Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 03


Poglavlje 3

Mit o Zlatnom dobu: period kad su Polovi bili drugačije orijentirani, kad su godišnja doba bila drugačija, godina je bila drugačija, pradavni raj na Zemlji gdje vrijeme nije imalo značenja.

Sjećanje ili mašta o Zlatnom Dobu je bila zajednička kulturama koje se protežu od Indije do sjeverne Europe. U Americi najpoznatije povijesne mitologije su one Maya i Azteka za koje nije postojala era bez cikličke prijetnje uništenja. Niti budistička filozofija nema za čime žaliti. Ali u starom Bliskom istoku

10-05-94

P: Što predstavlja jabuka sa Drva znanja dobra i zla koju je Eva navodno pojela i onda ponudila Adamu?

O: Ograničenje znanja. Kodiranje.

P: Što znači da je Eva jela sa Drva znanja? Što je ona učinila?

O: Udružila se sa krivom stranom.

P: Što to znači?

O: Eva je simbol ženske energije.

P: Što je ženska energija učinila kad se udružila s krivom stranom,?

O: Izgubila je dio znanja i moć.

P: Što predstavlja jabuka?

O: Ograničenje.

P: Želim da znate da mi ovo nema smisla.

O: Ima. Pažljivo razmisli. Laura propuštaš očito.

P: U kojem smisli bi pojedena jabuka bilo limitiranje?

O: Vjerovanje da jedan izvor ima cjelokupno znanje je kontradiktoran realnosti.

Koncept da će jedenje jabuke sa drva znanja donijeti cjelokupno znanje je prijevara, zavarava jer ni jedan izvor ne može sadržati cjelokupno znanje . Kad netko vjeruje u nešto što je prijevara, on se zarobio u parametrima ograničenja. Nadalje ljudska rasa će biti otrovana istim problemom koji se reflektira u nekoliko različitih načina: jedan će uvijek tražiti istinu kroz put religije, umjesto da ju traži bezbrojnim putovima i , isto tako će vjerovati u jednostavne odgovore na vrlo kompleksne stvari i pitanja.

P: Što simbolizira plameni mač koji je onemogućio povratak u Raj?

O: Simbolizira zamku.

P: Gdje se Raj nalazio?

O: Na Zemlji.

P: Cijela Zemlja je bila Raj?

O: Da.

P: Je li pad iz Raja, ili gubitak stanja Raja, bio praćen kataklizmom?

O: Da.

P: Koje prirode je bila ta kataklizma?

O: Kometi.

P: Skupina kometa koju ste prije spominjali?

O: Da.

P: Kada se to dogodilo?

O: Prije 309.882 godina.

P: Što je bila prava priroda zmije u raju?

O: Reptili ( op.prev. Lizzardi )

P: Da li je gubitak Rajskog stanja bio popraćen preuzimanjem čovječanstva od strana Reptila?

O: Da.

P: Pa kako je onda čovječanstvo došlo ovdje?

O: Kombinacija više faktora. Brojne duše su željele fizičku egzistenciju i onda su bile promijenjene od strane triju snaga, generalno Reptila kroz Sive, Nefilime i Orionsku uniju.

P: O tim trima snagama. Rekli ste da su duše željele fizičku egzistenciju. Kad se to dogodilo, kako je nastala fizička egzistencija?

O: Prvi su bili poput majmuna.

P: I što se onda dogodilo? Jesu li se oni pojavili iz zraka? Što su duše radile u tim majmunolikim bićima?

O: Duše su ih promijenile kad su se transferirale u posijana tijela. Orionska unija je bila prva koja je stavila ljudske duše radi inkubacijskog procesa i tako napravila neandertalca.

P: Da li kažete da su genetički modificirani majmunski embriji bili stavljeni u ženke majmuna radi inkubacije?

O: Ne. Samo duše.

P: Stavili su duše u majmunolika tijela?

O: Blizu. Prisustvo duše u majmunolikom tijelu je uzrokovala promjenu genetike i DNK.

P: Znači ljudske duše su se inkarnirale u živa bića na ovom planetu da bi iskusili 3D realnost i ulazeći su uzrokovali mutaciju?

O: Da. Prvo su bili izmijenjeni od strane Orionske grupe. Oni liče vama.

P: Tko liči nama?

O: Orionci, Orionska unija. Postoje i drugi u orionskoj zajednici.

P: Jesu li neki od Orionaca zločesti dečki kako bi mi rekli?

O: Da.

P: Jesu li neki dobri?

O: Da.

P: Odakle su došle duše koje su se inkarnirale u tijela na Zemlji? Da li su bili na drugim planetima prije nego su došli ovdje?

O: Ne ova grupa.

P: Što su samo plutali negdje u svemiru?

O: U zajedništvu s Jednim. Jesti li ćuli za staru legendu o Luciferu, Palom Anđelu?

P: Tko je Lucifer?

O: Vi. Ljudska rasa.

P: Kažete da duše individualnih ljudi dio veće duše?

O: Da. Blizu. Vi ste pripadnici razjedinjene grupe duša. Svi koji su pali moraju naučiti „na teži način“.

P: Da li kažete da je čin želje za fizičkim iskustvom pad čovječji? Što je u želji da se ima fizičko tijelo pad?

O: Užitak za sebe.

P: Da li su ikada ljudi dugo živjeli u Rajskom stanju, gdje su mogli imati fizičko tijelo i istovremeno imati duhovnu vezu?

O: Da ali ne za dugo. Nijednoj ovisnosti ne treba puno da zatvori krug.

P: Znači čovječanstvo je postalo ovisno o tome da udovoljava sebi?

O: Postalo je brzo.

P: Koliko je vremena prošlo od inkarnacije duša u tijela do Pada iz Raja?

O: Nije mjerljivo. Zapamti Laura, kad se ovaj događaj zbio vrijeme nije
postojalo. Iluzija prolaska vremena nije tada postojala kao ni mnoge druge laži.

P: Znači kažete da je pad iz Raja bio početak vremena?

O: Da.11-26-94

P: Što se uistinu dogodilo kad je u bibliji Kain bio proklet?

O: Pojava ljubomore.

P: Što se dogodilo da je ljubomora ušla u ljudsko postojanje?

O: Preuzimanje od strane Reptila.

P: Nisu li Reptili zavladali nama prije nego smo bili izgna
ni iz Raja?

O: Jesu.

P: Je li priča o Kainu i Abelu iz Biblije to preuzimanje od strane Reptila?

O: Simbolizam u priči.

P: Znači radi se o simbolizmu Reptilskog preuzimanja, pojava ljubomore i stav brat protiv brata, je li to točno?

O: Djelomično. Prokletstvo Kaina znači „faktor ljubomore“ zbog toga što su Reptili preuzeli Zemljinu vibracijsku frekvenciju. Kvržica na vrhu
kralježnice je fizički ostatak od DNK ograničenja namjerno napravljenog od strane Reptila. Razumijete?

P: Znači na području gdje se baza lubanje spaja s kralježnicom?

O: Da.

P: Kakva je konfiguracija kralježnice i lubanje bila prije toga?

O: kralježnica nije imala tu kvržicu. Ljubomora dolazi od tamo, čak ju možete osjetiti.

P: Da li ove emocije o kojima smo pričali koje su nastale zbog sloma DNK, je li ijedna od njih povezana sa onim što Carl Sagan diskutira o „Reptilskom mozgu“

O: Na zaobilazan način da.

P: Dobro, u vezi ove priče o prokletstvu Kaina, jesu li tada postojali ljudi koji nisu imali takvu konfiguraciju?

O: Svima je dodana istovremeno.

P: Kako su fizički to izveli? Koji je mehanizam iza ovog događaja, zupčanici i šarafi?

O: Jezgra DNK je dosad neotkriven enzim u vezi s ugljikom. Svjetlosni valovi su upotrjebljeni da otkažu prvih deset faktora DNK tako da su izgorjeli. Tada je došlo do fizičkih promjena uključujući kvržicu na vrhu kralježnice. Svaka od njih je isto tako reflektirana u eteru.

P: Pa koliko je ljudi bilo na planetu kad su napravili ovo i jesu li to radili pojedinačno na svakom?
Kako su utjecali na svakoga?

O: Promjenom svjetlosnih valova.

P: I valovi svjetlosti utiču na DNK?

O: Da.

P: Što je bio izvor tih svjetlosnih valova?

O: Naš centar. Naša stvarnost. OPD . Reptilska stvorenja su koristila sofisticiranu tehnologiju da ometaju svjetlosne frekvencije svjetla.

P: Dobro, pa kako ja to vidim iz ovoga što ste mi rekli, kao da je bila… kao da je bila bitka i vi ste izgubili?

O: Da. Sad shvati ovo: Sve je to dio prirodnog velikog ciklusa.

P: Je li to prirodan veliki ciklus interakcija između svjetla i tame koja jednostavno mora postojati?

O: Da. Mi smo „prva crta bojišnice“ prirodnog balansa Univerzuma. 6-ti denzitet. Kamo se postoji prije dostizanja totalnog jedinstva sa „JEDNIM“.

P: I mi smo ali bitka u Univerzumu je cjelokupna, aktivna bitka.

O: Da. Ravnoteža je neutralna. Zapamti sve su to samo lekcije u velikom ciklusu.

