Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Donacije

Podržite Val-Znanje donacijama. HVALA!

Iznos: 

Orgonske piramide i orgoniti

    

Metafizika


Kasiopejske transkripte-1999-10-23


23.10.1999.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo s nama večeras?

O: Eggoram.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Želim vas obavjestiti da ste izgubili fan-a, jer nije se nije mogao pomiriti sa vašim “unutarnjim nesuglasicama” jer jednom niste bili naklonjeni prema halucinacijama uzrokovanim meskalinom i ayahuasc-om, a sada preporučujete melatonin zato što je halucinogen. Onda ste rekli da se spiritualne snage nemogu steći kroz kemikalije ili biljnim sredstvima, a sada ste rekli da melatonin pojačava psihičke sposobnosti. Možete li komentirati?

O: Nekoliko komentara: Prije svega, “fan” je skraćenica od “fanatik.” Drugo, melatonin mijenja moždane kemikalije kao što to rade meskalin, peyot, LSD, itd. Pristupanje većim nivoima psihičke svjesnosti na ovakav način je štetno za nivo balansiranja prve čakre. To je zato što se tako mijenja prirodni ritam psihičkog napredovanja, tako što uzrokuje oslonac na taj subjekt, prema tome umanjuje proces učenja. To je oblik samonametnutog uskraćivanja slobodne volje. Melatonin jednostavno dozvoljava sistemu da otkloni prepreke u sastavu mozga na prirodan način, tako odobravajući subjektu da nastavi učiti sa prirodnim ritmom. I melatonin je prirodni tjelesni hormon. Ostale supstance koje su spomenute, su barem djelomično, sintetičke sa iznimkom peyot-a. Čak ni on nije prirodni sastojak ljudskog fiziološkog bića. Pored toga, već smo diskutirali o tome koliko je važan ili nevažan sud onih koji daje svoju presudu o ovim vježama ili o ovoj komunikaciji.

P: U redu. Sad o nečem drugom, upravo smo naučili da postoji čovjek po imenu Randell Mills koji tvrdi da je otkrio ili zapisao teoriju ujedinjenog polja. Da li je ovo, u suštini, istina?

O: Ako jest, gdje su dokazi?

P: Naručili smo knjigu! Sto dolara, također! Već putuje dok mi pričamo!

O: Teorije moraju biti uspješno testirane da bi bile validne i suglasne sa vašom znanstvenom konvencijom. Inače, to su samo hipoteze i svatko može to napraviti za 100 dolara.

P: Pa, on izgleda da ima dosta podrške...

O: Podrška nije potvrda. Kompletna, validna teorija ujedinjenog polja uistinu postoji na 3D OPS niovu, ali je držana u tajnosti!

P: Usput, Ark je postao iznerviran od silnog programiranja. On je poslao svoj CV na mnogo mjesta, ali postoje mnoga mjesta na kojima nemože raditi jer nije još postao američki državljanin.

O: Državljanstvo se može ubrzati, istražite.

P: Da li postoji još nešto što bi mogli istražiti u vezi zaposlenja, tako da on nemora programirati. Raditi kao fizičar bi bilo fino.

O: Da, ali moglo bi također biti ograničavajuće, na neki drugi način.

P: Da li imate neke prijedloge?

O: Ima mnogo takvih mogućnosti u ovom području.

P: Pa, dajte nam par riječi koje bi usmjerile našu potragu!

O: Unutar države 4.

P: Nemojte nas ostaviti na cjedilu sada! Ovo je ozbiljno!

O: Gdje ste gledali?

P: Na svim predviđenim mjestima, naravno. Lockheed, NASA, univerzitetima, itd. (A) U redu, savjetovan sam da pozovem tog Phipps-a, i napravili smo razmjenu, ali nije bio u mogućnosti objasniti mi jednu stvar koju sam pitao. Napokon se predao i rekao mi da bi to bio kraj naše komunikacije jer je on htio imati svoj ‘privatni život’ i ispričao mi se zbog svojih grešaka! Pitanje je, naravno, da li tu postoji nešto što vrijedi, i kako to pronaći, u ovom radu Phipps-a. Ovaj kontakt sa Phipps-om je bio nezadovoljavajuć. Nije mogao odgovoriti na pitanja, nije htio odgovoriti na pitanja; ovdje je više mogućnosti; jedna od tih je ta da je, ono što je pisao, bilo smeće.

O: Kad se netko suprostavi nekome sa prirodom “zabavljača”, to uobičajno završi frustracijom. Ponekad, netko pored njih je u mogućnosti ponuditi više konkretnih odgovora.

P: (A) Mene ste pozvali vi da kontaktiram ovog čovjeka!

O: Da, zato što se ponekad ispitivanje vodi do bogatstva, iako ne istog trena. Zapamti, ovo je slagalica, ne karta puta.

