Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Metafizika


William Engdahl - Sjeme uništenja - intervju

Prilikom izdavanja knjige "Sjeme uništenja", 2006.g., napravljen je intervju sa autorom ove odlične knjige.


Svjetlo - alfa i omega



SVJETLO – alfa i omega
Iz kozmologije i znanosti Waltera Russell-a


“Ja sam SVJETLO, ali svjetlo koje sam ja nije svjetlo koje se opaža čulima svemira koji se opaža čulima“.

“Ja, stvaratelj mislim. Mislim u dva svjetla proizašla iz jednoga koje sam ja, a ipak ta dva svjetla nisu ja, niti je moje mišljenje ja.“

“Uistinu kažem, dajem od sebe i uzimam; Jer ja sam onaj koji stvara slike da bi ih uklonio i ponovno stvorio.

“Ja sam um koji misli, koji vječno misli promjenjive slike svog nepromjenjivog sebstva.

“Moja se slika vječno mijenja s promjenom dva svjetla moga mišljenja, ali ja sam se nikada ne mijenjam.“

(Iz The secret of light, Walter Russell)


Malo je kome danas poznato ime Waltera Russella (1871-1963) američkog genija, Teslinog suvremenika za kojega je čak i Nikola Tesla rekao da je tisuću godina ispred svoga vremena. Njegov periodni sustav elemenata je točno predvidio poziciju i karakteristike četiri elementa godinama prije nego su ih znanstvenici otkrili u laboratoriju. To su elementi danas poznati kao Deuterij, Tricij, Neptunij i Plutonij.

Njegov univerzalni genije ostavio je iza sebe Duhom nadahnutu sliku svemira i nacrt za novu znanosti koja još čeka priliku da bude shvaćena i primijenjena.

W.R. objašnjava da je jedno nepokretno magnetsko svjetlo izvor svega i nalazi se u središtu atoma. Iz njega neprekidno proizlazi sve što postoji u formi svjetlosnih valova u formi polarnih sila, elektriciteta.

Ono što čovjek čulima percipira samo su različiti pritisci svjetlosnoga vala, različite točke jednoga vala. Dakle radi se samo o kretanju svjetla.

Simbolički igra svjetla i sjene uz pomoć dualne električne sile oblikuje razne forme pojavnoga svijeta. Ali taj dijalektički svijet nije stvaran on je električna projekcija jednog uma, božanske ideje koja putem misli pokreće svjetlo. Jabuka, mrav, komad željeza, ljudsko tijelo, sve je to istog porijekla, nastalo u vječnoj izmjeni i vraća se istomu.

To je gnostička i vrlo radikalna slika svijeta koja prvo sagledava dualnost čovjekove prirode i svijeta, a onda jednu odbacuje kao nestvarnu.

Čovjek se može smatrati dvostrukim bićem, ali u konačnici ta dualnost je prividna.

„Mi naizgled živimo u dva svemira: mirnom svemiru kozmičkoga uma i znanja i s druge strane u svemiru opažanja, svemiru ritmičkih valova misli uma.

Mi ne možemo vidjeti božanski kozmički svemir, samo ga možemo u sebi spoznati. S druge strane ne možemo spoznati valni svemir božanskih misli, njega opažamo čulima.

Kozmički svemir jednog nepokretnog svjetla sveznanja je sve što jeste.

Vibrirajući svemir valova misli koji opažamo samo se čini da jeste.“

(Iz The secret of light, Walter Russell)



Čovjek živi u zbunjujuće kompleksnom svijetu posljedica čiji uzrok ne poznaje. Zbog naizgled beskrajne kompleksnosti i mnogostrukosti ne uspijeva vidjeti jednostavan princip u osnovi svega – princip ravnoteže. I tako komplicira istinu dok njeni mnogi kutovi, strane i fasete ne izgube ravnotežu među sobom i s njim.

„Bog ima samo jednu IDEJU, jednu ŽELJU, jedan CILJ, jednu AKTIVNOST i jedan ZAKON.

Njegova je jedina ideja njegovo jedinstvo u ocu-majci-ljubavi. Njegova je jedina želja u intervalima koji slijede jedan za drugim u kojima se smjenjuju djelovanje i mir, da misli to djelovanje. Jedini mu je cilj da ono što JESTE i što ZNA smišlja prema vlastitoj slici. Jedina aktivnost mu je davanje. Njegov jedini zakon je da ono što daje mora biti u jednakoj mjeri uravnoteženo vraćanjem.“

(Iz Atomic suicide, Walter i Lao Russell)


Istina je jednostavna. Ravnoteža je jednostavna. Ritmička, balansiran izmjena između svih parova suprotnih izraza u prirodnim pojavama i ljudskim odnosima je savršena umjetnost božanskog svemira svjetla.

Nebeska tijela i sva materija su komprimirani prostor. Prostor je ekspandirana materija. Nema suštinske razlike među njima. Jedno koje se manifestira kao dvoje, kao dvije polovice je u osnovi svega.

Materijalni svemir, svemir izmjene suprotnosti je električni zapis misli.

Današnja civilizacija i znanost su bazirani na empirijskom znanju, odnosno na čulnom opažanju. Ali opažanje i znanje su dva odvojena fenomena. Opažanje je samo električna reakcija na električni impuls. Oboje pripadaju istoj razini manifestiranoga, oboje jednako nestvarni.

