Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Donacije

Podržite Val-Znanje donacijama. HVALA!

Iznos: 

Orgonske piramide i orgoniti

    

Metafizika


Kasiopejske transkripte-2000-04-15


15.04.2000.  Ark, Laura, Frank, TR, JR, J, S


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo sa nama večeras?

O: Yojon.

P: Odakle prenosite?

O: Cassiopaea.

P: (T) Imamo goste večeras...(L) Da, imate li njima nešto za reći?

O: Da, imate ljudi ovdje večeras! Nebi li bilo bolje da pitanja sama krenu?

P: (L) Ok. Skinula sam ovaj članak sa interneta. Kaže: "Ta dva dana u maju, Sunčani vjetar koji dolazi konstantno iz pravca Sunca je doslovno nestao, to je najduže i drastično smanjenje ikad viđeno. … Smanjenje na polovicu od svoje normalne gustoće, samo djelić svoje normalne brzine, Sunčev vjetar…"

O: Neobičan događaj, da, ali oprema za promatranje se poboljšala, zar ne?

P: (T) To što je izvršeno "promatranje" sada, ne znači da se tako nešto nije događalo i prije.

O: Da.

P: (L) Kaže se dalje: "Zbog smanjenja elektrona koji stižu sa Sunca, mogli su se kretati prema Zemlji u uskim zracima poznatim kao "stroa". Pod normalnim uvjetima elektroni koji dolaze od Sunca su razrijeđeni, pomiješani i preusmjereni u međuplanetarni prostor i od strane Zemljinog magnetskog polja. Jedna od stvari koja se dogodila je ta da je Zemljina magnetosfera nabubrila i do 5-6 puta od svoje normalne veličine. Ovo je promatrano sa satelita. Nije bilo formiranja "svodnih udara" u Zemljinoj magnetosferi.

O: Zasićenje.

P: (L) Da li je ovo nešto o čemu ste vi govorili, kad ste govorili o proširenju Zemljinog magnetnog polja koje postaje trajno stanje poslije prelaza u 4. denzitet?

O: Povremeni bljesak.

P: (L) Kada ste to ovako opisali, rekli ste da se sve "otvara". Rekli ste da ako bi se Zemljina rotacija usporila, čak i za jednu minutu, da se sve "otvara", govoreći u gravitacijskom smislu. Ali, ovo je, izgleda, povezano sa Sunčevim djelovanjem, a ne sa brzinom Zemlje.

O: Sunčevo i Zemljino djelovanje su u međusobnoj vezi.

P: (L) Koje stvari bi se mogle dogoditi kao rezultat ovih događaja 5.5.1999. godine?

O: Biogenetske i povezane su sa patogenima bolesti.

P: (L) U kojem smislu?

O: Transmutacija.

P: (L) Da li to omogućava patogenima bolesti da mutiraju, tako da se na taj način može teže djelovati na njih, ili oni mutiraju u slabiji oblik?

O: Neki u oba smjera.

P: (L) Da li je to glavni događaj koji se desio u toku ovog nestajanja Sunčevog vjetra?

O: Za sada, bilo je jako kratko.

P: (L) Možete li nam reći koji je razlog nestajanja Sunčevog vjetra?

O: Rotacioni ciklični val kozmičkih energija.

P (L) Što je izvor ovog vala?

O: Duboki svemirski "vjetrovi" povezani sa skupinom antimaterijalnih čestica. Čestica, kao odraz materije u ogledalu.

P: (L) Znači to je izvor ovog vala? Hoće li se ovo događati češće u budućnosti ili je to samo slučajnost?

O: Vi ćete saznati.

P: (L) Pa, to ja vas pitam!

O: A mi ponavljamo!

P: (A) Mislim da je odgovor u ranije postavljenom pitanju, da je ovo standardna stvar, ali sa unapređenjem opreme je to primjećeno. Rotira ciklički, tako da se događa opet i opet. Ne znamo koliko često...

O: I postoje ciklusi unutar ciklusa.

P: (L) Ovo je nešto što sam oduvijek htjela doći u sesijama, ali sam uvijek zaboravljala. Pa sam zato to napisala da nebi zaboravila. Što je "Merkabah"? Sve ovi New Age tipovi govore o tome, svuda po svijetu, a želim to znati, da li je standradno tumačenje nešto što je blizu stvarnog. Što je Merkabah?

O: Stvaralačka kreacija.

P: (L) Hoćete reći...

O: Kako bilo…

P: (L) Niste mi dozvolili da završim pitanje!

O: Čuli smo ga u tebi.

P: (L) Samo da snimim pitanje na traku: da li svi ovi ljudi izmišljaju stvari o tome što je to Merkabah?

O: Ali opet, što je izmišljeno i zašto? To nije tako jednostavno!

Q (L) U povijesnoj literaturi, govorilo se o nečemu zvanom Merakabah, ali definicija ove ekstremno misteriozne stvari je izgubljena tokom vjekova. Postojala su mnoga "objašnjenja" iz izvora kao što su Midrash - Židovski komentari, ali izgleda da i tamo postoje neslaganja. Izgleda da čak i tada, niko nije znao što je to. Ali sada, imamo sav ovaj New Age svijet koji tvrdi da zna što je to i to je različito opisano, i kao rotirajući dvostruki tetrahedroni.

O: Ako nitko nezna što je to, pa je to onda jednako dobro kao i svako drugo objašnjenje.

P: (L) Željela bih znati što su mislili stari pisci koji su ovo napisali? Koja je definicija riječi koju su stari pisci upotrebili?

O: Originalna definicija prethodi ovome.

P: (L) Koja je originalna definicija koja prethodi pisanju starih pisaca, koju mi možemo koristiti?

O: Što vi mislite?

P: (L) Što? Pa, ovo je rijetka riječ jer je sastavljena iz dvije riječi ili možda tri: mer-kaba ili mer-ka-ba. Ako gledamo na to kao riječ sastavljenu iz tri dijela, imamo egipatsko Ka, koje znači nešto kao astralno tijelo i Ba koje je analogno Ka. Mislim da se može gledati na njih kao na astralno i genetsko tijelo. Onda, postoji Ab koji je vrsta elementa čovjekovog života: slično kao dio koji je Bog ili duša. Ab je predstavljen kao crveni kamen. To je bio dio čovjeka koji izražava želju, požudu, hrabrost, mudrost, osjećanje, zdrav razum i inteligenciju. Tako, svi oni zajedno izražavaju apstraktno stvaralačko načelo. Kaaba je arapski izraz za kocku, a to je i kvadratna kamena građevina u kojoj je Crni Kamen u Meki. Pretpostavlja se da su to izgradili Ishmael i Abraham. Tako, sa ovim Mer, Ka, Ab i Ba mi dobijamo kocku napravljenu iz dijelova eteričnog bića koja u sebi sadrži kamen. Kamen duše? Majčin kamen?

O: O Bože, pogodila je!

P: Ok, imamo duševni ili majčin kamen. Ili majka svog kamenja. Sad kada imamo definiciju, što je to bilo?

O: Matrijarhalni Kamen.

P: (L) Da li je Matrijarhalni kamen onaj u Meki?

O: To je simbolizam.

P: (T) Da li je ovo također Filozofski kamen?

O: "Kamen" je starosjediocima simbolizirao komunikaciju sa "višim izvorima".

P: (L) Što je to u vezi kamena, što su starosjedioci poistovjećivali sa komunikacijom?

O: Radio valovi.

P: (L) Kako su radio valovi bili povezani sa kamenom? Da li su registrirani pomoću kamena; da li su prenošeni pomoću kamena?

O: Prijenos.

P: (T) Kristali su kamenje. Kristali su korišteni za prijenos radio valova.

O: Da.

P: (L) I bilo je rečeno prije, da je Stonehenge bio ogroman odašiljač i prijemnik. Glavni cilj Stonehenge-a je bio primanje komunikacije i odašiljanje komunikacije.To nije bio Druidski HooDoo o čemu ljudi pričaju u naše doba. To je bio uređaj, takoreći. (JM) Može li biti da su ljudi koji su došli u kontakt sa kamenom na nekom mjestu, otišli na drugo mjesto i stupili u kontakt sa drugim kamenom, prenoseći nešto od jednog kamena do drugog?

O: Pa, netko jača svoje sposobnosti zato što jača kanal svjesnosti.

P: (L) Što se jača iz kontakta sa kamenom?

O: Vaše sposobnosti.

P: (L) Kada oni govore o Majčinom kamenu, govore li o nečemu istovjetnom Atlantidskom kristalu koji je prikupljao, raspršivao ili prenosio energiju?

O: To je više simbolički. Ali, vi ste na pravom putu.

P: (L) Pa, kada govorimo o Merkabah, ne govorimo o vrtećim tetrahedronima koji nam omogućavaju uzdignuće i generiranje "astralnog vozila". Oni kažu da ako vizualiziraš sebe unutar jednog, to ti omogućava da se uzdigneš, ili slično.

O: Pa ipak, ako to radite, može pomoći.

P: (L) Može pomoći, što?

O: Mi se sada već vrtimo u krug ovdje! Trebali bi koristiti vlastitu sposobnost da bi kompletirali odgovore. Ali, opet, to je sve jedan oblik "okretanja", zar ne?

