Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Metafizika


Kasiopejske transkripte-2010-03-28


28.03.2010.

Laura, Ark, Perceval, Andromeda, PoB, Burma Jones, Belibaste, Ailén, Mr. Scott, Psyche


P: (L) Danas je 28.03.2010. Imamo neka pitanja od ljudi koji su ovdje, i njih želim prvo pitati, pa ćemo onda ići na ostale teme.

O: [duga pauza bez odgovora]

P: (L) Dakle, pozdrav?

O: Narušavanje energije.

P: (L) Energiju narušava tko?

O: Valovi od strane vlade. Ponovno se podešavamo.

P: (L) Da li mi možemo nešto učiniti da pomognemo?

O: Ne. Čekajte. [duga pauza] Pozdrav!

P: (L) I koga imamo sa nama?

O: Finovroia, otkrivamo smetnje. Signal onih koji ometaju je bio fokusiran na vas. Hajde sad.

P: (L) Pa jesu li ti signali ovih koji ometaju i izvor ovih osjećaja, koje smo više-manje, svi mi imali tokom nekoliko prošlih tjedana - kao i nekih zbilja čudnih snova koje smo sanjali?

O: Da. HAARP uzima svoj danak.

P: (L) U redu. Želiš li postaviti svoja pitanja prvo? (Ark) Ne. (L) Zašto ne? (Ark) Jer sam ometen ovim ometanjima. [smijeh] (L) Dobro, imamo neka pitanja ovdje koja su ljudi ( sa foruma ) sastavili. Prvo pitanje je: "Da li genetski modificirana hrana utječe na ljudske gene, DNA"?

O: Da! Vrlo loše.

P: (L) Dobro. Kakve su posljedice tih smetnji u smislu svijesti i duhovnog rasta?

O: Sjećate se Pavlova?

P: (L) Pa da... Dakle, što s tim Pavlovom?

O: Jaki psi mogu biti ( psihički ) razbijeni ako se prvo naruši njihovo zdravlje.

P: (L) Dakle, vi kažete da su ti efekti prvobitno vezani za zdravlje?

O: Da.

P: (L) Dakle, ako je ugroženo vaše zdravlje, za vas je puno teže postići neku vrstu svijesti ili duhovnog rasta. Da li je to?

O: Da. Nije li to oduvijek bio slučaj?

P: (L) Dakle vi kažete da su stvari u vezi zdravlja, uništavanje ljudskog zdravlja - nešto poput uvođenja uzgoja žita i drugih stvari koje i nisu baš dobre za dobro zdravlje - da su neki od načina sprečavanja svijesti i spiritualnog rasta?

O: Da. Dugo i pažljivo isplanirani i zamišljen plan 4D OPS.

P: (L) Primili smo pitanje od čitatelja koji želi pitati: "Da li je homoseksualnost određena u ranoj dobi ( učenja, utisnuća pamćenja, događaja, itd. imprinting - prim. prev. )"?

O: U nekim slučajevima. Postoje mnogi razlozi.

P: (L) Drugi dio pitanja: "Ako nije, što određuje seksualnu orijentaciju u ranoj dobi?" Pa upravo su rekli da postoje mnogi razlozi. Možete li navesti neke od tih drugih razloga?

O: Utjecaji iz prošlih života i vrlo rijetko - genetika.

P: (L) Dakle, koji od tih razloga su najčešći?

O: Moglo bi se reći da je rano utisnuće generalno najčešći slučaj.

P: (Ailén) Dakle bila si jako blizu, Laura. (Perceval) Da li slušaj ranog utisnuća ima nešto sa zlostavljanjem?

O: Zlostavljanje nije neophodno slučaj kao pomanjkanje propisnog primanja u momentima jake otvorenosti. Također, kod nekih individua je redoslijed urezujućih proreza ( u pamćenje ) drugačiji ili nije sinhroniziran sa uzorkom većina. U neku ruku, onda je to genetski, iako se takvi pojedinci ne moraju nužno razviti kao homoseksualci.

P: (L) Mislim da je čitatelj želio znati da li je to stanje koje se može promijeniti, ako pretpostavimo da se ta individua želi promijeniti?

O: Obično ne.

P: (Ailén) Kad govorite o nedostatku propisnog upijanja, pretpostavljam da razvoj onda, u neku ruku, nije normalan. Da li to znači da homoseksualci imaju neku vrstu zapreke prema spiritualnom rastu?

O: Ne, to se ne podrazumijeva.

P: (L) Pa, znate priču o Konrad Lorenzu i njegovim patkama. Priča je ta da postoji period u vremenu kad je osnova psihologije patke otvorena prema utiskivanju slike svoje majke. Dakle, te patke nisu kraj svoje majke, već kraj njegovih čizama za vrijeme tog perioda. One dolaze vidjeti njegove čizme kao svoju majuku. Zauvijek. Te patkice vjeruju da su čizme bile njihova "majka". Dakle, ono što to znači je da one imaju nešto poput... tiskane pločice elektroničkog sklopa... u nama, gdje postoji period u kojem se otvaramo i kad se utiskuju podaci na tu pločicu. Štogod se utisnulo u tom momentu u njih je to što podešava taj sklop. To je poput vrlo jednostavnog sklopa kod našeg sustava. I mislim da to znači da te individue mogu imati ili super-osjetljive sklopove, ili su periodi, kad se sklopovi mogu isprogramirati, drugačiji kao kod ostalih ljudi. Možda se njihovi prozori ne otvaraju u istom periodu kad i kod većine drugih ljudi. Na primjer, recimo da većina ljudi vjerojatno u prvom tjednu dobije svoj utisak sa slikom majke. Bebe koje ne dobiju svoj utisak majke jer su dane na posvajanje, ili ako postoji neka vrsta drugih okolnosti, one uvijek imaju taj nedostatak jer se ništa u njih nije utisnulo u to doba. Ako se one stave u dječji krevetić i nikad ih se ne njeguje, one nikad ne dobiju taj utisak. I onda im se se taj prijem zatvori i štogod je bilo zapisano u njihove sklopove u tom periodu otovrenosti, ostaje tamo zauvijek. Dobro, dakle možda neki ljudi imaju taj period otvorenosti prerano, ili im se možda otvori kad su zbilja mali i još u rodilištu i oni ne dobiju taj utisak slike majke. Ili možda se otvore i zatvore prebrzo radi svoje osjetljivosti. Možda dobiju taj utisak kad još u njih gleda doktor sa maskom na svojem licu ili kad medicinska sestra prolazi ili kad ugledaju automat za sokove i kavu. (Perceval) Kad god bio taj utisak za seksualnost, možda on dolazi kasnije i za većinu ljudi se dešava u izvjesnim godinama starosti, ali postoje neki ljudi koji ga radi genetskih razloga imaju ranije ili kasnije i tako se odrasli oko te osobe ponašaju drugačije nego što bi se ponašali da je dijete mlađe. (L) Da. I kad govorimo o nečemu poput utisnuća, morate uzeti specifičnu osobu i onda morate reći: "Dobro, da li ta osoba ima..." i onda morate pitati sva ta da/ne pitanja da to sve saznate. To može biti toliko različito koliko postoji i pojedinaca! I isto vrijedi i za homoseksualce. Svatko je drugačiji. To može biti djelomično radi uzroka iz prošlih života, može djelomično biti radi krivog utisnuća ili čak i radi rijetkih slučajeva genetskog uzroka, kako su rekli. (Perceval) Pitam se kakvo je to utisnuće, zapravo. Kakvi su ti podaci koji se upisuju? Da li je to inerakcija, ili riječi, ili postupanje od drugog ljudskog bića? (L) Pa, pitajmo to. Generalno, što je to što se utiskuje i što određuje seksualnost individue?

O: Ugodna interakcija odraslog u momentu ili za vrijeme otvorenosti zajedno sa oslobađanjem specifičnih hormona i kemije u mozgu.

P: (Perceval) Dakle, imate recimo dječaka i ako je otvoren za prijem, onda dobije više ženske pažnje od svoje majke. Ali ako je taj period pomaknut kasnije, kad ga otac počne više tretirati "kao odraslog"... kao na primjer kad očevi znaju zadirkivati svoje sinove za stvari poput "Ti plačeš kao mala curica" ili "Nemoj biti poput male curice", "Hoćeš li nositi haljinu?", itd. Ako imaš tu otvorenost u doba tog perioda, i primiš takav način postupanja... (L) Drugim riječima, zakašnjeli period utisnuća. (Perceval) Pa da, i proizvodnja kemikalija i kad se tretira s tobom tako da te se ismijava ili ruga ti se, i da te se navede da misliš da si mala curica... (Burma Jones) Ipak, rekli su "ugodna" interakcija sa odraslim osobama. (Perceval) To je u savršenom slučaju. (Belibaste) Kada se taj period otvorenosti obično dešava?

O: 18 mjeseci do 2.5 godine starosti.

P: (Burma Jones) To je prilično dug period. (L) Pa da, ali to nije čitav period, već interval u kojemu se dešava. (Ark) Ono što ne razumijem je to da zašto seksualnost nije strogo određena, i zbog kojeg razloga? Seksualnost bi mogla biti strogo određena, poput broja nogu, i onda tu nebi bilo nekih problema. Na taj način svatko ima dvije noge i svatko je rođen kao heteroseksualac, jasno osim pod uvjetima radijacije, mutacija, i bla, bla, bla... Tu mora postojati razlog za to, ali koji je to razlog? Zašto postoji mogućnost da se na ovaj način ljudi mogu mijenjati i obično to vodi do raznih patnji? Ili možda ja ništa neznam o unutrašnjoj strukturi. (Burma Jones) Pa pitam se ako to utisnuće dolazi od strane odrasle osobe, da li to također određuje s kakvom će se osobom kasnije združiti?

O: Da.

P: (Burma Jones) Dakle možda to također određuje da tražiš muža/ženu unutar svoje vlastite "grupe"? Poput toga da se roditeljstvo utiskuje rano u našim životima.

O: Modifikacija kontrolnog sistema.

P: (Perceval) To je vjerojatno poput onog što je rečeno, ugodna interakcija sa odraslom osobom. Dakle, ako se to dešava nakon 2.5 godine... (L) Dakle, ako imaš neugodnih interakcija, to te zbilja može unerediti. (PoB) Da li to znači da netko može učiniti drugu osobu homoseksualcem pomoću specifičnog načina interakcije i tretiranja?

O: Da.

P: (Burma Jones) Pa to mi zvuči kao da ako znaš kad su neki bili otvoreni i onda ih otmeš i staviš ih s nekim kog želiš da bude kasnije s njim, da bi tako mogao namjestiti tu čitavu stvar sa utiskivanjem. (L) Pa da, mogao bi. (Perceval) Problem je taj da je normalni period utiskivanja od 18 mjeseci pa do 2.5 godine starosti, i onda su tu još ljudi koji su imali taj period kasnije. (L) Ili možda ljudi koji ga imaju ranije. Dakle, to je kao kad Sidney Baker govori o našoj individualnoj psihologiji u vezi zdravlja i kako smo individualno izgrađeni. Postoje izvjesni uzorci većine, ali još uvijek postoje intervali. Zato je svatko zbilja individualan i različit. (Andromeda) Jesu li ovdje govorili o svojstvu istog spola ili suprotnog spola?

O: Generalno, suprotnog.

P: (L) Dakle, ako imaš ugodna iskustva sa članom koji je suprotnog spola za vrijeme tog perioda utiskivanja, to će te podesiti da te privlače članovi suprotnog spola. (Perceval) To nekako daje na znanje da je normalna osoba u normalnoj obitelji sa majkom i ocem, da će beba ili malo dijete imati interakcije sa oba...

O: Trebalo bi naglasiti da je dijete osjetljivo na supstance feromona koji mogu potaknuti otvaranje. Taj dio procesa je "strogo određen".

P: (Perceval) Dakle, za dječake i djevojčice je strogo određeno da ih privlače žene ili muškarci. (L) Dakle recimo da je žensko dijete strogo podešeno da bude potaknuto prisutnošću feromona muške osobe, i interakcija je ugodna, i onda bi se to trebalo tako utisnuti u njen sklop i sve je u redu. Ako feromon otvori prijem i ono što se dogodi kod interakcije bude ekstremno neugodno, onda se sve poremeti. I moguće je da ako postoji neka genetska razlika kod djeteta, onda je možda podešeno tako da feromoni žene otvore prijem. Dakle, tu postoji mnogo mogućnosti. Očito je da ta interakcija koja to potiče, podešava sklop, ili štogod. (Ailén) Dakle, način na koji su neki homoseksualci prekomjerno identificirani kao homoseksualci, npr. klubovi homoseksualaca, kafići homoseksualaca, itd., da je to onda samo kulturološki...?

O: Homoseksualni "pokret" je CIA program potaknut 4D OPS, dizajniran da podesi antipatičnost, različitost, i da identificira individualce radi svrhe nametanja daljnje patnje.

P: (L) Uh.

O: Duša je ta koja se broji.

P: (L) Jesmo li završili s ovom temom? Dobro. Željela bih znati što je uzrok smrti Marthe Crow?

O: Valovi kojima je bila podložna radi pomanjkanja svijesti i neuspjeha da primjeni znanje.

P: (L) Dakle, bilo je tu nekih aktivnosti zračenja i ona je pogođena time. Da li je to?

O: Da.

P: (L) Jesu li nju specifično ciljali?

O: Ne specijalno nju.

P: (Ark) Kako može pomoći to da si svjestan? Što bi ona mogla učiniti? (L) Bolje održavati svoje zdravlje. (Ailén) Umreženje. (L) Prekinuti sa tim psihopatskim dečkom s kojim je bila.

O: Njen partner je bio vektor.

P: (L) Kažete li da drugo ljudsko biće može biti doslovce vektor valova koji vas mogu ubiti?

O: U nekim slučajevima, da. U današnje vrijeme postoji dosta takvih vektora.

P: (L) Iduće pitanje: "Da li magnetizam zbilja potiče rast biljaka"?

O: Skromno. ( jako malo )

P: (L) Dobro. Ako to nije magnetizam, onda što je?