P: Pa, možda će nešto i proizaći iz tog kontakta i konverzacije. Možda će tvoje komentare netko drugi pročitati. Nikad se nezna. (A) Da, to je slagalica. Ali, ovaj Phipps predstavlja Maxwell-ove jednadžbe sa dodatnim oznakama, što je očigledno pogrešno, ali možda nečeg ima u ovom. Možda će to pokazati put. Moja hipoteza je, da je ono što je on rekao o Maxwellim jednadžbama - pogrešno, ali pokazuje put k nečem što može uspjeti. Da li je ovo točno?

O: Da.

P: Otkrili smo da je Leedskalnin napisao knjigu davne 1949. (F) Da? Kladio bih se da nije otkrio svoje tajne! (L) Ne, ali je svakako interesantno. Naručili smo je. Isječke smo pročitali na internetu, i ona je napisana na prilično starinskom jeziku, ili je on imao neke poteškoće u objašnjavanju stvari na engleskom, ali radi se o suštinskim principima koje je istraživao. Htjeli bi se poigrati sa nekim njegovim eksperimentima jednoga dana. (F) Da li tu ima nečega o okretanju? (L) Ne, ali saznala sam za što je služilo sjedište iz aviona čitajući jedan od njegovih eksperimenata. (A) Ima li nekih eksperimenata u ovoj knjizi koji bi nas odveli dalje u prema teoriji ujedinjenog polja ili još bolje, izvan standardne fizike? Ili su njegovi eksperimenti samo standardne stvari, ali koje je radio neznajući za zakone fizike, pa je možda pogrešno interpretirao rezultate? Bio je zadivljen ponašanjem magneta, ali je eksperiment bio standardan? Pa, morat ćemo saznati. Pisao sam ovoj anti-gravitacijskoj grupi i pitao ih da li je postojao jedan, samo jedan, ponovljeni eksperiment koji mogu sam izvesti i koji se nemože objasniti pomoću standardnih teorija. Da li postoji neki?

O: Da li ima takav eksperiment, da. Ali potrebna je određena oprema, a teško je doći do nje. Netko treba opskrbiti adekvatnu energiju za jedno takvo umjetno proizvedeno EM polje.

P: (A) Ali to bi značilo da je sve što je u knjizi Leedskalnin-a samo normalan eksperiment zato što, za mnoge djelove koriste akumulatore.

O: Potrebno je više struje nego od akumulatora, jer je mreža previše slaba za samostalne rezultate.

P: (A) Ali, kad je on gradio ovaj Coral Castle, izgleda da je koristio takve efekte! Kakvu energiju je koristio?

O: Zvučne valove.

P: (A) Kako je stvarao te zvučne valove?

O: Kroz uzajamnu vezu stijena i izvora snage, koje je “upotrebio ilegalno.” Instrument je bio muzička viljuška, ali nabijena energijom do nivoa da je postala smrtonosna ako bi je netko dodirnuo, ili njezin temelj.

P: (A) Da li nas obeshrabrujete da eksperimentamo?

O: Ne.

P: (L) Da li je on koristio ovu muzičku viljušku dok je sjedio u svojoj ljuljački?

O: Da, jer da je postupio drugačije - to bi bilo fatalno!

P: (L) Gdje je dobio ovaj ilegalni izvor energije?

O: Povezao se sa visokonaponskim dalekovodovima.

P: (L) Tako, bio je kradljivac struje! To sigurno riješava misteriju! (A) Možemo li nabaviti potrebnu opremu? Znam šta trebamo.

O: Budite pažljivi.

P: (L) Bez zezanja! Ne želim ispariti! (A) Eksperimentisat ćemo na Percy. (L) Ne! Ne na jadnom psu! (A) Imam još jedno pitanje. Želim pitati o vremenu. Rečeno nam je par puta da je vrijeme subjektivno, vrijeme ne postoji. U drugu ruku, rečeno nam je iznova i iznova o elektromagnetskom fenomenu. Sad je tu problem, elektromagnetizam opisuju Maxwelle jednadžbe, i moramo koristiti vrijeme u Maxwellovim jednadžbama kao jednu od varijabli, jer se tako EM polja šire u vremenu. Ja sam totalno zbunjen. Neznam kako da napravim teoriju EM polja bez vremena. Nemam ni najmanju ideju. I ovaj smiješni Phipps je htio zamjeniti vrijeme i zastupa nešto što on naziva “ispravno vrijeme.” Ispravno vrijeme je nešto što je individualno vrijeme, a ne univerzalno vrijeme koje ide uz sve; tako da je to podešeno vrijeme koje je individualno; svaka čestica ima svoje vrijeme. Želim znati kako da se bavim fizikom bez vremena. Barem kako početi. Ili elektromagnetizam bez vremena. Maxwellove jednadžbe su o vremenu. Einstein-ova teorija relativnosti je o vremenu i prostoru. Kako da proučavam fiziku bez vremena?