P: (T) Sve ono što smo mi radili ovdje je radi cilja sticanja znanja i povećanja frekvencije, da bi prešli iz trećeg u četvrti denzitet. U prastaro doba, oni su morali raditi iste stvari. Ali, nisu postojala mnoga dostupna iskustva. Da bi dobili iskustva, oni su morali putovati. Tako, dolazeći do kamenja, oni su povećavali svoju frekvenciju, da bi prešli iz trećeg u četvrti denzitet. (L) Ili su ih koristili kao direktne uređaje ili strojeve, da bi to učinili. Arheolozi govore da su ljudi, koji su izgradili megalite, bili barbari. Oni su predstavljeni kao barbari, zbog toga što nisu gradili gradove, nisu imali kotače, nisu imali organiziranu poljoprivredu i nisu ostavljali bilješke. Ovo su definirani elementi civilizacije. ( Jack987 komentar: pretpostavke nekih ljudi-faca koji definiraju nešto iz perspektive svojih stražnjica i to proglašavaju normalnim - dovode do vrlo krivih zaključaka, koji se kasnije nameću ostalom dijelu stada koje ne razmišlja svojom glavom ). Pa ipak, ova grupa ljudi, koji god oni bili, radili su stvari koje mi danas nemožemo kopirati i oni su to radili svuda po cijeloj kugli Zemaljskoj. Grupe koje su došle nakon njih, koje su imale sve ove kvalitete civilizacije, također nisu mogle izgraditi ovako ogromno kamenje. Razmišljala sam o ovome dosta vremena. Arheolozi kažu da su oni morali izgraditi to kao spomenike njihovim bogovima ili herojima. Neki od njih misle da su to bili kalendari koji im govore kada treba saditi žito. ( Jack987 komentar: Hahaha! ) Pa, mislim da je to nema smisla. Ako ti nemožeš pogledati van i vidjeti da li je to vrijeme za sađenje žitarica, ti si onda u prilično jadnom stanju. Ne trebaš vući kamenje veličine zgrade preko brda i dolina da bi ga postavio na specijalno mjesto, kako bi ti reklo kad trebaš da radiš to ili to. Psihologija ljudskog bića se nije promijenila baš puno tisućama godina, od tada pa do sada i istina je da ljudi ne rade ništa bez snažne motivacije koju ću nazvati "plaća". Kakva bi im mogla biti plaća da vuku ove stvari unaokolo, na podmazanim kladama kao što su oni to opisivali? Da bi sagradili spomenik, da bi sahranili svoje kraljeve? Da bi se skinuli goli i plesali na mjesečini? (A) Kao da su imali dovoljno vremena za to, dok su se u isto vrijeme borili za svoju barbarsku egzistenciju! (L) Da. Oni su bili divljaci koji su morali konstantno loviti da bi došli do hrane, pa ipak - oni su trošili sve svoje vrijeme, uzevši svoje najsnažnije muškarce da vuku stijene naokolo! Arheolozi i paleontolozi su se složili da su ovi narodi živjeli maksimalno 40 godina. (T) Oni su skupili mnogo kilometara u tih 40 godina! (L) Točno! Ali mi trebamo misliti na stvari koje nisu imali: gradove, kotače, poljoprivredu, pisanje. (F) Možda im to nije ni trebalo. (L) A zašto? Zato što je to sve kamenje radilo! (T) Možda su oni bili 4-denzitetska OPD bića koja su svo to kamenje postavili na sva ta mjesta. (L) Pa da, ako misliš na grupe ljudi koje su postavile ovo kamenje na razna mjesta kao da su to mali komadići stiropora. Kamenje prikuplja energiju i informacije. Onda ono prenosi energiju ili je pojačava. Ovi ljudi su znali stvari o kretanju, plesanju ili vrtnji ili tako nečem, što im je omogućilo da se ponašaju u skladu sa kamenjem, tako da su svi oni i sami postali dio velike mašine. Sve ove legende govore o stiliziranom plesu i najstarijim stvarima u vezi Stonehenga, i govore da je to bio Apollov Hram i da je taj Apollo plesao tu cijele noći, u udređenom vremenskom periodu. Svakih 19 godina, mislim. Kada razmišljate o tome i drugim mjestima gdje se pojavio Apollo, preokretanju i prepričavanju legendi, dolazimo do toga da ovo magično kamenje proizvodi stvari. Onda dolazimo do glave Bran-a Blessed ( Milosrdnog ) koja navodno snabdijeva beskonačno kruhom i ribom ili bilo čim drugim što se poželi. Branova glava je bila davalac svih dobrih stvari, ali više od toga, to je bio prorok. Mogla je govoriti. I onda imamo ideju o sličnoj funkciji Stonehenge-a: oboje su proroci i opskrbljivači blagoslova i izobilja. Bilo što da poželiš ili zatrebaš, bilo ti je pruženo. Ako si poželio da odeš negdje, prebacilo te kao u legendama o letećem ćilimu. To je bilo magično prebacivanje. Sve ove stvari su povezane sa kamenom. Kamenje je radilo sve. (JM) I zanimljivo je da se kamenje pojavljuje. Ono što sam radio u posljednjih 10 ili 15 godina je to da sam trčao unaokolo sakupljajući kamenje po cijeloj Zemaljskoj kugli. Bio sam na jednom od najstarijih mjesta na Zemaljskoj kugli i išao sam od jednog do drugog. I sa svakog sam sakupljao kamenje. Plus: Apollo na Kreti, postojalo je jedno Apollovo proročanstvo na Tari. (L) A Tara ima i u Irskoj. (JM) Nebih se iznenadio kada bi Tara značilo kamen također! Kako je ovo sve povezano? (L) Baš tako. Ovo je to o čemu oduvijek razmišljam kod ovih megalita. Oni su ČINILI stvari. Ove stvari, o kojima mi razmišljamo da su "znaci" civilizacije, su rađene sa kamenjem. Možda je Terry u pravu: ovi ljudi su bili na nekom nivou denziteta, gdje su mogli raditi ovakve stvari. Sa određene točke gledišta nešto se dogodilo, moć je izgubljena i onda su ljudi počeli graditi gradove, zapošljavali su se u poljoprivredi, izumili kotače ( kočije, automobili... ) i usavršili pisanje, zato što nisu mogli više raditi to na taj "lakši  način". (JM) Govoreći o kamenju, da li je majka svog kamenja pupak Zemlje; da li je to isto kao Ayersova stijena? To je najveći kamen na zemlji i oni su ga nazvali pupak zemlje. (L) Da li Ayersova stijena ima nekakve veze sa ovim?

O: Ne. Nekad se kamenje koristilo kako bi se dobilo sve što je bilo potrebno, jer su se energije prenosile i povezivale direktno sa hipofizom ( žlijezdom u mozgu ), koja je povezivala duhovne realitete sa materijalnim realitetima 3. i 4. denziteta. Dakle vidite, "kamen" je zbilja bio smatran matrijarhalnim!

P: (L) Da li su bića, koja su bila uključena u ovu vrstu djelovanja, bila  trećeg ili četvrtog denziteta, ili oba?

O: U početku četvrti kada im je dom bio na drugoj lokaciji.

P: (L) Može li se reći da je hipofiza vlastiti tjelesni "majčinski kamen"?

O: Ako više volite tako reći. A sad, predlažemo jedan novi put.

Q (L) Steph ima osobno pitanje i kaže da će biti kratka. Da li je to u redu?

O: Oh, naravno.

P: (S) Što mogu učiniti da se moja koža očisti?

O: Emotivno stanje je glavni uzrok. Podsvjesni konflikt. Nerješene stvari. Ok? Da li je samo to - to? Mislimo da nije!

P: (S) Što je problem?

O: Ti to znaš.

P: (JM) Što je bilo ono što sam našao na plaži Magnetic otoka 1985.?

O: Jesi li tražio značenje? Počni od centra.

P: (JM) Centra Australije? Centra čega?

O: Ti si bio u "centru".

P: (JM) Nisam baš siguran da ovo označava fizičko mjesto. Za mene, to je bio centar znanja. To je počelo na Magnetskom ostrvu i trebalo mi je dvanaest godina kako bih shvatio što to znači. Za mene to je bio Gral, ili prikaz Grala.

O: Sada imaš korijen, sačekaj da cvijet "procvjeta".

P: (JM) I sada ću se vratiti na isto mjesto! Hoće li cvijet "procvjetati" tamo gdje sam našao korijen?

O: Lokacija nije toliko bitna, koliko onaj tko je lociran.

P: (L) Gdje si to našao nije tako važno, nego što si našao. (JM) Da, to je istina. Ja neznam kakva je tvoja priča u vezi sa Svetim Gralom, ali za mene, to mi je uzelo dvanaest godina da bih shvatio što sam našao, to je, u stvari, bio prikaz Grala. Interesantno je to sa "procvjetavanjem"...

O: Mi napredujemo pomoću zaključaka, a i vi!

P: (L) Želim pomoći Stephanie u vezi njenog problema.

O: Zašto je uznemiravati, ona se krije iza maske. Ona se još ne osjeća slobodno da bi sa svima podijelila neke stvari.

P: (S) Voljela bih kada bi mi dali tragove u vezi te stvari!

O: Znaš ti to, draga!

P: (L) Željela bih da idemo malo u drugom pravcu. Ranije smo govorili o prevođenju materijala na web stranicama na druge jezike. Kada govorimo o ovim stvarima i davanju informacija van, da li predlažete da to napravimo bez neke organizacije. Svi znamo, da kada počneš stvarati organizaciju, izgubiš svoj fokus. Pa ipak, znamo da svako tko sudjeluje u ovom radu, treba biti svjestan svojih potreba. Možete li nas usmjeriti u odgovarajućem pravcu?

O: Postoje programi za prevođenje. Najnoviji treba mnogo manje popravljanja. ( Jack987: "Joshuaaaaa!!!" - interna šala )

P: (L) Znači, bila bi to samo jednostavna distribucija?

O: Blizu.

P: Nemaju li ljudi sami sposobnost da prevedu web-stranice? (T) Ne rade to sve tražilice. (J) Mogli bi proširiti svoje ključne riječi i na druge jezike. To će pomoći ljudima da pronađu materijal.

O: Ok, vi imate svoje odgovore.

P: (JM) Pitanje koje imam se odnosi na sljedeće: koji bi bio najbolji način da se informacije prenesu do drugih ljudi bez ulaza u organizaciju? To vjerojatno baš i nije dovoljno precizno pitanje.

O: U pravu si: nije dovoljno precizno.

P: (JM) Širenje informacija je nešto čime se bavim već mnogo godina.

O: Ali ovaj proces raste prirodno u svakom smislu, zbog eksponencijalnog rasta vaše tehnologije. I ovo je, usput, jedna sastavna komponenta kod eventualne tranzicije u četvrti denzitet. Ne zbog same tehnologije, nego zbog eksplozije znanja koju olakšava tehnologija.

P:(J) Što je, zapravo, funkcija hipofize u vašim napomenama o Stonehenge-u?

O: Ova žlijezda je vaša karika prema gore.

P: (L) Da li je moguće da hipofiza može biti stimuliana od strane nekog vanjskog izvora, kao radio valovi, valovi sa supernove ili drugih frekvencija iz okoline?

O: Da i eksperimenti su to pokazali.

P: (L) Da li bi bilo korisno za nas da eksperimentiramo sa ovakvim stvarima?

O: Nije pametno. Mogli bi se ispeći na svom vlastitom žaru.

P: (J) Da li vi momci zapravo kanalizirate kroz svoe hipofize putem radio valova?

O: Proces kanaliziranja je opširan. Spiritualno/psihičko/fizički.

P: (L) Pretpostavljam da mi nismo sposobni da napravimo takav eksperiment.

O: Možete eksperimentirati ali ne možete tehnološki.

P: (L) JM ima nekakvo crno ogledalo. Može li biti korisno da zamijenim svoje standardno ogledalo za crno ogledalo?

O: Nije nužno. Samo trebaš ispravno koristiti svjetlost.

P: (L) Sad, da demonstriram. Kada koristim psihomantium, razvrstam stvari na ovaj način. ( demonstrira ). Ja sam to pokušala pomoću male lampe i sa svijećama na podu, pod kutem na ogledalo. Ne mogu vidjeti svjetlost, ali rasvjeta je tu. Sad, koja je bolja od ove dvije vrste svjetosti?

O: Svijeće. Ali postavi ih kako treba.

P: (L) Ok, ako sam ja ovdje, a ogledalo je tamo, gdje ih trebam staviti i koliko?

O: Pet, i iza i iznad.

P: (L) Znači, trebam ih staviti iznad sebe?

O: Da.

P: (L) Koliko visoko iznad sebe?

O: Samo iznad.

P: (L) Znači moram imati visoki svijećnjak. Pod kojim kutem treba biti ogledalo?

O: 12 stupnjeva.

P: (L) Pet svijeća je mnogo svijeća. Pretpostavljam da trebam gledati gore i lijevo.

O: Treperenje je ključ kod ovog.

P: (L) Da li imate kakve napomene u vezi sa ovim Sunčevim maksimumom i erupcijom japanskog vulkana, kao i masovnim samoubojstvima onog kulta iz Afrike?

O: Ne.

P: (L) Nisam ni mislila. Samo ciklus stvari. Mnogi ljudi su mi pisali o nedavnim snovima. Izgleda da su imali jako puno snova o stvorenjima na nebu, koji ulaze u naš realitet. Sve te čudne stvari.

O: Stvorenja su dolazila i odlazila, kao i uvijek, i uvijek će, svjesnost je ta koja se širi.

P: (L) Drugi oblik snova je o tome da postoji praćenje, napadanje i razdvajanje od svojih porodica, odlasci u koncentracione logore i ostale stvari.