2000 godinu obilježava stota godišnjica objavljivanja Čarobnjaka iz Oza od L. Frank Bauma. Baum je napisao totalno 14 knjiga prije smrti u 1919. Svatko zna za priču koja je arhetipska u svojoj prirodi.

Ako postoji netko tko nije upoznat s njom provjerite u lokalnoj videoteci i nabavite kokice. Kad ste to napravili vratite se ovdje i završite s čitanjem ove stranice.

Dorotine pustolovine prate klasične linije mitova o velikim junacima kao što je rekao Joseph Campbell u The Hero With a Thousand Faces.

U specifičnim pojmovima, Dorothy slijedi formulu mitskih heroja:

1. Prima pomoć od bića koje je poput božice - Glende , dobra vještica sjevera.
2. Upoznaje nekoliko prijatelja/pomagača koji simboliziraju znanje, hrabrost i ljubav.
3. Prolazi kroz test izdržljivosti, hrabrosti i vidi kroz varku.
4. Pobjeđuje zlo utjelovljeno u zloj vještici zapada.
5. Vraća se u Kanzas sa znanjem koje prije nije posjedovala.

Postoje različite političke i pseudo-mistične interpretacije Čarobnjaka iz Oza kroz godine. U jednoj je prezentirana ideja da je sama Dorothy pravi čarobnjak jer jedino ona nešto postigne. U drugog pas Toto je uspoređen sa Anubisom, egipatskim vodičem mrtvih. Zbog Totinih akcija Dorothy se nađe u tornadu. Ali na kraju Toto razotkriva čarobnjaka kao prijevaru. Kad se Čarobnjak sprema da odvede Dorothy doma, Toto još jednom sabotira akciju progoneći mačku, zbog čega Dorothy propušta svoju vožnju i koristi cipele od rubina ( Rubin slippers prim.prev. ) umjesto.

Postoji interpretacija koja gleda na Kanzas kao vanjski svijet dok je Oz unutrašnji i Dorotin posao je da integrira da dva, simboliziran u dualnosti između ta čarobnjaka i vještice.

Ali Salomon Rushdie pokazuje na „nedostatak“ u priči koji nije zadovoljavajuće objašnjen, čak ni os strane Bauma u kasnijim knjigama, naime iako je Kanzas prikazan kao monokromatsko ogoljeno mjesto bez radosti činjenica je da se Dorotina jedina želja nakon što je otišla u Oz – ljupki Raj da se vrati natrag!

A Zašto? Osim što joj fali ujna Em i ostali zašto bi se htjela vratiti jalov krajolik bez drveća? Zašto je cijela filozofija filma izražena u zadnjim Dorotinim riječima : „ Nigdje nije kao doma“ ?

U slijedećim izvacima iz Kasiopejskih transkripata, susresti ćemo se sa Dorothy, čarobnjakom, Ozom i Kanzasom. U ovom kontekstu počinjemo razumjeti zašto nema mjesta poput doma i da bi Val mogao imati veliku ulogu u aktiviranju naših individualnih i kolektivnih Cipela od Rubina.

03-11-95

P: Rekli ste nam da je vrijeme iluzija koja je ušla u naše postojanje u vrijeme Pada iz Raja, i ovo je rečeno na takav način da imam utisak da to nije jedina iluzija koja nam je nametnuta…

O: Vrijeme je iluzija koja je stvarna za vas zbog promjene vaše DNK.

P: Dobro, koje još iluzije?

O: Monoteizam, vjera u jednog odvojenog, svemogućeg entiteta. Potreba za fizičkim uveličavanjem. Linearan fokus. Jednodimenzionalnost.

P: Je li odvojenost ključna riječ u vezi Monoteizma?

O: Da.

P: Možete li reći kako su ove iluzije prisiljena na nama ili kako ih mi percipiramo?

O: Ako netko otvori vrata i vidite vrč sa zlatom, da li ćete brinuti da li se skrivena iza vrata nalazi otrovna zmija prije nego što ćete posegnuti za zlatom?

P: Što predstavlja zlato?

O: Iskušenje ograničenosti.

P: A vrata?

O: Otvor prema ograničenosti.

P: Da li je ograničenje bilo prikazano kao vrč s zlatom, a ustvari nije bio?

O: Što je zmija?

P: Reptili . Tko je bio zmija?

O: Rezultat prihvaćanja iskušenja bez opreza. Kao skok bez gledanja gdje se skače.

P: Da li to znači da mi nismo otvorili vrata?

O: Da.

P: Tko ih je otvorio?

O: Reptili.

P: Znači kažete da je priča o iskušenju u Raju priča o tome kako je čovječanstvo dovedeno u ovu realnost kao rezultat iskušenja. Znači jedenje jabuke sa Drva Znanja Dobra i Zla je…

O: Pad tijekom kušnje.

P: I ovo je bio trik…

O: Ne. Trikovi ne postoje.

P: Dobro, znači bio je zamka?

O: Ne. Zamke ne postoje. Slobodna volja se ne može narušavati ukoliko se vi ne složite.

P: Čekajte malo, sad mi nije jasno. Tko smo bili prije „Pada“ ?

O: OPD.

P: Sada smo OPS zbog toga što se tada dogodilo?

O: Da.

P: Dobro, znači tada smo bili OPD. Reptili su otvorili vrata i pokazali nam vrč sa zlatom u nadi da ćemo posegnuti za zlatom ili izaći kroz vrata, dok su oni čekali iza vrata da bi nas preuzeli na neki način. Da li sam u pravu?

O: Ideja da su se nadali nije točna.

P: Dobro, što su pokušali time što su nas primamili?

O: Ideja da su pokušali je netočna, nastavite ispitivati radi mogućnosti učenja.

P: Tada smo bili OPD. Je li to bilo poslije bitke? Drugim riječima jesmo li tada bili samostalni za razliku od prije?

O: Bila je bitka.

P: Bitka je bila u nama?

O: Kroz vas.

P: Bitka je bila kroz nas da li ćemo proći kroz ta vrata. Bitka je bila kroz nas, mi smo doslovno bili bojište. Je li bitka završila prošli mi ili ne kroz vrata?

O: Blizu.

P: Tada smo bili OPD. Rekli ste da u ovom denzitetu imamo izbor biti OPS ili OPD.

O: Oh, bitka je uvijek tamo, kada „odaberete“ onda se računa!

P: Ove je povezano sa tim zašto Reptili i drugi vanzemaljci pričaju ljudima da su dali njihov pristanak za otmicu itd. Tada smo bili OPD a sada smo OPS.

O: Da. Kad ste otišli za zlatom ste rekli „Bok“ reptilima i svemu što proizlazi iz toga.

P: Dobro, do toga sam željela doći. Rekli ste da su reptili ili OPS snage otvorile vrata.

O: Ne. Ne biste trebali reći da su otvorili. Rekli smo to samo zato da vas upoznamo sa konceptom koji ne biste mogli razumjeti.

P: Dobro, da se vratimo na dio kad je netko otvorio vrata. Vrata su uvijek bila tamo i uvijek su bila otvorena. Samo sam željela ići sa analogijom. Znači koncept je da, kao OPD bića smo imali izbor ići za zlatom ili ne. Kad smo krenuli za zlatom postali smo OPS, jer je to što OPS radi.

O: Da.

P: I kad smo to uradili orijentirali smo se sa 4D OPS reptilskim stvorenjima.

O: Da.

P: I kad smo to uradili dali smo odobrenje 4D OPS da radi štogod želi s nama?

O: Blizu.

P: Znači kad nam kažu da smo im dali dopuštenje da nas otimaju kako svjedoče brojni ljudi iz njihovih iskustava s otmicama oni ustvari se pozivaju na to?

O: Blizu.

P: Vratite se natrag kad su rekli: „Slobodna volja se ne može narušavati ukoliko se vi ne složite“
Mi kao ljudska rasa smo koristili našu slobodnu volju da se prebacimo iz OPD u OPS. Znači u nekom stupnju smo odabrali ovaj nered u kojem se nalazimo i to je super stara legenda i palom anđelu Lucifer. To smo mi. Kad smo pali kroz ta vrata dok smo išli po zlato ugrizla nas je zmija!

O: Ali ovo je sindrom koji se ponavlja.

P: Je li to sindrom koji se ponavlja za ljudsku rasu ili je tako u cjelokupnoj kreaciji?

O: Ono potonje.

P: Je li to sindrom koji se ponavlja kroz cijelu kreaciju zato što je to kružna priroda stvari. Ili je to kako Indijanci kažu Maya?

O: Ili oboje.

P: Radili smo s ovom analogijom. Zlato je bila iluzija. Zlato nije bilo ono što smo mislili da će biti. To je bilo iskušenje…

O: Nije iskušenje. Sjetite se Dorothy i Cipela od Rubina? Razmislite o Cipelama od Rubina. Što je Glenda rekla Dorothy?

P: Uvijek se možeš vratiti kući. Uvijek si imala moć da se vratiš kući.

O: Da.

P: Znači mi uvijek imamo moć da se vratimo u OPD stanje. Čak i u trećem denzitetu?

O: Da.

P: Aludirate na film „Čarobnjak iz Oza“ . Rekli ste da…

O: Inspiriran 6-tim denzitetom.

P: Imate dobre producente filmova u šestom denzitetu. Znači želite reći da imamo mogućnost unutar nas koja je poput Cipela od Rubina koja nas može vratiti u OPD kada god poželimo.

O: Da.

