.

P: Pa, budući da smo imali posla sa idejom o ne davanju ljubavi onima koji ju ne traže, što oni daju, kome oni daju?
O: Sve, onima koji pitaju.
P: On kaže: "Kao što možete vidjeti, ja vjerujem u snagu ljubavi. Otvoren sam prema pokušaju razumijevanja onoga što još nisam u mogućnosti razumijeti. Možda sam i zato s vama ovdje, ljudi. Dakle, možemo li pričati malo više u vezi ove teme? Možete li dati nešto više o tome što su Kasiopejci rekli u vezi ljubavi?" Sakupila sam odlomke iz teksta u vezi ljubavi i kako ste vi rekli da je znanje ljubav i svjetlost i sve to. Još nešto što bi mogli dodati na to?
O: Ne, jer prijemnik u ovom slučaju ne želi primati.

P: Dobro. S. je odgovorila: "Eddie, hvala ti na tvojem ukazanju paradoksa kod izražavanja ljubavi izmedju onog što su izrazili Kasiopejci i toga što, mnogi od nas, misle da znaju, ali ZNAMO samo to što iskušavamo i doživljavamo. Osjećam da bi bilo jako teško Kasiopejcima dostaviti adekvatno razumijevanje u naš 3. denzitet ili dimenziju... (...) Moj pogled na paradoks je ovaj: ako netko šalje ljubav kao neutalan kurs u univerzum, ona nije svjesno ograničena ili usmjeravana - barem ja to nemogu činiti; to je jednostavno način na koji mnogi od nas to nemogu čitavo "vrijeme". Eliminiranje grupa ili individualaca je iznad mojeg razumijevanja da se konstantno odredjuju, budući da se većina toga radi podsvijesno, svejedno, i to bi sigurno promijenilo moj doživljaj slanja ljubavi. Jedino ako netko nije Bodhisattva, ljubav je vjerojatno usmjerena s većim intenzitetom kad je fokusirana prema individui. Kako netko može znati da li je prijemnik spreman/moguć za primanje?" (...) I "primanje", mislim da je zaključak: namjera primanja može ostati očita ili odbijena za energiju ljubavi - to je "slobodna agencija".
O: Da.
P: Ako je to "energija ljubavi", da li je ona nakon toga korumpirana od OPS-a?
O: Može biti.

P: Onda ona kaže: "Ako netko usmjeri ljubav vrlo specifično prema individui, ona može biti usmjerena slobodno, osudjujuće, subjektivno... Nečiji izazov je da usmjeri ljubav otvoreno..."
O: Ne.
P: "Davanje ljubavi univerzumu može biti najbolji način, generalno, ali ako netko fokusira prema voljenoj osobi ono MOŽE biti djelotvorno; može li općenito Univerzum biti SAMO djelotvoran?"
O: Univerzum je u vezi balansa. Dosta je rečeno!

Da li ste obratili pažnju na podeljane djelove? Prvi je bio:

Jer OPS vozilo ne uči kao da bude OPD kandidat tako da odredjuje potrebe drugih.

A drugi je bio:

Zapravo, ako ništa drugo, takav prijenos energije čak može i ubrzati tej efekt. Nebalansirani valovi mogu biti uvučeni od strane primatelja.

Mi dolazimo nekuda, čini mi se: OPS vozilo ne uči kao da bude OPD kandidat tako da određuje potrebe drugih. A to je, u biti, PROSUDJIVANJE. Kad imate mišljenje, kad razlikujete, odabirete sa kim se hoćete ili nećete družiti, tko vam se sviđa ili ne svidja i sve druge vrste pseudo-prosudjivajućih izbora iz dana u dan, misleći sa krivnjom, da tada "prosudjujemo" jer činimo izbor, NISU u stvari takve prirode.

Što je to prosudjivanje? Utvrdjivanje potreba drugog - a onda, djelovanje na temelju te odluke. I to dovodi do "slanja" neke vrste energije - bilo da je to "ljubav i svjetlo" ili "okreni drugi obraz", ili "spašavati" nekog - sve ovo je "utvrđivanje potreba drugih" i djelovanje bez da ste zbilja, na nivou duše, bili zamoljeni.