O: Sve su to mogućnosti budućnosti, samo čekajte i vidite. Postoji jedna vanzemaljska rasa koja ima planove zamijeniti vaša fizička vozila novim "modelom".

P: (L) Što će oni napraviti sa starim modelima?

O: "Povući će ih".

P: (T) Koja je to rasa?

O: Orion OPS.

P: (L) Da li je ovo, u biti, ono što se desilo sa Neandertalcima?

O: Da!

P: (L) Pa, izgledalo je da su oni nastavili postojati na planeti paralelno sa novim modelom, kromanjoncem, ili što već.

O: Neki jesu.

P: (L) Koliko dugo je Neandertalac postojao paralelno sa "novim modelom"?

O: 233 godine.

P: (L) Ja sam mislila da je Neandertalac postojao ovdje dugo, dugo, dugo vremena; i ako je moderan čovjek pristigao na planetu, kao što ste rekli prije 70, 80 tisuća godina, nije li Neandertalac već bio tu onda?

O: Vremenske reference su pogrešno kalkulirane.

P: (L) Tko ih je pogrešno procijenio?

O: Nauka.

P: (L) Koji je najstariji Neandertalac koji je pronađen? Zna li netko? Ne, pa kada se Neandertalac pojavio na planeti?

O: Prije 5,3 milijuna godina.

P: (L) Hoćete reći da kad nauka kaže, da se moderan čovjek pojavio prije 35 - 40 tisuća godina i da je Neandertalac nestao u to isto vrijeme, da je to stvarno bilo prije 70 - 80 tisuća godina? Drugim riječima, greška dva faktora.

O: Blizu.

P: (L) I naravno, mi se ne možemo pouzdati niti u jednu metodu određivanja datuma zbog metamorfoze.

O: I genetske manipulacije.

P: (L) Znači, zapravo, mi smo novi Neandertalci uoči nestajanja. Rekli ste da su oni koji će preći na 4. denzitet u tijelu, da će proći kroz neku vrstu procesa podmlađivanja ili tjelesne regeneracije ili slično. Da li to znači da će se ova današnja vrsta "Neandertalskih" tijela koja mi posjedujemo oblikovati u nešto slično novom modelu? To je genetski ukodirano u neka od njih?

O: Nešto poput toga.

P: (L) Pa, zbog toga su praćene izvjesne krvne linije generacijama i generacijama; oni petljaju sa DNA, i  tempiranim genetskim bombama u DNA koje čekaju da eksplodiraju. (A) Ono što je interesantno je to kako su oni koji su pokušali uzeti ove ljude, oteti ih, kako su ih prepoznali? Kako su oni dobili informacije? Praćenjem krvnog srodstva ili korištenjem neke vrste monitora koji to otkriva sa velike udaljenosti i tako su mogu zabilježiti "ovdje ima nešto interesantno" ili "ovdje je netko opasan" ili "otmimo ovoga" ili što već. Kako oni odabiru? Da li su istraživali genetiku ili je to neka vrsta osjećanja na daljinu?

O: Ovo je jako interesantno Arkadiusz, jer to uključuje atomski "potpis" stanične strukture pojedinca. Zajedno sa tim, to je očitavanje eteričnog tijela i frekvencijske rezonantne vibracije. Sve je ovo međusobno povezano i može biti očitano iz daljine koristeći se tehnologijom gledanja na daljinu /metodologijom.

P: (L) Može li to biti učinjeno na čisti mehanički način bez upotrebljavanja psihičkog sredstva?

O: Sa drugog nivoa shvaćanja, ovo dvoje je spojeno u jedno.

P: (T) Kompjuterizirano psihičko gledanje na daljinu, možda. Kao umjetna inteligencija. Možda um povezan sa kompjuterom?

O: To je blizu, da.

P: (T) Zato mi još nismo spremni. (J) Kladim se da Rusi jesu. (L) Zašto?

O: Radili na tome? Da. Uspjeh? Ne baš.

P: (L) Nešto drugo, ispitivanje mape pored ove linije gdje ste rekli da tražimo, od Novosibirtska do Urkutska, otkrila sam da postoji planinsko područje koje se zove "Sayan" ili "Sayany". Da li je to originalna Planina Zion i da li je to područje gdje postoji tajni laboratorij?

O: Da, ali ne planina Zion.

P: (L) Što je originalna planina Zion?

O: Sinai.

P: (L) Što je u tim planinama Novosibirtska i Urkutska?

O: Laboratorij magnetizma.

P: (L) Koji kamen je Nicholas Roerich vratio u hram kada je napravio svoje putovanje u Sibir?

O: Kamen je bio dijamant iz Perzije.

P: (L) Koju vrstu NLO-a je on vidio u to vrijeme, kad je napravio posvetu tom hramu; uzmajući u obzir da je to bilo na direktnoj liniji sa Tunguskom?

O: NLO je bila sonda.

P: (L) Da li je to bilo zbog toga što su oni bili tamo, ili je to bilo nepovezano?

O: Bilo je povezano.

P: (L) Što je bilo značenje tog dijamanta?

O: Nabijen energijom.

P: (L) Od čega?

O: Ne od čega; nego zašto.

P: (L) Nabijen energijom radi čega?

O: Veze.

P: (L) Veze s čime?

O: Vi ste na redu.

P: (T) Valom?

A. Ne, TR, podsjećamo Lauru da ovo nije igra 20 pitanja.

P: (T) Da li je taj magnetski laboratorij povezan sa onim u Tallahassiju? (L) Mislim da nije. Mislim da je to toliko tajno da ni mi još ne možemo znati o tome! (T) Postoji jedan u Tallahassiju - visoko energetski laboratorij magnetizma...

O: Drugačije orijentacije.

P: (L) Imam osjećaj ili pretpostavku da je ovaj na koji smo mi vođeni da ispitujemo o njemu, da je to centar djelovanja od kuda se matrica generira i održava. Mislim da je to također povezano sa drevnim stvarima jednostavno pomoću bezvremenskog prirodnog stanja. (S) Da li oni "stvaraju" vrijeme tamo? (L) Moguće.

O: Ne "samo Rusi".

P: (L) Nisu samo Rusi. Mislim da je to centar mreže Konzorcija -  njihova centralna baza. To je tamo vani, usred ničega, tako da nema ničega blizu!

O: Laku noć.

 

Kasiopejske transkripte-2000-04-08


08.04.2000.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Tko je sa nama večeras?

O: Rinirrah.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Imamo neka pitanja od čitatelja; imam neka pitanja u vezi mojih čitanja; i imamo neka pitanja o nekim idejama koje su bile nabačene unaokolo u zadnjih nekoliko dana. S čime bi bilo bolje početi?

O: Počnite s kojima želite.

P: Imali smo naš INS intervju i to je bilo neugodno iskustvo, u najmanju ruku. I postoji, kako razumijem, napor da se dobije pomoć u preskakanju dozvole za trajni boravak Arka i da se krene direktno prema traženju državljanstva. Naravno, neophodno je za Arka da bude državljanin SAD-a da bi imao sigurnosne dozvole i napredovao u svom poslu. U vezi sa poslom, George i Ark su razgovoarali o tome da počnu raditi samostalno, na ugovor, vojni ugovor i o napuštanju Konstelacije.

O: Rizično.

P: Da li George vodi Arka na krivi put sa svojim drugačijim komentarima o poduzeću i njegove stvarne interakcije s poduzećem?

O: George je zagonetan.

P: Zašto je George zagonetan?

O: Mentalne energije nisu uravnotežene.

P: Prije smo pitali o situaciji kod Konstelacije i odgovor je bio da je stabilno. Po Georgeu će biti stabilno samo do prosinca, a nakon toga nema novca za pojedine projekte na kojima sada radimo. Dakle, ne izgleda stabilno. Pitanje je: kakve mjere bi trebali poduzeti tako da mi...

O: Konstelacija raste, ne smanjuje se.

P: Prema Georgeu, postoji borba između Georgea i predsjednika i zbog ove borbe i mržnje, koliko ja razumijem, neće dati novac za programiranje koje radim pod Georgeom. Naravno, postoji mogućnost da me Konstelacija unajmi za drugi posao, ali je nejasno hoće li se to dogoditi. Dakle, budućnost je otvorena i mi brinemo.

O: George je buba u ovom sistemu. Nije mudro da se previše zbližiš s njim.

P: S kim bih trebao porazgovarati?

O: Ne s kim, koncentriraj talente.

P: Što to znači?

O: Ti si ugodan proizvod, drugi bi mogli biti čudaci.

P: Da li je predsjednik svjestan posla kojeg obavlja Ark, da li je svjestan njegove vrijednosti?

O: Do izvjesne granice, ali je isto tako zamagljen od strane onih koji žele manipulirati pomoću filtracije.

P: Da li vi hoćete reći da George manipulira pomoću "filtracije"?

O: Budite na oprezu.

P: Imate li neki drugi savjet da ga date Arku, osim da koncentrira talente? Budite precizniji.

O: Budi sam tvoj glasnogovornik, nemoj se oslanjati na druge za taj zadatak.

P: Hoćete reći da Ark treba sam porazgovarati sa predsjednikom ili ručati s njim, ili…

P: Stvar je u tome da se ne oslanjaš na druge u vezi komunikacije.

P: Da li bi trebao reći Georgeu da bi on trebao predložiti onim dečkima iz vojske da dodijele novac Konstelaciji za poseban projekt, tako da ja radim samo za Konstelaciju, a ne sa Georgeom?

O: Zašto ti misliš da moraš operirati kroz Georgea?

P: Ali ako išta kažem predsjedniku, to bi mogao čuti George i to bi moglo uzrokovati probleme.

O: Da li George ima tvoj prosperitet na umu... ili samo svoj?

P: Dobro, on je svakako stvorio ideju da ima naše najbolje interese u srcu. On je bio nama vrlo dobar.

O: Ali gdje vas to vodi?

P: To nas može dovesti do velikog pada. Ako vi sretnete nekog za koga se čini da ima vaše najbolje interese u srcu i vi vjerujete u to i idete sukladno njegovim savjetima, možete ponekad pasti u jamu. Ali, s druge strane, ponekad oni i imaju vaše interese u srcu, ali mogu vidjeti da su slučajno vaši interesi i njihovi interesi isti.

O: Slučajnost ili ovisi o nečemu?

P: Drugim riječima, vi implicirate da je George bio u teškoj poziciji, on je iskoristio Arka i njegov posao da "ispolira svoju sliku"; George dobiva pohvale za Arkov posao, pa ipak on sam ne napreduje ili se prema njemu ne ophode onako kako on misli da bi trebali, čak i sa Arkom koji ga podupire i radi dan i noć; George  je spreman iskočiti iz tog vlaka i želi povući Arka sa sobom zato što misli da će mu Ark pomoći da bolje zarađuje jer on sam to nemože učiniti.

O: Ako vi to kažete, mi smo samo otkrili ono što ste vi već osjetili, čak iako nerado.

P: Tamo je jedno vrijeme bila ponuda za posao, možda je još uvijek otvorena, i ja bih mogao djelovati, ali kako sam razumio Georgea, bolje bi bilo ne imati posao kod Konstelacije, jer bi morao ići tamo svaki dan, a bilo bi bolje da radim na ugovor. To je bio Georgeov savjet.

O: Zapamti, Konstelacija želi zadržati one za koje smatra da imaju vrijednost!