Znanje je pak direktno povezivanje svjetla sa svjetlom, jednim nepokretnim iz kojega sve ostalo nastaje. Znanje je povezano s jednim, univerzalnim umom, Pimanderom egipatskih misterija.

Russellov model

Russell svemir naziva harfom s devet žica. Njegov periodni sustav prikazuje devet oktava materije. Različiti materijali, elementi i različiti tonovi su ista stvar. Materija nema supstancijalnost (baš kao i u kvantnoj fizici).
U tom sustavu na početku svake oktave je plemeniti plin.

Prema Russellu priroda bilježi svaku akciju i želju tijela kao i svaku želju i misao duše u tim kozmičkim elementima, takozvanim plemenitim, ili inertnim plinovima (helij, neon, argon i dr.) Oni se ne spajaju s drugim elementima i osnova su božanskog sustava zapisivanja pomoć koji se zapisuje sve kao sjeme manifestacije, koja je ekstenzija i multipliciranje uvijek prvobitnog para suprotnosti, tako sve do ispunjenja svrhe.

Russell je skretao pažnju na radioaktivne elemente kao posljednju fazu materije. Oni imaju svoju ulogu u zemlji pripremajući novi život, ali izvan zemlje šire princip topline, radijacije, umiranja. Russell je predvidio mogućnost globalnog zatopljenja i porasta temperature u atmosferi, i to zbog vađenja i korištenja radioaktivnih elemenata. Radioaktivni otpad bi trebalo vraćati u zemlju, ravnomjerno ga raspoređujući. Upravo suprotno od onoga što se danas čini, njegova gomilanja i betoniranja na površini Zemlje.

U svjetlu je sjeme kreacije. U svjetlu je biće i u sjemenu je želja za bivanjem. Ta želja u sjemenu je duša u sjemenu.
To je dvostruka želja za očitovanjem i ponovnim povlačenjem očitovanoga.

Ona se očituje dijeljenjem cjeline na dijelove, nepromjenjivo u promjenjivo, neuvjetovano u uvjetovano, besmrtnost u smrtnost… Iz jednog vječnog svjetla rođena je tama i iz tame svjetlo kao njen par, suprotnost i ravnoteža. Iz dana bez noći rođena je noć, a iz noći dan.

Iz jednoga je nastalo dvoje, čineći skupa sveto trojstvo.

„Gledaj svjetlo koje je u tebi, a ne tijelo s kojim samo manifestiraš svjetlo, jer samo je u tome tvoj put do snage i jedini put Bogu, izvoru svih stvari bez kojega ništa u svemiru ne bi moglo biti ni postati.“
(Iz The secret of light, Walter Russell)

W. Russell kao i gnostici ukazuje na jedini način istinske spoznaje. Iznutra prema van. Za njega je povijest ljudskog razvoja – razvoj iz džungle materije do planine Duha – I sada je upravo vrijeme kada je imperativ da čovjek sve više živi u svemiru kozmičkoga svjetla, a manje u svemiru senzacija (opažanja) električnih valova.

W. Rusell je bio jedan od prvih koji je koristio izraz „new age“, jedan od prvih glasnika doba vodenjaka. Doba kada će sve veći broj ljudi biti u stanju shvatiti znanstvenu utemeljenost nekada mističnih riječi učitelja čovječanstva. Doba u kome se ruše dogme, u kome se od čovjeka traži da razumije.

Istinski napredak neke civilizacije može se mjeriti jedino mjerom poznavanja božanskog zakona i njegova očitovanja. Posljedice nepoznavanja božanskoga univerzalnog zakona ljubavi i održavanja ravnoteže uvijek vode slomu.
Bog naravno nikoga nikada ne kažnjava nego se zakon manifestira uvijek nepogrešivom točnošću, sve se na kraju balansira, a čovjek doživljava posljedice kršenja zakona kao kaznu.

Dolazi vrijeme kada postaje jasno da se ne može okrivljavati ništa i nikoga izvan samoga sebe za ono što se događa. Da je potrebno prihvatiti odgovornost u sustvaranju, odnosno očitovanju svijeta i početi djelovati prepoznajući i poštujući božanski zakon.

Jer, na početku i na kraju, sve je JEDNO.

To JEDNO čeka da ga shvatimo i prihvatimo, čeka nas u nepokretnoj točki koja je izvor i središte svega. On koji je bio, koji jest i koji će doći, čeka da i mi budemo kao on, svjetlo svijeta.

Kozmologija Waltera Russela ima istu poruku kao i stihovi iz Astavakra Gite zapisane kao razgovor učenika, kralja Janake i jednog od najvećih i najstarijih učitelja advaite: Astavakre.

Janaka reče: Svjetlo je moja priroda
Ja nisam ništa drugo nego to.
Kada je svemir obasjan, obasjan je mojim svjetlom.

Zapanjujuće kroz neznanje u meni se pojavio zamišljeni svijet,
Kao što se sedef prikazuje kao srebro, uže kao zmija
Ili fatamorgana u zracima sunca.

Svemir koji je potekao od mene stopit će se sa mnom
Kao vrč sa glinom, kao val s vodom,
Kao narukvica sa zlatom.

Ja sam zapanjujući, klanjam se sebi.
Kada čitav svijet bude sravnjen sa Zemljom
Od Brame sve do posljednje vlati trave
Ja neću nestati,
ja sam vječan.