O: Electrične struje kombinirane sa kozmičkim isijavanjem privučenog struji.

P: (Burma Jones) Koliko struje?

O: Umjerena.

P: (Burma Jones) Dakle, to bi se moglo izvesti pomoću toga da postavimo žice u tlo i podesimo točan napon ili da iznad, visoko postavimo antene?

O: Bolje u atmosferu.

P: (Burma Jones) Oh, dakle, postaviti žice iznad zemlje, iznad biljaka?

O: Da.

P: (Burma Jones) Da li bi onda bilo dovoljno ako stavimo dvije ploče, recimo jednu na zemlju, a drugu na visinu od recimo 6 metara iznad? Da li bi imali dosta struje da to nešto učini?

O: Ne dovoljno da učini vrijednim problema.

P: (Ark) Pa da, ne vidimo da drveće ili trava ispod dalekovoda raste brže. (Perceval) Možda mora biti specifično kozmičko zračenje. (L) Dobro, iduće pitanje: "Nedavno, svi smo osjetili kao da smo se vratili u naše stare 'ja'. Mnogo ljudi na forumu se također osjeća depresivno, imaju nesreće, itd. Da li je to povezano sa promjenom magnetskih polova Zemlje ili je to bila neka vrsta napada?"

O: Oboje. Okruženje se mijenja i izvjesne sile su svjesne toga i žele to spriječiti ili žele to iskoristiti u svoju dobit.

P: (L) Sad, imamo iduću seriju pitanja i neznam da ćemo biti u mogućnosti proći ih sve večeras. Prvo pitanje: "Koja je optimalna starost za dijete da se prestane hraniti majčinim mlijekom?" To će biti hrpa pitanja, ljudi!

O: Ovisi o tome kakvo dijete želite uzdići.

P: (L) U redu, pa to je odgovor za hrpu pitanja! Generalna teorija je ta da neke kulture imaju običaj dojiti svoju djecu do 3-4 godine, ili duže, i to je slično kao kod slučaja majmuna i čipanzi. Doje svoju djecu i to ih sprečava da nemaju djecu prečesto, a to ne škodi njihovom zdravlju, itd.

O: Da li vi želite uzdizati majmune?

P: (L) Pa ne!

O: Niti majmuni imaju seksualne aktivnosti radi rekreacije, također.

P: (L) Dobro. Dakle kad smo sve to rekli, hoćete li odgovoriti na pitanje? Koja je optimalna starost djeteta da se prestane sa dojenjem?

O: Pod optimalnim uvjetima, odvikavanje od majčinog mlijeka bi trebalo početi kad je dijete sposobno jesti samo.

P: (Andromeda) To ima smisla. Kad im počnu rasti zubi. (L) Pa rekli su kad su sposobni jesti sami. Ako imaš zube to neophodno i ne znači da možeš dobro jesti. Moraš vježbati. Dakle, rekla bih da to vjerojatno znači oko jedne godine, ili tu negdje. Ali onda imaš vjerojatno dosta zubi s kojima možeš dobro jesti. Nagađam da je to različito za svako dijete. Kad god dijete ima dosta zubi da može dosta vježbati gristi, to znači da je vrijeme da se prestane dojiti. Ali tu može postojati generalno, općenita starost. U redu, iduće pitanje: "Kako produženo dojenje utječe na djetetov emocionalni razvoj?"

O: Dojenje je problematično radi svih razloga koje već znate. Treba uzeti u obzir i otrove u majci. Dijete ima izvjesne koristi od hrane omogućene od strane prirode, ali opet, pitamo, koju vrstu djeteta želite odgojiti?

P: (L) Pa mislim da želimo djecu koja imaju sposobnosti za duhovni razvoj. Mislim da je to ono što želimo učiniti.

O: Da? Onda se morate odreći temelja i obrazaca. Da vas pitamo sljedeće: Da niste imali izvjesne traume, da li bi se osjećali tako odlučno kod pronalaženja odgovora na pitanje što uzrokuje patnje čovječanstva???

P: (L) Ne, mislim da smo imali savršeno djetinjstvo i da je sve bilo savršeno i lijepo, mislim da bih bila krumpir. [smijeh] Mislim da bih bila majmun!

O: Da.

P: (L) Dakle, ono što nagovještavate je to da ako se odreknemo temelja sigurnosti i onda počnemo uvoditi obrasce frustracija, ili čega god, s čime se djeca moraju suočiti? (Ark) Izazovi. (L) Pa da, izazovi. Dakle, onda postavimo izazove za dijete s kojim se ono mora susresti ili prevazići?

O: Da. I prilično rano također!

P: (L) Što ste mislili pod "prilično rano"?

O: Počevši sa prestankom dojenja!

P: (L) Dobro, iduće pitanje je čudno. Zbilja je postavljeno na čudan način. “Da li se djeci preporuča spavanje sa roditeljima”?

O: U nekim slučajevima u ograničenom vremenskom periodu. Imajte na umu da ako rano postavite podešenje na način prevelike sigurnosti i preuveličanu ljubav, dijete je prejako traumatizirano kad se suoči sa stvarnosti. Ako se dijete rodi i onda živi u vanjskoj "utrobi", ono stvarno nije ni rođeno, zar ne?

P: (L) Iduće pitanje: koje su negativne posljedice spavanja sa roditeljima?

O: To je očito iz prethodnih odgovora.

P: (L) Ali povremeno spavanje sa roditeljima, npr. kad je dijete uznemireno ili bolesno, da li je u redu?

O: Naravno!!!

P: (Perceval) Ako imate dijete koje je prekomjerno zaštićeno od strane majke, dugo vremena, i zaštićeno od stvarnosti i izazova, onda kad se susretne s njima, to ne može podnijeti. Ta djeca uleću u iluziju. (Burma Jones) Ili imamo mnogo djeca sa nasilnim očevima koji kažu: "Dijete mora naučiti svoje lekcije!" I oni nekako to uvide, osim što se to ne učini tako na uljudan način sa činjenicom da dijete treba vremena i potrebno mu je nježno predstaviti te izazove. (Ark) Mislim da to spavanje nije dobro za muža i ženu. (PoB) Nije dobro za njihovu vezu. (Ark) To je ono što mislim. Mislim, otac je strpljiv 5-6 mjeseci. [smijeh] (Burma Jones) Ne toliko dobar za veze supružnika. (Ark) Mislim da ako to žena čini i predlaže, da obično ima drugačije razloge, osim što kaže "To je dobro za dijete." (L) Pa da, mnogo žena prakticira da djeca spavaju s njima jer žele držati supruga podalje od sebe. (PoB) Imaju dobar izgovor. (L) Imaju dobar izgovor da ne rade na svojim vlastitim intimnim problemima i da kreiraju istinski roditeljski tim za vođenje briga o djetetu. (Ark) To je dobar način za kazniti muža za sve prethodne stvari koje joj je on učinio. (Perceval) Oni trebaju Eiriu Eolas! (L) Iduće pitanje je: Da li je zbilja slučaj da je "sve zapečaćeno" ( naš pogled na Univerzum ), takoreći, za vrijeme prvih par tjedana, mjeseci ili godina života?

O: Više ili manje. Sjetite se diskusije o utisnuću. Dijete treba znati da je univerzum mjesto kreativnosti i obilja. Taj utisak je formiran kroz prvih 6 mjeseci. Kroz tih 6 mjeseci, roditelj mora odgovoriti odmah, ili čak preduhitriti djetetove potrebe; čak i potrebu da se ne bude sam.

P: (L) Mislim da je dosta za danas. Prebukirani smo. Dakle, na daljnja pitanja ćemo doći idući put. Da li je to u redu?

O: Da. Doviđenja.

Kraj sesije

 

Kasiopejske transkripte-2010-02-22


22.02.2010.

Laura, Ark, Andromeda, Perceval, Burma Jones, Belibaste, PoB, Bubbles, Ailén, Mr. Scott, Psyche


P: (L) Danas je 22.02.2010. Još dvije godine do 2012. Uhhh!

O: Nemojte brinuti.

P: (L) I koga imamo sa nama?

O: Kileia sa Kasiopeje.

P: (L) Oko čega da ne brinemo?

O: 2012. Mnogo je buke oko toga!

P: (L) U redu. Još nešto na tu temu?

O: Ne.

P: (L) Dobro. Mislim da je najviše svima na pameti pitanje u vezi događaja koji su se desili prošli tjedan, kad su nas posjetili Bob, Sue i njihovo dijete. Neznam kako pitati, ima li netko formirano pitanje u vezi toga? (Andromeda) Da li je beba autistična?

O: Da.

P: (Belibaste) Ono što nas muči je da li je Sue agent ili je samo podsvjesno agresivna? [izrezbarena ukrasna posuda pada i stvara glasan prasak]  [nervozan smijeh] (Perceval) To je tvoj odgovor!

O: Sue nije svjestan agent, već je domaćin i instrument "trgovine".

P: (L) Što mislite pod "domaćin i instrument trgovine"?

O: Energije koje i primaju i odašilju.

P: (L) Da li je to nešto poput fizičkog implanta?

O: Da.

P: (L) Da li je ona ubačena u Bobov život da bi jednostavno ušla i špijunirala nas?

O: Ne toliko vas koliko Boba.

P: (Burma Jones) Radi njegovog posla sa {vladina agencija}?

O: I više.

P: (Burma Jones) Također, rekao je da neki su njegovi šefovi, ili ljudi za koje je radio, da su umješani u "Climategate". Da li to ima nešto sa njegovim radom u meteorologiji?

O: On se kreće unutar interesantnih krugova (ljudi).

P: (Psyche) Da li to ima nešto sa njegovim kontaktima s ljudima poput njegovog sina koji je glavni u {velika organizacija za vijesti} s kojima je trebao ostati u Parizu?

O: Da.

P: (Mr. Scott) Dobro, dakle on nije samo mali i tihi znanstvenik...

O: On jest, ali sjetite se Pat Z****. {u vezi stvari opisanih u nekim sesijama iz 1995. i 1996.}

P: (L) Pat Z***. Ona je bila samo sekretarica u Fort Detrick-u, udata za jednog njihovog istraživača – fizičara, Victor Z***-a, koji je također uočio neke stvari u vezi letjelice na Marsu - i Kasiopejci su rekli da je ona imala implant koji su koristili za praćenje njezinih šefova i njenog muža, preko nje. (Perceval) Implant je ugradio tko? (L) Kome, Pat Z***? (Perceval) Da. (L) Nemam pojma jesmo li to ikad pitali, da li je bila vojska ili su to bili vanzemaljci.

O: Na izvjesnim nivoima - to je isto.

P: (L) Dakle, kažete da je Bob također imao implant da bi promarali ljude oko njega, ili je ona sve to saznavala preko njega, poput Pat?

O: Drugo.

P: (L) Pa zašto nisu jednostavno ugradili implant u njega?

O: Ima jaku volju.

P: (L) Ali očito, imati jaku volju ne znači i da ne možeš biti pridobiven preko tvojih emocija. Oh, pa da. Zato je Sue...

O: Upravo tako. Ovo bi trebala biti lekcija za mnoge; to je također priča stara koliko i vrijeme.

P: (L) Zbunjuje to što je Bob mislio da može naći ženu preko internet servisa za pronalaženje partnera i NE uvidjeti koji je to rizik! Dobro, imala sam taj san u vezi pada aviona i požara, druge noći kad su oni bili ovdje ( Sue i Bob ). Da li je moj san bilo kako vezan uz Sue, ili je bio vezan za nesreću koja se u stvari dogodila {taj dan} kad se momak zaletio u zgradu IRS-a?

O: Zašto ne oboje? Ista metoda signaliziranja može proizvesti brojne odgovore.

P: (L) Dakle, ponašanje Sue je bilo izazvano signalima?

O: Da.

P: (L) Pa znate, to je zbilja loša situacija jer je ta osoba praktični nevina i recimo da su je implantirali radi nekih pokvarenih ciljeva, i onda su se oni zaljubili i bilo je tu mnogo emocija oko toga, to je situacija kao da je ta osoba bila lakovjerno izigrana i iskorištena. To je više kao tragedija nego neka njihova krivica, da je iskorištena ne svojom voljom kao agent.

O: Kako se Sue "zaljubila" u Boba?

P: (L) Pa, nemam pojma. Kako?

O: Programirana, nisu to bile stvarne emocije.

P: (Perceval) Možemo li pretpostaviti da je Sue bila stavljena u Bobov život da bi ga pratili radi njegove povezanosti sa nama?

O: Da.

P: (L) Da je bio samo dobar dečko koji slijedi program i koji na umu ima samo svoje brige, onda... (Perceval) Dakle, zanimao ih je jer se kretao u zanimljivim krugovima, radi njegove povezanosti sa nama bi mogao biti opasan. Da nije bio povezan sa nama, on za njih nebi bio opasnost?

O: Da.

P: (Perceval) Znate što je zbilja gadno kod ovoga? Mi nismo dobili nikakvu informaciju o tome. Nemamo pojma u kakvim se on to krugovima kreće. Očito, ako ga vide kao prijetnju, moglo bi tu biti nešto što bi on mogao imati... (L) Moguće je da je bilo dobrobitnih interakcia između njega i grupe, našeg rada i takve vrste stvari. (Perceval) Ali on nikad nije zbilja ništa spomenuo u vezi toga.

O: Bob je imao svoje vlastite emocionalne stvari.

P: (L) Kao na primjer?

O: Uobičajeno: rane duše.

P: (L) Rekli ste "rane duše". Da li to ukazuje na prošli ili sadašnji život?

O: Oboje.

P: (Ailén) Što je sa Sue? Da li je netko "kod kuće" u njoj? (Bubbles) Može li joj se pomoći?

O: Bitak je u njoj (duša), ali grozno deformirana i spriječena u rastu. Lažna osobnost je ona jača.

P: (Andromeda) Da li je ona smetena sa svime u njenom životu, na primjer od kad je bila malena?

O: Nešto prije nego što joj je otac umro.

P: (Ailén) Užas... (Bubbles) Može li se ona popraviti?

O: To bi ovisilo od nje, ali ne baš vjerojatno.