P: Znači sve ovo o čemu smo pričali, granica realiteta, Val, podizanje frekvencija…

O: Granica realiteta je „tornado“.

P: U analogiji sa Dorothy i cijelom pričom, mjesto gdje je sve počelo je Kanzas. Da li odlazak u Oz bio odlazak u OPD ili OPS stanje?

O: OPS.

P: Znači Oz je OPS. A Kanzas, ne fizička okolina nego stanje uma Dorothy prije iskustva u Ozu je OPD stanje?

O: Da.

P: Znači ne treba gledati na Kanzas kroz činjenicu da je sniman u crno bijeloj tehnici, radi se o stanju uma. Odlazak u Oz..

O: I Elvira Gulch.

P: Gospođa koja se pretvorila u vješticu. Zbog nje je Dorothy završila u Kanzasu. Dopustila je da njen pas zeza Elvirinu mačku, Elvira je uzela psa koji je pobjegao i Dorothy je nastojala spasiti psa.

O: Vještica reprezentira reptile.

P: Da, dobro. Moral cijele priče je: ne dopustite da vam pas ganja mačke koje pripadaju reptilima. Tornado. Dorothy je pala iz OPD stanja u OPS kroz tornado. Je li to točno?

O: Da. Analizirajte pažljivije, predlažemo vam pauzu.

PAUZA I DISKUSIJA

(T) Oni izjednačavaju tornado sa promjenom iz OPD u OPS.

(L) Možda je isto i promjena iz OPS u OPD.

(J) Da, promjena iz jednog u drugo bi bila dramatična.

(T) Možda pričaju o promjeni denziteta. Val bi trebao biti promjena realiteta. Prozor kroz realitete. Isto tako i promjena iz OPD i OPS. Postoji li prolaz kroz koji se prođe? Vrata?

(F) O Bože, ima tako puno mogućnosti ovdje.

(L) I ako se promijeniš u OPD da li se nađeš na drugog Zemlji?

(T) Rekli su da je tornado prezentacija kada je Dorothy prešla iz OPD u OPS stanje. Isto tako je otišla iz svoje realnosti u jednu potpuno drugačiju

(F) Točno.

(J) Ali promjena iz jednog stanja u drugo će biti traumatična.

(T) Pričali su o valu granice realiteta…

(F) Mislim da nije bitno na koji način, mislim da je u toj priči (Čarobnjak iz Oza op.prev.) bilo pokazano na taj način.

(T) Ali dosada su pričali da je Val prozor odlaska u druge dimenzije .

(J) Je.

(T) Ali upravo su rekli da je tornado analogija granice realiteta. Ali tornado je bio prelazak iz OPD u OPS, a ne iz 3D u 4D.

(J) Dvije različite stvari.

(F) Točno ali prelazak granice realiteta bi mogao predstavljati bilo koju vrstu iznenadne promjene.

(T) To sam se pitao. Da li to isto znači promjena ne samo iz 3D u 4D nego i promjena iz OPS u OPD i početak u OPD stanju tamo? I onda možda opet promjena iz OPD u OPS stanje u 4D. Nisu nikad rekli da je to promjena iz OPS u OPD, rekli su da je to naš izbor.

(T) Da ali su upravo usporedili tornado sa granicom realiteta, a u Čarobnjaku iz Oza tornado je simbol promjene iz OPD u OPS. Ne znam. Samo pokušavam shvatiti što su rekli jer se radi o nečemu vrlo važnom.

(J) Rekli su cipele od rubina, cipele od rubina a ne tornado

(T) Da, to su samo sad rekli da je tornado Val.

(F) Mislim da se ovdje radi o nečem drugom.

(T) Ali su isti simboli. Tornado ju je odveo iz jednog mjesta na drugo a cipele su ju vratile natrag. Dva različita koncepta.

(F) Ovdje je puno kompliciranih detalja, nekako se moraju povezati. Znate li o čemu se radi? Rekli su da zapamtimo Cipele od rubina što znači da je put uvijek bio tamo za nju da se vrati doma. Sjećate se da joj je Glenda rekla : „ O ne draga, uvijek se možeš vratiti kući. Sve što moraš reći je da ne postoji mjesto poput doma.“

(J) Da, ali moraš nositi te cipele…

(S) Znate što? Tornado ili val bi mogao biti kao odlazak u 5D. Dok je gledala kroz prozor sve je prolazilo pored nje… poput prikaza života.

(T) Da život je prošao kraj nje.

(F) Da ali su rekli da će promjena realiteta prouzrokovati mnogo čudnih stvari. Skroz je bizarno u svakom aspektu koncepata kroz koje smo dosad prošli.

(J) Radikalna promjena realnosti.

(T) Da što se tiče Dorothy, u filmu je tornado bio nasilan ali ju nije fizički ozlijedio.

(J) Da, tako su i nama rekli.

(F) Bila je uplašena…

(T) Da ali to je mentalna stvar… ovdje je bila bol. Nije se fizički ozlijedila.

(F) To je još jedna stvar za špekuliranje: kroz cijeli film ona se nije fizički ozlijedila. Kroz sve prijetnje nije joj se ništa desilo. Iz nekog razloga vještica joj nije mogla skinuti cipele…

(T) To je bilo u 1939.g. Da je film napravljen u 1995.g imali bi strojnice, rakete, motorne pile i bilo bi mrtvih posvuda. A ona se svejedno mogla vratiti doma kad god poželi. Znate „Dorothy upoznaje Terminatora“.

(L) Dorothy i masakr motornom pilom.

(S) Dorothy odlazi u ulicu Brijestova

(T) To je između dječje bajke i noćne more Stephena Kinga.

(F) Znate fundamentalisti su napadali Čarobnjaka iz Oza

(L) Jesu? Zašto?

(T) Jer je satanistički.

(F) Da rekli su da je to Holivudski pothvat da odvuku ljude od Kršćanstva i fundamentalizma i sve to.

(T) Čarobnjak iz Oza je zao za fundamentaliste.

(F) Da jer nije potrebna krv Isusa Krista da bi se vratio u Kanzas.

(L) Pretpostavljam da je zato Trnoružica politički nekorektna.

(T) Jer nije spavala s jednom nogom na katu kao sve serije u šezdesetima.

(J) Molim?

(S) Prešli smo sa Oza na serije?

(J) Mislim da miješaš metafore.

(S) To je bila Uspavana ljepotica.

(T) Da to je bila Uspavana ljepotica u kutiji.

(J) I jednom nogom na podu.

(L) Ne, Snjeguljica je bila u kutiji.

(T) Snjeguljica je bila u kutiji, da. Disney je uzeo sve stvari s uspavanim ljepoticama…

(L) Da li ikad razmišljate o simbolima: Uspavana ljepotica? Probuđena poljupcem?

(F) I pretvara se u žabu.

(L) Ne!

(F) A da, je. Žaba se pretvara u princa.

(L) To je druga analogija. Biti probuđen iz iluzije u koju ju stvorila zla vještica.

(F) A i pepeljuga.

(L) U svim tim bajkama je zbog nekog izbora i nedostatka znanja.
(S) Ružno pače.

(T) Da sve Grimmove priče bile tmurne. Puno su ih počistili i obradili.

(L) Da u originalnoj Pepeljugi, njezina polusestra je odrezala dio noge da bi stala u cipelu i Princ je to otkrio zbog krvi koja je kapala (J i S) Oh! Bljak!¨

(L)U svima su slike cipela koje stvaraju prijelaz. Cipele od rubina i staklene cipele…hm…

(T) Da li smo došli gdje? Imamo ideju da kad smo pali iz OPD stanja u OPS smo dali dopuštenje Reptilima pravo da rade ovo što sada rade. Pa kad kažu da smo mi rekli da im dopuštamo i jesmo.

A: Dobro.

P: Malo smo zbunjeni jer se pitamo da li tornado koji reprezentira val realiteta nešto što premješta iz OPD stanja u OPS i obratno u trećem denzitetu?

O: Dobro, to je jedan način. Dobro…

P: (T) Granica realiteta nije samo način prijelaza iz jednog u drugi realitet, nego i način prileza iz OPS u OPD i obrnuto?

O: Može biti.

P: Znači oni koje pogodi Val mogu prijeći iz 3D u 4D i postati OPD iako su trenutno OPS?

O: U nekim prijelazima se to dogodilo.

P: (L) Dobro, znači ljudi se mogu promijeniti iz OPS u OPD u trećem ii četvrtom denzitetu?

O: Sve od navedenog prema orijentaciji vala.

P: I što je orijentacija vala koji dolazi? Da li on striktno prebacuje iz 3. u 4. denzitet? To je funkcija tog vala?

O: Rekli smo vam već to.

P: I oni su nam rekli da je to val između 3. i 4. denziteta. Neki od valova, očito, mogu pomaknuti iz OPD u OPS... T: Ne val, osoba koja prolazi kroz val. Kad taj val prođe, da li orijentacija vala ovisi o individui?

O: Usporedite sa morskim valovima. Valovi su dio niti, po prirodi.

P: To će ovisiti o tome gdje ste u ciklusu u odnosu na val, vrha vala i doline vala? Kao u kojem smjeru se krećete k njemu?

O: Ne.

P: Drugim riječima, val ide prema tranziciji iz 3. u 4. denzitet, bez obzira gdje ste na valu kad on prođe?

O: Da.