Sada, mnogo ljudi manipulira kako bi dobili "energiju." To nije pitanje na nivou duše. Prosjačenje, moljakanje, glumatanje mizernosti kako bi dobili sažaljenje, glumatanje bespomoćnosti ili nesposobnosti ili slično su sve načini uzimanja energije. I, što je rezultat?

Zapravo, ako ništa drugo, takav prijenos energije čak može i ubrzati tej efekt. Nebalansirani valovi mogu biti uvučeni od strane primatelja.

To znači, u vrlo stvarnom smislu, da su mnoge aktivnosti, koje na ovoj Zemlji prolaze kao "dobronamjerna djela" - u biti samo HRANJENJE OPS hijerarhije. To je nešto kao "ko-ovisan" odnos. Ni zlostavljač vas ne može zlostavljati bez vašeg dopuštenja. I ne samo to, sve aktivnosti da se "spasi" ova ili onu grupa, da se "bombardira Zemlja i stanovnike sa ljubavlju i svjetlosti", mogu samo služiti povećanju negativnosti, tame, kontrolnog sistema, jer bez da ste bili zamoljeni, ili djelujući protiv onih čiji izbor jest da zavedu, kontroliraju, dezinformiraju, mi kršimo njihovu slobodnu volju, djelujući "protiv" njih, čak i ako su naše namjere "dobre". Zbog toga se oni hrane ovakvom energijom, time povećavajući svoju OPS energiju.

Svi želimo "spasiti" naše voljene od pogrešaka, krivih prosudbe ili krivih djela. Mi svi umiremo malo iznutra kada vidimo našu djecu kako bi mogli, u nekim slučajevima, sljedeći neki put završiti u smrti. Ali, uistinu, mi možemo samo savjetovati, ne možemo se protiv njihovim izborima ukoliko su iznad dobi kad trebaju naš "pristanak". Ali, toliko mnogo nas ne razumije koliko je to u biti "zamaskirano" u bespomoćnost i apel na naš osjećaj samilosti i suosjećanja.

Koliki od vas su svaki put dali, energije, novaca, smještaja, hrane, odjeće ili druge pomoći nekim osobama kojima je bilo "mizerno" u životu, samo da bili "za#ebani" ili "ubodeni u leđa" od strane te osobe? Uvijek, opet i opet ponovo? Da. Ne samo da oni idu za većim i boljim stvarima, koristeći sve više i više ljudi, postajući jači i jači na račun drugih ljudi, njihovog novca i energije.

Interesantno, zar ne? A što smo mi učeni u našoj religiji? "Oprosti i zaboravi" i "okreni drugi obraz" i vrati se za još! Mi ostajemo u odnosima ili situacijama, jer "žalimo" nekoga. Kada pokušamo izvući sebe, vidimo da razina "sažaljenja" skoči u visine, a plač i preklinjanje su užasni!

03.05.1997

P: Također sam primjetila, da su neki od nas bili povezani sa ljudima i upetljani sa ljudima i vezama s njima za koje mi se čini da su dizajnirane samo da bi zbunile, zamaglile i na druge načine otežale naše učenje, kao i isisavale našu energiju. Hoću reći, držale nas tako pod stresom, da mi ne možemo ispuniti naš potencijal. Postoji li neka valjanost ili značaj u ovom mom pogledu?

O: To je elementarno, draga moja Knight! ( Knight - Laurino prezime - vitez, op.prev.)

P: Jedna od stvari koje sam naučila jest, da se čini da se te individue zakače za nas nekom vrstom psihičke kuke, koja ulazi u nas prouzrokovana našom reakcijom sažaljenja.

O: Sažaljevaj one koji sažaljevaju.

P: Ali one koje sažaljevamo, oni koji u nama stvaraju taj osjećaj sažaljenja, oni u stvari ne sažaljevaju nikog drugog osim njih samih.

O: Da...?

P: Onda, da li je istina kao što je rekao moj sin, da kad ti daješ sažaljenje, kada ti šaljes ljubav i svjetlost onima koji su u mraku, ili onima koji se žale i žele biti "spašeni" bez napora i truda sa njihove strane, kada se nalaziš točno licem u lice sa iskorištavanjem i manipulacijom, da ti u tom smislu samo dalje daješ snagu njihovoj daljnjoj dezintegraciji, odnosno sažimanju u njihovu sebičnost? Da ti samo omogućavaš njihov daljnji pad u OPS?