Ja sam zapanjujući, klanjam se sebi.
Iako tjelesan, ja sam nedualan.
Niti kuda odlazim, niti dolazim odnekuda
Ja samo postojim prožimam se sa svemirom.

Ja sam zapanjujući, klanjam se sebi.
Nitko ovdje nije tako moćan kao ja
Koji kroz vječnost podržavam svemir
A da ne dotiče tijelo.

Ja sam zapanjujući, klanjam se sebi.
Ja nemam baš ništa,
Ili ja imam sve što može biti obuhvaćeno riječju ili mišlju.

(Astavakra Gita)

-----------------------------------------------

Dodatak 02.08.2011.


SVJETLO – alfa i omega

„Isus je rekao: „Bog je SVJETLO“ i tada nitko nije znao što je pod time mislio.
Sada je došao dan kada svi ljudi mogu znati što je Isus mislio kada je rekao:
„Bog je SVJETLO“.
Walter Russell


Malo je kome danas poznato ime Waltera Russella (1871-1963) američkog genija i suvremenika velikog izumitelja Nikole Tesle, za kojega je čak i sam Tesla rekao da je bio tisuću godina ispred svoga vremena.

Njegov univerzalni genije ostavio je iza sebe Duhom nadahnutu sliku svemira i njegov neprihvaćeni koncept nove znanosti još uvijek inspirira pojedince i još uvijek krije tajne i potencijal za primjenu i u kontekstu suvremenog razvoja shvaćanja.

Russellov periodni sustav elemenata, u vidu devet oktava materije, omogućio mu je točno predviđanje pozicije i karakteristika četiri elementa, godinama prije nego su ih znanstvenici otkrili u laboratoriju (Deuterij, Tricij, Neptunij i Plutonij).

W. Russell svemir naziva harfom s devet žica. Različiti elementi su različiti tonovi. Zapravo, uopće ne postoje različite vrste materije. Niti postoji materija sama po sebi, kao nešto objektivno. Ona je tek posljedica opažanja električnog valnog kretanja.
Val je upravo osnovni pojam Russellove znanosti, a osnovni princip, izvor svega je nepokretno, bijelo, magnetsko svjetlo – Jedan univerzalni um, Duh, čije misli tvore naš električni svemir.

Jedno koje se manifestira kao dvoje, kao dvije komplementarne polovice, osnovni je proces stvaranja pri čemu prvobitni duhovni princip uvijek ostaje u osnovi svega, u središtu svakog atoma, kao njegova neutralna svjetlosna jezgra.

„Gle, ja sam u svim stvarima i tvorim njihovu sredinu.
I ja sam izvan svih stvari i upravljam njima,
ali ja nisam stvari čiju sredinu tvorim i kojima upravljam.
Vidi u meni središte ovog svemira u pokretu, ali ja sam se ne krećem, ja sam mir.
Samo u meni je apsolutna ravnoteža.
Tko želi naći snagu mora znati da je on ekstenzija iz moga mira i da sam ja on.
Tko želi naći mir, mora mi se vratiti, mora biti ja i središte svoje vlastite snage.“
(Divine Iliad, Walter Russell)

W. Russell smatra da se svi fenomeni pojavnog svemira mogu objasniti djelovanjem dvosmjernih električnih sila. Kompresija i ekspanzija, gravitacija i radijacija, grijanje i hlađenje, manifestacije su i posljedica djelovanja tih sila. Plus i minus principa.

Prvu polovicu vala uvijek čini rast, razvoj i ekspanzija do točke vrhunca, nakon čega slijedi kretanje u suprotnom smjeru. I tako uvijek iznova. To je valno kretanje. Stalna izmjena različitih stanja i suprotnosti.

Tako nastaju i takozvani različiti elementi materije, kao različite faze jednog procesa između njegova dva krajnja stanja.

Tako nastaju i različiti oblici između dva krajnja oblika - kugle i kocke.

Tako su i materija i prostor samo komplementarne pojave jedne iste biti.

Materija je komprimirani prostor - prostor je ekspandirana materija. Nerazdvojivo povezani proizlaze jedno iz drugoga.

To je svemir koji u svakom trenutku nastaje i nestaje u virovima spiralnog djelovanja dvosmjernih sila.

“Ja sam SVJETLO, ali svjetlo koje sam ja nije svjetlo koje se opaža čulima svemira koji se opaža čulima“.

“Ja, stvaratelj mislim. Mislim u dva svjetla proizašla iz jednoga koje sam ja, a ipak ta dva svjetla nisu ja, niti je moje mišljenje ja.“

“Uistinu dajem od sebe i uzimam natrag; Jer ja sam onaj koji stvara slike da bi ih uklonio i ponovno stvorio.

“Ja sam um koji misli, koji vječno misli promjenjive slike svog nepromjenjivog sebstva.

“Moja se slika vječno mijenja, ali ja sam se nikada ne mijenjam.“
(The secret of light, Walter Russell)

Dakle, ono što čovjek čulima opaža i razlikuje samo su mreškanja valova na svjetlosnoj površini. Svjetlosne slike jednog, univerzalnog uma koje se manifestiraju pomoću polarnih sila.

Ono što mi nazivamo svjetlom nije prvobitno svjetlo, veće granično, užareno stanje materije, čija je komplementarna polovica hladna tama prostora.