P: Znači, Ark bi trebao razgovarati sa predsjednikom o svojoj poziciji? Da li je moguće imati ugovor i raditi kao zaposleni? Zaposlenik s ugovorom? Zašto George kaže da ga oni nemogu otpustiti? Ako je tako lako otpustiti nekog, kao što on kaže, zašto onda nisu otpustiil njega, sa cijelom njegovom mržnjom? On je možda bio nekako preporučen od vojske kad se pojavila Konstelacija. (L) Ne mislim da je to dobar izgovor. Da li je to ono što ti je on rekao? (A) Ne, ali ja to vjerujem. Kako bi inače dobio svoju poziciju kao podpredsjednik? Morao ga je netko preporučiti.

O: Manipulatori manipuliraju, to je njihov posao.

P: Izgleda da, kad bi radio za Konstelaciju, da nebi nikad više imao vremena za bilo što drugo. (L) Možda bi trebao pričati o tome sa tim momkom i reći da se zato nebi rado prijavio na taj natječaj.

O: Oni koji imaju pravu vrijednost, kažu svoju cijenu.

P: Mislim da bi trebao razgovarati sa predsjednikom. Ne moraš reći da te itko savjetovao, ali možeš reći da ako si "stalni zaposlenik," nećeš imati vremena za vlastito istraživanje, da si zainteresiran za unapređenje i da ostvariš svoje financijske ciljeve, i da kako ti razumiješ, neće biti novca od prosinca, a volio bi otkriti kakav će biti tvoj status, ako bi taj položaj bio ponuđen tebi, i hoćeš li ga ti prihvatiti? I što bi bili tvoji izgledi, vremenski gledajući, recimo, koliko moraš biti u zgradi itd. Ne prodaj sebe za malu cijenu. Mislim da George profitira na TVOM radu, za svoju vlastitu korist.

O: To je "američki način."

P: Ne mislim da trebaš reći Georgeu unaprijed da ćeš razgovarali sa predsjednikom o tom radnom mjestu. (A) Zašto? (F) Zato što će on manipulirati... izvući će nešto iz šešira.... (A) Ne... (L) Nemoj mu reći unaprijed što ćeš učiniti, jesam li u pravu?

O: Da.

P: Sljedeći put, samo pitaj da li je predsjednik tamo, odi k njemu i pričaj s njim, nemoj ništa govoriti Georgu. Točno?

O: Da.

P: Mi smo obećali dati Georgu neki savjet u vezi tog ugovora za vojsku. Koji savjet bi vi dali Georgeu? Glavni problem je da, ako će on pitati za taj ugovor, on bi to morao napraviti odmah, da bi dobio budžet za drugu godinu.

O: Riskantno je, jer tu postoji mnogo prepreka, mnogo je "prstiju u toj piti".

P: Kad kažes Georgeu taj odgovor, čak da i on mora ostati tamo, to ti daje položaj sa kojeg ćeš moći razjasniti to da želiš taj posao.

O: Mi ćemo vam dati još jedan primjer: odakle, oh, odakle dolazi sav taj novac?

P: Vjerojatno zato što postoji neki od kongresmena zadužen za ovaj određen aspekt. (L) I tko je prijatelj kongresmena? George ili predsjednik poduzeća? Vjerojatno predsjednik, da. (L) Dakle, to je to. George bi izgubio, ako bi pokušao ići protiv njega. Imam ovdje tekst jednog momka koji piše: "čitao sam članak napisan o tebi u Sv. Pete Times, i čitao sam mnogo materijala na vašoj web-stranici. Kao i vi, živim u Tampa Bay području. Da li bi mi mogli učiniti uslugu i pitati C's: "Ja sam Wiccan. Jedne noći sam astralno putovao, i dok sam bio u dubinama svemira, vidio sam letjelicu sa velikim prozorom gdje bi bio zapovjedni most. Kroz ovaj prozor sam vidio bića ne-zemaljskog porijekla. Oni su imali bjelkastu i žućkastu kožu, produžene oči i greben na svojim čelima koji im je dao neandertalski izgled. Također su ova bića gledala direktno u mene kao da su me mogli vidjeti u mojem astralnom obliku. Da li su to bića koja koriste Val za putovanje prema Zemlji? I jesu li oni videli moj astralni oblik zato što su oni bića većeg denziteta? Cijenio bih ako bi mogli pitati ovo pitanje u jednoj od vaših predstojećih sesija kanaliziranja. Molim vas odgovorite mi na ovaj e-mail. Oklijevam davati bilo koju daljnju informaciju o sebi, zbog činjenice da se nikad nismo sreli."  Dobro, ja bi trebala dati informaciju nekom koga neznam! Ovdje on želi uzeti MOJE vrijeme, ali oklijeva reći meni išta o sebi. Oklijevam trošiti svoje vrijeme u njegovu korist jer ga neznam! Možda sam preosjetljiva. Ali, nismo se sreli, a on čita o meni u novinama.

O: Naš prijedlog: najbolje je ne gledati puno "Star Trek" filmova prije astralnih putovanja.

P: Onda ovdje imamo ovog korisnika: "Jeste li vi ludi? Sa kojeg nivoa postojanja ste vi uopće? To je od Emily Gotchnaur.

O: Da li ti misliš da na to treba odgovoriti?

P: Ark se pobrinuo za to. Ali ja sam radoznala - kakva je to osoba koja piše tako nešto?

O: Netko tko voli udarati i zabijati, a ne graditi.

P: Ovo je dobro: Brad je pisao par puta. Čitao je sesiju o Letu 19 i kaže: "Ovo znači da se percepcija može manifestirati u stvarnost ako postoje ispravni uvjeti"? Da li ova pretpostavka ide u pravom smjeru?

O: Da, ali to je mnnogo kompleksije, zato jer uključuje manifestaciju iz drugih realnosti, gdje ti uvjeti nisu slični vašim.

P: Sada on kaže: "Ako je to istina, onda bi svatko mogao manifestirati svoju realnost, ako je dovoljno energije ili fokusa ili volje fokusirano na to da se proizvede rezultat". Vi ste rekli da to uključuje energije iz neke druge realnosti, a ne naše. Ali on ide dalje i kaže: "Ono što ja mislim je to, da će ono uvjerenje koje je dominirajuće, biti najčešći rezultat. Ali ako 10 ljudi vjeruje da vidi NLO, a tri druga ne vjeruju da vide NLO, što će rezultat biti u tom slučaju? Da li oni koji ne vjeruju ipak vide NLO, jer je njihova percepcija nadglasana sa ovih 10 ljudi koji vjeruju?"

O: Pokušava nametnuti konceptualizaciju uvjetovanosti u svjesnost 3. denziteta.

P: Pa pitanje je: ako 10 ljudi vidi NLO, a 3 ne, da li će 3 ipak vidjeti NLO?

O: Ne vrijedi zbog tvrdoće koncepta.

P: Ok, nastavljam: "Čini se da popularnije vjerovanje pobjeđuje ono koje je manje popularno, ako shvaćam vaš esej ispravno. To bi sasvim sigurno objasnilo zašto su dezinformacije i propaganda, korišteni od religijskih grupa, toliko efektivni. Neznam zapravo na koji način to funkcionira. Čini mi se da ako netko želi kreirati svoju vlastitu realnost, da bi on morao imati jaku volju, ili imati sposobnost fokusirati svoju pažnju i volju, te da tako poveća svoju snagu i stvori realnost koja je drugačija od uobičajene percepcije. To je sve prilično zbunjujuće. Ako 10 ljudi vjeruje da Napoleon nije umro, nego da je živ, a dvoje vjeruju da je mrtav, onda bi prevladalo uvjerenje da je Napoleon još uvijek živ. Možda bi vi to mogli objasniti u detalje poslije. Ako je sve iluzuja, kao što mnogi New Ageri sugeriraju, onda uopće nema ograničenja onom što bi realnost mogla biti."

O: Nema ograničenja? Zašto onda pokušaj da se uvedu ograničenja?

P: Mislim da je on propustio jednu stvar, a to je da smo u toj sesiji govorili specifično o incidentu Leta 19 gdje ste vi rekli da je kreirano jedno EM polje, zbog aktivnosti Atlantiđanskih kristala, a to je stvorilo jedan otvor u nešto što ste vi nazvali Misaoni Nivo i sve dok je to otvoreno, ti uvjeti će prevladati. Ali, u najvećem broju slučajeva, to nije stanje u kojem mi živimo.

O: Čak je i EM kristal sam po sebi kratkotrajan; u prostorno / vremenskom kontinuumu, on je u modu "Philadelphijskog Eksperimenta".

P: Primjer Leta 19 je bio opis neprirodne situacije, iako ova odstupanja mogu i događaju se dakako i umjetno, ponekad planirano, a ponekad slučajno. Da li je to točno?

O: U neku ruku.

P: Ali, govoreći o našoj koncenzus stvarnosti... Jesu li stanja, na primjer, na našem planetu, rezultat koncenzus stvarnosti?

O: Da za ovo zadnje.

P: Ok, u neku ruku. Kažete da mamo te programe i da postoji jedno polje matrice oko našeg planeta koji drži sve te efekte i programe, ali da se neki ljudi mogu oteti kontroli i vidjeti stvarnost kakva je, ali najveci dio njih nemože.

O: Da, ili ne mogu.

P: Dakle, ako je kritična masa ljudi počela VIDJETI stvari ili pobjegla iz programiranja, da li bi to potaklo promjenu za ostale u smislu načina oni dožive stvarnost ili bi stvarnost koju bi oni izabrali doživjeti...

O: Takva "kritična masa" se ne događa sve dok koncenzus to ne "izabere."

P: Dakle, realnost u kojoj živimo je, čak iako je držana u tom stanju sa manipulacijama iz viših denziteta, i čak ako je neka vrsta matričnog kontrolnog sistema - IZABRANA?

O: Blizu.

P: Da se vratimo ideji o mijenjanju stvarnosti: može li pojedinac ili grupa pojedinaca promijeniti svoju osobnu stvarnost, tako da oni više ne moraju ili nemaju udjela u koncenzus stvarnosti?

O: Moguće je.

P: Da li je kao što to kaže ovaj čitatelj, zato što su ljudi jake volje, imaju sposobnost da fokusiraju svoju volju i namjeru i da tako povećaju snagu volje za promjenu realnosti...

O: Ograničenja ograničavaju.

P: Da. Stranica o Matrixu na webstranci priča o tome. To znači, da ako je osoba u OVOJ realnosti, iz nekog razloga je to IZABARALA, sve dok ne nauči kako da to NE-IZABERE. (A) Koliko često to ljudi mogu raditi? Da, moguće je, da li možemo znati više?

O: Neki rijetki ljudi imaju taj talent s vremena na vrijeme, pošto to nije normalno stanje u 3 denzitetu.

P: Jednom ste rekli Arku "Onaj tko ima volju lava, nema sudbinu miša". I onda ste rekli: 'Ja postajem Jedan, kreator Svjetova". Htjela bi razumjeti dublji smisao ovih naznaka?

O: Razumijevanje toga dolazi kroz istraživanje, ne objašnjenje.

P: I mislila sam da će to reći! Dobro, imam ovu knjigu koja se zove "Arktos." [Joscelyn Godwin] On ovdje kaže nešto slično onome što ste i vi jednom rekli: "Vrlo je značajno da je, kako se čini, prosvjetljenje stizalo sa sjevera, što je u suprotnosti sa općim uvjerenjem da je Zemlja naseljavana i da se kultura kretala od juga ka sjeveru. Skiti su jedna od najstarijih nacija; Kinezi su nastali od njih. Atlantiđani, koji su stariji od Egipćana, također su njihovi potomci." Rekli ste da se civilizacijski uticaj kretao od sjevera prema jugu. Naravno, svi standarni tekstovi iz povijesti tvrde da se civilizacija kretala od juga ka sjeveru, počeći u Mezopotamiji. Sada ako…

O: Dobro, samo trenutak. Misliti da je Mezopotamija početak, isto je što i misliti da se početak nalazi u 12-tom poglavlju.