O: Ti znas točan odgovor!

P. Da. Vidjela sam to već bezbroj puta do sada, opet i opet. Da li su te individue u našim životima bile izabrane zbog ekstremno suptilne prirode njihovih sposobnosti da izazovu sažaljenje, ili smo mi bili programirani da svaki put odgovorimo na sažaljenje, tako da smo bili slijepi za to, što je bilo očigledno drugim ljudima?

O: Ni jedno, niti drugo. Vi ste bili izabrani da međusobno djelujete sa onima koji će u vama pobuditi hipnotički odaziv, koji će na koncu konca, dovesti do isisavanja energije.

P: (T) Pa, to je definitivno činjenica, jer moja energija je sasvim sigurno isisisana. (L) Koja je svrha ovog isisavanja energije?

O: Što vi mislite?

P: (T) Tako da se nemozes koncentrirati na ništa ili učiniti bilo što. Ne možeš stići nigdje s bilo čime.

O: Ili, u najmanju ruku, ne sa važnim stvarima.

P: (T) Da li je zbog toga moja koncentracija tako niska?

O: Da.

P: (T) Da li je L. jedan robotski tip?

O: Ti tu imaš posla sa situacijom u kojoj nemožeš pobjediti!!

P: To je znači situacija u kojoj nemogu pobjediti...

O: Kao što znaš.

P: (T) Što znači, ako ne izađem od tamo, ja ću jednostavno nastaviti padati. Da li se tu radi o područjuu kojem boravim ili o osobi?

O: Oboje. Jedno je umotano u drugo.

P: (L) Zašto je tako, da se čini, da je jedan od primarnih razloga koji nas sprečavaju da djelujemo protiv ovakvih situacija, naš strah da ne povrijedimo drugu osobu? To je bio glavni razlog koji me je držao u braku tako dugo. I jedino kad sam shvatila, da povređujem djecu više time što ostajem u braku, tek onda sam imala snage da izađem. Zašto se mi toliko bojimo da ne povrijedimo druge ako oni povređuju nas?

O: To nije ispravan koncept. Vi ne trebate "djelovati protiv njih", vi trebate djelovati ZA svoju sudbinu.

P: Ali kad radimo tako, te osobe uspiju postići to da se osjećaš toliko bijedno, tako da se čini da ne postoji drugi izlaz, osim da se naši putevi raziđu.

O: Da, ali to nije "djelovanje protiv". Naprotiv. U biti, sjeti se, za tango treba dvoje i ako vi oboje plešete kad se plesna dvorana urušava pod plamenovima, vi ćete oboje izgoriti!!!

P: Zašto je onda tako, da kada se netko pokuša izvući iz takvog "tanga", zašto tu postoji toliki nasilan otpor tome da te pusti, kad je vidljivo, jasno vidljivo, da oni uopće nemaju nikakav osjećaj za tebe kao za ljudsko biće.

O: Ne radi se o "njima". Mi tu pričamo o tunelima ( kanalima ) napada.

P: Što je to što ih čini pogodnim za postajanje kanalima napada?

O: Svi OPS su kandidati za to. Ima vas samo otprilike 6 milijardi.

P: OK, svi ljudi mogu biti kanali napada. (L) Da li bi njemu pomoglo da dođe k nama redovito, subotom, da vrati svoju koncentraciju?

O: Pomogle bi potrebne promjene koje bi trebao napraviti.

P: Da li je istina, da samo prisustvo takvih ljudi, znači da je netko pod utjecajem te energije, znači nekog fizikalnog zračenja, koje dolazi od njih, da to toliko zbunjuje um, tako da taj netko uopće nije u stanju, da smisli neki način kako da se izvuče iz te situacije?

O: Isisavanje energije zbunjuje um.

P: Kuda se vodi ta isisana energija?

O: 4. denzitet OPS.

P: Oni isisavaju našu energiju iz nas i 4. denzitet OPS to ubire od njih?

O: "Oni" ne rade ništa!!! 4. denzitet OPS radi sve to kroz njih!