Sve što opažamo i samo opažanje, uvijek su električne prirode, električna reakcija na električni impuls. I oboje pripadaju istoj razini simulacije stvarnosti, a ne samoj stvarnosti.

Zato čulno opažanje prema W. Russellu nikada ne može biti izvor znanja.

Znanje je u domenu uma, spoznaja je direktno iskustvo nepokretnog svjetla u povezanosti s vječnim umom koji misli i stvara iz želje za kreativnim izrazom.

Iza uzburkanog svemira opažanja, ritmičkih valova i odvojenih stvari nalazi se duhovni svemir kozmičkoga uma i apsolutnog znanja; nepodijeljena punina koja počiva u miru nepokretnog svjetla. Ali samo je jedan od njih stvaran.

A svi stvoreni oblici, ma koliko se činili stvarnima i različitima – komad željeza, jabuka i crv, kao i ljudsko tijelo - samo su posljedice simulacije, rezultat višestrukog multipliciranja prvobitno nastalih polarnih parova; iz istog izvora, istim procesom.

To je vrlo radikalna slika svijeta iz koje su proizašli mnogi zaključci suprotni tadašnjim i mnogim današnjim znanstvenim pretpostavkama. Nije čudo što je ostala neprihvaćena. Pored toga, takvu sliku nije ni moguće prihvatiti samo konceptualno i akademski, bez vlastite unutrašnje spoznaje. Jer ona zadire u našu vlastitu bit.

Russellova kozmologija u znanstvenim terminima sagledava dualnost čovjekove prirode – njegov nepromjenjivi i promjenjivi dio - i onda onaj drugi aspekt odbacuje kao evidentno nestvaran, kao prolaznu projekciju vječnog i stalnog. Također i svijet koji čovjek opaža, u odnosu na nepromjenjivu stvarnost u pozadini opažanja. To je zapadna, znanstvena polovica istočnog, beskompromisnog učenja Advaita Vedante.

„Cijeli naš svemir od električnih valova samo je kozmičko kino, koje predstavlja kozmički ideju uzroka i posljedice s kozmičkim projektorima-kamerama, koje nazivamo svjetlosnim valnim poljima. Ti imaginarni kozmički projektori od svjetlosnih valnih polja se jednako mogu opisati i mehanički definirati kao i njihove zemaljske polovice -projektorski uređaji koje je čovjek stvorio.

Kozmičko kino je čudesna manifestacija imaginarnog misaonog procesa božanskoga Duha, ali projicirane svjetlosne slike božanske imaginativne snage, koje se kreću i čine živima samo su misaoni oblici i slike koje se električki opažaju…“
(The secret of light, Walter Russell)

To je modernija verzija Platonove pećine, s kinom umjesto pećine.

Dok čovjek živi u zbunjujućem svijetu posljedica koje opaža čulima i ne poznaje njihove uzroke, sve mu se čini kompliciranim i nejasnim, izmiču mu jednostavni principi u osnovi svega.

A u besmrtnom sjemenu kreacije diše njena svjetlosna duša, kao želja za bivanjem.
Želja za očitovanjem i ponovnim povlačenjem očitovanoga.
Ona se očituje dijeljenjem cjeline na dijelove, nepromjenjivog u promjenjivo, neuvjetovanog u uvjetovano, beskrajnog u ograničeno…i natrag.
Ta je dvostruka želja pečat svega što postoji.

„Bog ima samo jednu IDEJU, jednu ŽELJU, jedan CILJ, jednu AKTIVNOST i jedan ZAKON.
Njegova je jedina ideja njegovo jedinstvo u ocu-majci-ljubavi. Njegova je jedina želja u intervalima koji slijede jedan za drugim u kojima se smjenjuju djelovanje i mir, da misli to djelovanje. Jedini mu je cilj da ono što JESTE i što ZNA smišlja prema vlastitoj slici. Jedina aktivnost mu je davanje. Njegov jedini zakon je da ono što daje mora biti u jednakoj mjeri uravnoteženo vraćanjem.“
(Iz Atomic suicide, Walter i Lao Russell)

U Russelovoj teoriji pored svjetla i vala ključan je pojam ljubavi – također znanstveno objašnjen kao princip univerzalne i apsolutne ravnoteže koji vlada svemirom na mikro – i makrokozmičkoj razini. Princip ravnomjerne razmjene - davanja i primanja. Princip simetričnog zrcaljenja.

„Mnoge stvari u mom svemiru su veličanstvenih razmjera; a druge su tako male da ih se ni ne može opaziti.
Ali ja nemam jedan zakon za veliko, a drugi za malo.
Ja imam samo jedan zakon za sve moje stvorene parove suprotnosti.
I taj zakon se može opisati samo jednom riječju.
Dakle, ta jedna riječ, taj jedan zakon je RAVNOTEŽA.
A ako čovjek treba dvije riječi da bi spoznao kako taj zakon funkcionira, onda su to: uravnotežena razmjena.
A ako je čovjeku potrebno još riječi da bi proširio svoje znanje o tom jednom zakonu, onda mu daj još jednu riječ i te tri riječi bi bile skupa: Ritmička uravnotežena razmjena.“
(Divine Iliad, Walter Russell)

Stupanj razvoja čovjeka i čovječanstva može se mjeriti jedino mjerom poznavanja univerzalnih principa i njihovih očitovanja. Posljedice nepoznavanja tih principa i neusklađenost s njima doživljavaju se kao nedostatak ljubavi i svjetla. To nije nikakva božja kazna, nego i dalje manifestacija zakona – principa ljubavi, po kome se sve, u velikom kao i u malom, u fizici, kemiji kao i u međuljudskim odnosima, kreće u potrazi za ravnotežom.