P: Znam to! Problem je: naći dokaze. Svuda tražim i prekopavam, nađem nešto malo tu i tamo, ali Bože dragi, kao da ništa nije preživjelo...

O: Dokazi imaju ograničen rok trajanja!

P: Upravo tako! Problem je u tome što oni imaju arheološke nalaze humanoidnih vrsta koji su stari između 100 i 200 tisuća godina, pa čak i više, međutim, ne postoje dokazi koji potvrđuju da je i moderni čovjek toliko star. Zašto je to tako? Da li oni to traže na pogrešnim mjestima?

O: Arheoloski uzorci ‘preživljavaju’ pukom srećom.

P: Dobro, sretni su što su uopće išta i pronašli. Tko zna, čak i ako nađu neki vrlo star uzorak modernog čovjeka, oni u to ionako neće povjerovati – oni će to nazvati – “anomalija”! POSTOJE dokazi, i to VRLO stari, koji dokazuju prisustvo modernog čovjeka, dok se ovi samo svađaju oko njih.

O: Da.

P: Oni ih ignoriraju. Međutim, u vrijeme kad su Neandertalci bili na Zemlji, da li je istovremeno tu bio i moderni tip čovjeka?

O: Da. Osim što je moderni tip čovjeka bio onda drugačiji.

P: Na koji način?

O: DNA i psiho/električne frekvencije.

P: Da li to znači da je njihov fizički izgled bio drugačiji od onog što mi danas podrazumijevamo pod modernim čovjekom?

O: Zračenje ( radiance, prim. prev., sjaj ).

P: Na što mislite pod tim - "sjaj"

O: Vi ćete to već saznati!

P: Oh, to je interesantno. Pa, postoje legende da su Sjeverni Narodi imali “svjetlost” u svojim venama. To je jedno vrlo staro vjerovanje. Da li ste na to mislili?

O: Možda.

P: Da li je to bilo povezano sa hemoglobinom, nivom željeza u krvi?

O: Moguće....

P: Dobro, dio starih priča Arktosa kaže da je u pradavna vremena Zemlja bila drugačija, jer je imala drugačiju os okretanja. To je pridonjelo zlatnom dobu ili Edenskom stanju. Da li je to u stvari stanje kakvo je bilo u zlatno doba?

O: Da, ali još nedostaju djelovi slagalice.

P: Primijetila sam da postoji nekoliko primjera figura danih za precesijske krugove. Naizgled ne postoji sporazum što se tiče toga kolika je dužina ovog ciklusa. Ako podijelite 309,882 godine sa 12, dobijete otprilike 12 precesijskih ciklusa. Da li je ovo razlog što je zodijak postavljen sa dvanaest znakova ili kuća?

O: Vezano uz to, da.

P: Sada, priča o precesijskom ciklusu je od nedavno svugdje, čini mi se da je realan razlog, za ove prastare tragove o ovom ciklusu, informirati nas da je trajanje ovih 12 ciklusa jedan VELIKI Ciklus, i TO je taj velik trag.

O: Potrebno vam je još proučavanja toga.

P: Jedna od interesantnih stvari u vezi ovog Sjevernog civilizacijskog faktora je ta da je jedan od stupova Arijskog stava - muški dominirana religija. Kada je ova muška religija "preuzela"? Da li je ovo bila oduvijek tendencija, ili je to samo znakovito za Arijevsku grupu?

O: To uključuje više od religije. Religija je samo potpora.

P: Potpora čega?

O: Uobičajenih psiho/socijalnih navika.

P: Uobičajenih kome?

O: Onima koje vi poznajete kao Arijevci.

P: Gdje su stekli tu "naviku" muški orijentirane religije? Svi drugi su se molili Boginjama u nekoj formi. Ali ova muški dominirana teologija je bila karakteristika Sjevernih naroda. Gdje su to pokupli?

O: Potiče sa njihovog matičnog planeta.

P: Kantek?

O: Za sve namjere i svrhe.

P: Da li je muški dominirana religija doprinjela uništenju Kanteka?

O: Ne.

P: U redu, kad oni su bili na svojem matičnom planetu, zašto su razvili mušku religiju, za razliku od ženske, s obzirom na činjenicu da su žene izvor života, u nekom smislu?

O: U vašem denzitetu, muškost/ženstvenost je u biti samo bačena "kocka". Sjetite se, u višim denzitetima, spol ne postoji.

P: Dobro, problem koji imam ovdje je: muška religija je monoteistička, u biti.

O: U vašim obavijestima.

P: Da li je starija muška religija bila politeistička?

O: Skrećeš sa puta.

P: Arijevci su oduvijek mislili da su bolji nego itko drugi…

O: Oni i jesu bili razvijeniji nego društvo u kojem su se našli.

P: Ali, koliko mogu reći, Hebrejsko jednoboštvo je također izvedeno iz Arijevske, monoteističke, muško-dominirane religije. Zatim je "očinski" utjecalo na početak Kršćanstva, i to je bilo cijeli taj patrijarhalni rat: ubij-ih, a onda neka Bog sortira svoje - pod kojim smo živjeli već preko 2000 godina. Ovo je zapadni, Evropski um, a potiče od Arijevaca, sa Sjevera; to je bilo takozvano "civiliziranje" u skoro svakom aspektu života. Povezanost i prevlast ove vrste mišljenja je mogla civilizirati, ali civilizacija onda uključi prevlast, ubijanje, rat, teritorij, Hitlera, sve to skupa. Sve ovo je anti-etički prema svemu onome što vi promovirate da je poželjno. Pa ipak, govorili ste da ste bili u kontaktu sa Sjevernim ljudima već tisućljećima. Da, Kasiopeja je sjeverna konstelacija, i vjerojatno uključena u rane mitove ovih ljudi, na način na koji nemožemo znati, ali cijela stvar je ta da oni predstavljaju sve što je OPS.

O: Ali tako i vi, dakle zašto smo onda kontaktirali vas?

P: Pa, meni se ne sviđa to monoteistično, dominirajuće, ratnohuškačko, natjeraj svakog da se potčini tom jednoumlju - razmišljanje.

P: Pa, ti misliš da su se svi prilagodili tome, ili je duša ta koja se broji u krajnjoj analizi?

P: Ok, očigledno nisu svi isti, neki su se prilagodili, neki ne.

O: A niste ni vi.

P: Ok, shvatila sam. Htjela bih da mi jednostvano kažete! Tko je bio u kontaktu sa ovim Arijevcima i dao im tu ideju muško dominiranog monoteizma, kojeg su nastojali uvesti u svako živo biće na planeti, i još uvijek pokušavaju?

O: Interakcije su bile među-denzitetne.

P: Da pitam zadnje pitanje. Čitam ovu knjigu o Jacku the Ripper-u ( Jack Trbosjek ). Autor tvrdi da je Jack bio "ludi kirurg," kao što ste vi rekli jednom. Ova knjiga također govori da su ubojstva bila politički inspirirana. Navodno, ubojstva su bila dizajnirana da bi zataškala ubojstvo jedne specifične osobe. Kaže se da su čak i Masoni sudjelovali, i da su stvarna ubojstva bila simboličke masonske izjave. Postoji li istine u ovoj teoriji?

O: Možda malo.

P: Ubojica, kako je opisao ovaj autor, bio je Dr. William Gull, liječnik kraljice Victorije. Sad, ova teorija je toliko blizu onome što ste vi sugerirali, da sam bila začuđena čitajući ovu knjigu. Opovrgnuće potječe od ljudi koji kažu da je u to vrijeme Dr. Gull imao infarkt i zato bio nesposoban fizički izvesti ubojstva, dakle morao je imati asistenta. Odmah zatim, ubojstva su završila, a on se povukao iz prakse, rekavši da "se nije osjećao kao svoj."  Navodno, umro je, ali postoje oni koji kažu da je bio zaključan u jednom utočištu i bio je održan lažni sprovod. Dobro, momak koji je napisao knjigu je uistinu našao dokaze za gornje tvrdnje, iako nemogu reći da li je ili nije ovo bilo zataškavano.To je izuzetna priča. Kada je Dr. Gull imao ovaj infarkt i navodne napade padavice koji su uslijedilli, da li je on bio zapravo, zaposjednut? Da li je dr. William Gull bio Jack Trbosjek?

O: Teorija je blizu, ali detalji su netočni.

P: Možete li zadovoljiti moju radoznalost?

O: Ne baš, ne noćas.

P: Ali želim ZNATI! Da li je Dr. Gull bio Trbosjek?

O: Toliko "žučno". Laku noć!
 

Kasiopejske transkripte-2000-03-18


18.03.2000.

 


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Tko je sa nama večeras?

O: Ponollah.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: (A) Imam dva pitanja. Prvo pitanje je o Nijemcu čije je ime Heim, koji je napisao nekoliko knjiga o gravitaciji, antigravitaciji i svim vrstama neobičnih teorija za koje na neki način mislim da idu u dobrom pravcu. Ove teorije je objavionaš prijatelj na internetu, Berkant, i pogledao sam ih i izgledale su interesantno. Ali one su u Njemačkoj i jako su skupe. Te teorije mogu biti korisne, ali u drugu ruku, mogu biti riskantne. Nema načina na koji bi se moglo odrediti jesu li su one dragocjene ili ne. Vrijedi li se pomučiti i uložiti u ove knjige?

O: Pa, knjige sadrže dragocjene informacije, ali nije sve u njima vrijedno. Mora se tkati. Statični elektricitet uključuje dio kontinuiteta.

P: To je povezano s ovim knjigama?

O: Da. Tri šiljasta instrumenta. Odašiljač valova.

P: Pretpostavljam da to znači da vrijedi proučiti ove knjige.

O: „Heim“. Pseudonim?? Trag?

P: To su sva moja pitanja.

O: Trebate još pitanja.

P: Što je sa B.W.? Mi neznamo za koju vrstu organizacije on radi. Neznamo njegove namjere. Neznamo da li je on prijatelj ili špijun?

O: Špijuni čak mogu biti i prijatelji, to je mnogo složenije nego što vi mislite.

P: Pa, BW je napisao dokument o stvaranju Sunčevog sistema i o povezanosti sa Sunčevim blizancem. U vezi sa njegovom računicom i teorijom, masa zvijezde pratioca Sunca mora biti daleko manja nego što ste vi dali u vezi Sunčevog pratioca. On je dao teoriju u kojoj bi odnos trebao biti isti kao odnos između protona i elektrona. Da li je u pravu?

O: Bolje je ne baš potpuno pasti u tu zamku preslikavanja atomskog principa, barem ako niste potpuno riješili zagonetku svojstava atoma.

P: Ok, možete li nam dati tumačenje ovog kruga u žitu koji je BW ovdje tumačio na svoj način?

O: Možda vrsta Sunčevog sistema. Možda ne vašeg.

P: Ako nije od našeg, od kojeg bi moglo biti? To bi trebalo biti nešto od velikog značaja, radi toga što je takva poruka prenešena u taj krug, mislim.

O: Možda.

P: Koji bi Sunčev sistem trebalo biti? Koje je ime zvijezde? Da li mi uopće poznajemo tu zvijezdu?