P: Val koji je podešen da prebaci ljude iz OPS u OPD ili obratno, će to također učiniti?

O: Ili bi vi mogli "proći ispod", umjesto toga.

P: Ispod vala? J: Ispod vode. T: Tada se nebi uopće pomaknuli. L: Mogli bi biti povučeni ispod, mogli bi se utopiti i postati dio "pretpotopne juhe"! T: Da li je to Minestrone?

O: Chicken Noodle. ( smjeh )

P: L: Da li sam u pravu da ako odete ispod da ćete biti uvučeni u ocean i početi ciklus iz početka?

O: Nije tako jednostavno.

P: J: Nisam mislila da je to tako jednostavno uopće. T: Nije čak ni početak u tome. Još uvijek pokušavam s tim pomakom iz OPD u OPS. Vi se stalno pozivate na film o Dorothy. U filmu su joj rekli da uvijek može ići kući kad god poželi, samo da kaže da hoće ići kući, ili štogod. To je mnogo lakše nego proći kroz sve histerične napade i zapetljancije u kojima očekujemo da dođe taj val koji dolazi samo jednom u ciklusu ( ne baš često ). Ima li načina za nas da se vratimo na OPD koji je jednostavniji nego vucaranje kroz 300000 godina, čekajući da val dođe?

O: Naravno!

P: Dobro, sad smo krenuli nekuda. Kuda? L: Pa, oni su mi već začepili usta. T: Ali sad imaš kofeina, možeš mi asistirati. ( smijeh ) Dakle, ima i drugi način da se to učini. J: Vizualizacija?

O: Sad, pričekajte trenutak, da li ste spremni jednostavno otići u 4. denzitet upravo sada?

P: J: Pa, vjerojatno ne. Ne mislim da sam završila, bar ne još. T: Pa da, ja sam spreman. Upravo sada. Zaplešimo! JR, nahrani mačke kad stigneš kući! L: Čak i ideja o tome da jednostavno odeš i napustiš, te odbaciš svoje odgovornosti i sporazume, jest OPS stvar. T: Da, ali bio bi OPS 4. denziteta. S: Ti i Lizziji! T: Sad, nisam rekao... ma nisam sad spreman ići sada jer me žele ovdje! Svejedno, ono što kažete je da val realiteta nije jedini način da se napravi ta tranzicija, točno?

O: Jedna ideja je prezentirana.

P: To je ideja o tome da je val način o kretanju velike grupe bića, točno?

O: Nije bit.

P: L: Pa, val je samo dio velikog ciklusa. T: I mi smo ovdje da namjestimo frekvenciju da bi val povukao što više bića, kad prođe, i to je cijela smisao ovoga zašto smo ovdje... jel tako?

O: To povlači uplitanje u slobodnu volju.

P: Dakle, mi smo ovdje da namjestimo frekvenciju da bi drugi mogli pridružiti nam se... J: I kad mi dođemo u 4. denzitet mi odabiremo hoćemo li se promijeniti iz OPS-a u OPD... L: Koga predstavljaju "munchkin"-i?

O: Bića 2. denziteta.

P: Koga predstavljaju vojnici Vještice?

O: Nefile.

P: Ako dolazi 36 milijuna jakih Nefila kao snage Lizzarda, da li Konfederacija ima isti broj za obranu?

O: Mi ne djelujemo na taj način.

P: Da li ćemo se morati boriti sami protiv njih?

O: Mislite na Čarobnjaka iz Oza. Dobra vještica Glenda je poput nas.

P: Da li zla vještica prezentira Lizzarde?

O: Da.

P: Pa, ima li što imamo ili možemo učiniti...

P: I tko je Čarobnjak? Da li je to Zvijer ili vlada SAD-a?

O: Blizu. Illuminati.

P: Da li su Majmuni Nefili?

O: Dovoljno blizu.

P: Ako je voda uništena od strane Vještice, koja prezentira Lizzarde, možemo li uništiti Lizzarde?

O: Znanje.

P: Ali imamo samo nekolicinu na planetu tko ima znanje, točno?

O: Što mislite? Protiv svih kad dođe vrijeme.

P: Dakle 36 miliona će biti protiv svih na planeti kad dođe vrijeme?

O: Naravno.

P: I oni koji imaju znanje i mogu ga proširiti ostalima...

O: Da.

Pogledajmo sada u sljedeći izvadak iz svježije sesije koja razjašnjava mnoge informacije dane prije (iznad).

28.08.1999.

P: Imam ovu knjigu od Marcie Schafer, „Priznanja intergalaksijskog antropologa“ i ona je prepuna kanaliziranih stvari. Jedna stvar što ona kaže je: „zmija se povezuje sa znakom mudrosti i viših učenja, i ona dosta česta u krugovima mistika“. Imala je interakciju sa zmijom čegrtušom, za koju je osjećala simpatije, a imala je telepatski interakcija simpatija sa Lizzijima također. Željela bih dobiti komentare u vezi ideje da je zmija „znak mudrosti i viših učenja“. Da li to, zapravo, predstavlja ono što zmija simbolizira?

O: Zmija je/bila je spominjana u kontekstu točke gledanja promatrača. Možda je promatrač samo „otpuhnut“ iskustvom. Da si ti živjela u pustinji, ili džungli, prije otprilike 7000 godina, kao što vi mjerite vrijeme, nebi li bila impresionirana da su se ti Reptoidni „momci“ spustili sa neba u srebrnim objektima i demonstrirali tehno-čuda iz 1000 godina budućnosti, i učili te računanju, geometriji i astrofizici, radi pokretanja?!?

P: Da li se to, zapravo, dogodilo?

O: Da.

P: Pa, to je jedan od problema s kojim se suočavam, kod pokušaja pisanja povijesti čovječanstva. Kao što ja to razumijem, ili bar pokušavala razumjeti iz literature, prije „Pada u Edenu“, čovječanstvo je živjelo u stanju 4. denziteta. Da li je to točno?

O: Pola/na neki način. 4. denzitet u drugom realitetu, u odnosu na prostorno/vremenskoi kontinuum, itd.

P: Dobro, dakle taj se realitet promijenio, kao dio ciklusa; razne odluke su donešene: čovječanstvo, kao vrsta, prošla je kroz vrata, poslije „zlata“, takoreći, i postalo svrstano sa Lizzijima, poslije udruživanja „ženske energije“ sa krivom stranom, takoreći. To je ono što ste vi rekli. To je rezultiralo mnogim efektima: sakaćenje DNA lanaca, spaljivanja prvih 10 lanaca DNA, odvajanje polutki mozga...

O: Jedini razlog za to: vi se igrate u blatu – pa ćete se i zaprljati.

P: Što je motiv za igranje u blatu? Koja se bitna stvar desila? Jednom ste rekli da da je to bio „debalans radi želje“. Kakva je to bila želja?

O: Povećana fizikalnost.

P: Što je bio cilj traženja u toj želji za povećanom fizikalnošću?

O: Osjećaj.

P: Kako smo prvi puta iskusili osjećaje i kako su ta bića imala ideju da bi ona mogla dobiti više toga ako povećaju svoju fizikalnost?

O: Niste iskusili, već su vam demonstrirali.

P: Demonstrirali kako, tko? Lizziji?

O: U osnovi.

P: Na koji način su nam demonstrirali? Da li su rekli:“hej, probajte ovo!“ Ili su samo demonstrirali pomoću toga da su to radili ili pokazivali?

O: Bliže ovo drugo.

P: Oni su radili, eksperimentirali, igrali se i govorili:“gledajte, mi ovo radimo, to je tako super, dođite i probajte...“?

O: Ne baš. Više poput: „mogli bi imati ovo“.

P: Što je izgledalo toliko poželjno u toj povećanoj fizikalnosti, da su rekli „možete ovo imati“?

O: Samo si zamislite!

P: Da li je tu bilo kakvog razumijevanja, ili bilo kakve vrste realizacije, da bi povećana fizikalnost mogla biti poput toga da je Set Ozirisa namamio u svoj vlastiti lijes? Da bi onda on mogao zalupiti poklopac i zatvoriti lijes čavlima?

O: Očito, bilo je nedostatka razumijevanja.

P: Zvuči prilično naivno! Da li se nedostatak tog razumijevanja reflektira u nedostatku znanja?

O: Naravno. Ali više od toga, to je želja da se dođe na put...

P: Dobro. Desio se „Pad“. To izgleda kao da je bilo, a neka arheološka proučavanja to pokazuju, tisuće i tisuće godina mirnodopska egzistencija i krasno agrarno društvo u kojem su postojale božice ili ženske kreativne sile bile na snazi. U najmanju ruku današnje knjige to govore...

O: Ne. Ti događaji su se desili prije 309000 godina, kako vi to mjerite. Tada je prvi prototip od onog što bi vi nazvali „moderni čovjek“ – kreiran. Kontrolori su imali spremna tijela, a samo su još trebali odgovarajuću matricu duše koja bi se složila da „uskoči“.

P: Dakle, prije toga, prije tog Edena...

O: Bilo je više poput 4. denziteta.

P: Ali to povlači onda da je tu bilo i nekog udjela fizikalnosti. Da li je bilo fizikalnosti u smislu da su postojala tijela koja su izgledala poput današnjih ljudi?

O: Ne baš. Nemoguće je odgovoriti jer je to još vama prekompleksno za razumijeti.