W. Russell opisuje povijest ljudskog razvoja kao uspon iz džungle materije na planinu Duha – što znači postupni prelazak iz nesvjesnog postojanja u svemiru senzacija u svjesni život u i iz Duha - vječnog uma, vječnog svjetla.

Čovjek u tom smislu upravo pravi važan korak.
Ruše se dogme i djetinjaste vizije o bogu i stvaranju. Možda većom brzinom nego što to mnogi mogu pratiti.
Nekada tajna učenja danas postaju dostupna svima. I mnogima postaje jasno da nema smisla žaliti se na ništa i nikoga „izvana“, kada i samo značenje i realnost toga „izvana“ dolaze u pitanje.

Danas, s hologramskom teorijom svemira i čovjeka, s kvantnom fizikom, integralnim pristupom evoluciji svijesti i materije čovjekov obzor je sve veći i sama stvarnost kao da više ne može čekati da je čovjek spozna.
Ali čovjek ipak mora sam napraviti prvi korak u tom smjeru i zakoračiti u jedan individualan i intiman proces.

„Tko sam ja?“
„Što sam ja?“
„Zašto sam?“
„Kuda idem?“
„Koji je moj odnos sa svemirom, bogom i ljudima?“
„Što je ISTINA? Kako je mogu doživjeti?“
(Divine Iliad, Walter Russell)

Jedini način istinske spoznaje uvijek je bio i ostaje iznutra.

„Na velika neodgovorena pitanja čovječanstva postoji jedan jednostavni odgovor. Tihi glas u nutrini svakog čovjeka neprestano šapće odgovor njegovoj probuđenoj svijesti. Svaka čežnja koja stoji zapisana u srcima ljudi biva prenesena do izvora i odgovor uvijek dolazi, ali malo je onih koji pitaju bitno, a jedva da tko sluša odgovor.“
(Divine Iliad, Walter Russell)

W. Rusell je bio i jedan od prvih koji je koristio izraz „new age“, jedan od prvih glasnika novog doba – doba Vodenjaka – doba očekivanog prelaska na novu razinu postojanja.

Ali ne mističnom, ili tehničkom teleportacijom 2012, ili neke druge godine, nego otkrivanjem istine u svojoj nutrini, shvaćanjem riječi mistika kao znanstvene činjenice i njihovim življenjem iznutra prema van.
To je mogućnost za sve koji to zaista žele. Koji kucaju i traže, koji pitaju i čekaju odgovor iz nutrine.

Onaj koji je bio, koji jeste i koji će doći - koji je dakle nepobitna stvarnost - jedan je stalni izvor svjetla u nama.
Oni koji slušaju njegov glas, iako u svijetu, nisu više dio svijeta, nego su svjetlo svijeta.




Pripremila: Eloratea



Pronađen mrtav izvanzemaljac u Sibiru

Snimka dolazi iz ruske republike Buryatije, nedaleko od mjesta na kojem je prije otprilike mjesec dana navodno na tlo pao i NLO, prenosi Allnewsweb. Autentičnost snimke nije potvrđena, no ona bez obzira na to izgleda bizarno, ako ne i uznemirujuće.

Vezano za događaj oko pada NLO-a prije mjesec dana, kojeg smo netom spomenuli, valja napomenuti kako je ruska agencija Inter-fax napravila veliku reportažu oko događaja. NLO je navodno udario o tlo u šumi pored jednog sela u regiji Irkutsk, a stotine seljana tvrdi da je golemi objekt roze i plave boje vidjelo kako juri prema zemlji. Prema njihovim riječima, udar u tlo bio je snažan.

Preneseno sa: http://dnevnik.hr/


DMT – Duhovna molekula


N,N-dimethyltryptamine (en en dimetil-triptamin) iliti DMT je triptamin koji se prirodno javlja u ljudskom tijelu kao neurotransmiter, stvara se u vrlo malim količinama tijekom normalnog metabolizma preko enzima triptamin-N-metiltransferaza. Danas je najpoznatiji kao „duhovna molekula“ što ću detaljnije pojasniti u nastavku, a također ćete u prilogu moći pogledati i odličan dokumentarni film (ovaj puta s hrv. titlom), nastao po istoimenoj knjizi koju možete naručiti putem Telediska, „DMT – Duhovna molekula“.

Narav DMT-a je lakše shvatiti time da ima indolnu strukturu i sličan je neurotransmiteru serotoninu koji je također po prirodi triptamin, te je poznat kao tzv. "hormon sreće". Ovom usporedbom shvaćamo da je DMT sasvim normalna i prirodna supstanca koju proizvodi i luči ljudski organizam u određenim dijelovima životnog procesa.


Čisti DMT na sobnoj temperaturi izgleda kao bezbojni vosak ili kristal a sintetiziran je 1931. godine (tek je kasnijih godina pronađen unutar ljudskog organizma). Osim svog djelovanja poznat je i po tome što se nalazi u brojnim biljkama koje se najčešće koriste unutar nekoliko južnoameričkih šamanističkih kultura. Glavni je aktivni sastojak praha yopo i napitka ayahuasce.