O: U ili izvan Epsilona.

P: Kojeg Epsilona?

O: Glavnog.

P: Postoji mnogo zvijezda nazvanih „Epsilon“. Koje sazviježđe?

O: Pripojena konstelacija.

P: Koje sazviježđe?

O: Nema više informacija koje ćemo otkriti u ovom trenutku.

P: Da li je to sunčev sistem iz kojeg potiču neki vanzemaljci koji posjećuju našu planetu?

O: Nešto slično tome. Iz koje su neki potekli.

P: Neki, koji?

O: Pokušaj pogoditi!

P: Da li su OPS ili OPD?

O: OPS.

P: Pa, vi ste rekli da je krug u žitu izraz misli 6. denziteta. Znači li to da smo upozoreni u vezi toga?

O: Krivi put. To je više kao historijski piktogram.

P: Da li je orbitalni prikaz bez planete znak da je planeta uništena?

O: Ne.

P: Što predstavlja taj prikaz orbite bez planete?

O: Prenošenje.

P: Prenošenje planete na drugi realitet? Prenošenje čega?

O: Onih koji su premješteni poslije završetka izrade prototipske populacije.

P: Hoćete reći da je ovo piktogram majčinske planete ljudske rase?

O: Blizu. One koja je dovela ljudsku rasu do stanja u kojem je ona sada.

P: Koji vremenski period ovaj piktogram predstavlja, unazad, računajući godine?

O: Milione.

P: Vratimo se nazad na Zemlju i spomenimo zvijezdu pratioca, Barry je predvidio da će kometa udariti oko 2003. godine, bazirano na položaju planete u tom krugu u žitu. Sada, čak iako to nije predstavljanje planetarne pozicije našeg Sunčevog sistema, on bi mogao psihički dobiti informacije i iskoristiti ove informacije kao ’most’ do sadašnjosti ili racionaliziranje toga. Dakle, on je ovo predvidio, koja je vjerojatnost njegovog predviđanja ili ove ideje?

O: Vjerovatno to neće biti.

P: Kaže da je orbita prateće zvijezde Sunca, bazirana na računici, oko 5000 godina duga...

O: Naši podaci „prateće zvijezde“ su bili zamišljeni kao tragovi za put, a ne kao da će sve to biti i da će sve završiti.

P: Što mislite o objavi Michael-ovih tvrdnji da stvaranje čovjeka datira oko prije 58000 godina?

O: Ne. Prije 58000 godina, kako biste vi to mogli percipirati, ljudska rasa bila je već odavno jedno tehnički razvijeno društvo, odkad se ustalila.

P: Pa, gdje je taj entitet Michael dobio ove informacije?

O: Razdvojite žito od kukolja.

P: Kad govorimo o pšenici i kukolju, zašto je Ark toliko kihao u poslednje vrijeme?

O: Alergija na pelud koja se pojavila, jer se količina peluda ove godina povećala.

P: Govoreći o količini peluda, trebamo kišu. Hoće li kišiti?

O: Da.

P: Da li će biti mnogo kiše?

O: Da

P: Hoće li to biti uskoro?

O: Da.

P: Sad, nekoliko svjetskih događaja koji su se nedavno dogodili, koji su bili ranije na popisu predviđanja. Jedna od ovih je bila Ukrajinska eksplozija, a druga je bila poplava u Africi. U stvari, naslov o poplavi je bio skoro izrečen istim riječima kojima ste ih vi rekli, što me navelo da pomislim da, budući da se ove stvari dešavaju i da je to dano kao grupno predviđanje, da li to znači da druge stvari u određenom segmentu čekaju upravo tu iza kuta, takoreći?

O: Moglo bi biti.

P: Vi ste također napomenuli jednom da se ledena doba zbivaju puno brže nego što ljudi ikada mogu zamisliti...

O: Da.

P: Da li mi trebamo ulagati u zimske čizme?

O: ??

P: Pa, pokušavam doznati: trebamo li početi sakupljati ogrijev?

O: Možda.

P: Znači, to bi moglo biti brzo?

O: Oh, da i brže nego odgovor na globalno „zagrijavanje“.

P: Kada stavite „zagrijavanje„ pod navodnike, obično mislite na veće zagrijavanje nego u običajenom smislu? Da li je to točno?

O: I/ili ne stvarno „toplo“.

P: Whitley Streiber i Art Bell su objavili knjigu o „globalnim superolujama“ Da li je ijedna od ovih informacija, u ovim knjigama, potpuno točna?

O: Izvedeno iz ne-ljudskih izvora poznatih za priličnu točnost, kad je pogodno.

P: Što čini tu pogodnost u sadašnjosti da bi to bilo „prilično točno“?

O: Odgovara planovima.

P: Kakvim planovima?

O: Zar već neznamo koji su?

P: Drugim riječima: osvajanje svijeta i pokoriti čovječanstvo?

O: Nije tako jednostvano.

P: Što bi moju izjavu učinilo točnijom?

O: Nazovi to stapanje ( integracija ).

P: Želim pitati za glavu Tutankamona. Zašto je ona bila tako ekstremno produžena, kao i glave drugih članova te familije?

O: Tragovi gena.

P: Odakle oni potiču?

O: Zadnji „poziv“.

P: Zadnjoj posjeti Nefila?

O: Prilično blizu.

P: Da li geni dolaze kroz Ankhenemen ili Nefertiti?

O: Zvuči kao Nephilim ili vaše „Nefil“.

P: Dakle, Nefertiti. Odakle Nefertiti dolazi? Ona je VELIKA misterija. Ja sam formulirala ideju da je ona bila Sarai, Abrahamova žena i cijela priča o faraonu iz Egipta i krađi Abrahamove žene i to, prouzrokovalo je „tužnu“ priču o braku Nefertitija i Ankhenaten i objašnjavala je njegove specijalne fizičke karakteristike. Pretpostavlja se da je Abrahamova žena bila vrlo lijepa i ime Nefertiti pretpostavljaju da je značilo „Prelijepa žena je došla“. Izgleda da nitko nezna odakle je ona došla ili tko je bila. Zatim je nestala iz povijesti; nitko nikada nije pronašao njeno tijelo ili tijelo Ankhenaten. To je uistinu velika misterija..Odakle je ona došla?

O: Mi ćemo vas pustiti da potražite još.

P: Dakle, pretpostavljam da to znači da ću naći rješenja pomoću tragova. Sad, želim vratiti se na ono o Whiley Streiber i Art Bell koji dobivaju svoje informacije od ne-ljudskih izvora o osvajanju i dominaciji. Da li su Art i Whitley svjesni svoje veze sa izvorom informacija?

O: Pripajanje, mi nismo rekli „ osvajanje“.

P: Ali, u prethodnom slučaju rekli ste da vanzemaljci žele manipulirati ljudskom rasom putem putovanja kroz vrijeme, kreirajući infrastrukture za preuzimanje svijeta. Da li želite reći da će to biti napravljeno na takav način da neće biti „vidljivih„ znakova da se to dogodilo?

O: Blizu.

P: Znači, drugim riječima, svijet će biti preuzet postepeno, upravo sada, dok mi sjedimo ovdje i razgovaramo i mnogi ljudi nisu čak ni svjesni toga?

O: U neku ruku.

P: Da li će ljudi u bilo kojem smislu biti svjesni toga? Da li će se oni probuditi....ili je to samo prirodni proces?

O: Prirodni proces.

P: Dakle, vanzemaljci se neće nikada pojaviti na nebu, nikada neće biti borbe kao što je prethodno izjavljeno; nikada neće biti...

O: HEEEEJ!

P: Pa, to je ono što ste vi rekli!

O: Ne. Vi ste nestrpljivi i želite dobiti brze, zapakirane definicije.

P: Što ja pokušavam shvatiti je to da vi kažete da je to prirodni proces; kažete da smo mi upravo osvojeni, to nije osvajanje u klasičnom smislu; mada niste rekli da to nije dominacija, naravno, jer dominacija je dio toga, da li je to točno?

O: Netko bi to mogao nazvati evolucijom.

P: Pa, kad netko misli o evoluciji, onda misli na prirodni proces koji ne uključuje rat na nebu, svemirske brodove, gađanje laserima...

O: Tko je rekao da se primjenjuju takva pravila?

P: Želim samo reći kako to sve zvuči, kad kažete da je to striktno prirodni proces. Mi smo razgovarali o bićima iz 4. denziteta, pa pretpostavljam da bi oni mogli...

O: Prirodni procesi nisu ograničeni vašim unaprijed pretpostavljenim granicama.

P: Onda, dozvolite da priđem tome sa druge strane: da li su ova bića, koja stoje iza Streiberove i Belove knjige, dio onih koji će učestvovati u nekom vidu borbe? Ovdje je problem što ste isključili riječ „osvajanje“ (A) Mislim da su oni isključili riječ „osvajanje“ zato što u širem shvaćanju za većinu ljudi, to nije osvajanje, oni to jednostavno dozvole. Tako, za većinu nema osvajanja...

O: To je dio toga, ali mi znamo da vi možete prevazići svoje programirane ideje ako pokušate. Osvajanje, ili nedostatak istog, stvar je mišljenja / pecepcije.

P: Kako će ova Streiberova i Bellova knjiga uklopiti u planove OPS venzemaljaca?

O: Ne knjiga, opisani događaji.

P: Znači, hoćete reći da Whitley i Art pomažu svima nama objavljivanjem ovih informacija, koje bi mogle biti korisne?

O: Čine malu razliku.

P: Postoji li bilo što, što može napraviti VELIKU razliku? Ili, da li je neophodno da se napravi razlika?

O: U najširem smislu, ne.

P: Znači, nije neophodno da se napravi razlika?

O: Duša se broji. Tijelo ne.

P: Dakle to je najšira slika. Postoji li nešto što može napraviti razliku? Jasno je da u najširem pogledu nisu potrebne izmjene...

O: Indijanci su jednom pitali slično pitanje!

P: O Indijancima.Veliki dio njih tvrdi da vanzemaljci, Grejsi i ostale vrste, da su dobri momci i „zvjezdani ljudi“ koji dolaze ovdje i uče nas i pomažu našem napretku! Oni tvrde da je „ dobro“ imati kontakte, otmice, itd., itd...

O: Ne. Izopačena poruka. Neki prijašnji kontakti bili su sa dobronamjernim OPD bićima.

P: I sada su oni zbunjeni jer misle da su sadašnji kontakti ostvareni sa istim bićima kao i iz prošlih kontakata?

O: Blizu.

P: Ok. Sada, postoji, čudan efekt sa našom malom mail grupom. Tu su ljudi koji su načitani i prilično svjesni. Ali, ono što se dešava je to, da kada počnu čitati naš materijal, njima se počinju dešavati razne čudne stvari. Neke od tih stvari su uistinu čudne.

O: To već znaš.

P: Postoji li neka riječ ili savjet koji bi mogli dati grupi, općenito?

O: Naravno... ZNANJE ŠTITI, IGNORIRANJE ŠTETI !

P: Izgleda da su počeli zaključivati stvari, napadi se povećavaju i to postaje vrlo obeshrabrujuće. Kako oni mogu preživjeti ovaj stupanj procesa?

O: Moraju znati za napade, očekivati to, onda se suprotstaviti. Neki od tih vaših koji se dopisuju su previše naivni.

P: Neki drugi savjet? Neki od njih dobijaju vrlo jake udarce upravo sada...

O: Možete ih odvesti dalje od te točke. I postajete umorni sada...

