VAL - ZNANJE
Portal za razvoj svijesti

- stranice za sporije modemske internet veze -


Početna stranica za sporije modemske veze

Metafizika ( Tekstovi, Val serija Kasiopejci, Kasiopejske transkripte, Pledijski materijal, Ra materijal )

Manipulacije ljudima ( Tekstovi )

Zdravlje i liječenje ( Tekstovi, Ljekovite biljke )

Znanost ( Tekstovi )

Kompilacije DVD-a ( Literatura, Dokumentarci )Uvod u Val seriju Kasiopejaca


The Wave Series

Laura Knight - Jadczyk


Predgovor


Val je pojam korišten da bi se opisao Makro-kozmički Kvantni Valni kolaps koji će prouzročiti fizičke i "metafizičke" promjene na Zemljinom kozmičkom okruženju, statistički moguć negdje na početku 21-og stoljeća. Ovaj događaj je raznoliko opisan prema drugim izvorima kao planetarna promjena u 4. Denzitet, novo doba, žetva itd. I najčešće je postavljen otprilike na kraj 2012.godine.

Tema Vala počinje sa slučajem UFO otmice, transkriptom prave hipnotičke regresije, koja upućuje na globalnu kataklizmičku promjenu.

Ova serija tekstova, koju je napisala Laura Knight-Jadczyk, demonstrira jedinstvenu prirodu kasiopejskog eksperimenta. Njenim vještim skupljanjem komada slagalice iz transkripata,dubokim istraživanjem i osobnim iskustvima složen je mozaik, Laura donosi dubinu i dimenziju u originalne transkripte (kanaliziranje).

Laura prezentira što kasiopejci – MI smo VI u budućnosti – imaju za reći o mogućnosti Vala – IZ budućnosti - uključujući istraživanje ograničenja sadašnjeg stanja ljudi, u kognitivnom,biološkom i ontološkom aspektu.

P: Moram priznati da je pisanje ovih serija bio najveći edukacijski projekt koji sam poduzela. Jer u pisanju sam morala proći kroz materijal i objasniti ga drugim ljudima a prije toga, morala sam ga samoj sebi objasniti. Taj proces je postao dubokoumno proširenje uma.

O: Dobro.

P: Skoro je jednako zabavno učiti ove stvari koje moram sastaviti kao i da ih ja sama čitam. A ja ih pišem. Nevjerojatno.

O: Djelomično je.

 

Napokon sam razumjela što su Kasiopejci mislili kad su rekli:


P: Al-Arabi opisuje ujedinjenje misaone forme kao „imena Boga“. Njegovo objašnjenje je identično stvarima koja nam vi govorite pa se pitam...

O: Svi smo mi Božja imena: zapamti ovo je vodič. Znači da su i odredište i izvor od jednake vrijednosti,važnosti.

P: Kako to mislite? Znači da smo mi jednak dio ovoga?

O: Da,nemojte nas obožavati. I osiguraj da i ostali s kojima komuniciraš ovo razumiju.

P: Koja kvaliteta u nama, koja stvar nam omogućava da kontaktiramo. Jer mnogo ljudi kanalizira i dobije samo smeće ?

O: Pitali ste.

P: Puno ljudi pita!

O: Ne, ne pita, oni zapovijedaju.

P: Pa mnogo ljudi pita, moli ili zahtjeva i dobije nesuvisle odgovore.

O: Ne, oni zapovijedaju. Razmisli malo. Ti nisi molila ili zahtijevala ... to je zapovijedanje.

P: Diši duboko i drži [fotografija Laurine aure je uzeta] Laura gleda svoju fotografiju aure.

Ovo je čudno. Kako da me nema na ovoj slici a Frank je na svojoj. Zašto sam fizički nestala?

O: Učenje gradi spiritualni rast, a svjesnost učvršćuje znanje.

P:OK dečki,nasmiješite se za kameru! [fotografija aure ploče je uzeta sa Laurinim i Frankovim prstima na ploči ]

Ok, ali to ne objašnjuje zašto sam nestala sa slike.

O: Zbog ograde energetskog polja koja je spajala tebe sa vodom, kao što je normalno kod kanaliziranja komunikacije između 3 i 6 denziteta.

P: Fotografija ploče je razvijena, i geometrijska figura se pojavljuje na zaprepašćenje grupe. Što je ova geometrijska figura?

O: Vizualna reprezentacija voda doista!!! Razlog za tako jasnu svjetlost je da su misaoni centri bili pročišćeni i otvoreni u trenutku fotografiranja. Drugim riječima bio je nebalans točke prijenosa energije iz 6 denziteta. Ovo što gledate predstavlja 100 postotnu čistu energiju svjetla nekorumpiranog znanja poslanog preko tebe. Ovo nije nikad bilo viđeno u 3 denzitetu ikada prije. Ne razumijete još posljedice ovoga još, ali hoćete.

Ovo je povijest što smo večeras napravili, ljudi !!!!

Slika „aure“ Laure dok je kanalizirala na ploči. Ploča se može vidjeti u donjem desnom kutu.

Čini se da se sam se u tim vremenu doista spajala sa "Samom sobom u budućnosti“ i imala sam direktan pristup ovoj svijesti kroz moje pisanje,pokazujući mi kako da sastavim i editiram materijal skupa nakon što sam napravila takav nered u originalnoj pitanje i odgovor fazi. Kroz period kanaliziranja sam razvila krug koji je zaobišao moj svjesni um i koji je radio direktno kroz mene.

Kako je Bog pomagao našem prosvjetljenju, tako bi i mi to trebali okrenuti na svaki način da budemo više sposobni razumjeti Njegove misterije, grandioznost tih misterija, a ne misterije trenutne uskogrudnosti našeg uma.

Frankova ruka lijevo, Laurina desno.

 


Prevedeno sa: http://www.cassiopaea.org/cass/waveindex.htm