P: (L) Dobro. Vratimo se na dijete. Sad, pitanje je već postavljeno: "Da li je autistično"? Mislim da bi postavila pitanje drugačije. Pitala bih, "Da li nešto nije u redu s njim"? Već ste odgovorili na pitanje, "da li je autistično?" sa "Da". Da li je taj autizam koji ono iskazuje, da li je genetski ili samo kemijski izazvan?

O: U ovom slučaju, oboje.

P: (L) Da li je snažan?

O: Može biti.

P: (L) Drugim riječima, u ovoj točki, stanje može biti popravljeno. Zar ne?

O: Da. Ali Sue je toliko zaokupljena sa svojim vlastitim stvarima da baš i nije vjerojatno da može učiniti ono što je potrebno.

P: (L) Bubbles je imala san. (Bubbles) Oh da. Što je bila ta stvar – poput demona – koja se pojavila i s kojom sam razgovarala i koja mi je rekla da je živjela u “Nikad-nikad zemlji” i koja je bila “potpomognuta od strane djece”? Da ona postoji radi djece?

O: To je bio način na koji je tvoj um izrazio psihičku precepciju energija koje okružuju Sue, radi njezinog specijalnog statusa.

P: (Bubbles) Oh. Dakle, da li su oni donijeli nešto sa sobom kad su došli? (L) Mislim da su rekli da si percipirala nešto i to je tvoj um interpretirao kao demonski... Pa, možda bolje ne pretpostavljati: da li je tu bilo uključeno nešto stvarno, strano iz drugih svjetova ili demonsko?

O: Malo.

P: (Andromeda) Što je sa svim tim čudnim stvarima koje smo doživjeli za vrijeme dok su oni bili kod nas, nestanak struje, Bubblesov kompjuter se pokvario, i onda sve ostale ludosti koje su se dogodile, mamin pad, kvar kamere, svi su oboljeli osim Sue, slom slavine u kuhinji dok ju je ribala četkom, i još možda neke stvari koje sam zaboravila?

O: Radi tog "malo".

P: (Ailén) Što bi se desilo da je to bilo jače? (L) Sav pakao bi se oslobodio! Dakle, drugim riječima, bakterije, pad, nestanak struje, pokvarena kamera, slomljena slavina, Bubblesov pokvareni kompjuter... Sve to nije tako malo!

O: Šalite se?!

P: [smijeh] (Perceval) Pa da, to je bilo malo u usporedbi što se sve moglo desiti. (L) Da, to je bilo samo malo. (Perceval) Barem nije ništa izašlo van[poput vanzemaljaca ili demona] i pokušalo pojesti nekoga! (Bubbles) Da li takvi ljudi privlače takva bića?

O: Da.

P: (Perceval) Da li je Sue bila oteta da bi joj instalirali taj implant?

O: Oh, da. Zašto mislite da je ona toliko otporna u vezi vanzemaljaca i NLO-a? To je bilo programirano u nju.

P: (L) Viđala sam takve ljude. Oni se toliko nasilno protive čak i mogućnosti da su programirani, i onda čak i ako iz nekog razloga to moraju promotriti - oni ne žele razgovarati uopće o tome. To je poput neprobojnog programa. I onda saznaš da su im se dešavale čudne stvari u njihovim životima, i shvatiš da su morali biti oteti. Pa čak i ako im to pokažeš, istakneš činjenice, dokaze, svjedoke, ništa ne probija tu zaštitu.

O: Ne može. To je program sa zaštitom od prekidanja.

P: (L) Drugim riječima, kroz njih se uopće ne može proći. Ako oni to saznaju kao mogućnost, oni će izgubiti svoj razum ili nešto poput toga?

O: Da.

P: (L) I nagađam da na nekom nivou oni to znaju, pa je njihovo odbijanje više-manje samoobrana. To su ljudi koji nikad ne mogu saznati ili znati istinu o stvarnosti, jer je tako to izdizajnirano. To je zbilja tužno. (Perceval) To nekako limitira njihov potencijal da imaju bilo što sa nama. (Bubbles) Da li je moguće da neki od nas imaju implante kao Sue?

O: Ne.

P: (Bubbles) Dobro. [smijeh] (Ailén) Ima li išta što bi mogli učiniti za Boba? Ima li smisla pokušati održati njegovu povezanost sa nama? (Ark) Zašto bi mi bilo što učinili za njega ako on to ne želi? (Perceval) To je na njemu za odlučiti.

O: Dopustite mu da pita.

P: (Burma Jones) Možemo li nešto učiniti da se zaštitimo od malih podlaca koji dolaze? (misli na ove negativne entitete koji se zakače za pogodnu osobu)

O: Zapravo ste to vrlo dobro odradili!

P: (L) Dakle, moglo je biti PUNO gore! [smijeh]

O: Da.

P: (L) Dobro je to za znati. (Perceval) Naš manevar za izbjegavanje je bio da obolimo i da se zatvorimo u svoje sobe! [smijeh] (Andromeda) Da li je dio programa kod Sue da pokuša odvojiti Boba od nas, na neki način?

O: Da.

P: (Perceval) Jadan Bob. (Andromeda) Jadna Sue. (L) Da li bi trebali objaviti informacije dobivene u ovoj sesiji, naravno, sa izmjenjenim imenima?

O: Zašto ne? Drugi će puno toga naučiti iz ovoga.

P: (Ailén) Ali, onda će Bob znati. I Sue će znati.

O: Može pričekati malo.

P: (L) Još nešto u vezi situacije Boba i Sue? (Ark) Može li se kamera popraviti? (3000 dolara vrijedna)

O: Da.

P: (Mr. Scott) Može li se ona popraviti tako da Laura napravi egzorcizam, ili ćemo je poslati u servis? To je pitanje. [smijeh] (Burma Jones) Ima li ovdje nešto simolički, u smislu kako se kamera pokvarila ili je to Sue samo poslala neku vrstu psihičke energije?

O: Elektormagnetski proboji.

P: [kratka pauza i diskusija o odgovorima] (L) Dakle, imamo par pitanja sad. Ovaj scenarij koji smo opisali u vezi Boba i Sue i nas, navodi nas na korištenje putovanja kroz vrijeme ili kao što je Burma Jones rekao da oni imaju čitavu hrpu žena koje su unaokolo i koje su preprogramirane i pripremljene da budu aktivirane i korištene kad i gdje zatreba. Dakle, što je od toga?

O: Oboje.

P: (Perceval) Oni pokrivaju sve baze. (Bubbles) Da li je netko učinio nešto da ode natrag kroz vrijeme i ukalupi budućnost Sue na način na koji njima odgovara?

O: Da.

P: (L) Pa možemo reći da je to zabavno, u najmanju ruku. (Bubbles) Tko se vratio kroz vrijeme da bi promijenio njezinu budućnost?

O: "Oni".

P: (Bubbles) To je nejasno. Oni - tko?

O: Konzorcij.

P: (Bubbles) Konzorcij? (Perceval) To je u transkriptama. Potraži. (L) Pa, da pitam nekoliko pitanja koja imamo ovdje. Čije je ovo pitanje? (Ailén) Ime mu je Horus-nešto na forumu. (L) Dobro, govori u vezi "Alice in Zemlji čuda - sindromu":

"Prema Wikipediji: 'Alice in Wonderland Syndrome' (AIWS, imenovano poslije novele koju je napisao Lewis Carroll), također poznat i kao Todd-ov sindrom. To je dezorijentirano neurološko stanje koje utječe na ljudsku percepciju. Oni koji ga imaju mogu iskusiti mikropsiju, makropsiju, i/ili distorziju veličine predmeta i drugih osjetilnih iskustava."

"Moja žena i ja smo oboje skloni tome. Ona je zapravo imala slučaj prošle noći, i poslije razovora sa njom preko telefona, saznao sam da ima simptome migrene. Dok je pod utjecajem AIWS-a, ona tipično vidi stvari kako su male i daleko. Opisuje njeno vdno polje poput gledanja kroz velikog kraja stošca prema manjem kraju, na primjer kao kroz teleskop ali naopačke. Za razliku od mene, koji ovaj fenomen doživljavam tako da objekte vidim vrlo velike i blizu. Na primjer, doživljavam to kao da ležim na krevetu i mogu dosegnuti strop ili sve zidove u sobi. To se specifično dešava kad sam umoran i kad se spremam spavati."

(L) Dakle, svejedno, njegovo pitanje je: "Što uzrokuje taj sindrom?"

O: Poremećaj mozga.

P: (L) Pa, znamo nekako da je to poremećaj mozga.

O: Funkcija signaliziranja radi nepropisne ili defektne izolacije stanica koje spajaju neurone. ( glial cells, wikipedia )

P: (L) Drugim riječima, oni imaju kratke spojeve u mozgu?

O: Da. I na optičkim putevima posebno.

P: (Ark) Može li taj sindrom biti nekakva prednost, za ljude koji ga imaju?

O: Ne, ništa što bi bila prednost.

P: (Ailén) Ima li tome nekog lijeka?

O: Moguće podešenje prehrane, dijeta na dulji period.

P: (L) On pita: "Kakve su posljedice promjenjene percepcije trodimenzionalnog prostora dok imate te simptome?"

O: Smanjena objektivnost.

P: (L) Onda pita: "Da li je to neka vrsta 'curenja' 4. denziteta?" (bleedthrough, ima u starijim transkriptama)

O: Ne.

P: (L) Pa ono što opisuje njegova žena zvuči više optička stvar, kao da nešto nije u redu s njenim očima.

O: Poremećaj mrežnice oka.

P: (L) A u njegovom slučaju, kaže da bi mogao leći na krevet i dosegnuti i taknuti strop, pogotovo kad ide spavati.

O: U njegovom slučaju to je većinom izazvano kemijom mozga.

P: (Perceval) On će ići prema vratima i otvorit će ih prije nego što dođe do njih. (Burma Jones) Imam brzinsko pitanje o tome. Kad sam bio dijete, doživio sam to dosta puta. Da li je moj slučaj bio potaknut od kemije mozga?

O: Da. Mnogo serotonina u to vrijeme.

P: (L) Meni se to jednom desilo. (Bubbles) I meni. (L) Mislim da se desilo kad sam ležala na krevetu i trebala zaspati. (Burma Jones) Uvijek mi se to javljalo kad sam ležao u krevetu. (Perceval) Pojavilo bi se kad bi sjedio i koncentrirao se predugo. Stvari bi izgledale malo povećane. (L) Izgleda da je tu slučaj sa iniciranjem kemije u mozgu. (Perceval) Ili možda očnog naprezanja. (Burma Jones) Kod mene definitivno nisu bile oči. Izgledalo je poput vrata na dalekom zidu koji bi bio udaljen i do 20 metara. (L) Imala sam nekoliko malih problemčića sa očima dok sam odrastala. sjećam se da sam jednom vidjela duplo oko 10 minuta. Ali to je bilo toliko intenzivno da to nisam mogla zaustaviti. Nemam pojma što je to izazvalo, a nikad mi se to poslije nije dogodilo. Jednom kad sam se probudila u noći, bila sam potpuno slijepa. Uopće ništa nisam vidjela. Osjetila sam svoj put kroz kuću do kupaone i vratila se natrag u krevet. Iz nekog razloga, uopće time nisam bila potresena - samo sam se vratila na spavanje. Kad sam se iduće jutro probudila, sve se vratilo u normalu. (Bubbles) To se i meni desilo, ali je trajalo samo nekoliko sekundi. (L) Dakle, mislim da se svakakve interesantne stvari mogu desiti u mozgu. Mozak zbilja ima profinjenu kompleksnu strukturu. To da radi dobro, makar i sa par problema, stvarno je čudo! (Ark) Ali meni je to čudno jer je vrlo mala vjerojatnost da se dvoje ljudi nađu sa istim esencijalnim stanjem. Možda je neka kemikalija u njihovoj kući? (L) Koja to pobuđuje? Da li je moguće da je nešto u njihovoj kući, neka vrsta otrova, kojemu su oni izloženi?

O: Da. Način ishrane!

P: (L) Dobro, evo drugog pitanja: "Zbilja je interesantan članak koji je stavio Psyche [na Cassiopaea.org forumu]. Authori su ukazali da je uzgoj žitarica nedavni izum među ljudima, razvijen samo zadnjih 10000 godina. Možda je pitanje za Kasiopejce jesu li prijašnje civilizacije jeli neke žitarice uopće, ili jesu li prakticirali agrikulturu kakvu znamo danas? Ili, da li su ranije civilizacije imale informacije koje mi nemamo jer se na njih nije utjecalo dijetama na bazi žitarica?"

O: Pitamo se zašto taj čitatelj nije pročitao transkripte ili tvoje spise, jer odgovor je tamo.

P: (L) Mislite, ciklus od 19 godina i majčinski kamen i čitavu transdimenzionalnu stvar koju sam opisala u "Tajnoj povijesti" (Secret History)?

O: Da.

P: (L) Drugim riječima, ono što vi kažete je to da oni nisu prakticirali agrikulturu. Da li je to točno?

O: Da.

P: (L) I taj uzgoj žitarica, i agrikultura općenito, nešto je što se jedino razvijalo u zadnjih 10000 godina i bilo kao rezultat takozvanog "pada" iz onog stanja gdje bi mi mogli prakticirati tehnospiritualnost. Da li je to?

O: Da.

P: (Perceval) Tehno-agro-spiritualnost!

O: Uskoro će se to opet uspostaviti!

P: (Perceval) Da li je kamut (vrsta žita) u redu za jesti? Ono je poput "starog žita".

O: Da. Kad si u Rimu...

P: (L) Drugim riječima, kad si u 3. denzitetu bez mogućnosti vježbanja tehno-spiritualnosti, netko radi ono što mora. Da li je to, pojednostavljeno, tako?

O: Da.

P: (Bubbles) Nekad smo radili tehno-spiritualnost? (L) Pa da, čovječanstvo, da. (Bubbles) Pa smo se toliko unazadili da to više ne možemo činiti?

O: To i promjena u kozmičkom okruženju.