P: Da li to znači da smo iskusili... da su tijela u koja smo se vjerojatno mogli useliti kao bića 4. denziteta, pretpostavljajući da se to i dešavalo, da bi to bilo previše kompleksno za nas da shvatimo? Rekli ste da je to „neka vrsta 4. denziteta“, stanje prije pada, u vezi fizičkih tijela, previše kompleksno da bi mi to razumijeli. Ako je vraćanje u 4. denzitet nešto poput dolaska iz 4. denzitata, da li to znači da bi se mogli vratiti natrag i da je to nešto prekompleksno za shvatiti? Ta varijabilnost fizičkog, koju ste već opisivali?

O: Da.

P: Dakle, da li je tamo bilo nekakvo obožavanje Boga, ili religioznih aktivnosti, u tom stanju prije pada, tom Edenskom, stanju 4. denziteta?

O: Nema potrebe kad netko ima znanje o tome.

P: Što pokušavam ovdje, što pokušavam razumjeti... to je tranzicija iz obožavanja božica u obožavanje bogova, promjena u razumijevanju cikličkog vremena kao što je izraženo u ženskim ciklusima i izraženo kao božicama – u koncept linearnog vremena, izraženo u muškom principu. Izgleda da su to bile pretvorbe i preokreti koncepata što je krajnje vodilo idejama koje su nam Lizziji nametnuli i izgleda radili u tom smjeru milenijima – doživljaji dominacija kao što su: vjerovanje u nešto izvan sebe što će te čuvati, inače si proklet i svijet će se srušiti, a ti ćeš biti osuđen. To je koncept s kojim se ovdje susrećem, i željela bih razumijeti što je to bilo obožavano. Dobro, imamo te momke koji su pali iz Edena, ali oni su još uvijek bili blizu originalnim konceptima, na neki način. Jednom kad su uskočili u fizička tijela, kaoš to ste rekli, kakav je bio njihov nivo poimanja univerzuma? Da li su još uvijek zadržali neko razumijevanje u toj točki?

O: To je poput nečijeg razumijevanja poslije nekoliko potresa mozga, trauma, nasuprot vašeg razumijevanja u vašem trenutnom stanju.

P: Dakle, oni su bili u traumi, možda su i imali djeliće ideja i pamćenja, ali sve skupa su izgubili veliku većinu. Tamo je čak moglo biti neko „koma“ stanje, takoreći, za cijelo čovječanstvo, i to kroz mnoga tisućljeća. Ali, nakon što su se probudili, sa tim djelićima znanja u svojim glavama koji su plutali unaokolo, mogli su početi slagati sve te djeliće skupa. Dakle, sastaviti te sve dijelove opet u cjelinu. Što je bila prva stvar koju su shvatili, s obzirom na kozmos oko njih?

O: Seks.

P: Što su odlučili u vezi seksa? Mislim, pa seks je već tamo postojao. Oni su već prakticirali seks. Da li je to tako bilo? Ili, da li su oni razumijeli kozmos kao seks?

O: Više nešto poput ovog prvog. Poslije svega, to je ono što ste prvo dobili u ovom neredu, društvance! Samo si zamislite posao prodavača: „Pogledajte kako je ovo zabavno! Želite li probati?!? Uuuups, oprostite, zaboravili smo vam reći da se više nemožete vratiti!“

P: Zbilja nisam uspjela razumjeti – i znam da je to velika stvar kao što je bilo i naznačeno i na što se ciljalo, a i u svim religijama i mitologijama su postojale tvrdnje u vezi seksa. Ali, nisam uspjela razumjeti principe kako bi to moglo biti stvoreno „padom“. Kakav je, precizno, taj princip? Kakva se energija generirala? Kako je seks generiran? Što je konceptualizacija tog pogrešnog korištenja energije, ili korištenja energije?

O: To je jednostavno predstavljanje koncepta samo-zadovoljavanja na fizički način.

P: U mnogo slučajeva ste rakli da je idealna stvar imati savršen balans fizikalnosti i eteričnosti. To je rečeno u brojnim prilikama. Sad, ne razumijem kako bi zadovoljavanje fizičkog tijela moglo biti instrument pomoću kojeg se netko zarobi? Nije li zadovoljstvo pogledati u nešto lijepo? Da li je to pogrešno, griješno, ili oblik pada, ako se gleda u ljepotu, ako se čuje nešto prekrasno kao što je muzika, ili ako se dotakne nešto što je osjetilno i osjeća se fino poput svile ili kože svoje voljene osobe? To su razne stvari koje kod ljudi potiču užitak, a često ih dižu u duhovno stanje.

O: Ključ je u posjedovanju. Kod OPS-a, vi posjedujete. Ako se krećeš kroz prekrasno cvijeće, svilu, po koži drugoga, ali ne tražiš da ih posjeduješ...

P: To mi izgleda da je moguće iskusiti te sve stvari, uključujući i seks, bez potrebe ili želje za posjedovanjem; samo davanjem. U tom slučaju, još uvijek ne razumijem kako to može biti mehanizam „pada“?

O: Ako je to željeno, onda mehanizam nije davanje. Da li jedeš komadić čokoladne torte radi toga jer je to dobro dati želucu?

P: Pa, mogli bi tako!

O: Ne, u OPS svijetu, kakav je vaš realitet, ne zaboravite, netko daje radi ugode osjećaja koji su rezultat.

P: Nebi li se moglo reći da, ako sve što postoji da je dio Boga, uključujući i meso, da ako netko daje nešto tom mesu, bez da bude prikačen za to davanje, da bi se to moglo smatrati kao davanju „Svemu“?

O: Objasni proces.

P: Na primjer: postoje neki ljudi koji vole patiti jer vjeruju da je meso grijeh. To je velika stvar koju su uveli Lizziji. Tokom mnogo stoljeća, željeli su da ljudi pate i napravili su tu veliku stvar i galamu oko seksa i sve što bi se moglo smatrati ugodnim ili poželjnim se negira i da bi osoba trebala patiti i da bi se oni mogli hraniti tom patnjom. I, zapravo, da se osoba učini...

O: Ako netko želi patiti, on i pati radi očekivanja neke nagrade u budućnosti. On želi nešto posjedovati na kraju.

P: Ono što govorim jest: ako osoba jednostavno može BITI, da radi i da bude ono što jest, jednostavno, da radi sve kao da meditira, ili se posveti tome što radi, da je sa svima, da šeta ulicom i da je na zraku, na suncu, sa drvećem i pticama i drugim ljudima; u tom stanju jedinstva sa drugima, ne stvara li to davanje univerzumu u smislu davanja sebe kao kanala univerzuma, da bi univerzum mogao iskusiti te stvari?

O: Ne ako taj „osjeća to jedinstvo“.

P: Mi smo to što jesmo. Priroda je priroda. Napredak je napredak. I ako se ljudi samo opuste i budu ono što jesu pošteno, i da samo čine ono što je u njihovoj prirodi bez da krše tuđu slobodnu volju drugih, da je to čišća forma bića nego raditi ono što osjećamo ili očekujemo ili želimo; da samo BUDEMO, a ne ŽELIMO BITI... dakle samo BITI?

O: Da, ali OPS-i to ne čine. Vi ste svi OPS. Da niste, nebiste bili tu gdje jeste.

P: Postoje oni koji su sretni u OPS okruženju, a postoje i oni koji pokušavaju izaći iz OPS okruženja...

O: OPD kandidati.

P: Ti OPD kandidati nemogu jednostavno to BITI, čak teorijski, jer onda bi ih OPS pojeli.

O: Ne.

P: L: Zašto ne?

O: OPS ne jedu prema protokolu. OPS „jedu“ štogod oni žele, ako je jestivo.

P: To je ono što smo i mi rekli. Ako smo OPD u OPS svijetu, mi smo u osnovi bez obrane i oni te pojedu.

O: Ne.

P: Zašto? Što čini OPD-a nedostupnim ili nejestivim?

O: Frekventne rezonancije nisu sinhronizirane.

P: A: Ali onda, to bi značilo da svi ti ljudi koji govore da mi samo trebamo sve i svašta voljeti, da su u pravu. Oni samo jesu, i vole, ne čine ništa, samo daju sve Lizzijima... oni su u pravu!

O: Ne, jer motivacija je OPS.

P: Kako je motivacija da se voli sve i svakog i samo daje – OPS?

O: Osjeća se dobro.

P: Dakle, oni to žele raditi jer im to prija?

O: Željeti je OPS koncept.

P: Dakle, izgleda da ukazujete na to da je glavni trik u tome jednostavno da se postane ne-zakačenim za išta ili ikoga, da se ne čini ništa i samo ukopi u ništa? Nema misli, nema želje, nema rada, nema biti, nema ničega!

O: Ako ste vi OPS, to se ne uklapa, ali, ako učinite upravo to, vi biste se reinkarnirali u OPD realitetu, gdje se uklapa takva vrsta energije.

P: Ali, ako vi postanete ništa, kako se reinkarnirate? I kad ste rekli „reinkarnirate“, to podrazumijeva tijelo!

O: Vi ne postajete ništavilo.

P: Ali, biti inkarniran znači biti u tijelu?

O: Ne.

P: Mislite, preseliti se u realitet u kojem nije neophodno biti u tijelu?