P: Znam, ali imam još jedno brzo pitanje. Imamo momka, JM-a, iz Belgije, koji tvrdi da je imao neku vrstu natprirodnog susreta u vlaku u Kini, prije nekoliko godina. Očito, to uključuje proučavanje Kasiopejskog materijala i vjeruje da je on u vezi sa vama. Dolazi na Floridu sljedeći mjesec i želi se upozati sa vama. Da li je zbilja u vezi sa vama ili je špijun? Makar i prijateljski špijun?

O: Koga briga? Učenje je zabava! Čak i kada jedan ili dva prsta na nozi otpadnu.

P: Rekli ste prije da će različite stvari proizaći iz emisije. Do sada: ništa, nula. Mislim da je to bilo samo 20 minuta slave...

O: Do sada je do sada.

P: Možete li nam reći nešto o tome što dolazi?

O: Ne.

P: Hoće li nam se to svidjeti?

O: Čekajte i vidjet ćete... laku noć.

 

Kasiopejske transkripte-2000-02-19


19.02.2000.


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Tko je sa nama večeras?

O: Woneen.

P: Kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Prije svega, željela bih znati, imate li kakve komentare na naše goste koji su bili ranije ovdje?

O: Trebaš pitati određeno pitanje.

P: Prva stvar je da je on došao k nama sa ovom pričom o „iskustvu blizu smrti“. Nakon što smo pričali o tome, shvatila sam da nemožemo dobiti pravi odgovor od njega. Pričao je trideset minuta na pedeset različitih načina, smrtnoj opasnosti, o tome da se našao blizu smrtne opasnosti, što nije bilo potpuno jasno, morali smo zaustaviti ga i vratiti na početak priče i ponoviti sve, da bi dobili i djelomičan izvještaj događaja. Pričao je o halucinacijama, psihozi, šizofreniji...i na kraju je rekao „Oh, vidio sam NLO.“ Sad imamo neke interesantne utiske o tome. Da li je ovaj momak bio agent, poslan zbog toga da bi narušio ovo što mi radimo ovdje?

O: Ne.

P: Da li je bio otet?

O: Ne otet, ali nešto slično takvom susretu.

P: Da li su efekti njegovog doživljaja takvi zbog „curenja“ iz 4-tog denziteta u tom području?

O: Do izvjesne granice.

P: Bio je uplašen zbog svega ovoga do te mjere da je zatvorio svoju medicinsku ordinaciju i odšetao it tog života. Možete li nam reći što je on htio od nas?

O: On je malo nepovezan zato što je uzdrman do buđenja, poslije godina i godina programiranja. Efekt je bio nešto sličan „nervnom slomu“, ali to ide i dublje od toga. To je teško vama shvatiti, jer ste bili "na putu" cijeli svoj život. On je bio standardni igrač. Nekoliko iskustava dovelo ga je do ivice, a sada on vraća svoje rasute dijelove koji su preostali i istražuje kompletno novo područje.

P: Pa moje mišljenje o tome je da, u njegovom slučaju, za njega nebi bilo dobro da sudjeluje s nama zajedno u sesiji, je li to točno?

O: Možda, ali možda u budućnosti, on će biti puno sabraniji.

P: Do sada nismo imali niti jedan poziv, niti jedan e- mail, niti od jednog izdavača i autora, televizijske ili radio stanice ili bilo čega, kao posljedicu članka. Samo je propalo.

O: Ti samo čekaj Henrietta Higgins, samo čekaj!

P: Imala sam užasno traumatskno iskustvo u nedjelju, onaj dan kad je članak izašao. Mislila sam da ću dobiti srčani udar. Što se desilo?

O: Napad panike.

P: Bilo je grozno. Moje srce je prestalo kucati, a onda je tako jako drhato da su mi se prsa tresla. Nisam imala puls. Mislila sam da će mi srce totalno stati. (F) Vjerovatno si bila spašena od bića 6-tog denziteta. (L) Mene je Ark spasio. Ok, o članku, što vi imate reći?

O: Otvoreno je za raspravu.

P: Oh, vidim. U redu. Na mojoj mail-listi se razmatra činjenica da je nešto „u zraku“. Pojavile su se tri zapaljive granate iznad Yukona nedavno. Larry Smith je pričao o zagrijavanju Pacifika. Bilo je nekoliko ogromnih CME – u stvari ja mislim da će jedan udariti danas. Bio je jedan prošle sedmice koji je pogodio u nedjelju ili ponedjeljak. Pitaju se o svim tim plamenim loptama i stvarima koje su se desile, u vezi dijelova kometa i tako dalje. Oni misle da je to nešto prijeteće. Možete li komentirati?

O: Izgleda da osjećaju prijetnju na svakom koraku. Ako se „nešto„ uopće i dogodi, kako bi to i bilo antiklimatski za ovu jadnu Zemlju?

P: Hoćete reći da ništa nije prijetnja? Pa izgleda da oni sami izluđuju jedni druge. (A) Pitam se u vezi ovog kratkog e-maila, u kojem se nešto „nudi“ ? ... Postoji li neka opasnost od ovoga?

O: E-mail nije isporuka.

P: Pretpostavljam da to znači, da nešto što je „nuđeno“ nije „isporučeno“ putem e-maila. Kad kažeš da imaš nešto za ponuditi, to nije isto kao i isporučivanje toga, a mi smo također primili jedan e-mail od nekih prijatelja Aisenberga koji su se interesirali za bebu Sabrinu. Ja sam im odgovorila, da im mi nemožemo pitati niti jedno pitanje za roditelje, osim ako roditelji sami ne pitaju. Vi ste već komentirali i imam osjećaj, da roditelji neće pitati. Ali, postoji li još neki drugi komentar?

O: To nije prikladno.

Q: Ok, u ovoj knjizi se kaže: Diodorus Siculus, piše u 1. stoljeću, p.n.e. navodi da su “Hiperborejci slali u Scythiju određene darove koji su bili upakirani u slamu od žita, a tamo su bili preuzimani od strane susjednih naroda, te su na kraju završavali na Jadranu. Od tamo, išli su prema jugu i prvi Grci koji su ih primali bili su Dodonejci. Nastavljajući dalje prema jugu, stigli su do Malijskog zaljeva, prelazili su do Eubeje, te bili prenešeni iz grada u grad, sve do Karista. Onda su ih Karistejci, preskačući Andros, prenosili do Tenosa, a ovi do Delosa. Tako su te stvari, kako kažu, stizale do Delosa u današnja vremena.” Znači, još od davnih vremena postojala je jedna hiperborejska praksa koja šalje svete darove na ostrvo Delos. Otok Delos je, navodno, bio mjesto gdje se rodio Phoebus Apollo, čija majka je bila Leto. On se, navodno, rodio na planini Mt. Cynthus. To je vrlo interesantna stvar. To je u suprotnosti sa ukorijenjenim gledištem da se tok kulture odvijao od Mediterana prema Sjeveru i da je civilizacija započela na Bliskom Istoku. Ovo implicira da se tok kulture odvijao sa sjevera prema jugu. Što su ti stari Hiperborejci slali na otok Delos?

A: Listove koji su imali na sebi kriptirane kodove.

Q: Kakva je bila veza između Hiperborejaca, uključujući britanske Kelte i ljudi sa Delosa?

A: Sjeverni narodi su bili odgovorni za civiliziranje mediteranskih ljudi uz pomoć kodiranih tajni koje su bile sadržane unutar superiornijeg vanzemaljsko-baziranog genetskog dogovora. Ta vrsta prakse o kojoj pričate bila je bio jedan od multi-trans-generacijskih običaja.

P: Da li je slučaj da su neki od njih komunicirali sa višim denzitetima preko Stonehenga i da su dobili ove informacije?

A: Stonehenge je bio u rezonanciji sa zvučnim potočićem, učio je druge mudrostima koje su bile primane preko krunske čakre.

P: Da li je Stonehenge bio kompletan sa svim tim kamenjem tamo? Ovaj autor naglašava da nikada nije bilo završen, jer nedostaje kamenje...

O: Naravno.

P: Što se desilo sa kamenjem koje je nestalo? Knjiga kaže da nikada nije bilo završen, jer je arhitekt umro...

O: Glupost.Višestruki šokovi koji su zabilježeni kroz vijekove.

P: Da li je Stonehenge sagrađen u stupnjevima, kako autor kaže? Da li je to počelo kao kružno udubljenje, takozvane Aubrey-eve rupe?

O: Ne.

P: Da li je sagrađeno odjednom sve?

O: Da.

P: Postojala je legenda da je Bog Phoebus Appolo plesao na Stonehengu svake 19-te godine. Što to predstavlja?

O: Simbolički. Plima i oseka, mjesečeve mijene i te vrste stvari. Nešto kao da se vještice nađu na superinformacijskoj autocesti!

Q. Mislim, kamenje je očigledno nestalo. Tko je mogao odvući tako velike komade stijena? (A) Pitala si o ovom nestalom kamenju, a odgovor je bio: registrirani višestruki šokovi. (L) Da. Što su ovi višestruki šokovi? Što točno?

O: Neki su zemljotresi; mini-kataklizmičke prirode. Neki su bili elektromagnetski generirani udarci kada su se Zemaljske snage sudarile sa vanjskim “silama“.

P: Hoćete reći da su ove stijene razvaljene sa nekom vrstom oružja koje raspršuje zrakama?

O: EM djelovanje.

P: Koja je bila svrha tih 56 Aubrey rupa?

O: Uzemljenje.

P: Zašto su pokopali prah mrtvih tijela u te rupe?

O: To je bilo kasnije... podijeljene sumnje.

P: Da li je Stonehenge bio poznat kao Ambriusov samostan?

O: Da.

P: To je bio Ambrius?

O: Druidska tradicija/maska.

P: Za što je služila ta maska? Tko je bio Ambrius?

O: Ne tko, što.

P: Što je bio Ambrius?

O: Oni su ga označili kao Boga. Vi bi rekli drugačije.

P: Što je bilo značenje mačeva zabodenih u zemlju, koji su bili obožavani od strane Scythiana; ( http://en.wikipedia.org/wiki/Scythians )? Da li su Scythiani bili povezani sa starim Grcima i Britanskim Keltima?

O: Scithe.

P: Ko je to?

O: Scythe.

P: To je bio Bog Mačeva? Saturn?

O: Ne.

P: To je bilo značenje mačeva zabodenih u zemlju, to je bila kosa ( scythe )?

O: Osnažitelj, ...ili su oni tako mislili.

P: Kojeg Boga je predstavljao ovaj mač u zemlji?

O: Možda Zeus.

P: Da li je Berengar Sauniere pronašao pergamente u potpornom stupu?

A. Da.

P: Jesu to bile kodirane poruke?

O: Bile su / ima jako puno kodiranih poruka.

P: Jesu li ove poruke, za koje se pretpostavlja da su nađene, iste one koje su predstavljene u knjizi Sveta krv, Sveti Gral?

O: Ne.

P: Jesu li one u knjizi pojednostavljene?

O: Falsificirane.

P: Postoji li neki efekt, koji bi trebali tražiti nakon ove maksimalne Sunčeve aktivnosti, i da zaboravimo ideju da je to „prijeteće“?

O: Ostavljanje elektromagnetske oznake na pojasu koji okružuje vizualiziranje vašeg trećeg i četvrtog denziteta.

P: Tako da je sva ova galama oko toga samo trošenje vremena i energije. Ali oni koji pričaju o tome, pričaju na sav glas! To je nevjerovatno! Ok, sada, prema sadašnjim vjerojatnostima, tko će biti izabran za predsjednika?