P: (L) Dakle, promjena u kozmičkom okruženju ili vibracijama, ili nešto tako. (Bubbles) Ali, vibracije će se ubrzo opet natrag promijeniti, točno?

O: Da.

P: (Bubbles) Super! (Andromeda) I onda mi možemo materijalizirati našu hranu i ona će biti dobra za nas. (Perceval) Materijalizirati našu vlastitu zdravu hranu. (Mr. Scott) Bit ćemo u mogućnosti da manifestiramo zdrave pizze!! [smijeh]

O: Da.

P: (Mr. Scott) Wauuu, SUPER!!! I ona će čak imati okus po mozzarella siru?!

O: Da, ako tako zaželiš!

P: (Mr. Scott) Oh, moj bože... (Bubbles) Bit ćemo vlastiti genijalci?

O: Više-manje.

P: (Bubbles) Mogu li pitati pitanje? Ono što mi svi radimo ovdje i ono što radimo u budućnosti, hoće li imati utjecaj na budućnost? Hoće li se to pamtiti?

O: Jedno se nada!

P: (L) Mislim da je to "da". (Bubbles) Barem 100 godina od sada, hoće li mati utjecaja na svijet?

O: To je plan.

P: (Bubbles) Dakle, super. (Perceval) Sad samo moramo napraviti da se to desi. (Bubbles) Rekao sam svi mi! Imam još jedno pitanje. Možete li dati Arku naznaku kako da sagradi vremenski stroj ili da poboljša svoje teorije? [smijeh]

O: Dajemo već!

P: (L) Pomoći će mu. (Burma Jones) Imam jedno brzinsko pitanje u vezi mozga... Prije ste spomenuli moždane nedostatke. Imam te stvari koje su više poput "FZZT". Dešavaju se obično kad sam jako umoran i kad ustajem. Tražio sam nešto o tome, ali nisam mogao pronaći ništa, to su jednostavno one stvari koje nitko ne može objasniti. Pa bih htio imati naznaku gdje bih to mogao potražiti ili da li je to nešto oko čega se nebi trebao brinuti uopće?

O: Nema brige. Jednom dok napraviš detoksifikaciju od žive, to će prestati.

P: (Burma Jones) To je poput termometra u mojoj glavi! (Perceval) Koliko iznosi postotak kliničkih psihopata na čitavom svijetu?

O: 6.5 %.

P: (Perceval) Koliko od toga su žene?

O: 1.7 %.

P: (Ark) Ali psihopati-žene su mnogo opasnije.

O: Da.

P: (L) Dakle, čekajte malo, da li je tih 1.7 od 6.5?

O: Ne.

P: (L) Dakle, to je 1.7 OD 6.5%? ( dakle 4.8% muških, 1.7% ženskih psihopata na kugli zemaljskoj... )

O: Da.

P: (Belibaste) Želio sam pitati u vezi tih psihopata u Nizozemskoj. Želio sam znati koje je godine bilo najviše psihopata u Nizozemskoj i koliki je postotak bio.

O: 18. stoljeće, 9 %.

P: (L) Rekla bih da bi 9% bilo zbilja puno u 18. stoljeću. (Bubbles) Dobro, ovo je zbilja svjetsko pitanje i svi ćete mi se smijati, ali da li je itko saznao zašto mačke predu?

O: Samo-stimulacija vagusnog živca ili onog što je ekvivalent toga kod mačaka. (pneumogastrični, kranijski živac X)

P: (Bubbles) Sad znam! To je pitanje koje je čekalo odgovor od kad sam imao 4 godine. (Mr. Scott) Dakle, mačke rade Eiriu Eolas cijeli dan, cijelo vrijeme. (Bubbles) Zato mačke žive toliko dugo. (Ailén) Zato imaju 9 života. (L) Još nešto? Bole me leđa.

O: Pozdrav! Doviđenja.

Kraj sesijeKasiopejske transkripte-2010-01-30


30.01.2010.

Laura, Ark, Ottershrew, Joe, Andromeda, Belibaste, Nomad, Burma Jones, PoB, Alada, Ailén, Scottie, Psyche


P: (L) [govori drugima u sobi sa prstima na planceti]

O: Dobro je kad ima više ljudi! 5D pozorno promatra.

P: (L) I koga imamo sa nama večeras?

O: Timorone, Cassiopaea.

P: (L) I zašto ste toliko spori večeras?

O: Energija varira.

P: (L) Pa ako energija varira, hoćemo li se moći nositi sa Arkovim pitanjima večeras?

O: Da. Ark zna odgovore, pomoći ćemo mu da im pristupi! Obrati pažnju, Ark!!

P: (Ark) Znam odgovore, pa ih neću morati pitati, točno? (L) Pa rekli su da će ti pomoći da im pristupiš. (Ark) A tako. (L) Dakle, pitaj. (Ark) 1998 [sesija o] Sunčevom kompanjonu (binarni sustav zvijezda). Dakle, pitao sam tada: koliko bi blizu mogao doći, i odgovor je bio: "Udaljenost ovisi o drugim faktorima, kao na primjer orbita koja siječe lokaciju svjedoka". Nemam pojma što to znači. Tko je svjedok?

O: Vi na Zemlji. Zemlja može biti na suprotnoj strani od Sunca u vrijeme kad će (druga binarna zvijezda koja je smeđi patuljak) biti u najbližoj točki.

P: (Ark) Dobro, ja sam svjedok-promatrač. Sad kažete da to ovisi o drugim faktorima kao što je presjecanje. Što ti faktori nisu određeni? Mislim, zar nije već određeno gdje će se Zemlja nalaziti u vrijeme najbližeg prolaza te zvijezde?

O: Ne, radi gravitacijskih faktora iz vanjskih dijelova solarnog sistema.

P: (L) Dakle, to govori da bi se stvari mogle ubrzati ili usporiti? (Ark) Ne razumijem jer su gravitacijski faktori jako određeni (deterministički). Mislim, zar postoje neki gravitacijski faktori koji nam nisu još poznati? Na primjer, crne rupe?

O: Druga tijela koja još znanost sa Zemlje ne poznaje.

P: (Joe) Na primjer gigantski NLO-i! (Ark) Mora tako biti...

O: Tamna...

P: (Ark) Tamna? (Burma Jones) Tamna materija? (Ark) Ne postoji tamna materija. Postoji li tamna materija?

O: Da.

P: (Joe) E, sad si u nevolji! (Ark) Ali za sada, koliko znam, mi smo u mogućnosti predvidjeti orbitu solarnog sistema u galaksiji. I galaksiju prilično dobro poznajemo.

O: Postoje anomalije koje još niste objasnili!

P: (Ark) Dobro. To je neki napredak. Napravio sam neke kalkulacije... (L) Pa zašto ne pitaš koje su to anomalije? (Ark) Gravitacijske anomalije. (L) Pa koje su to? (Ark) Mislim, putanja Pioneer-a je imala anomalije, sve vrste rotirajućih galaksija imaju anomalije... (L) Ali ti si upravo rekao da je to sve moguće predvidjeti. (Ark) Oh, to je moguće predvidjeti više-manje... Mislim, to su male anomalije, a ne velikes. Želim pitati u vezi mojih brojeva koje sam uvrstio u proračun. Pitali smo za te brojeve prije par godina, i izbjegavali ste ih dati, čak ste i priznali da imate dobar razlog zašto ih izbjegavate davati. Kako bilo, napravio sam kalkulacije sa onim što sam mogao - naravno, smeće uđe/smeće izađe, kao što svi znaju. Dakle, stavio sam period od 26 miliona godina. Da li je to otprilike točno?

O: Vrlo blizu je 28.2 milijuna godina.

P: (Ark) Onda sam morao uvrstiti drugi broj koji nam nije rečen. Pitao sam za masu zvijezde kompanjona (binarne zvijezde) i rečeno mi je da je ona "mnogo manja od Sunčeve mase". Dakle, u svoje kalkulacije, stavio sam pola posto ( 0.5% ) mase Sunca. Da li je to otprilike točno?

O: 3.4, bilo bi bliže.

P: (Ark) 3 posto?! A ne pola postot?? To bi značilo da kad ono stigne blizu, uzrokovat će narušavanje poretka solarnog sistema.

O: Svakako!

P: (Ark) Hmm.

O: Tako se već dešavalo u povijesti. Jednostavno provjerite zapise.

P: (Joe) Ono je već uzrokovalo narušavanje poretka u prošlosti? (L) Dakle drugim rječima, možeš pregledati zapise i saznati kakvu je vrstu narušavanja učinilo. Na primjer, vidi geološke zapise, povijesne zapise, arheološke, itd. (Ark) Učinit ću to. Sad, samo još jedno pitanje za provjeru. Izračunao sam iz tih podataka - razliku u masi u odnosu na ono što sam mislio. I ono što smo upravo naučili neće utjecati na te kalkulacije - to ima veze sa narušavanjem poretka - pa sam izračunao ono što mi zovemo najveći polumjer elipse (semi-major axis, prim.prev.) Dakle, tu je binarni sistem (dvije zvijezde), tu je Sunce i tu je njegov kompanjon. I oni se okreću jedno oko drugog. Ali Sunce se pomakne samo malo jer je ono puno teže (ima veliku masu). Dakle, izračunao sam najveći polumjer. To je plošna eliptična orbita. Dakle, onda znamo i najmanji polumjer jer nam je rečeno da je on otprilike kao udaljenost do Plutona. I tako sam dobio najmanju udaljenost (polumjer) i dobio odgovor oko 87000 astronomskih jedinica, što je oko 1.3 svjetlosne godine, kao polumjer te produžene elipse. Da li je tih 1.3 svjetlosne godine više-manje točan odgovor?

O: 1.7

P: (Ark) Dobro. Hvala vam najljepša. Ovo mi je dovoljno za vratiti se na moje kalkulacije i pametno iskoristiti ovo što sam upravo dobio. Ali imam još jedno pitanje... (smijeh) Nevezano... ili možda povezano! Pokušavam napraviti nešto pustolovno povezivanjem kvantne teorije sa gravitacijom. I napravio sam neke kalkulacije ne znajući točno što radim. I napravio sam ih. Došao sam do neke vrste kozmologije koja se naziva "anti-De Sitter" kozmologija. Ali sam zbilja zapeo jer zbilja neznam što bih učinio sljedeće. Možda neki trag, molim?

O: Uzmi svoju gravitaciju i pola od nje pretvori u elektromagnetsko svjetlo (EM light, prim.prev.)

P: (Ark) Hoću. (smijeh) Gotov sam. (L) Ima li to smisla? (Ark) Ne. (Joe) Što je EM svjetlo? Elektromagnetsko svjetlo? (Joe) Morat ćeš ga nekako stvoriti? (Ark) Nekako ću ga stvoriti. (L) Ne želiš li pitati još neko pitanje? (Ark) Ne, imam svoju domaću zadaću. (L) Idemo dalje. Belibaste, hajde pitaj svoje pitanje. (Belibaste) Željeli bi znati koji je postotak psihopata, geografski gledano, na primjer u SAD-u, Izraelu, Engleskoj. (L) U redu, pitajmo jedno po jedno. (Belibaste) USA?

O: 23 posto.

P: (Belibaste) Engleska?

O: 14 posto.

P: (L) To je zato što su svi otišli u Ameriku. (smijeh) (Chu) Izrael?

O: 42 posto.

P: (Belibaste) Francuska?

O: 10 posto.

P: (Burma Jones) Rusija?

O: 17.

P: (Belibaste) Kako je sa siromašnim državama, poput Etiopije?

O: 3.

P: (Joe) To je 75 milijuna ljudi u SAD-u. (Burma Jones) To je dosta psihopata. (Ottershrew) U kojoj državi ih ima najmanje?

O: Samoa.

P: (Belibaste) Koji je postotak u Samoi?

O: 0.6 posto.

P: (Belibaste) U Samoi imamo jaku etničku specifičnost. (L) Neznam ništa o Samoi. (Joe) Mislim da je kod njih isto kao i u Mauru. (PoB) Samo za svaki slučaj, da pitam ima li neke države u kojoj je postotak veći nego u Izraelu?

O: Trenutno ne.

P: (Burma Jones) Dakle, Izrael je najgori za sada. (Belibaste) U prošlosti, da li je bilo države sa većim postotkom?

O: Zemlje Beneluksa.

P: (Andromeda) Kako je u Španjolskoj?

O: 2.6

P: (Chu) Kina?

O: 0.9

P: (Chu) Hm, pa tamo ima zbilja puno ljudi... (Joe) Kad su rekli zemlje Beneluksa, da li su svi iz njih otišli u Englesku?

O: SAD i Južnoafričku Republiku.

P: (Chu) Što je sa Nizozemskom? (L) Ona je dio Beneluksa. (Chu) Ali to je bilo u prošlosti... (L) Oh, misliš u sadašnjosti?

O: Još uvijek visok postotak.

P: (L) Hoćete li nam dati i taj podatak?

O: 13 posto.

P: (Joe) U toj studiji koja je napravljena u vezi istraživanja zašto većina Engleza nema Keltskih gena - oni su svi Anglo-Saksonski - imaju dvije teorije. Jedna je bila...

O: "Anglo-Saksonski" nije propisno, već točnije Germanski.

P: (Joe) Teorija je bila ta da su Anglo-Saksonci ili Germani došli sa padom Rimskog carstva i došli u Veliku Britaniju. I oni koji su ostali osnovali su aparthejd društvo i u osnovi genetski izbacili populaciju domorodaca.

O: Pročitaj njigu kod Laure, ona je najbliža činjenicama.

P: (Joe) Koja je to knjiga? (smijeh) (L) (L) Oppenheimer-ov “The Origins of the British” (Porijeklo Engleza). On je govorio malo drugačije o tim stvarima. Dakle, iduće pitanje. (PoB) Što se desilo sa nigerijskim avionom? Što je uzrokovalo pad?

O: Sabotaža. CIA i društvo.

P: (Joe) Da li su oni namjeravali ubiti nekog? Da li je to bio razlog? Da li je tamo bio netko u avionu koga su htjeli smaknuti?

O: Odvlačenje pažnje, upozorenje i ubojstvo agenata u avionu.