Dim lights

Pogledajte odličan dokumentarni film "DMT - Duhovna molekula"

Kako su šezdesete godine prošlog stoljeća bile najveći izvor svih studija o psihodelicima tako smo tijekom njih i dobili jedine prave lijekove za psihičke bolesti. 1970. godine je van svake logike Kongres SAD-a zabranio psihodelične droge što su kasnije slijedile i ostale države svijeta, razlog je bio vrlo negativan učinak istih na čovjeka što nikada nije dokazano na pravi empirijski način, te se iz ove perspektive može reći da je njihovom uporabom zasigurno bilo više koristi nego štete. Velika medijska hajka i neizbježni efekt tog „lova na vještice“ zvan Vox populi su bili uzrok tih zabrana, a svi vrlo dobro znamo tko manipulira medijima, naročito gledajući državu s pedeset saveznih država.

Nakon niza godina legislativno-medijske blokade psihodelici dolaze na svoje devedesetih godina prošlog stoljeća kada dr. Rick Strassman dolazi do ideje stvaranja velike studije o molekuli DMT-a, po njegovom mišljenju, duhovne molekule koja je pravi dokaz postojanja duše i duhovnosti. Dvije godine su bile potrebne za pribavljanje raznih dozvola no kraj je bio i više nego uspješan, dozvola je stigla, istraživanje je moglo započeti, a brojnim subjektnim iskustvima i isto tako uspješno završiti (detaljnija iskustva subjekata pogledajte u dokumentarnom filmu ili pročitajte u knjizi).

Zaključci istraživanja su bili revolucionarni. Naime, do tada se vjerovalo da se mozak „hrani“ isključivo glukozom dok sve psihodelike, alkohole i ostale štetne kemikalije odbija prirodnom obranom te mu oni štete na brojne načine. To je pravilo bilo valjano sve do pokusa s DMT-om. Otkriveno je da je DMT ne samo prirodni proizvod mozga nego prilikom njegove konzumacije pušenjem, injekcijom ili oralno mozak na sve načine pokušava „prisvojiti“ što veće količine ove molekule, te, nakon što dođe do svojevrsnog preopterećenja ili zasićenja istom, nastaju astralne projekcije, odnosno, napuštanje duše subjekta i izlazak iz 3D vozila zvanog ljudski organizam. Halucinacije su stvarne, opsežne, pune boja, ornamenata, nevjerojatnih oblika, a kasnije implikacije su doživljavanje promjene psihe, spoznaja povezanosti čovjeka i prirode, te jednote kojoj svi pripadamo, tj. egzistiranje samog stvoritelja – Boga.

Ta otvorenost mozga ka konzumaciji DMT-a uzrokuje gotovo trenutačno djelovanje (pušenjem nakon samo 9 sekundi) što duhovnu molekulu još jedanput razlikuje od svih ostalih psihodelika.

Još jedan bitan zaključak je bio način djelovanja i razlika vizija. Naime, podvrgavanje psihodelika i posljedice toga u potpunosti ovise o sljedećim čimbenicima:

- Dispozicija subjekta – Osobni ustroj individue (trenutni i karakterni)
- Okruženje prilikom konzumacije – Prirodno ili tehnološko, društveno
- Droga – Fenetilamin (meskalin) ili Triptamin (DMT, LSD)
- Uvjerenje za konzumaciju – Eksperimentiranje, spoznaja, drogiranje...

Meni osobno vrlo bitan zaključak je taj da je DMT svakako bolje uzeti kroz prirodni način, putem napitka Ayahuasce, koji ne samo da produžuje učinak na čak do pet sati (za razliku od laboratorijskih 30-40 min.) nego i olakšava shvaćanje vizija.

Članci o Ayahuasci i iskustvu konzumacije:

http://www.tomislavbudak.com/hr/napredni/ayahuasca-biljna-uciteljica-prvi-dio.html

http://www.4dportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=386%3Akreimir-miak-iskustvo-s-ayahuasce&catid=42%3Aparanormalno&Itemid=98&lang=hr

http://www.4dportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=408%3Akreimir-miak-iskustvo-s-ayahuasce-2-dio&catid=42%3Aparanormalno&Itemid=98&lang=hr

DMT iskustvo (prirodni ili laboratorijski unos) uključuje izrazite vremenske pomake (usporavanje vremena, petnaest minuta se ponekad čini kao godine), putovanja kroz vrijeme, putovanja u paranormalne svjetove i susrete sa spiritualnim bićima ili drugim trans-dimenzionalnim bićima (najčešće reptiloidnom inteligencijom, što proučava David Icke putem svojih teorija).


Ono što je ipak ključno nakon svega je to da DMT ima revolucionaran učinak na spoznaju ljudskog duha, razumijevanja mozga i prave prirode svemira. Ostale halucinogene droge su samo blijeda kopija onoga što pruža DMT i samim time imaju faktor remećenja ljudskog mozga. Rezultat uspješnog istraživanja je dokaziv i IQ testovima, subjekti su nakon konzumacije u velikoj mjeri poboljšali spoznaju i divergencijalno (široko) razmišljanje.