P: (T) Pa, ja bi htio znati, što je to u nama što nas privlači takvim ljudima?

O: To je bila ideja 4. denziteta OPS.

P: To znači da oni mogu kontrolirati tvoje misli i emocije, stavljati ideje u tvoju glavu i onda ti misliš da je dobra ideja da "spasiš" nekog. Ti neznaš. U našoj religiji i u našoj kulturi se uči da daješ dok ne boli, i u biti - davati jer boli. Cijela situacija je dizajnirana i kontrolirana sa jednog drugog nivoa. Još neki komentar u vezi ove teme?

O: Jednom kad ste istinski naučili taj program, samo ga uključite.

P: Pretpostavljam, da jednom kad smo istinski naučili ovo o čemu pricamo, trebamo samo uključiti...

O: Ne. Mi smo mislili reći da sve što vi trebate jest to da naučite obrasce ponašanja, suptilne znakove i uvijek ćete imati sposobnost da to izbjegnete. Vaše vlastite, kao i od drugih.

P: To znači, da jednom kad smo naučili program te osobe, mi ćemo biti u stanju izbjeći jedan drugi, koji je sličan. (T) Ali, ja sam to trebao već naučiti od H. Napravio sam istu stvar dva puta.

P: (L) Pa, kad si ranjen, teško je vidjeti jasno.

O: Znakovi su bili prisutni, ali ti ih nisi čitao.

P: Ti si ih ignorirao.

O: Ne, on nije znao za taj program do sada. Ne očekuj!

P: Pretpostavaljam, da to znači, da kad ti misliš da ti možeš promjeniti drugu osobu, ili da će mijenjanje bilo čega što ti inače radiš normalno njima pomoći, da ti tada očekuješ.

O: Ili da bi se desilo drugačije, nego što se desilo.

P: Pa, vi ste znali da je puno toga bilo krivo u početku, ali vi ste mislili da će biti drugačije.

P: Arkova majka je bolesna. Hoće li ozdraviti uskoro?

O: Pričekaj i vidi.

P: On nosi jedan jako težak teret sada, ja sam zabrinuta za njega.

O: Da li te to iznenađuje? Nažalost, Ark još uvijek nezna potpuno za ovaj program.

P: Da li vi hoćete reći da je bolest njegove majke uzrokovana iz 4. denziteta OPS?

O: Lekcija broj 1: Uvijek očekuj napad. Lekcija broj 2: Znaj načine napada. Lekcija broj 3: Znaj kako da se suprotstaviš istom.

P: Kad je jedna osoba bolesna, stara i nečija majka, ... jedina stvar koja se može učiniti je brinuti se o njoj. Ali pretpostavljam, da je također istinito, da bilo što, što teži tome da izazove smetnju u onome zbog čega smo mi tu, može biti smatrano napadom. Bilo da je to tvoja majka koja je bolesna, tvoje dijete koje je palo sa bicikla i slomilo ruku. Sve se svodi na nedostatak budnosti i obazrivosti na strani onoga tko je kanal napada.

O: Kad ste pod napadom, očekujte neočekivano, ako će to uzrokovati probleme...

P: Znači, ako postoji nešto što će stvoriti probleme, očekivajte da će se to i desiti.

O: Ali, ako vi to očekujete, vi učite kako "izbjeći", znači, neutralizirate. Ovo se zove budnost, koja je ukorijenjena u znanju. I što radi znanje?

P: Štiti! Postoji li išta što ja mogu učiniti da pomognem?

O: Kako to?

P: Pa, neznam. Pretpostavljam da svatko za sebe mora doći do potpune realizacije, da takoreći sve što se dešava na planeti - bez iznimaka - sve je simbol neke interakcije između OPS i OPD energija na višim nivoima.

O: Da, i to do sada nije realizirano. To mora biti jedan dio prirodnog procesa učenja.

P: Pa, pretpostavljam da svatko od nas teži k tome da drži za sebe ovaj ili onaj segment neprikosnovenim i da misli da taj segement nemože biti subjekt napada, ili da mi možemo koristiti logiku i razmišljanje 3. denziteta da to objasnimo. Sve dok svako za sebe ne shvati, da napad može doći čak i kroz nas same, žene, muževe, djecu, roditelje, prijatelje, praktički, SVAKOG, i NITKO nije iznimka.