P: (Joe) Agenata koji su pripadali kojoj državi?

O: Francuskoj.

P: (Joe) Bila je tamo žena francuskog ambasadora...

O: Uočite veze između država u idućih par mjeseci.

P: (L) Iduće? (PoB) Još jedno pitanje: početkom ovog mjeseca bilo je nekoliko događaja, 9. i 10.01. oko New Yorka. Na njihovim aerodromima postojali su problemi kod radijskih frekvencija dok je avion prisilno slijetao, a bilo je i drugih čudnih stvari kao npr. gubljenja struje koje je utjecalo na 3 države u Americi. Sve od toga je bilo, kao što je jedan od naših čitatelja primjetio, na Zemljinim magnetskim čvorovima.

O: 4D curenje (bleedthrough, prim.prev.)

P: (L) Pitam se ima li neki NLO veze s time. (Joe) Da li je Obama psihopat?

O: Ne, više je šizoid.

P: (L) Pa to je tip psihopate.

O: Više-manje.

P: (L) Mislim da ga nebi okarakterizirala kao šizoida. Pa... (Joe) Ne vidiš baš puno njegove osobnosti. (L) Na drugu stranu, promatrajući povijest njegovog oca, hmmm... pa da. (Burma Jones) Da, ti ga jedino vidiš pod okriljem kontroliranih okolnosti kad je upravljački sklop oko njega. To je poput glupog pitanja koje smo se jednom pitali, u vezi DMT iskustava Terrance McKenne? (Ark) Što? (L) Mašinu malih patuljaka koju je Terrance McKenna vidio za vrijeme svojih halucinogenih ekskurzija, a i ja sam vidjela nešto slično ali ne pod utjecajem halucinogena. Bila sam jednostavno samo potpuno iscrpljena. Moja teorija bila ta da je su to bile metafore za energiju. (Burma Jones) Mislio sam da su to bile metafore za gledišta uma.

O: Energija je bliže, ali ta energija je također povezana sa svjesti, tj. "kriptogeografsko" biće. (cryptogeographic, prim.prev.)

P: (L) Pa mi znamo nešto o tim kriptogeografskim bićima!

O: Sjećate se "Operatera i Stvari"? (Operators and Things)

P: (L) Jesi li pročitao Operators and Things? (Burma Jones) Jesam. (L) To je bilo JEZIVO! (Burma Jones) Vrlo jezivo. (L) Dakle, kakva je razlika između bića koja sam ja vidjela i živog svjetla koje sam nekoliko puta viđala u nekoliko prilika?

O: Živo svjetlo je upravo to: svjetlo života.

P: (L) Iduće? (Psyche) Imam ja pitanje. Kad smo diskutirali sa I**** u vezi tipova stanica koje su većinom locirane u frontalnom dijelu mozga, izgleda da nitko nezna čemu one služe. Nazivaju ih vretenastim stanicama ili "von Economo neuroni", ako se sjećam imena korektno. Koja je njihova funkcija?

O: Orijentacija svijesti.

P: (Chu) Hmmm. (Andromeda) Dakle, pretpostavljam da bi bilo dobro imati ih mnogo. (Burma Jones) Dakle, da li one služe kao registracijski pult za svijest, da ona shvati kako se održati...

O: Energetski usmjerivači.

P: (Joe) Možemo li imati ih više?

O: Možete.

P: (Joe) Pitam se imaju li te ćelije nešto sa trećim okom, kao ono kad radite (cijevno) disanje i pogledate gore...

O: Blizu, to je više kao "uređaj za udomljavanje".

P: (Joe) Uređaj za udomljavanje za vanzemaljce?

O: Čitač valova. {Kasiopejci su spominjali ljude sa dušom kao “valno-čitajuće svjesne jedinice}

P: (Chu) I**** je govorila da su to velike stanice. Točno? (Psyche) Pa da. Pitala se imaju li one veze sa psihopatijom, kao npr. da manjak tih ćelija...

O: Oh, da.

P: (Andromeda) Hmmm... (Chu) Rekla je da također postoje studije u vezi toga, da ih šizofreničari nemaju baš mnogo. (Psyche) Također su istraživali to i na kitovima. (L) Imam pitanje. Čekala sam da to netko pita, ali nitko neće, pa ću morati ja: Da li je potres u Haitiju izazvan ili je bio potpuno prirodan?

O: (Planceta vrtloži po ploči) IZAZVAN! Kladimo se da ovo niste očekivali, zar ne?!

P: (L) Prijateljski rečeno, nisam. Jer sam već govorila o tome da nije bio izazvan. Jednostavno sam mislila da je to prenapuhana ideja. (smijeh) Dakle, sada ću morati... (Joe) Pa bili su to Rusi koji su to rekli, zar ne?

O: Ne!

P: (Joe) Nisi li rekla da su to Rusi izvjestili? (L) Pitanje koje želim postaviti je sljedeće: Kako oni izazivaju potrese? (Arku) Što misliš, kako oni izazivaju potrese? (Ark) Pa potraži na interentu! (smijeh) Pa da, to je na internetu. Kreirate specijalne valove koji idu u Zemlju i šire se u pravom smjeru... (L) Ne vjerujem u to. Nemaju dosta energije za to. (Joe) Želim znati tko ga je izazvao?

O: SAD.

P: (Joe) Na nivou vlade ili super-tajna bezumnost?

O: Tajna vlada.

P: (L) I kako to oni čine? Da li pomoću neke vrste valova o kojima Ark govori?

O: Blizu. I primjetite da se nitko s njima sada ne prepire!

P: (L) Drugim rječima, ako ste netko tko to može, nitko se neće svađati sa vama. (Ark) Ali glavno pitanje je da li su ga oni namjerno željeli izazvati na području Haitija ili je to bila neka pogreška?

O: Da, obavljali su pripreme.

P: (Andromeda) Dakle, oni su namjerno to napravili Haitiju. (Ark) Ono što bih ja učinio, koristio bih podmnornicu i došao blizu rascjepa, te pojačao signal valova takoreći. Postoje te brazde u oceanu. Dovoljno je potaknuti te ploče u pravom smjeru, pomoću pravih frekvencija i tako izazvati potres.

O: Tako je previše opasno jer bi pulsevi također uništili i podmornicu. Bolje je koristiti trijangularno svemirsko-bazirana oružja.

P: (Belibaste) Zašto su specifično naciljali Haiti?

O: Blizu je Južnoj Americi. Prikladno im je, nafta, drugi faktori imperijalističke prirode.

P: (Andromeda) Da li je to bio kao neki test?

O: Ne.

P: (Burma Jones) Nije test, dakle oni su tu stvar već prije dosta koristili? (Joe) Koristili su to na Space Shuttleu Columbia.

O: Jednom ili dvaput.

P: (Joe) Koristili na Space Shuttle. (Psyche) Zato je Chavez bio toliko siguran. (Ark) Vjerojatno je puno lakše to korisiti za otok nego za kopno... (L) Pa da, jer imate odvojenost koritom oceana i različite slojeve. Nebi bilo previše kontrolirano ako to primjenite u kanjonima na velikom kopnu. (Andromeda) Poput Kalifornije? (Joe) Kad su rekli, "primjetite da se nitko s njima sada ne prepire", da li to znači da je većina nacija na svijetu svjesna da su to namjerno...

O: Da.

P: (Joe) Dobar način da se ljudi ušutkaju.

O: Špijun protiv špijuna.

P: (L) Ima li još netko nešto za pitati? (Nomad) Samo sam želio znati što mi se desilo, čudne stvari prije dvije godine. (L) Budi specifičan. (Nomad) Pa postojala je čudna atmosfera, bio je veliki HAARP vrh u isto vrijeme kad se to desilo. (L) Kada? (Nomad) Čitava stvar sa Z***. Nekako sam poludio.

O: Možeš li reći "ljubavni ugriz"? (Love bite, prim.prev.)

P: (Joe) Kažeš da je bilo sve jako čudno? (Nomad) Pa da, bio je taj HAARP vrhunac. (L) I ti misliš da to ima neke veze s time? Moglo bi imati. (Nomad) Jednostavno me još malo dalje gurnulo preko ruba. (L) I bio si podložan tome. Moglo bi biti. Pa pitaj to, specifično. Da li je to imalo kakve veze sa tim HAARP maksimumom?

O: Malo.

P: (L) Mislim da su jednom rekli - i prilično sam sigurna jer sam kopirala sve te stvari na forum drugi dan - da je HAARP bio većinom korišten za kontrolu u Sjevernoj Americi jer nema dometa za dalje. (Joe) Bila je to frekventna granica, točno? (L) Da. Ali onda, dobili su satelite, dakle... Mislim da si bio izmanipuliran. Ali ti to nisi želio čuti. (Nomad) Bio sam u stanju kad ništa nisam htio čuti. (L) Sjeti se samo kakav si bio u stanju dok ništa nisi htio čuti - i onda se sjeti toga kad opet dođeš u takvo stanje. Još nešto? (Chu) Nešto za Eiriu Eolas (cijevno disanje)? Za forum? Crkvu?

O: Stvari se vrlo lijepo razvijaju. Držite vaše oči i uši spremnim za signale koji će imati ozbiljan efekt.

P: (L) u redu. Dakle, ako postoji nešto što bi išlo u krivo, rekli bi nam sada?

O: Da.

P: (L) Da li IMA nešto što radimo krivo?

O: Ne.

P: (L) Oh, rekli bi nam. Dakle, možemo pretpostaviti "nastavite". Oprezno. Imajte vjere.

O: Pozdrav, doviđenja.

Kraj sesije

 

Kasiopejske transkripte-2009-12-29


29.12.2009.

Laura, Ark, Anart, Joe, A***, P*****, Allen, C**, I**, Scottie, G***

P: {Generalna gužva, podešenje svjetla, upalili smo 3 Božićne svijeće}

O: Pozdrav ljudima budućnosti.

P: (L) I koga imamo sa nama večeras?

O: Knoriha sa Kasiopeje.

P: (L) U redu… Ark je rekao da je čitao neka predviđanja u kojima se tvrdi da će budućnost SAD-a biti krvava, a ne baš lijepa ni za Francusku, također. Morat ćemo pronaći taj članak. {Članak link: http://mat-rodina.blogspot.com/2009/12/2010-saga-continues.html }

O: Nismo li rekli "5D grad na brdu"?

P: (L) Da... Pa stvar koja se meni čini očitom, kod promatranja sveg ovog ludila, je ta da ovaj poriv za kontrolom rezultira jedino kao uništenje. Uništenje je sve što bi jedan psihopat mogao... Mislim, ako imaš moć nad nečim, što ti to znači ako je sve mrtvo i da ne postoji nitko kime bi vladao? Oni sve uništavaju! Završit će tako da imaju potpunu kontrolu nad svime, ali tu neće biti ničeg osim pepela. To je jednostavno - ludilo!

O: Za psihopate je karakteristično veliko pomanjkanje razumijevanja.

P: (L) Dakle, drugim riječima, kad je Lobaczewski rekao da je to poput bakterija u tijelu koje ne shvaćaju da će biti spaljene u tijelu zajedno s truplom...

( citat iz Političke Ponerologije na koje se to odnosi )

---
Sljedeća pitanja proizlaze: što se dešava kad mreža razumijevanja između psihopata postigne jačinu na pozicijama vođa, sa internacionalnim objavljivanjem? To se može desiti, pogotovo kod kasnijih faza tog fenomena. Gonjeni svojim karakterom, takvi ljudi žude za tim, pa čak iako bi to moglo biti u konfliktu s njihovim osobnim interesima u životu... Oni ne razumiju da će se katastrofa dogoditi {radi toga}. Bakcili nisu svjesni da će biti živi spaljeni ili zakopani duboko u zemlju zajedno s ljudskim tijelom koje je umrlo radi njihovog djelovanja.

Ako se takve i slične pozicije vodstva popunjavaju individuama koje su lišene potrebnih sposobnosti da razumiju i osjećaju većinu drugih ljudi, i koji također imaju nedostatke u teorijskim i praktičkim vještinama, (fakultete prijeko potrebne za vođenje ekonomskih i političkih pitanja) onda to mora rezultirati sa ozbiljnim krizama u svim područjima, i u unutarnjoj politici i pitanjima, i u vanjskim odnosima sa drugim državama. U međuvremenu, situacija će postati nepodnošljiva čak i onim stanovnicima koji su u mogućnosti održati svoje napunjene džepove unutar relativno komforne zone. Vani, druga društva počinju osjećati patološka djelovanja fenomena sa relativno udaljenog položaja. Takvo stanje ne može dugo trajati.
---
( nastavak )

O: Da.

P: (L) I nezgodna stvar je ta što mase ljudi ne shvaćaju da su oni tijelo koje se ubija tim bakcilima i da se oni stvarno, STVARNO, ne bude.

O: Ne gubite nadu za vaše grupe. Bit će u redu ako će slijediti OPD put koji je za njih postavljen.

P: (L) Hm, imamo prvo neke objave i počnete osjećati nešto malo nade u vezi te Climategate stvari. Onda, imamo taj očiti prozirni "lažni" teroristički napad na avion koji onda rezultira racijama koje svakog čine mizernim. To je toliko smiješno da je nerazumljivo zašto je tako.

O: Jednom smo rekli da će 4D OPS postati očajni radi gubitka kontrole kako se promjene približavaju. Oni vide da kontrola izmiče i to ih čini još više očajnim.

P: (L) Što ruši njihovu kontrolu?

O: Zašto baš vi, da! Kolektivno.

P: (Allen) Dakle, da li mi to činimo pomoću stvari koje objavljujemo, ili samo pomoću toga da mi jesmo to što jesmo i da radimo ove stvari za nas same?

O: Sve od toga i još više dolazi pomoću kanala kreativnosti.

P: (L) Može li se reći da ono što mi radimo zapravo inducira te akcije kontrole?

O: Da, ali to je zapravo dobro jer to znači da je njihov očaj potaknut i da će raditi još više grešaka i preokrenuti mase protiv sebe još brže.