O: Otvoreno.

P: Aaahh! To nije lijepo. Pa postoji li nešto što možete vidjeti iz kuta našeg života, što mi nemožemo vidjeti, a što bi trebali vidjeti, a možda bi mogli vidjeti da nismo tako umorni?

O: Neka to ostane za vaša radosna srca.

P: To zvuči lijepo. Hoćete reći da ćemo svi mi biti sretni?

O: Možda, čekaj i gledaj.

P: (A) I RADI nešto... (L) Voljela bih znati kako mogu pomoći svom sinu. On je uistinu imao težak period. Postoji li bilo što što mi možemo napraviti, da bi mu mogli pomoći u njegovoj borbi sa ovom realnošću?

O: Pa, ne osjećamo da je upletanje preporučljivo. Hormoni, oni pobjesne, znate!

P: Što mi trebamo da učiniti? Kupiti mu hrpu Playboy časopisa?

O: Ako možeš preživjeti neugodnost dok ih kupuješ na kiosku!

P: Pa, sigurna sam da mogu. Pokušat ću ga uvjeriti, da ga mi zbilja razumijemo kroz ono što on prolazi, i da je to normalno. Ali nemože igrati igre koje se igraju na internetu. To je zbilja suviše opasno za nas osobno. To bi lako moglo totalno uništiti naše živote, kao i živote djece koji ovise od naše financijske brige i u svakom drugom obliku. On nemože raditi te stvari na kompjuteru! Ako želi slike, može ih nacrtati, može kupiti, što god... Samo NE na našem kompjuteru. Još nešto za njega?

O: Uskoro će biti u eksperimentu u „stvarnom vremenu“.

P: Što?!? On će eksperimentirati sa seksom?

O: Diskrecija sprečava daljnju elaboraciju.

P: Pomozite mi! Doživijet ću stres, srce će mi stati.

O: Uskoro će se ispuhati.

P: Mislite, on će imati curu? Ili samo moj ispuh od stresa? Što?

O: Možda. Možda jedno olakšava drugo.

P: Pa, ako on ima pristojnu, uglednu djevojku, onda je to ok. Ali ne želim da eksperimentira sa seksom i da djevojka zatrudni i da mu to uništi život!

O: Da li svima u 3. denzitetu trudnoća uništava život?

P: Znate na što sam mislila! Još nešto?

O: Ne. Laku noć.

P: Laku noć.

 

Kasiopejske transkripte-2000-02-05


05.02.2000.

 

P: Pozdrav

O: Pozdrav.

P: Koga imamo s nama večeras?

O: Tiannih.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Ok, imamo jedam problemčić ovdje. Htjela bih pitati jedno pitanje bez straha da se shvati kao previše OPS.

O: To je OPS, ali neka bude.

P: Postoje li velike promjene u stavu Tom French-a u zadnje vrijeme?

O: Ne.

P: Da li je T. oduvijek mislio da sam ja malo luda?

O: Da.

P: Kako je uspio prikriti to od mene? Mislim, osjetila sam interes i mentalno učešće. Kako je sačuvao ovu fasadu?

O: Interes u svojem zadatku.

P: Što je njegov zadatak, kako on to vidi?

O: Ti.

P: Pa , kako me on vidi?

O: Fascinantna žena.

P: Zašto nije napisao tako u svom članku, a ne kako je on napisao - da misli da sam ja luda?

O: On tebe ne vidi kao „ludu“ u doslovnom smislu. Štoviše, on tebe vidi kao divlju, ekscentričnu, koja  koristi ekscentričnost kao način preživljavanja, što je zajedničko kod svih ljudi. Potreban je širi pogled. Gospodin F. te stvarno voli Laura. Ne bi bilo potpuno neispravno da se kaže da je imao neki pohotan interes u jedno vrijeme. Ali takvo je stanje te duše. On ti ne želi ništa nažao. Ali je opet pogrešno shvatio dubinu tvoga bića, pokušavajući da ga etiketira. Ali to još do kraja nije uspio razumjeti. Njegovo područje ne sadrži toliko dubine kao tvoje. Pokušaj shvatiti, koncept 6-tog denziteta svjetlosnih bića je njemu stra, kao tebi profesionalno hrvanje.

P: (F) Ali to povlači pitanje: Koliko je njemu poznato profesionalno hrvanje? (L) Pretpostavljam da on radi na promjenama o kojima smo pričali. Da li je to slučaj?

O: Do neke mjere.

P: Postoje li bilo koje druge promjene koje bi trebali tražiti da napravi?

O: Možda male.

P: Koji je najvjerojatniji ishod članka sa promjenama koje su napravljene i kakav će izaći, s obzirom na sadašnje mogućnosti?

O: Cvijeće i bodeži. Slava i neslava. Ali Laura, F. i Arkaduizs....Takvo je područje u kojem vi sada bivate.. Ako ne možete podnijeti toplinu, izađite iz kuhinje, ali ako napustite kuhinju, propustit ćete miris. U stvari, oni koji imaju predispozicije za pozitivnu reakciju, reagirati će pozitivno, bez obzira na sadržaj i obratno.

P: Pretpostavljam da to je to, i to je tako. Kako će cure reagirati na ove stvari. Zabrinuta sam za A. da se nebi uznemirila.

O: A. je manje ranjiva u ovo vrijeme. Može vidjeti bilo koji „upitni“ sadržaj kao jednostavno opravdanje već postojećih negativnih osjećaja prema tebi. Drugim riječima, ona će to iskazati, rađe nego zadržati.

P: Kakva će biti L.-ova reakcija kad sazna da sam mislila da je on robot?

O: Ti bi trebala oštro djelovati.

P: Da li će ovo imati pozitivne ili negativne efekte na Tomovu karijeru, osim njegovog djelovanja na nas?

O: Više pozitivne.

P: Postoji li bilo što važno, što bi mi trebali pokušati promijeniti, uz ono što već jesmo? Postoji li nešto bitno što se može promijeniti, a što još nismo vidjeli?

O: Pa, kasno je za još revizija. Ipak, ovo može poslužiti za privlačenje daljnjih vanjskih interesa.

P: Članak za privlačenje daljnjih vanjskih interesa?

O: Da, TV , vijesti, autora, objavljivača, itd. Zapamti „Saint Petersburg Times“ ima vrlo posjećene web stranice, također...

P: Pa zašto se osjećamo, kao da čekamo da nam giljotina padne na glavu?

O: Giljotina će promašiti, ako se povuče glava.

P: U vrijeme prije T. i Ch. razvoda, sanjala sam san da su se oni razveli i to je bio jasan predosjećaj da će se oni razvesti. Ali na kraju u snu, Ch. je promijenila mišljenje. Međutim, izgleda da je T. taj koji je promijenio mišljenje i Ch. se pita zašto?

O: Sva poglavlja te priče još nisu napisana.

P: T. ima novu djevojku, M. Sumnjamo da je njegova nova djevojka poslana da bi mu smjestila, da ima neku vrstu utjecaja na njega. Da li ovo viđenje približno točno?

O: Približno.

P: Što M. želi od T.?

O: Nije sigurno.

P: Što M. zaista misli o T.?

O: Nije sigurno.

P: Postoji li bilo što što nam možete reći o M. i T.?

O: Ona nemože reći, niti mi. Mi bi mogli objasniti što T. traži od nje, ali ćemo upotrebiti vašu popularnu rečenicu: „ne želite znati niti se upuštati u to“.

P: Pa što bi trebao biti Ch.-in pravac sada..?

O: Strpljivost. Uljudnost je obično najbolja opcija.

P: Što je sa Santilijevim poslom? Imaju li oni strojeve koji proizvode besplatnu energiju ili u najmanju ruku, više energije izlazi van, nego što ulazi unutra?

O: Ne.

P: Da li su oni protiv ideje da netko dođe i da to vidi, zato što bi ta osoba mogla otkriti da su njihove tvrdnje precijenjene? Upotrebljavaju li ove tvrdnje kao mamac da bi dobili državna sredstva?

O: Neće dobiti državna sredstva. Ovi ljudi nisu svjesni da je „ vlada“ potpuno svjesna kako proizvesti „besplatnu „ energiju“. Iako, neki privatni izvor, Evropski, bi mogao biti zainteresiran.

P: Jesu li oni pokušavali privući sredstva prevarom?

O: Više nespretnošću, nego obmanom.

P: Vrlo je tužno da je Santili uvučen u krug takvim ljudima! (F) Nije li oduvijek bio? (L) On je pod uticajem pogrešnih ljudi! I mislim da mi uopće ne želimo imati išta s njim.(A) Kada smo pričali o Kaluza Kleinu, vi ste spomenuli Nijemce koji „istražuju petlje cilindra“ u vezi putovanja kroz vrijeme. Neznam što to znači, ali mislim da se odnosi na ekstra dimenziju, hipersvemir. Mi smo jednom pitali i rekli ste da je cilindar dvostruka petlja. Onda ste rekli da bi trebali razmisliti o istinskom značenju ove rečenice. Sada neznam kako razmišljati o istinskom značenju, ali znam kako raditi matematiku.Pa sam onda nacrtao tri slike:
-Prva je pravi cilindar
-Druga je.. poput cilindra unutar cilindra
-Treća je kao torus ( krug ).
Laura je rekla da nije niti jedno od toga, da bi trebalo imati jednu stranu kao mobiusovu vrpcu – gdje nema niti desno niti lijevo. Pa, ovo može biti opcija 4, nešto slično Kleinovoj boci ili opciji 5, nešto kao iskrivljeni krug. Da li je 1, 2, 3, 4, 5? Ili 6, ništa od spomenutog? Ili neki od ovih?

O: Izbor 3.

P: 3 je krug. (L) Što je petlja cilindra? Da, postoji jedna petlja i onda postoji druga petlja. Jedna petlja je ono što mi zovemo - cilkličko vrijeme.

O: Vremenski ciklus.

P: Što je druga petlja?

O: Obuhvaćena, ali ne i sveobuhvatna.

P: Pretpostavljam da to znači da je to obuhvaćena, ali ne i cijelokupna stvar. Pokriva dio toga, ali to nije cijela stvar.Što to znači?

O: Da.

P: Čekaj, pitala sam što je druga petlja. Druga petlja je obuhvaćena, ali nije sveobuhvatna?

O: Zapamti, imate cikluse, ali to nužno ne znači kružno. Treća dimenzija je prikaz omče, traži šesterokut za više. Geometrijska teorija daje ključne odgovore. Pogledaj zvjezdane prozore. Osmerokut, šesterokut, peterokut.

P: Jesu li to različiti nivoi denziteta?

O: Ne, ali su povezani. Geometrija te vodi u to, algebra te „oslobađa“.

P: To je zanimljivo. Postoji web-stranica Tony Smith-a, i kada god sam tražila ključnu riječ koja se pojavi tu, sve vodi ravno na Tony Smith. On tamo ima sve. (L) Ali, zna li on što radi? (A) Pa, on to sve tamo ima. Sada radi na novoj teoriji gravitacije. (L) Ali ako on zna nešto, hoće li još šetati unaokolo? Još nešto?

O: Ne, za sada ne. Laku noć.

 

Više članaka...

Stranica 24 od 82

24

Jedinstvenih posjetitelja:

mod_vvisit_counterDanas61
mod_vvisit_counterJučer1694
mod_vvisit_counterOvaj tjedan6653
mod_vvisit_counterOvaj mjesec40883
mod_vvisit_counterUkupno od 01.08.2010.1738789

Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 189