O: Blizu. Ali, 4. denzitet OPD je djelomično materijalan. Ne konzumira, niti posjeduje. Vi ste zbunjeni jer izgleda mislite da morate biti OPD da bi bili OPD kandidat. Vi ste OPS i vi jednostavno nemožete biti drugačiji, sve dok se ili ne reinkarnirate ili ne transformirate kod stapanja granica realiteta.

Sada, idući prema sljedećem subjektu diskusije koji je donio više aspekata Vala, nalazimo neobično predstavljanje generalne teme mitskih arhetipova. Joseph Campbell piše o tome pod naslovom „Poziv u avanturu“.

„Davno, davno prije, kada je željenje još vodilo ka nečemu, živio je kralj čije su sve kćeri bile predivne, ali je najmlađa bila tako lijepa da je i samo Sunce, koje je vidjelo mnoge stvari, bilo oduševljeno kada bi zasjalo na njenom licu. Blizu dvorca toga kralja bila je velika tamna šuma, a u šumi ispod jednog starog stabla lipe bila je grana, i kada je dan bio vrlo topao, kraljeva kćer bi ušla u šumu i sjela pod njenu hladovinu. I da prikrati vrijeme, uzela bi zlatnu loptu, bacala je i hvatala; i to je bila njena omiljena zabava.

Jednog se dana dogodilo da princezina zlatna lopta nije pala u ruku ispruženu u zraku, nego ju je mimoišla, pala na zemlju i otkotrljala se pravo u vodu. Princeza ju je popratila pogledom, ali lopta je nestala; a potok je bio dubok, tako dubok da se dno nije naziralo. Stoga je počela plakati, i plač joj je postajao glasniji i glasniji i nije mogla naći utjehe. I dok je tako naricala, začula je kako ju netko zove: 'Što je princezo? Plačeš tako jako da bi se i kamenje sažalilo.' Ona pogleda uokolo da vidi odakle je došao glas, i ugledala žabu sa svojom debelom gnjusnom glavom kako viri iz vode. 'Oh, to si ti, stari Popivodo', reče. 'Plačem za izgubljenom zlatnom loptom koja mi je nestala u potoku.' 'Smiri se, ne plači, ja ti mogu pomoći. No što ćeš mi dati ako ti dohvatim igračku?' 'Štogod bi ti htio, stari žapče; odjeću, bisere i dragulje,čak i zlatnu krunu koju nosim.' Žabac je odgovorio 'Ne želim ni tvoju odjeću, ni bisere ni dragulje ni zlatnu krunu; ali ako ćeš se brinuti za mene, dopustiti mi da ti budem kompanjon i drug u igri, i da sjedim kraj tvog malog stola, da jedem iz tvog malog zlatnog tanjura, pijem iz tvoje male šalice, spavam u tvom malom krevetu – ako mi to obećaš dohvatit ću ti zlatnu loptu.' 'U redu', reče ona 'obećavam ti sve što hoćeš, samo mi donesi zlatnu loptu.' Ali ona je razmišljala: 'Kako li samo ta mala žaba toroče! Sjedi tu u vodi sa svojom vrstom, i nikada ne može biti kompanjon ljudskom biću.'

Nakon što je žabac dobio njeno obećanje, zaroni, donese loptu i spusti ju na travu. Princeza se oduševila vidjevši svoju igračku. Podigla ju je i počela bježati. 'Čekaj, čekaj' vikao je žabac, ponesi me, ja ne mogu tako trčati.' Ona nije ni najmanje obratila pažnju na njega nego se požurila kući, i ubrzo posve zaboravila na jadnog žapca, koji se vratio u potok.

Ovo je primjer jednog od načina na koji avantura može početi. Pogreška – očito puka prilika – otkriva neslućeni svijet i individua biva uvučena u vezu sa snagama koje nisu dobro shvaćene. Pogreška može otvoriti novi put sudbine. Tako se događa, u ovoj bajci, da je nestanak lopte prvi znak da se nešto prikrada princezi, žaba je drugi, zanemareno obećanje treći. ...Žabac, mali zmaj, je umanjeni duplikat guje iz podzemnog svijeta čije glava pridržava svijet i koja predstavlja životnu plodnost, demijurške moći ambisa.“ [Campbell, 1949.g.]

Kakve veze to ima sa našim subjektom?

„Glasnik ili najavljivač avanture, stoga je, često mračan, gadan ili zastrašujući i zao po prosudbi svijeta; pa ipak ako netko može slijediti put, put će se otvarati kroz zidove dana u tamu gdje dragulji blješte. Ili je glasnik predstavnik potisnute instiktivne plodnosti unutar nas, ili ponovo velom zaklonjena misteriozna figura – nepoznatog. ...Bilo san ili mit, u tim je avanturama prisutna atmosfera neodoljive fascinacije figurom koja se iznenada pojavljuje kao vodič, označavajući novo doba, novu scenu, u biografiji. To sa čime se treba suočiti, i što je nekako duboko poznato nesvjesnom – iako nepoznato, iznenađujuće, čak i zastrašujuće osobnoj svijesti – čini sebe poznatim; i što je prethodno imalo značaj, sada može postati neobično ispražnjeno od vrijednosti: kao svijet kraljevog djeteta, sa iznenadnim nestankom zlatne lopte u izvoru. Poslije toga, iako se heroj vraća nakratko svojim poznatim preokupacijama, one se mogu pokazati neplodonosnima. Nizovi znakova povećavajuće sile tada će postati vidljivi, doklegod ... opomene više ne mogu biti zanijekane.“ [Campbell, 1949.g.]

Izgleda da imamo upravo takvog simboličkog glasnika Nadolazećeg Vala...

18.03.1995.

P: L: Jan i ja imamo pitanje. Hillard je spomenuo da žabe nestaju sa naše planete.

O: Ozonski omotač.

P: One se prže radi gubitka ozonskog omotača?

O: Prže?

P: ( smjeh ) J: Kamo one idu? T: Ozonski sloj se razilazi i one su prve od tih stvari koje uočavamo kao efekt gubljenja ozonskog omotača?

O: Da.

P: J: Kamo idu? T: One ne idu nikuda, one umiru. F: One se ne razmnožavaju.

O: Da.

P: B: One imaju vrlo osjetljivu kožu. T: Ubrzo će sve to utjecati i na nas sve ostale.

O: Svi dijelovi vala imaju efekt povezivanja realiteta.

P: L: Pa, ako on ima ovaj efekt na žabe, što će napraviti nama kad će jače utjecati?

O: Čekajte i vidite.

P: Ma dajte! To ne zvuči kao stvaran lijep događaj. Ne mislite li da bi nam trebali dati još malo o tome? Neki trag?

O: Ne.

P: ( smjeh ) T: Da li kažu da je gubitak ozonskog omotača direktan rezultat nadolazećeg vala? J: Naravno da su to rekli! T: Gubitak nije radi fluorokarbonskih spojeva?

O: Krivo tumačenje, ponovno pređite kroz izjave.

P: J: Da li je micanje ozonskog omotača dio "popravljanja" frekvencija?

O: Blizu.

P: L: To je usklađeno sa međupovezanim realitetima.

O: da.

P: Kažete da val uzrokuje međusobno povezivanje realiteta? J: I ozonski omotač je u valu?

O: I uzrokuje akcije koje utiču na 3. denzitet na bezbroj načina, zatvara ciklus.

P: L: To je simptom?

O: Da.

P: T: Ali, da li je veza između raspadanja omotača i nadolazećeg vala, možda u tome val ne uzrokuje kidanje omotača, nego da Lizziji uzrokuju da mi uništavamo ozonski omotač da bi kreirali patnje, da bi se onda oni hranili tom negativnom energijom, radi nadolazećeg vala? L: On uzrokuje određene akcije koje se dešavaju i koje su neophodne da bi se zatvorio Veliki Ciklus?

O: Blizu.

P: I umiranje žaba je dio toga? Jadne male žabice... volim žabe...

O: Dakle, to su "promjene Zemlje".

P: J: Da li je kidanje ozonskog omotača dio jednadžbe koju zahtjeva val...

O: U realitetu 3. denziteta, to je važno.

Ova zadnja napomena je najinteresantnija. Izgleda da Kasiopejci kažu da je raspad ozonskog sloja NEOPHODAN iz nekog razloga... da će „novo stanje postojanja“ biti na neki način pogođeno ili ostvareno tim fenomenom. Sjetimo se pasaža s početka ovog dijela gdje je rečeno:

O: DNK jezgra je još uvijek neotkriveni enzim vezan uz ugljik. Svjetlosni valovi su korišteni da "odrežu" prvih deset faktora DNK pomoću njihovog "sagorjevanja". Tog trenutka, mnoge fizičke promjene su se počele dešavati, uključujući i čvor na vrhu kičme. Svaka od tih promjena se jednako reflektirala i u eteričkom tijelu. Promjena svjetlosnm valovima.

P: I svjetlosni valovi, stvarni svjetlosni valovi, su uzrokovali promjenu DNA?

O: Da.

Promjene u ozonskom sloju sigurno odražavaju razliku u količini radiacije sa Sunca koja prolazi kroz atmosferu. No, da nastavimo:

P: Dakle, to je dio prirodnog napretka kretanja iz 3. u 4. denzitet?