P: (L) Dakle što više mi činili pozitivnih stvari i što kreativniji mi bili, to njih više potičemo da pokušavaju to suzbiti i zabraniti stvari na indirektan način, ne direktno jer bi to bilo preočito, i radi toga, takoreći, pokazuju svoje lice?

O: Da.

P: (Joe) To je ono što se postiže pomoću gerilskog ratovanja, znate? (L) To je najprokletija stvar koju sam ikad vidjela. (Ark) Što to? (L) Ta čitava stvar, način na koji se energija kreće naprijed i nazad. Mi se krećemo, i onda se sve tamo vani kreće, i onda mi učinimo korak i onda nas oni pritisnu i vratimo se kad oni poduzmu korak... Ali, to je sve psihička, mentalna stvar. (Joe) To je u vezi biti svjestan svih realiteta situacije, jer ne mogu zamisliti da se to desi na neki drugi način jer je naš doseg zbilja ograničen. Ako ima kakvog efekta, jedino mogu pretpostaviti da je to mentalna i psihička stvar. I što više percipira svaka individua, čišće, stvarnu istinu u vezi situacije, to efekt ima veći učinak. Postoji mnogo ljudi koji proučavaju zavjere...

O: Što vi više vidite, to i više možete vidjeti! I nismo li jednom rekli da nije stvar u tome gdje jeste, već u tome TKO vi jeste i što vi VIDITE!!

P: (Ark) Samo sam želio reći da mi izgleda da ono što je važno nije to da postoji neka takva relacija između onog što mi ili netko drugi radi, već je važno da probamo, takoreći, nove trikove. Jer se stari trikovi već znaju i može ih se prepoznati, itd. Jedina stvar koja može promijeniti stvari da se stvori efekt leptirovih krila (butterfly effect, prim. prev.) jest novi trik. Dakle, moramo poraditi na tome i Paleokršćanstvo je jedan novi trik, ali nebi trebali prestati smišljati nove trikove. (L) Pa da, razmišljala sam o tome nedavno. Razmišljala sam da bi mi trebali napraviti članstvo na SOTT.net projektu - otvorenim. Trebalo bi samo po sebi rasti i težiti prema izvještavanju novosti otvoreno i Paleokršćanskim načinom. (Ark) Misliš, nešto poput tog Sorcha Faal? (L) Pa Sorcha Faal je samo potpuno dezinformiranje. Mislim više na to kao projekt Paleokršćanstva, mogli bi pisati komentare sa stajališta filozofije i prestati biti toliko politički neutralni. (Anart) Otvoriti vrata potopa. (L) Pa da, otvoriti vrata potopu. Također sam razmišljala o tome da bi mogli potpuno razdvojiti Kasiopejce od Paleokršćanstva. Sad se pitam ako bi...

O: Ne, to nebi radilo!

P: (Ark) To nebi radilo zbog jednostavnog razloga što... (L) Kasiopejci su inspiracija za Paleokršćanstvo. Oni su 10% inspiracije. Moramo uključiti tih 10%. Mislim, razmišljala sam da bih trebala napisati članak i reći "U redu, ja sam osnivatelj i grupa je došla do ideje osnivanja te organizacije zbog inspiracije i tog istraživanja koje je dovelo do proučavanja Kršćanstva. Oduvijek sam bila opsjednuta sa njegovim dubljim proučavanjem i pokušavala sam saznati koja je stvarna priča. Dakle, evo je! Ovo je ono što smo mi otkrili." (A***) Mislim da bi to moglo uštediti mnogo energije, da smo u mogućnosti reći sve što želimo, na svim našim internet stranicama, umjesto da smo uvijek pažljivi i biramo kako reći neke stvari. Mogli bi koristiti tu energiju za nešto drugo. (Joe) Na što se odnosilo "Ne, to nebi radilo"? (L) To je bilo u vezi toga što sam upravo rekla, dakle, nije dobra ideja da se Kasiopejci drže odvojeno od toga.

O: Upravo tako. Sve religije koje su bazirane na istini imaju istinski šamanski element u svojim temeljima.

P: (Ark) Rekla si da želiš SOTT učiniti bitnim dijelom Paleokršćanstva? (L) Aha. (Ark) Mislim da to nije dobra ideja. (L) Zašto? (Ark) Mislim da je bolja ideja odrediti posebno mjesto na SOTT-u za novosti Paleokršćanstva, pa će tako biti pročitano... jer bi drugačije Paleokršćanstvo odmah bilo napadnuto. (L) Pa reći ću ti što mi je na umu. Razlog toga je taj što oni već napadaju bilo koju grupu koja se uzdigne sama po sebi i koja kaže bilo što o "zavjerama". Čitala sam neke članke o psihologiji u kojima pišu kako oni pokušavaju svakog tko ima iakakav uzorak zavjere - učiniti mentalno bolesnim. (Ark) Dobro, možemo odgovoriti na to. Na znanstvenoj bazi. (L) Čak i znanstvenici koji to čine su sada mentalni bolesnici! Stvar na koju želim ukazati je ta da ako deje koje predstavimo na SOTT-u budu dio naše religije (koju osnivaju zbog pravnih zaštita) onda ih neće moći napadati. Jer su oni postavili toliko zakona koji štite religije koje štite Židove, da se ti isti zakoni mogu iskoristiti za našu obranu. (Ark) Zato i mi nismo na čelu opozicije ili alternativnih vijesti. (A***) Zapravo, kad razmišljam o tome, mislim da bi Paleokršćanstvo moglo dati SOTT-u malo više zaštite jer bi mogli malo slobodnije govoriti o svim stvarima. Ali SOTT bi mogao staviti ljude iz Paleokršćanstva u opasnost jer bi svatko tko je član Paleokršćanstva bio povezan sa "radikalnim vijestima". (Joe) Imam nekako utisak da bi Palokršćanstvo bilo za ljude koji nisu zainteresirani za politiku i sve te stvari vezane uz zavjere. To je drugačiji put za njih. (L) Dobro, dakle možda ću napisati... (A***) Trebali bi razmisliti malo o tome.

O: Pričekajte i vidite kako će se stvari razvijati.

P: (Joe) Ono o ljudima koji vide zavjere da su mentalno bolesni... to čak više i ne možete iznijeti. Među općom populacijom, ako citirate nedavne stvari u vezi rata u Iraku, vrlo je očito da su ti ljudi prije nekolio godina bili protiv rata u Iraku - da su sad u javnosti i to je objavljeno u svim novinama. Dakle, ako tvrde da su to mentalni bolesnici - to više niti jedna racionalna osoba nebi prihvatila. (Ark) Ali onda će tu biti novih stvari koje će izaći... (Joe) Ne možeš shvatiti ozbiljno nikog tko tvrdi takvo nešto. I mislim da nitko racionalan nebi prihvatio ozbiljno takvo nešto. (L) U redu... (Anart) Da li je to specifičan grad koji će biti "5D grad na brdu"? Možemo li znati to?

O: Razmišljajte veliko!

P: (Joe) Veliki grad? (P*****) Velika jabuka? New York? (A***) Glavni grad? (Allen) Ili više nego samo jedan! (Joe) Pa SAD jest Grad na brdu (City on the Hill, prim. prev.). Govorimo li o kozmičkoj katastrofi ovdje?

O: Eventualno, da.

P: (L. govori Joe-u) Oh, izgledao si previše zadovoljan tom idejom! (smijeh) (Joe) Ne, samo je to da znam da sam pitao još - da bi dobio "Nema kockanja!" (Ark) Usput, to vjerojatno nije toliko relevantno, ali u ruskim vijestima su objavili novu Putinovu doktrinu. Oni NEĆE razvijati anti-raketne sisteme uopće. Kao odgovor na američke antiraketne sisteme, oni će razviti vrlo brzo i jako obrambeno oružje. (L) Koje nije više obrambeno... (Ark) Ne. (L) Oh, oni samo pokušavaju provesti svoje obmane. To je dio igre. (Joe) Što je sa testiranjem raketa kojeg su napravili početkom ovog mjeseca, kad je njihova mornarica ispalila raketu koju su vidjeli nad Norveškom? Da li je to bila raketa?

O: Da.

P: (Joe) Normalna raketa, standardni projektil?

O: Da. Ono što nije bilo normalno bila je atmosfera.

P: (Anart) To je od prašine nadolazećih kometa ili dijelova meteora.

O: Da.

P: (Joe) Što je sa trokutastim NLO-om nad Moskvom, da li je bio stvaran? (Allen) Lažnjak!

O: Ne.

P: (C**) Ovo je zadnja sesija ove godine! (A***) Da li bi trebali pitati u vezi vremena, ili...? (Anart) Hoće li se eventualno zatvoriti internacionalni promet?

O: Da.

P: (A***) Za koliko?

O: Moguće za 8 mjeseci.

P: (Scottie) Neprestano vam govorim da trebamo nabaviti veliki kameni megalit, tako da se možemo teleportirati! (L) Što donosi iduća godina? Za nas, kao grupu?

O: Vi ste na putu! Zadržite vjeru u svoje sposobnosti i energije vezane uz realitete viših denziteta. Primit ćete dramatične demonstracije efikasnosti približavanja (vala). Polje igre je u procesu niveliranja. I... Pomoć je na putu!

P: (L) Rekli ste već to... prije par godina! (smijeh)

O: Izgradite je...

P: (Joe) ...i ona će doći!

O: Da.

P: (L) Dakle, na nama je da poduzmemo korake da bi učinili mogućim da pomoć dođe. Da li je tako?

O: Da.

P: (L) Aha. Dakle, tu treba postojati podudarajuća frekvencija.

O: Da.

P: (L) Aha. (Scottie) I ne treba nam još puno vremena da to učinimo.

O: Ne postoji "vrijeme"!

P: (smijeh) (Scottie) Pa da, da... (L) I to smo već čuli, također! (smijeh) (Scottie) 5D grad na brdu, 8 mjeseci do zabrane internacionalnog prometa... oh, ne postoji vrijeme!!

O: To neće biti potpuna obustava internacionalnog prometa, a niti neće dugo potrajati.

P: (L) Dakle, drugim rječima, oni će to učiniti. Oni će to pokušati i nešto će se dogoditi i postojat će reakcija na to. (P*****) Zašto će oni zatvoriti aerodrome?

O: Čekajte i vidite.

P: (L) Pomislio si prevariti ih ovdje! Znaš ti bolje od toga. Znaš da oni neće predviđati! (smijeh)

[kazeta staje] (smijeh)

(L) Pa, rekla bih da je to sve! Laku noć.

O: Laku noć.

Kraj sesijeKasiopejske transkripte-2009-11-28


Datum sesije: 28. studeni 2009.


Laura, Ark, A***, Joe, L******,  C *****, Allen, I **, P *****, C **, Scottie, G ***P: (L) Danas je 28.11.2009. Ostalo nam je 33 dana do kraja ove godine. Dakle, ima li tko kakvih pitanja? U redu, sesija je gotova! (smijeh)

O: Usmjeriti pogled prema radosti!

P: (L) Hmmm, zdravo! Koga imamo s nama večeras?

O: Gloriaea od Cassiopaea-e. Radost dolazi sada kad ste poduzeli korake u tom smjeru !!!!!

P: (L) Što mislite pod "poduzeli korake u tom smjeru"?

O: Vi ste ovdje večeras stvorili pravi početak novog svijeta.

P: (L) Mislite u smislu dovršavanja cijelog tog posla, utvrđivanju naših uloga u članstvu, dobivanju certifikata i osobnih iskaznica, sav rad i investiranje koje smo poduzeli u tu svrhu – o tome govorite?

O: Da, izgradnja temelja uvijek iziskuje težak rad, a vi ste bili na visini zadatka.

P: (L) Pa, još ima pun klinac posla za napraviti. Znači možda bih trebala postaviti nekoliko pitanja u vezi moje ideje o tome na koji način propagirati ono što treba propagirati. Mišljenja sam da trebamo trenirati ljude koji će poučavati program disanja i meditacije.

O: Da.

P: (L) I to da bi to trebalo biti učinjeno kao svjetovna/necrkvena metoda smanjivanja stresa, program emocionalnog čišćenja bez ikakvog naglaska na Paleo Kršćanstvo ili bilo koju drugu religiju osim prihvaćanja svog osobnog udjela u božanskom.

O: Da.

P: (L) A mislila sam onda kako je to isto tako idealan način, u određenom smislu, da crkva skupi novac za druge projekte.

O: Da.

P: (L) Moja ideja je bila da jednom kad su članovi crkve obučeni za podučavanje - a, naravno, moraju biti članovi kako bi mogli biti pokriveni zaštitom - da će izaći i uz potporu crkve, u bilo kojem obliku u kojem crkva bude u mogućnosti im pomoći, podučavati program i to podučavati za nominalnu naknadu ili bez naknade, a osnovni dio prihoda bazirati na prodaji DVD-a. Drugim riječima, informacija treba uvijek biti besplatno dostupna, ali DVD-ovi, koje će ljudi svakako htjeti imati za vođenje svojih kućnih programa, će biti ono što će se prodavati.

O: Da.

P: (L) I taj prihod od prodaje tih DVD-a, koji ostaje kad se pokriju troškovi produkcije, bi se dijelio 50/50 između pojedinaca koji podučavaju i same crkve.

O: Da.

P: (L) Da li postoji kakav bolji ili dodatni element koji bi vi predložili ili dodali ovoj ideji?

O: Vi se svi dobro razvijate u svoje buduće sebe i sasvim lijepo sami rješavate probleme.

P: (L) Da li bi netko drugi htio nešto dodati na takvu ideju? Nešto što bi htio imati...

(Ark) Ja bih rekao da, dok ovo traje, mi bi stvarno trebali zapeti na proizvodnji onih DVD-ova o Znanju i Bitku (eng.- Knowledge and Being http://www.galaksija.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=2643).

(L) Da, tako da ću ja, sada kad imamo uhodani način rada, a i ja sam polako prerasla svoju ekstremnu odbojnost ka sjedenju ispred kamere, nastaviti sa Znanje i Bitak video-materijalima. Oh moj Bože!