Ono što Vas vjerojatno najviše zanima je mogućnost osobne konzumacije ove molekule. Nažalost, iako sam u početku napisao da se DMT može konzumirati u RH prijatelj koji se puno bolje razumije u to rekao mi je da je DMT zabranjen od 2009. zaslugom našeg voljenog ministra Milinovića. LINK

Neke od tvrtki koje prodaju DMT (vjerujem da konzumacija nije zabranjena u okolnim državama):

http://www.ecplaza.net/tradeleads/seller/6959385/4methoxynndimethyltryptamine.html

http://www.tradekey.com/buyoffer_view/id/525645.htm

Da ne bi ispalo da potičem čitatelje na autodestrukciju, ja sam apsolutno za potpunu dekriminalizaciju svih opojnih sredstava u prirodnom obliku (dakle, ne kokainu, da lišću koke, ne opijumu, da maku, ne DMT-u, da Ayahuasci...) ili apsolutnu kriminalizaciju svih opojnih sredstava (zabrana alkohola, duhana itd.). Kako je ovo drugo nemoguće a i kontraproduktivno (pogotovo za korporacije) onda se zalažem za prvu opciju...


Odličnu knjigu u kojoj možete saznati sve ostalo što niste pronašli u dokumentarnom filmu, ovom članku ili internetu možete naručiti putem Teledisk knjižare na sljedećem linku:

http://www.teledisk.hr/index.php/detalji/52

Zaključak ne mogu u potpunosti izreći jer sam nisam probao DMT ali da je prirodna poveznica fizičkog i duhovnog svakako stoji, pogotovo pošto iza svega stoji i znanstveni kao i iskustveni segment istraživanja. Dakle, DMT je svakako duhovna molekula, ili nešto najbliže tome do današnjeg dana otkriveno.

Članak prenesen sa: http://www.4dportal.com/



Počeli napadi iz svemira


Ne, nije šala... iako je ova slika nastala pomoću kompjuterske animacije - ubrzo bi mogla postati stvarnost! Naime, dok se mnogi bave "uobičajenim" stvarima u životu, gledaju "sapunice", Big Brother i Sabor na tv-u, te neizmjerno uživaju u tome, na planeti se dešavaju mnogo ozbiljnije stvari. Naravno, mediji to uopće neće prenositi jer su itekako kontrolirani od jednosvjetske bande koja trenutno živi na vrhu piramide moći na planeti. Srećom, ima već dosta ljudi koji razmišljaju svojom glavom i nezavisno prenose razne informacije koje bi ljudi IPAK TREBALI ZNATI. Možda one nisu ugodne, ali zabadanje glave u pijesak - nije rješenje. Kako bilo - ipak ljudi imaju pravo na ISTINU. Što će učiniti s njom - to je odluka svakog pojedinca za sebe!

Još davno prije su Kasiopejci govorili kako se odvija "svemirska" bitka između sila tame i svjetla ( vidi Kasiopejske transkripte ). Jasno, ne pucaju jedni na druge, kako to mi mislimo, već se to odvija kroz razne energetske nivoe, na svim nivoima svijesti, te je to više "igra" koja balansira ovaj naš univerzum. Naravno da se nekima ne sviđa da nije više "veliki gazda" negdje, pa se tako ponekad dešavaju razni prevrati i određene "akcije" u tom području vremena/prostora. Te bitke se MANIFESTIRAJU u našem 3. denzitetu kao vremenske nepogode, raznorazni ( energetski ) vrtlozi, čudne pojave ili slično.

Nadalje, u zadnjim Kasiopejskim transkriptama od 09.04.2011. spominje se "početak Vala u našem univerzumu", o kojem se priča kroz čitavu Kasiopejsku komunikaciju koja traje već 17 godina. Taj makrokozmički fenomen predstavlja granicu realiteta, te označava kraj velikog ciklusa, te istovremeno početak jednog novog ciklusa. To je ujedno i prelazak u viši denzitet ( nivo svijesti ) za neke duše koje su "diplomirale" dosadašnji 3. denzitet. No, na tom valu "jašu" i razni entiteti, koji koriste energiju tog super-kinetičkog vala, a neki od njih nisu baš miroljubivi. Kako izgleda, neki su samo promatrači, a neki imaju neke svoje drugačije ciljeve.

Sve su to "znakovi na putu", pa bi bilo dobro malo pogledati što se sve dešava oko nas, te sami zaključiti tiče li se to svih nas ili ne...

Dakle, krenimo redom.

Prije desetak dana objavili smo ovaj članak, kao čudne plave anomalije na nebu. Snimljeni su iz više izvora, čak i iz Međunarodne svemirske stanice ( IIS-a ) koja je u Zemljinoj orbiti. No, u vrijeme objavljivanja, nismo ni imali pojma da bi se to moglo povezati sa slijedećim već objavljenim videom u ovom članku. Evo ga ovdje još jednom:


Očito, već se duže vrijeme vode razne bitke kojih većina ljudi uopće nije svjesna.

Evo i prevedenog članka kojeg smo preveli sa: http://iceroatan.com/ i http://www.whatdoesitmean.com/


Rusija naručila protuzračni sistem raketa poslije misterioznog vrtloga u Njemačkoj

Šokantan "tajni" izvještaj podnesen je Ruskom Ministarstvu za izvanredne slučaje ( EMERCOM ) na njihovom sastanku prošlog tjedna koji se održao u području Novgorod-a, na kojem je bio i glavni ministar Putin. U izvještaju stoji upozorenje da je planeta Zamlja "pod napadom" još za sada neidentificiranih "vanzemaljskih entiteta". Predsjednik Medvedev je odmah odgovorio narudžbom već drugog kontingenta S-400 Triumf protuzračnog raketnog sistema, kojim bi se zaštitila Moskva od niskoletećih "meta" koje su u Zemljinoj orbiti.