O: Pokušajmo koristiti riječ "refleksija", i vidjeti da li će to "pozvoniti" kod vas. Treće u četvrtu i obratno. Nadolazeći val je transformacija iz 3. denziteta u 4. denzitet, dakle, događaji koji se dešavaju radi približavanja vala uzrokuju promjene kroz denzitete i realitete! U 3. denzitetu, vi ćete primjetiti promjene koje će imati objašnjenja 3. denziteta, ali one su manifestacije radi približavanja vala; vi ih vidite kao 3. denzitet jer je to vaša trenutna referentna točka! Zapamtite da se sve reflektira na svim i kroz sve nivoe denziteta, a također tu je i stapanje radi dolaska vala, to je presjecanje granica realiteta!!!!!

Dakle, vjerojatno moramo gledati u sve stvari koje se dešavaju na planeti, stvari koje percipiramo kao vrlo negativne i uznemirujuće, kao „kontrakcijsku fazu“ Vala. Mnogi su od nas primijetili da, vrlo često, kada negativne snage ulože malo akcije da dobiju vrlo štetne posljedice, kada to stupi u interakciju sa osobama izvjesne frekvencije, ili koje su unutrašnje konfigurirane po OPD šabloni, negativna se akcija pretvori u veliku dobrobit – iako pošiljaoac te energije zasigurno nije imao takvu NAMJERU! U misli mi dolazi ono „Pretvaranje limuna u limunadu“.

Ako pogledamo situaciju na taj način, i shvatimo da je najveća slabost OPS puta njihova iluzorna namjera „željnog razmišljanja“, tada možda možemo razumijeti da se stvari događaju onako kako i treba. Treba da se dostigne neka vrst kritične mase negativnosti prije no što se dostatan Kontaktni Potencijal Razlike može razviti da pređe u svjetlo!

I kada uzmete u obzir taj aspekt, i način na koji negativna energija može zapravo raditi za dobro kada je u interakciji sa pojednicima sa unutarnjom OPD konfiguracijom, iako je početan utisak da se nešto strašno događa (što nas ne uništi, to nas ojača), tada također trebate uzeti u obzir i kada se desi suprotnost kada ljudi šalju ljubav i svjetlost prema negativnim bićima koja imaju unutarnju OPS konfiguraciju... to ih ne mijenja u „dobre momke“, to jedva da je hrana za njih da postanu jači i lošiji! Kao što je Michael Topper napisao:

Alternativna konvencija prema kojoj se izvjesni „New Age“ mentaliteti okreću kadgod se približi moguća aktualna namjerna negativnost, je maglovita „Kršćanska“ taktika: bombardirati ljubavlju štetočine dok ovi ne uvide pogrešku njihovih načina, puteva. Takvo okretanje obraza je u praksi, naravno, vrlo selektivno vjenčanje, jer rijetko izgleda da uspijeva. Oni (OPS) „ne žele vašu ljubav“.

Negativnost viših denziteta je samo po sebi svjesno: ono je izabralo odbacivanje tuđe ljubavi kao orijentaciju cjelovitog bića, te stoga nema podsvjesnog ostatka prijemčivosti koja bi potajno mogla „odgovoriti“ na dobre namjere pozitivno orijentirane zrake.

Zapravo postoji dublja upletenost od ovoga. Pred očima takve neuobičajene ili istinski spiritualne negativnosti pretpostavka takvog konvencionalnog savjeta može rezultirati posljedicama gorim od jednostavnog „pomanjkanja uspjeha“. Treba se razumjeti da spiritualni principi i religiozne pouke trebaju biti procijenjene u povećanom kontekstu, i modificirane prema oblicima informacija „jedinstvenih“ višim sferama prema kojima se svjesnost mora prilagoditi.

Princip „voli jednog i sve jednako“, daruj „blagoslov za sva bića“ itd, nije subjekt kojeg napuštamo u ovoj fazi; nismo nekako razumjeli da obrat na mržnju i sukob jesu iznenada „u redu“ zbog umanjivanja okolnosti da „istinsko spiritualno zlo zaista postoji“. Univerzalna ljubav jest i uvijek ostaje princip u nekako ispravnom obliku; ali specifično zračenje „ljubavne vibracije“ u određenom smjeru (prema OPS bićima) je uzaludan napor [...]

Što da radimo sa savjetima generalnih Učenja tipa „ljubi svog neprijatelja“ kada znamo da je takav koncept idealna podloga za napad, zasjedu, iz oblasti realiteta koje zapravo žude za pozivom tako naivnog pristupa? [...]

Ako je stoga prva spiritualna pouka „voli Boga svim srcem svojim“ poznata referenca svjesnosti 3.denziteta, kako to da je takav okvir posjeduje? I kako takva referenca koegzistira sa posljedičnim zapovijestima i vrijednostima, npr, baš onakvima koa „voli neprijatelja“, „voli svog susjeda kao sebe“, itd?

Kada naučimo cjelokupno izražavanje ljubavi kao spontanu Ljubav jednog beskonačnog Stvoritelja, sama bit ljubavi teži da emanira bezlično kao globalna vrijednost, šireći se bez napora ili posebnog odredišta, prema svim dijelovima gdje biva primljena ili ne, u zavisnosti o posebnosti volje svakog oblika. Na taj način njena prisutnost ne biva pobrkana sa uvjetovanom prisutnošću bezbrojnih bića, bilo „pozitivnih“ bilo „negativnih“. Niti njena prisutnost postaje zbunjujuća sa mehanizmom „daj i primaj“, što su sve relativne identifikacije misli zajedničkih kompleksu trećestepene psihologije koja prihvaća učenje Ljubavi prema svom svjetlu u kojem je ljubav shvaćena kao miazma „dugovanja“ i „trebanja“.

Sada, prije nego zatvorimo ovaj dio, ima još jedan izvod koji bih htjela prezentirati, koji nam govori malo više o tome kako će neobičan ovaj događaj Vala biti. Sjetimo se „Bliskih susreta treće vrste“, gdje se piloti koji su bili izgubljeni u Bermudskom trokutu pojavljuju izlazeći iz svemirskog broda, kao da su „vraćeni“ od strane vanzemaljaca? To je bio zabavni imidž koji može imati malu osnovu u činjenicama.

P: Što uzrokuje da neki avioni, ljudi i brodovi nestaju u Bermudskom Trokutu? Kamo oni odu i što se dešava s njima? Znam da ste prethodno rekli da je bio EM poremećaj uzrokovan potopljenom Atlantiđanskom piramidom koja se svako toliko „pali i gasi“...

O: Naravno, neki se samo sruše i potonu, ali kad je popraćeno tim neobičnim fenomenom, to je zbog neredovitih anomalija.

P: Kamo oni odu?

O: U paralelni realitet.

P: L: Da li je taj paralelni realitet kao npr. biti na paralelnoj Zemlji?

O: Ne.

P: Što ste mislili pod paralelnim realitetom?

O: Varira prema okolnostima.

P: Što se desilo s famoznim Letom 19?

O: Oni još uvijek pokušavaju odrediti svoj položaj.

P: L: Ooooh! J: Oh, bože moj! Oh, kako strašno! Oni su još uvijek tamo vani i pokušavaju se vratiti natrag. T: Oni su u paralelnom realitetu... L: Gdje vrijeme ne postoji... T: Oni su u realitetu koji ih drži smrznute u vremenu/prostoru nad oceanom, točno?

O: U njihovim misaonim referencama, kao da su "izgubljene duše".

P: L: Ooooh, strašno! Da li to znači da su "zaglavili" u vremenu? J: Shvatila si!

O: Bingo!

P: L: Ima li kakve mogućnosti da oni mogu izaći iz toga, iz tog mjesta koje ih je uvuklo, da se onda vrate u naš realitet?

O: Apsolutno, zapamtite, val se približava, i što on dolazi "bliže", sve više i više će se dešavati neobičnih događaja, svjedočenja u krugovima u žitu, na primjer.

P: Ima li nekoga negdje tko bi mogao osloboditi osobe zaglavljene u tim paralelnim realitetima i vratiti ih natrag u naš originalni realitet?

O: Da, ali tehnologija je dobro čuvana tajna.

P: Da li vi znate tajnu?

O: Da, ali i vi, također!

P: Ja isto?

O: Filadelfijski Eksperiment.

P: Budući da ste spomenuli Filadelfijski Eksperiment, možete li nam reći detaljno, kao je on napravljen? Koju vrstu strojeva su koristili i kako mi možemo napraviti neki od njih? ( generalno gunđanje i smjeh )

O: Da li namjeravati sjediti ovdje dan - dva?

P: J: Drugim rječima, to bi potrajalo dan-dva da nam daju te informacije? T: Pa da, imamo vremena. Donesite nešto papira i olovku. Krenimo od dijagrama i ... (smijeh)

O: Ukratko, izgradite EM generator.

O: Sad, neke informacije o Letu 19. Da li se sjećate prije nekoliko godina da je tim istraživača tvrdio da je pronašao avione i onda to opovrgnuo?

P: Da, sjećam se. ( svi su se složili s tim )

O: Da li vas je to učinilo znatiželjnim?

P: S: Da, jer avioni koje su oni našli, nikad nisu prijavljeni kao nestalima. T: Da. L: Zato je to bilo tako zanimljivo? J: Zašto su to opovrgli? S: Od kuda su došli ti avioni koje su oni našli?

O: Da, kad bi vi bar znali detalje, i kako su trojica od istraživača zahtjevali masovnu psihijatrijsku pomoć.

P: L: Pa, recite nam detalje!