(Ark) Ali ja bih predložio te dodatke DVD-ima, tamo bi trebalo biti i stvari koje će samo ...

(L) Kao što?

(C **) Audio knjige.

(L) O, vi hoćete da snimam audio knjige?!

(Ark) Zato što je DVD nešto ... audio knjigu možete slušati kad god. Možeš ići zubaru i slušati. Ljudi bi ih nosili sa sobom. Naravno lakše ih je distribuirati okolo jer su ti uređaji za slušanje manji ( npr. prijenosni mp3 player ), to je prednost. To je ono što ja mislim.

(L) Dobro.

O: Sve dobri prijedlozi.

P: (C **) Neki ljudi su rekli da žele podučavati program disanja ( http://www.galaksija.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=2498&p=74368 ) Eiriu Eolas, ali da ne mogu doći ovdje (na obuku). Je li dobra ideja dopustiti im da podučavaju bez da su ovdje trenirani?

O: Snimite svoj trening-video i dajte im instrukcije kako se njime koristiti. Jer kao i sad, s novim videom, nema baš puno toga što će morati sami učiniti.

P: (L) Pa stvarno, sve što bi morali učiniti je (prikazati video i biti tamo da odgovore na pitanja ...)

(Joe) Jedino što bismo mi željeli znati kakva im je pojava, govor, kakvima se prikazuju.

(L) Pa to bi pokrili na trening-videu.

(Joe) Iz našeg gledišta, samo da vidimo ljude. (L) Da, trebali bi ih vidjeti.

O: Rješavajte to od slučaja do slučaja. Intervju. U nekim slučajevima možete poslati nekoga da ih trenira ili oni mogu odraditi minimalano putovanje.

P: (L) Znači ako su u SAD-u, mogli bismo tamo imati tim koji bi mogao obučavati i oni bi samo trebali putovati u granicama SAD-a. Ako je negdje u Europi, ako obučimo neke ljude u Europi, onda bi možda mogli imati više središnjica. Možda, kao što si rekao, preko Skype-a, video...

(C ******) Glavna stvar je da jednom kad smo ih obučili, mi smo odgovorni za ljude koji predaju. Svatko može sjesti i odraditi video i podučavati, ali što se događa poslije...

(L) Da, ono što je važno je da kad ljudi podučavaju, oni trebaju biti na raspolaganju za redovito održavanje sesija meditacije, za pomaganje, biti stalno u kontaktu sa sjedištem, sa mrežom, predstaviti mreži pojedine praktikante, ako oni tako žele. Mislim, moguće je da će neki ljudi htjeti samo naučiti kontrolu stresa i meditaciju i ustvari neće htjeti redovito raditi kružno disanje. To će biti individualno. Ali, ti ljudi će morati znati da ako preuzmu tu odgovornost, da moraju biti dosljedni u tome, postojano biti u tome. To je služba, zaista je. To je ministriranje i oni postaju ministranti drugim ljudima, služenje drugim ljudima.

(G ***) A također proučavati i uvježbavati se u nekoliko predmeta, kako bi mogli voditi druge.

(L) Da, oni moraju biti dobro obučeni, potrebno je da čitaju knjige, moraju poznavati materijal. Mislim, oni ne mogu samo izaći pred ljude i reći, "O, dobro, tu je ovaj program", i samo ponoviti sve k'o papiga, a nemati stvarno znanje. I još k tome nemati znanje o osobnom iskustvu u svemu tome. Oni trebaju i sami biti praktikanti, potrebno je da su na dijetalnoj ishrani, oni trebaju raditi čiščenje organizma. To je kompletan način života, i to životni stil koji svatko tko želi biti slobodan od kontrole ovog uistinu distopičnog svijeta u kojem živimo treba živjeti, učiniti ga dijelom svog života. Dakle, možete li se sjetiti još nečeg?

(Ark) Da, ja razmišljam o mogućnosti da se netko infiltrira, mi ga prihvatimo, a on zbilja nešto gadno zezne. Pretpostavimo da postoje pritužbe od ljudi. Tko snosi pravnu odgovornost kada se neki od ministranata nedolično ponaša?

(A***) To je dobro pitanje.

(L) Ako ministrant ili bilo tko drugi dođe do točke da želi učiniti nešto takvo, mi ćemo morati napraviti neke prilično opsežne provjere... Mislim, na način kao što je kaznena provjera, provjera pozadine. Morati ćemo postaviti kao uvijet da se nikome tko ima bilo kakve neriješene probleme, koji bi se mogli iskoristiti protiv nas, ne dopušta da zastupa crkvu.

(Ark) Ali ipak...

(L) Ipak se to eventualno može dogoditi. Pa, onda to postaje odgovornost crkve, a ne pojedinca, a crkva se mora sama braniti. A ako smo proveli mjere kojima se plijevi korov patoloških ljudi, što se i spremamo učiniti, onda teoretski nećemo imati problema s kakvima se suočava Katolička crkva glede zlostavljanja djece i svih prikrivenih vrsta zla. Čitala sam tu izjavu te druge crkve da oni "snažno odbacuju", ili se "snažno protive" takvim stvarima. I mislim si: "Kako to mislite " snažno se protivite“ ?!" Kako bi bilo nulta tolerancija?!

(A***) Da.

(L) Što se mene tiče, ja imam nultu toleranciju (za patologiju koja ozljeđuje druge ljude), i naša (politička izjava) će čvrsto i elokventno potvrđivati da imamo nula tolerancije.

(Ark) Kako bi bilo da ministranti moraju potpisati nešto da neće učiniti ništa što je protivno načelima?

(Joe) A da osmislimo nešto, neku vrst brošura, ako imamo nešto što će ljudi koji pohađaju kurs ponijeti sa sobom i prezenter/predavač im ih podijeli... e da, imamo tu stvar gdje ćemo zatražiti povratnu informaciju i koja ima e-mail adresu tako da ako ima bilo kakvih problema oni mogu pisati na...

(L) Obrazac za povratne informacije koji MORAJU podijeliti svima koje podučavaju, a koji se vraća direktno nama?

(C **)Ali također i e-mail na koji mogu pisati bez da ga daju učitelju, jer ako je učitelj netko tko želi nauditi, on nam ga neće proslijediti..

(Joe) Dobro, on ih ne bi prosljeđivao. Bilo bi to nešto kao, "Mi cijenimo vaše komentare, kritike, bla bla bla, molimo pišite nam na ovu e-mail adresu..."

(Ark) Ne e-mail! Obrazac za povratne informacije na web stranici. To je puno bolje nego na e-mail. Jer sa mail-om je ono: "Oh, poslao sam ga 10 puta i nisam dobio nikakav odgovor!"

(Allen) A osim toga, baš kao i sa članovima, htjeti ćemo imati bazu podataka o svim predavačima/učiteljima (da možemo pratiti njihov napredak te ih unaprijeđivati kroz razine), tako da bi povratne informacije automatski išle u tu bazu podataka.

(C **) Pa, imamo info (at) paleochristianity.org. To svi znaju.

(L) A imat ćemo i standardne procjene učitelja: Je li to jasno? Ako ste postavili pitanja, jeste li razumjeli odgovor?

(I **) U tom slučaju možda bi bila prednost imati poruku naljepljenu na svakom DVD-u, ili na omotu, kratku napomenu da možete ostaviti svoj komentar na web stranici.

(L) To je dobra ideja. Staviti unutar DVD-a.

(I **) Ili čak nasnimiti.

(L) To nije loša ideja.

(C **) Iza videa...

(L) Ok, znači Allen, stavi to na kraju videa, tekst na kraju koji govori kako smo zahvalni za njihove povratne komentare, posjetite naše web stranice, itd. I onda kad dođu na web stranicu, onda je još i " Moj si!": "pričaj nam o svom prezenteru/predavaču".

(Allen) Koji nastavak videa?

(L) Na sve njih. Stavi to na sve. OK, znači sad kažete da smo poduzeli korake ka radosti. Radosti novog svijeta.

O: Val dolazi, vi učite ljude kako da surfaju umjesto da budu uvučeni i izbačeni na olujna mora.

P: (L) Jednom ste rekli da je val bio nešto poput "hiperkinetičke senzacije/osjeta". I ja se često pitam da li to znači da je to nešto što masivno pojačava sve što je unutar pojedinca? A ako je to slučaj i oni su bili puni neugodnih, bolnih, mizernih osjećaja, sakrivenih i potisnutih misli itd, i onda nekakva hiperkinetička senzacija pojača sve to, kako bi se to odrazilo na tog pojedinca? Mislim, možete li zamisliti bilo koga od nas u njegovom najgorem stanju osječajući se bljak i onda se to pojača bezbroj puta? Ako su u vama zbilja loše stvari, vi bi implodirali!

O: Dušu ispustiti! (eng.Soul smashing!, prim. prev., uništenje duše)

P: (L) Znači zbilja je važno da ljudi prođu kroz taj proces čišćenja kako bi se pripremili?

O: Da, onda će se "uzdići na krilima orla"!

P: (L) Znači čak i ljudi koji - ili možda posebice ljudi koji – su u velikoj mjeri upleteni u ono što Lobaczewski (http://www.4shared.com/file/54893253/f9599661/Lobaczewski_-_Politika_ponerologija_-_nauni_studij_o_prirodi_zla.html) naziva "selekcija i supstitucija", imaju taj neki dio njihovog racionalnog uma koji zna što je istina, ali zato što to nije prihvatljivo  njihovim krugovima, ili njihovom socijalnom miljeu, ili njihovom podrijetlu i odgoju prihvatiti da je to istina, oni to sakriju i potisnu i objasne sebi na neke druge načine. Ali i dalje znaju istinu. Kako bi to izgledalo da imate sve te potisnute i izvrnute istine blokirane u sebi koje si nikad niste dopustili pogledati i prepoznati/priznati?

(Ark) Ali vidite da to nije zasebna pojava, jer kada se događa to pojačavanje, tu su ti, kako vi kažete, strahovi, i oni će također eksplodirati. Tako da će pojedinac biti u mogućnosti... mali vrag će postati veliki vrag, tako da će biti lakše izabrati jer, znate, mogućnost izbora će biti pojačana. To nije kao samo malo tame ovdje, malo onoga ondje – to je teško odabrati - ali oni će se ovaj put morati odlučiti gdje ići, a odluka će biti...

(L) Ekstremno bolna.

(Ark) Biti će bolno, ali opet s druge strane i jasno.

(C ******) Ali što ako si toliko svladan da nije jasno?

(L) Što ako je tvoj strah toliko velik da...

(C ******) Si zaslijepljen?

(Ark) Pa, onda si izgubljen.

(L) Mislim, ljudi koji vjeruju lažima usprkos svim dokazima su oni koje me stvarno zbunjuju. Mislim, ne zbunjuju me u smislu da ne razumijem zašto to rade, jer shvaćam psihološki mehanizam mozga, i svjesna sam da se već tisućama godina, malo po malo, postepeno, patologija podstiče da bi došlo do toga da sada živimo u tom svijetu gdje je doslovce - sve zatrovano - to je jednostavno strašno, zbilja. I ne mogu ni zamisliti što... Mislim, što sa psihopatom? Što sa psihopatom koji nema emocija? Kako će hiperkinetička senzacija (val) utjecati na psihopatu?

O: Oni imaju neku vrst "emocije". Glad za tamom.

P: (L) Dakle, što je pojačana glad za tamom?

(A******) Još više tame.

(L) Ali što će to učiniti ako se pojača u tom smjeru?

(Allen) Proždrljivost!

(L) Oni bi proždrli sami sebe, ne bi li?

O: Više - manje. Što činite kada se u vašem centru nalazi velika prazna rupa?

P: (Ark) Ali točno mogu vidjet kako će se to zbiti. Vidite, odvojeno, tu su ti psihopati. U isto vrijeme, postoji puno ljudi koji postaju vrlo nestabilni. Ima puno ljudi koji se kreću ka potpunom ludilu, ti psihopati mogu vidjeti da se nešto događa – pruža im se nova prilika, zar ne? Dakle, nove žrtve. "Oni su moji!" "Ne, oni su MOJI!" I tako će se psihopati početi međusobno boriti.

(L) Zato što su sve više i više gladni. I onda će im pasti maske i ljudi će uvidjeti kakvi su oni ustvari.

O: Da.

P: (L) Bit će gadno. Ali, mi smo krenuli na novi svijet. Ok, red je na nekom drugom da postavlja pitanja.

(Ark) Imam pitanje. Trebam to objasniti. Prije dva tjedna, (tu je bio uključen neki incident) svemirska sonda poslana od ESA-e u Parizu – poslana je 2004 -  i trebala bi, navodno, stići do komete koja dolazi prema Zemlji. Trebala bi doći do tog kometa 2014. i dopratiti ga do Zemlje. Sad, ta je sonda 2005. i 2007. došla u blizinu Zemlje. Prvo ide ovako (rukom izvodi pokret brisanja) i dobiva ubrzanje, a onda će ići do kometa. Sad, u 2005. i 2007., kada je sonda uzimala zalet oko Zemlje, dogodilo im se ono što su nazvali "njihajna anomalija". To je detektirala neka radarska postaja u Arizoni. Onda je to registrirala i druga postaja. U Australiji. A u međuvremenu se nešto dogodilo toj sondi: dobiva udarac. Mijenja putanju, a nitko nezna i ne razumije zašto. I to se događa dva puta. Treći i posljednji put da se zaljuljala oko Zemlje, zbio se prije dva tjedna, 13. Studenog. Tako su sada bili spremni uhvatiti anomaliju, kontinuirano je pratiti. Ovaj put se nije dogodila anomalija! To je bila anomalija anomalije! (smijeh) Slične stvari su se dogodile američkim sondama Galileo i jednoj drugoj na kojoj sam čak i sam radio za vrijeme mog boravka u SAD-u, NEAR. I naravno, tu sad ima dvadeset različitih teorija kako to objasniti: "Da li nam je potrebna nova teorija gravitacije? Je li Einstein bio u krivu? Da li je to tamna tvar? Da li je to neki efekt povezan sa makroskopskim kvantnim fenomenom?" Zato što je bio udarac: iznenadna promjena brzine. Dakle, moje pitanje je, možemo li dobiti nagovještaj onoga što uzrokuje slične anomalije koje nitko ne razumije?