O: Prepreka tom shvaćanju je nedostakak vjere u taj koncept. Sjetite se, kad se netko indoktrinira sa religijom, kulturom i/ili znanosti, oni su predisponirani, da vide sve stvari isključivo u smislu mjerljive fizičke stvarnosti. Ljudi moraju biti izlječen od nedostatka vjerovanja u stvarnost ne-fizičkih napada.

Bilo je u bezbroj prilika, kada smo pitali da li postoji išta što bi mogli "raditi" da se "pripremimo" za 4. denzitet i odgovor je uvijek, manje ili više bio, "Pustite da se to dogodi". Ovdje je jedan posebno zanimljiv segment koji se odnosi na sve to:

17.06.1995

O: Vidite, mi govorimo ovo svima vama kad to kažemo. Sada je vrijeme za vas, kao individualce, da se pokušate pomaknuti, koliko je god moguće a da se ne forsirate, naravno, da se pokušate odmaknuti od vaših vlastitih koraka - koliko god možete - od ograničenja 3. denziteta. Svi ste naučili lekcije i došli na nivo gdje ste i više nego spremni početi pripremati se za 4. denzitet. Treći denzitet uključuje nivo fizikalnosti i ograničenje i zabrana svih stvari koja idu uz to, koje više ne trebate. Dakle, zato, čak iako mi razumijemo da ponekad to može zvučati ugodno da ste priljepljeni za to, ima vremena za vas, i tu je opet ta riječ, vrijeme je za vas da promotrite da idete dalje i da se spremite za 4. denzitet i ne brinete s takvim stvarima kao što je vrijeme ili kako osloboditi sebe od iluzije vremena. To zbilja nije važno. To je poput studenta 3. godine koji prekapa po matematici i prestaje sve da bi se vratio natrag i promotrio ABC-e i zašto to nije CBA ili BAC. Tu zbilja nema svrhe. To je ono što jest. Oni su ono što jesu.

P: To je ono što sam htjela znati, što je to?

O: Zašto ti to trebaš znati?

P: Jer sam znatiželjna. Što je vrijeme?

O: Mi smo ti to već rekli da je to nepostojeća, umjetna tvorevina iluzije radi svrhe učenja na nivou gdje jesi ili gdje si bila, i jednom kad napustiš taj nivo, ti to više ne trebaš.

P: T: Možda jedna od lekcija je da naučiš da ne brineš oko vremena. Jednom kad naučiš da vrijeme nije stvarno... SV: Recite to vašem šefu!

O: Ako nešto nije realno, ima li neke svrhe brinuti o tome što to je? Zamislite razgovor između dvoje ljudi: Billy i Gene. Billy kaže Gene-u, "Tu nema stvari kao što je vrijeme." Gene kaže: "Oh, zaista? Ali ja želim zanti što je ono." Billy kaže: "Ali upravo sam ti rekao da ne postoji takva stvar. Vrijeme ne postoji. Ono nije realno u bilo kojoj formi, u bilo kojem okviru, u bilo kojoj formi realiteta, bilo kojem nivou denziteta. Ono jednostavno ne postoji." I gene kaže: "Oh, to je interesantno. Sad, opet, što je to vrijeme?"

P: L: Shvatila sam bit. T: Da li nosiš sat? L: Ne. SV: Ja moram radi svog rasporeda. T: Ali , ti nosiš sat jer drugi ljudi vjeruju u vrijeme? SV: Da. T: I to je radi ljubaznosti prema njihovim vjerovanjima, ne tvojim.

O: To je precizno točno. Sve dok ste u ovom 3. denzitetu, još uvijek je neophodno za vas da se podesite, do izvjesne mjere, načinima drugih kojima je ugodnije unutar realiteta trećeg denziteta. Ali, kao što smo prije istakli, možda je "vrijeme" za vas da se počnete pripremati za 4. denzitet i da ne brinete toliko o tome svemu nego što je apsolutno potrebno i da vas sva "gdje", "što" i "zašto" o 3. denzitetu previše ne brinu. To je sve ozbiljno iza vas, sada, i mi to znamo jer možemo vidjeti sve nivoe 6-1 i natrag, u cjelom ciklusu.