O: Strpljenja, hoćemo, ali moramo polako tako da imate koju nadu da bi to shvatili. Ono što su našli, bila su 5 aviona koji su odgovarali opisu nestalog, i "aranžirani" u perfektni geometrijski oblik na dnu oceana, ali serijski brojevi nisu odgovarali. Sad, prvo misterija: Nije bilo drugih slučajeva nestajanja 5 Avengera nestajanja odjednom. Drugo: Dva od aviona su imala čudne sjajuće panele sa nepoznatim "hijeroglifima" tamo gdje su trebali biti serijski brojevi. Treće: Kad su pokušavali izvući jedan od aviona, on je nestao, onda se opet pojavio, onda nestao opet i tada se pojavio dok je bio zakačen za sajlu kojom su ga izvlačili, a potom na kraju iskliznuo i pao na dno. Četvrto: U jednom od aviona, na dnu, bile su ljudske utvare u uniformama iz 2. svjetskog rata koje su privremeno viđene od trojice istraživača i snimljene pomoću kamere. Zadnje: Tri od aviona su nestala. Sve od ovoga je, prirodno, bilo držano u tajnosti!

P: S: Pitam se odkud su došli ti avioni. L: To je očito pitanje!

O: Paralelni realitet, vidite, kad se nešto križa s drugim realitetom, to pristupa nečemu zvanom, u pomanjkanju boljeg izraza, "misaoni nivo", i sve dok je taj realitet neshvaćen, prozor ostaje otvorenim, pa zato sve percepcije mogućnosti se mogu stvarno manifestirati, iako samo privremeno, jer je materijal u misaonom nivou konstantno fluidan.

P: Da li to znači da je to bio "Let 19" iz paralelnog realiteta koji je prošao kroz prozor u naš realitet?

O: Blizu.

P: Da li je taj dio bio vezan za gubitak našeg "Leta 19"? Da li smo mi tu razmjenili realitete?

O: To su misaone forme koje utječu na realitet, kad je taj prozor otvoren, sve misli mogu postati fizička realnost, iako samo privremeno.

P: Da li to znači da su misli od pilota i istraživača o tome postale realne? ( realitet )

O: I svih drugih.

P: T: Svih ostalih umješanih u potragu?

O: Svih ostalih na planeti.

P: Čak i onih koji nisu vjerovali da će ih istraživači naći?

O: Da. Istraživači su našli ono što su očekivali da će naći, ali kad su ostali čuli novosti, druge stvari su se počele dešavati prema tome koje su misaone forme dominirale.

P: L: Dakle, drugim rječima, ako je netko vjerovao da je to bio "Let 19", on se pojavio, a ako je netko vjerovao da to nije, on je nestao?

O: Da.

P: J: Oh! T: Pa, ja im nisam vjerovao od početka... L: Dakle, nagađam da smo mi pobjedili! F: Poslali smo neke jadne momke u psihijatrijsku bolnicu. T: Avioni su se pojavljivali jer su ljudi... L: Ne, mislim da su itraživači otišli to tražiti i jer je tamo bio prozor... T: Avioni su se pojavili baš kako su oni očekivali da će ih naći, u formaciji... Ali avioni nebi potonuli tako kako je tamo opisano, i pojavili se u formaciji na dnu. To je trebalo reći nešto istražiteljima tamo. Kad sam čuo da su našli te avione u formaciji, tamo, zajedno, to me kopkalo. F: Čak ako i nešto potone na dno, tamo neće stići u poziciji u kakvoj je počelo na vrhu. T: I ono što su našli, poslije kad su provjeravali zapise, bilo je da je tamo oko 200 aviona palo uzduž obale. I tamo je bio drugi čovjek koji je rekao da je on našao jedan od tih aviona, samo što to nije bio Let 19. I za vrijeme dok ga je tamo vani tražio, pronašao je dijelove shuttle-a... T: Imam ja pitanje... što se desilo PBA avionu koji je pošao tražiti Let 19?

O: Još uvijek pokušava naći Avengere ( avione ).

P: Da li je on u istom paralelnom realitetu kao i Let 19?

O: Da.

P: Da li će ih oni ikada naći?

O: ?

P: L: U percepciji posade Leta 19, koliko je vremena prošlo?

O: Ništa.

P: J: Dakle, oni nemaju ideje. S: Pitam se da li će oni vratiti se natrag u naše vrijeme ili otići natrag u svoje vrijeme?

O: Vaša percepcija.

Mislim da počinjemo dobivati neku predstavu o tome kako je stvarno neobična, začuđujuća i „plastična“ naša realnost. Možda je Val „omekšivač“ te plastičnosti, i da će različite grupe i sistemi vjerovanja manifestirati izvjesne stvarnosti u točki vremena koje „pogodi“ „kolabirajući“ Valni oblik naše makrokozmičke stvarnosti? Samo misao. A možda on ima više toga sa tim sistemima „vjerovanja“ nego što bi netko pomislio. No, to je subjekt sa kojim ćemo se pozabaviti neki drugi puta. Dovoljno je reći : DA, mi stvaramo svoju realnost; ali ne u smislu na koji se to uobičajeno misli ili kako to misle „New Age“ filozofi.

Prije zatvaranja ovog poglavlja ima još dva mala komentara koja se odnose na Val, a koje bih željela ubaciti nabrzak prije nego što uđemo dublje u predmet rasprave. U prošloj sesiji citiranoj prije, skroz na kraju, pojavila su se sljedeća pitanja:

P: Mi bi željeli znati što predstavlja kršćanski križ na "dubljem" nivou? Ima li išta sa „Križanjem Granica Realiteta“?

O: Dio Lizzijevske kampanje dezinformiranja, oprostite! Križ je "križ" samo na engleskom. ( cross-crossing )

Prijateljica koja je terapeut bila je nazočna, i bila je iskusila vrlo neobične stvari dok je radila na meni, zbog posljedica moje automobilske nesreće. Ona je upitala:

P: S: Zašto, kad držim akupunkturne točke na Lauri, oblije me cijelu znoj?

O: Jer ste vi podvrgnuti promjenama koje su vezane uz dolazak vala.

Trebala bih dodati da i ja to često doživljavam na sebi kada meditiram, kanaliziram, i neki puta kada jednostavno razmišljam o nekim konceptima koje su nam dali Kasiopejci. Nešto poput groznice; mjerila sam temperaturu tijekom tih zbivanja, ali termometar nije pokazao ništa. Pa ipak, bilo tko da me dodirnuo također je počeo osjećati isto.

Našla sam referencu na ovaj fenomen u radu Sufi Shaykh Ibn al'Arabija, kao što slijedi:

„Stanje je to koje ulazi iznad srca bez samonaprezanja ili pokušaja da ga se privuče. [...] Stanje je promjena atributa služitelja. [...] Stanje označava izvjesne dimenzije spiritualne realizacije, primijećuje specijalne moći koje se nagomilavaju u služitelju (praktikantu). [...] Stanje je knjukcija sa terminima koji obilježavaju neobične podvige ili čuda [...] producirajući efekte na vanjskom svijetu kroz koncentraciju. [...] Imaoc Stanja izaziva stvari kroz riješenost i odbacuje sekundarne uzroke dalje od njih samih.“

Sada slijedi zanimljiva stvar o al'Arabijevoj diskusiji o „Stanjima“ :

„Kada anđeo donosi pravila ili znanja praktikantu, ljudski duh susreće imaginarnu formu i kroz davanje i primanje, što su dva svjetla sastavina postaje uzbuđena i upaljena. U dva svjetla, prirodna toplina sastavine je proširena i magnituda svjetla je povećana. Boja praktikantovog lica se zbog toga mijenja i to je najintenzivnije Stanje koje može biti. Tjelesna vlažnost isparava i to je uzrokovano pritiskom podvrgavanja prirodi susreta kada se dva duha susretnu. Kada posjednik stanja ponovo zadobije njegovu staloženost, toplina se smanjuje, a staloženost se povećava u hladnoći i hladnoća nadilazi toplinu i posjednik stanja počinje drhtati. Sve od ovoga je porijeklom od duhovnog atributa iznad srca.

„Riječ hal, ili Stanje je derivat iz korijena iz kojeg dobivamo „samo-preobražaj“ ili promjenu iz jednog stanja u drugo.“ [Kako je preveo William Chittick]

I tako,ovo je možda okus koji se unaprijed osjeća, od Vala iznad čovječanstva – ili bar dijela čovječanstva. Ja mogu potvrditi da nakon takvog stanja slijedi hladnoća koja se neko vrijeme ne može ublažiti. Ja sam se naizmjenično tresla i gorila mnogo puta kao posljedica izvjesnih meditativnih vježbi, da ne spominjem učestvovanje u procesu kanaliziranja. Važno je primijetiti da se naglašava „promjena iz jednog stanja, situacije, u drugo“ i da je opisano kao „samopromjena“ (self transmutation). Sumnjam da je Val jedan izvor energije koji će stupiti u interakciju sa svakom individuom u skladu sa njenom frekvencijskom rezonancom. Nekima bi to zaista mogao biti kraj Svijeta. Drugima će biti ...

„U međuvremenu, svijet u kojem postojimo ima druge ciljeve. I proći će, sagoren u vatri njegovih vrelih strasti: i iz njegova pepela niknuti će novi i mlađi svijet, pun svježih nada, sa jutarnjim svjetlom u svojim očima“
- Bertrand Rusell -

-------

Preveli: Scorpio22 i Equilibrium