U tom izvještaju spominje se i fenomenalna eksplozija gama zraka koju je prvobitno zabilježio Swift satelit NASE, 28.03.2011. g., daleko u svemiru.

Eksplozija masivne zvijezde

Eksplozija je trajala neobičnih 12 dana, što inače nije slučaj, ali čudno je to što je ona "komunicirala" sa masivnim Asteroidom 2010 SO16 koji je najveći "kamen" ikad otkriven tako blizu Zemlje, te Asteroidom 2005 YU55, okruglim mini-svijetom promjera oko 400 m, i koji će početkom 11. mjeseca proći vrlo blizu Zemlje, otprilike na 0,85 udaljenosti do Mjeseca.

Iako ruski znanstvenici još nisu uspjeli identificirati što te "komunikacije" znače, kaže se dalje u izvještaju, efekti na našu planetu su naširoko vidljivi, te smo i sami mogli vidjeti i svjedočiti kako ta dva asteroida ispucavaju "plave svjetlosne zrake" u gornji dio atmosfere Zemlje, što su mnogi i vidjeli uživo, kao i na snimkama iz Rusije, Novog Zelanda i Međunarodne Svemirske Stanice.

Nadalje, EMERCOM izvještaj daje na znanje da su te "svjetlosne zrake" stvorile masivni "vrtlog" koji se stvorio u sjevernoj Njemačkoj, prošlog petka, kad je u misterioznom pješčanom vrtlogu poginulo desetak ljudi, a na desetke ih je povrijeđeno u automobilskoj nesreći u kojima je sudjelovalo oko 80 vozila. Evo i jednog od mnogih video izvještaja:


Još alarmantnije u izvještaju je to što su znanstvenici uočili da se tokom zadnjih 20-tak godina kako su se ti asteroidi približavali Zemlji, da su se i vjetrovi misteriozno povećali i ojačali. Daljnje potvrde o tome iznosi vice-kancelar Ian Young, Swinburne University of Technology u Melbournu, Australija, koji je uočio da su u zadnjih 20 godina vjetrovi učestaliji i da su prosječno jači za 5%, a ekstremno jaki vjetrovi imaju 10% jači intenzitet nego prije, te bilježe čak brži porast nego prosječni.

Isto tako se spominje i maksimalni gubitak ozonskog omotača prošlog ljeta iznad Arktika, što su već prije uzrokovale "svjetlosne zrake" koje ometaju magnetsko polje Zemlje. Svjetska Meteorološka organizacija ( World Meteorological Organization ) izvještava da su na tom području, promatranjem sa površine, meteorološkim balonima te satelitima, ozonski sloj smanjio za 40% od početka zime pa do kraja 3. mjeseca 2011.g.  

U EMERCOM-ovom izvještaju dalje stoji da su ta dva masivna asteroida odgovorna za mnoge čudne pojave širom svijeta, kao što su npr. pojavljivanje dva Sunca na nebu, kao i slučaj u Kini, o kojem je izvjestila i njihova javna televizija.


Također je i vrijedno naglasiti to da u izvještaju stoji i da su ti masivni asteroidi opasni za Zemlju jer svojom gravitacijskom silom nekako usmjeravaju vatrene lopte prema Zemlji koje nas pogađaju svako ljeto, kao na primjer ova koja je eksplodirala na nebu prošli tjedan u SAD-u, Tennessee, za koju je Bill Cooke, iz NASA Meteoroid Environment Centra, rekao: "Iz nama nepoznatih razloga dešava se porast pada meteora koji jako sjaje u vrijeme ljetnog ekvinocija".

Tko li što je iza tih napada na Zemlju možemo se pitati, ali FBI je prošli tjedan dao "trag" u obliku objavljivanja svojeg dokumenta, jednog od najčuvanijih do sada, u kojem priznaju i navode da su vanzemaljci sletjeli u Roswellu 1947.g. Zašto su baš sada SAD objavile taj dokument, koji su njezini razlozi, itd. ostaje i dalje pitanje. Od tada su zataškavane mnoge stvari o toj temi, čak i kod svojih vlastitih ljudi.

Dokument iz Roswell-a

U ovom članku od 01.03.2011.g., spominje se da nije samo strah Amerikance ( koji masovno grade skloništa i gomilaju zalihe hrane i vode radi eventualnog udara meteora ), već i Rusi grade dodatnih 5000 skloništa i to planiraju do 2012.g., ali za razliku od Amerikanaca, oni će zaštititi i obične ljude, a ne samo elitu čije se bogatstvo temelji na krađi pomoću svjetske trgovine.




Više članaka...

Stranica 195 od 317

195

Metafizika - slučajno odabrano

Podržite Val-Znanje donacijama. HVALA!

Iznos: 

Jedinstvenih posjetitelja:

mod_vvisit_counterDanas479
mod_vvisit_counterJučer1220
mod_vvisit_counterOvaj tjedan7293
mod_vvisit_counterOvaj mjesec28463
mod_vvisit_counterUkupno od 01.08.2010.2795495

Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 245