P: L: Slažem se s tom tvrdnjom i ovo će biti zadnje pitanje; pripremanje za 4. denzitet: nedavno sam pitala pitanje o svrhi ove grupe i odgovor je bio da smo to znali, ili točnije, da sam ja znala, da bi postala "odljepljena". Što je to doslovce značilo?

O: Oh, da, sigurno. Svaka pojedina kost u tvom tijelu će se odljepiti od ostalih.

P: J: Pretvorit ćeš se u kaljužu. L: Pa, budući da to kažete da je vrijeme za nas da se počnemo pripremati za 4. denzitet, možda je vrijeme da se pozabavimo tim pitanjem?

O: Pa, možda sad želiš rukovoditi nama. To je zabavno jer, naravno, ti tražiš našu pomoć, pa nagađamo da ćemo sad zamjeniti naša mjesta i obratno. Ali, zapravo, na neki način, to se već događa jer, opet, mi moramo vas podsjetiti, da smo vi u budućnosti i da smo već sve proživjeli to što vi sad proživljavate. I naravno, mi to doživljavamo onako kako se uvijek i to doživljavalo. Ali je važno za istaknuti da vi radite napredak unatoč vašim povremenim gunđanjima, i vrlo smo ponosni na taj progres koji ste postigli. Također, želimo vas opet podsjetiti da ne brinete oko opsega napretka ili njegovog pravca. Samo neka se dešava. Svo znanje koje je apsolutno neophodno da saznate da bi održavali taj proces, steći ćete ga u prigodno... ( u glas ) VRIJEME. Zato, ne brinite jer će sve sjesti na svoje mjeOPD, kao što smo vam rekli. Sada, ne osjećamo da ste spremni, još, da znate koja je vaša krajnja svrha, niti je to neophodno da znate zasad, i to sigurno nebi bilo od pomoći na bilo koji način, pa vas ponovo molimo da ne brinete o tome jer kad dođe "vrijeme" da saznate - to ćete saznati.

Dakle, budući da sam podijelila s vama neke od "jednostavnih razumijevanja" koje smo razumjeli u ovom procesu učenja, želim vas ostaviti, uz misao:

OPS vozilo ne uči kako da bude OPD kandidat tako da određuje potrebe drugih.

Mi moramo razmišljati dugo i naporno o ovome. Koliko grupa i religija i kultura i političkih sistema su kroz tisućljeća djelovali upravo na ovaj način, na način da odredjuju potrebe drugih? Oni koji mi odmah padaju na pamet su, naravno, monoteističke religije i sve prestravljujuće taktike i hipnotizirajući napori, koje oni koriste da "spase" čovječanstvo. Stvarno je užasavajuće kad razmislite o tome.

Svi smo MI ovdje OPS, ovdje u 3. denzitetu - inače ne bi bili ovdje. Borba protiv toga neće pomoći. Ali, učiti kako da napravite izbore, tako da budete najmanja moguća "hrana" za druga bića (djelovanje "u korist" vaše sudbine), i zaustavljanje vašeg vlastitog hranjenja energijom drugih je svakako plus. Postoje odnosi gdje je dogovoreno da će članovi hraniti jedni druge sa znanjem, podrškom i emocionalnom energijom, vremenom, novcem i svim ostalim stvarima. I ako je to učinjeno u poštenju, bez skrivenih planova, jer svako želi i treba ono što drugi želi i ima za ponuditi, to je simbioza i OPD.

Dakle, u osnovi, razlika između OPS bića, koji se kreće u smjeru OPDa (OPD kandidat) i OPSa koji je zaista "zlo", se izgleda sastoji u tome da namjerno odabiru OPS. Većina ljudi su prevareni da ga odaberu. Kad počnu razumjeti što je to što oni zapravo rade, oni se počinju "buditi". A, kad se probude, oni naprave izbor - da daju ili da uzmu. A SVE ne namiguje niti Mraku, niti Svjetlosti.

Zapamtite, denzitet se odnosi samo na nečiju svjesnu prisutnost (svjesnost). Jednom kad je netko svjestan, sve se prilagodjava toj svijesti.

Kamo god da gledaš, svugdje je lice Boga.

A sada se možemo vratiti natrag Valu...