O: Djelomično gravitacijski, a dijelom opservacijski u smislu da promatranja mogu pojačati ili poništiti gravitaciju. Snaga uma i anticipacije/iščekivanja, ponoviti lekciju!

P: (L) Predviđaj ništa! (smijeh) Dakle, ukoliko predviđaš, poništiš nešto. To je smiješno!

(Allen) Znači promatranjem nečega, to pojačaš. No, anticipiranjem ga poništiš?

(L) Promatranje može biti sa očekivanjem/predviđanjem ili bez.

(Ark) Na primjer, neki promatrači na daljinu žele vidjeti što će se dogoditi... (smijeh)

(L) I oni ometaju sustav!

(Joe) To se dogodilo jednom kad to nisu očekivali.

(Ark) Jednom se NIJE dogodilo kada su to predvidjeli.

(Joe) Ali, prvi put...

(Ark) Dva puta se dogodilo.

(L) I kad su na to bili spremni, to se nije dogodilo.

(Ark) I onda su bili spremni za to, htjeli su to vidjeti bolje. (smijeh) Ovaj put hoćemo, naći ćemo vraga!

(P *****) Dakle, predviđanje/očekivanje budućeg događaja, smanjuje vjerojatnost događanja istog? Kako se to događa? Kako to radi?

(L) Objasnila sam sve to na (trening) videu. Zar nisi slušao? (smijeh)

(A******) Zaspao je.

(L) Objasnila sam da ne možete time mikro-upravljati. Možete samo vidjeti ishod.

(Ark) Tu je poznati kvantni Xeno efekt: lonac nikad ne uzavre kada ga gledaš. (smijeh)

(Allen) Ovo je također razlog zašto u bejzbolu kažu: "Držati oči na lopti"...

(A***) Ili kombi nikada ne kreće dok ne smotaš cigaretu! To je Scottie-v Zakon! (smijeh)

O: Ove faktore bi trebali imati na umu svi novi PC članovi. Vi ste svi na pragu novog života. Ne predviđajte ono što svemir može i hoće uraditi, samo odradite što se od vas traži i val će vam doći ususret i podići vas.

P: (L Arku) Pa to je na neki način kao što si ti jednom rekao: Val čeka na nas u vremenu?

(Ark) Ali, ako recimo milijardu ljudi počne predviđati/očekivati dolazak vala, on bi mogao stati!

(L) Ili pretpostavljati kako će doći, ili što će učiniti.

(A***) I puno ljudi neće biti u mogućnosti kontrolirati se da to ne čine.

(L) Tako da je najbolje obraćati pozornost na realnost i suočavati se sa stvarnošću koja je ovdje i sada na najučinkovitiji i najefikasniji mogući način i pustiti svemir da se pobrine za sebe. Tako dugo dok ti odrađuješ svoj dio...

O: Da.

P: (Ark) Ali mislim da postoje različite vrste anticipacije. Zamislite da netko predosjeća da će imati nesreću i onda se toliko uplaši da i kreira nesreću. No, s druge strane tu je i drugačiji oblik anticipacije. Ja predosjetim/predvidim da bi se nesreća MOGLA dogoditi, pa sam jako oprezan, promatram sve, nisam uznemiren, shvaćate? Ja predosjećam da bi se to moglo dogoditi, i to je u redu.

(C ******) Nisi uplašen.

(L) Postoji kao neka vrsta fine distinkcije između anticipacije i biti spremni.

(A***) Da, jer to je kao razlika između straha i brige.

(Joe) Možda anticipacija može biti ograničena na očekivanje novog života ili nečeg dobroga, ali kako ili što, to ne možete znati.

(L) Vi to nebi trebali pokušati ograničiti ili oblikovati u vašem umu.

(Joe) Kao što su rekli, kad bi se svi samo posvetili odrađivanju onog posla koji se od njih traži, i nešto...

O: Postoji mnogo, mnogo posla koji treba obaviti!

P: (C ******) Nema vremena za brigu!

(I **) Mislim da je pravilo anticipacije u tome da li je netko otvoren ili nije za različite mogućnosti? Zato što fokusiranje samo na jednu mogućnost, to je anticipacija koja može nešto promijeniti...

(L) Da, sužavaš/ograničavaš ih.

(I **) ... protiv svoje anticipacije.

(Joe) Trebali bi anticipirati da se bezgraničan broj stvari može dogoditi.

(L) Da.

(Joe) Samo navalite!

(Allen) Nešto će se dogoditi! (smijeh)

(I **) Što je sa ovim New-age-rima koji su toliko uzbuđeni oko vala bez ikakvog znanja o tome. I tu je vrsta anticipacije...

O: Ako žele surfati na valu oni moraju raditi kako bi bili spremni, moraju prakticirati EIRIU EOLAS program da bi se harmonizirali. Puno malih osobnih valića ili mreškanja neće promijeniti ništa. To je ono što 4D OPS znaju i zašto gledaju kako produbiti razdvojenost. Također nije vrijedno rizika biti smrvljen skrivenim negativnim emocijama, tako da je najbolje krenuti s njihovim raščišćavanjem. Sigurno je sigurno!!

P: (Ark) Čitao sam o ovom filmu 2012. Ostvario je golem uspjeh u prvom tjednu prikazivanja u Rusiji. Već su toliko zaradili - više od bilo kojeg drugog filma.

(L) Čitala sam da su mu neki ljudi dali neke prilično negativne recenzije ili što već. Nisam mišljenja da je sve bilo toliko loše. Mislim, zbilja je bio svojevrsni prikaz onoga što patokrati stvarno pokušavaju napraviti. Bilo da je to neka velika svemirska arka, ili stvarni način na koji se prikazuje (točno kako se to obavlja u stvarnosti) nije važno, jer očito to nije točno. Mislim sve te gluposti o neutrinima koji zagrijavju zemljinu jezgru i uzrokuju da sve ode u bananu i divovske plimne valove... To je krivo dočarano. Ali ideja da dužnosnici znaju da će se nešto dogoditi i način kako to drže u tajnosti i cijela njihova spačka oko spašavanja vlastite kože! Ono što me stvarno izbezumljuje, ovdje su u ovom filmu svi ti ljudi koji plaćaju milijarde dolara kako bi dobili kartu za tu stvar. Mislim da su u jednom trenutku rekli da je novac korišten za izgradnju (arke), za financiranje, ali ... Što su mislili da će raditi kad izađu sa druge strane?

(Allen) Iako na neki način ima smisla, jer na taj način su oni spiskali milijarde, jer oni moraju negdje pribaviti novac. Jer oni ne mogu samo reći ljudima kako radom na izgradnji toga, oni rade za dobrobit čovječanstva. Oni bi im morali platiti ogromne sume novca da ih ušutkaju.

(Scottie) Imam pitanje. To je gripa koju smo imali prije nekih mjesec ili dva kojom smo svi bili pogođeni na neke ludo različite načine i koja je bila neuobičajeno oštra i dugotrajna... Zašto je to bilo tako... Što je to bilo?

O: Konstruirano.

P: (C **) Da li je to bila svinjska gripa, ili nešto drugačije projektirano?

O: Prilično blizu svinjske gripe. Sada ste imuni!

P: (Scottie) Ha-ha! (smijeh)

(Allen) Ja nisam dobio.

(A******) Ni ja se nisam razboljela.

(L) Ne mislim da napada mlade ljude poput tebe. Ili stare ljudi kao što je Allen. (smijeh) Ja još nisam sasvim čist. To je sad više od mjesec dana, a još se uvijek hrvam s tim.

(G ***) Koliko dugo moramo raditi detoksikaciju od teških metala?

O: Oko godinu dana, nježno.

(C ******) Imam pitanje o tome kako da počnem podučavati (EE program). Samo gledajući moje vlastite okolnosti, da li je najbolji način za početak rad s malim skupinama, ili bih trebala razvaliti, iznajmiti prostor i odmah na prvu probati s većim grupama?

O: Vježbaj s manjim grupama kraće vrijeme i stvoriti će se prostor/okupljalište!

P: (L *****) Ja bih samo htio pitati: Da li bih trebao nabaviti laptop i raditi preko PowerPoint-a ili će biti dobra moja nisko-tehnološka ideja?

O: Ako je tvoja niska tehnologija visoko utjecajna, onda će biti u redu.

P: (A******) Mogu li postaviti mini-pitanje? Kada je L **** bila ovdje, ona s naočalama, rekla je da je čula metalno vrištanje pored svoje kuće. Što je to vani vrištalo?

O: Jeti.

P: (L) Da li ste završili gledanje onih emisija od Arthur Clark-a? Ima jedna u kojoj su razgovarati o Jetiju - Bigfootu - i bio je čovjek koji ima snimku jednog. To je NAJGROZNIJA stvar!

(Joe) Mogu li postaviti pitanje o toj Fort Hood (http://dnevnik.hr/vijesti/svijet/strojnicama-pobili-sedmero-ljudi-u-vojarni-u-teksasu.html) stvari, to pucanje? Um ... Eh ... Um, u čemu je fora s Fort Hood-om? (smijeh)

O: GIGO.

P: (A******) GI Joe (http://en.wikipedia.org/wiki/G.I._Joe)?

(Allen) Smeće unutra, smeće van.( eng.- Garbage In, Garbage Out.)

(Joe) Da li je bilo više od jednog strijelca?

O: Da.

P: (Joe) Koliko?

O: 3.

P: (Joe) Koji je bio razlog za to?

O: Tajni timski program se oteo iz ruku. Okidači/triggersi su izašli iz sekvence/slijeda i to potpuno neočekivano.

P: (P *****) Imam pitanje u vezi svinjske gripe. Prije nekoliko dana u Norveškoj otkriven je i identificiran virus, a prije dva dana je otkriven u Francuskoj. Tako da pretpostavljam da to nije bila slučajna mutacija.

O: Nije slučajna.

P: (P *****) A kako su proširiti ovu mutaciju, kroz vakcinu?

O: Djelomično. Ali vi lako možete shvatiti te stvari čitajući o povijesti drugih eksperimenata.

P: (L) Oni su imali cijelu hrpu raznih stvari gdje se govori što je CIA uobičavala raditi. Preljetali bi avionima, slali agente u podzemne željeznice, ili ... Ne postoji ograničenje za načine na koji oni mogu učiniti te stvari. A ni za one na koje oni i RADE te stvari!

(Ark) A kad imaju ta cjepiva, oni uvijek...

(L) To uvijek izaziva bolest koju bi navodno trebalo spriječiti.

(Ark) A i stvara mutacije. Uvijek. I to je uvijek konstruirano. Ali oni ne žele mutacije odmah, prvo moraju prodati dovoljno lijekova. Zatim tu je uvijek neki vid zasićenja tržišta, tako da je dobro ako postoje mutacije jer sada farmaceutske kompanije moraju raditi na univerzalnom cjepivu! Sada ćemo imati univerzalno cjepivo/vakcinu!

(C **) Bio je dokumentarac, oko kojeg smo mudrovali prije tjedan dana, u kojem su pričali o nekim nuspojavama Tamiflu-a i mogućim nuspojavama od vakcina. Govorili su da su provedena neka istraživanja u Japanu i drugim zemljama i kao najveći problem su se pokazali mentalni poremećaji. Psihološki problemi.

(Ark) Odmah kažu: "Oh, pronašli smo 70 slučajeva ovoga, to nije dovoljno da..."

O: Masivna upala povrh već epidemičnih autoimunih stanja.

P: (L) Ako ste vi upaljeni, vaš mozak je upaljen.

(C **) Dakle, moje pitanje je više...

O: Većina mentalnih stanja danas su posljedica autoimunih poremećaja.

P: (L) Dakle što je tvoje pitanje?

(C **) Pa, ako im plan nije da samo ubijaju ljude nego da doprinesu raspadanju, dezintegraciji osobnosti, te da ih učine još više ili ranjivima ili paranoičnima od drugih, ili...?

O: To je samo kap i čaša. Proces degradacije traje već gotovo stotinu godina.

P: (L) Mislite na degradaciju ljudskog zdravlja, i uništavanje ljudi, i slamanje da ih se učini ranjivima i sve takve stvari?

O: Da.

P: (Allen) Nusprodukt industrijske revolucije?

O: Da.

P: (C **) A kažu radost dolazi?!

O: Vi radite s druge strane, i ne predviđajte što svemir može i hoće učiniti ako je teren spreman!

P: (L) Dobro onda. Osim ako netko ima neko stvarno vruće pitanje, ja sam se upalila! Dobro, išta što smo trebali pitati, a da nismo pitali, da smo mogli pitati, što vi mislite da ste možda mogli odgovoriti, čak i ako nismo pitali? (smijeh) Samo nam javite!

O: Ostanite na kursu. Jeste li se ikada zapitali nebi li neki od "neuspjeha" druge strane mogao biti rezultat energije koju ste vi generirali?

P: (L) Kako to mislite "neuspjeha"?

A: Poput "Climategate"? (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8388485.stm)

P: (L) Mislite, ako mi, naša grupa, naš forum, naše aktivnosti generiraju određene energije, to osnažuje ljude koji uopće nisu povezani s nama da rade stvari?

O: Da.

P: (L) Dobro!

(C ******) I oni će imati hrabrosti ustati i reći ono što zaista je.

(L) Pa, mislim da moramo ustrajati, jer toliko je zabavno vidjeti kako te stvari izlaze na čistac! (smijeh) Mislim, ne želim zaustaviti predstavu ili išta. Moramo i dalje držati upaljena svjetla.

O: I na tu zabavnu misao, do viđenja.

Kraj sesije

-----------------
Preveo: Tomislav

 

Više članaka...

Stranica 24 od 89

24

Jedinstvenih posjetitelja:

mod_vvisit_counterDanas22
mod_vvisit_counterJučer1168
mod_vvisit_counterOvaj tjedan3631
mod_vvisit_counterOvaj mjesec34523
mod_vvisit_counterUkupno od 01.08.2010.2940749

Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 179