O: Tako mnogo pitanja, jedno po jedno, molimo.

P: (A) Mogu li jednadžbe elektromagnetizma biti napisane bez upotrebe vremena kojeg mi koristimo?

O: Da.

P: Da li bi trebali odbaciti ovo vrijeme koje je prisutno u jednadžbama ili zamijeniti ga sa nečim drugim?

O: Ponovo interpretirati. Vrijeme je subjektivno i zbog toga fluidno ili varijabilno. Drugim riječima, otvoreno mnogim interpretracijama.

P: (A) Htio sam pitati o teoriji koju sam razvijao sa Blanchard-ovom koja je bila kritizirana od strane jednog sudskog časopisa. Teorija je odbačena. U biti sudac je u nekom smislu dijelimično u pravu. Nisam kompletno uvjeren da ono što smo radili da ide u pravom smjeru. Potrošio sam na ovo 10 godina kretajući se u određenom pravcu, ali onda se razvitak zaustavio. Problem je što ne razumijem Kvantnu teoriju. Pokušavajući razumijeti Kvantnu teoriju, razvili smo ovu teoriju u kojoj je dio svijeta klasičan, a drugi dio svijeta kvantan. Ali, naravno, neznamo koji dio svijeta je klasičan. Stapp je mislio da su to bile misli, svijest; Penrose misli da je to gravitacija. Pitanje je: ova teorija koju smo razvijali sa Blanchard-ovom, za deset godina ili čak više, da li će to biti korak naprijed, ili je to samo smeće kao ono što je Phipps producirao? Može li se napraviti korak unaprijed ako bi se to kompletiralo?

O: Da.

P: U redu, ako to može biti korak naprijed, glavno pitanje na koje neznamo odgovor je: što je klasični dio? Gravitacija ili svijest, ili nešto drugo? Što? Ili možda, sve je klasičan dio?

O: Klasična fizika negira svijest, gleda na misli kao na prostu funkciju kemijskih funkcija i elektrčnih impulsa koja se zbiva u vakumu, umjesto da se na svijest gleda kao na nešto što je međusobno povezano sa ostatkom kreacije na svim nivoima kreacije, denziteta i svih dimenzija, što u biti i jest slučaj. Gravitacija je “ljepilo koje spaja sve aspekte realiteta, fizičkih i eteričkih. Ništa nebi postojalo bez svjesnosti koja to percipira. Klasični fizičari pretpostavljaju, između ostalog, da su svijest i “mozak” jedno te isto, ili da jedno isključivo omogućava drugo. U stvarnosti, mozak je samo vodič koji potpomaže izraz svijesti u fizičkom stanju čovjeka 3D stanja i sličnih manifestacija.

P: (L) Željela bih pitati neku vrstu generalnog pitanja: od kada imamo ovu internet stranicu, imamo i priličan broj posjetioca, ali to je postala je neka vrsta foruma, takoreći... Većina osnovnih koncepcija su već na ovoj stranici. Malo po malo ubacujem nove stvari; većina toga je već u transkriptama; ali s vremena na vrijeme potrebno je proširenje, na primjer kod teme kao halucinogeni večeras; ali za većinu dijelova najosnovnije stvari su već tamo i o njima se raspravlja. Moje pitanje je: da li postoji određeni smjer u kojem sesije trebaju ići od ovog trenutka?

O: Samo ih pusti neka teku, kao i uvijek.

P: (L) Izgleda da imam manjak nečeg određenog u svojoj ishrani, ali nisam sigurna što je to. Možete mi reći što je to i gdje je najbolji izvor toga?

O: Što je problem zbog kojeg misliš da postoji nekakav manjak?

P: (L) Imam poremećen metabolizam i mislim da imam problema sa hormonima.

O: Koje vrste?

P: (L) Upravo one što sam rekla. Poremećen. To je najspecifičnije koliko mogu objasniti!

O: Kalcij, kalij nisu baš u ravnoteži. I ti si sklona eksperimentiranju koje se osniva na nestrpljenju.

P: Želim vam postaviti tajno pitanje.

O: Ne. Podijeli to na forumu.

P: Nemogu! To je osobno pitanje!

O: Imaš mogućnost primiti odgovore za ovakva pitanja u jednako “osobnoj komunikaciji.”

P: (A) U vezi programiranja. Mogu to raditi toliko dugo koliko mi dobro plaćaju. Ali na univerzitetu imam pristup časopisima, knjigama i tako dalje. Ali možda mi to ne treba. (L) Da li je stabilna situacija na poslu?

O: Stabilna je ako je zamorna.

P: Takva je sigurno. Laku noć.

O: Laku noć.

 

Kasiopejske transkripte-1999-09-25


25.09.1999.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo sa nama večeras?

O: Klorhn.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Htjela bih se dotaknuti nekih tema.Očito, postoji jako puno špekulacija na raznim mjestima po internetu o raznoraznim "nepogodama". Bila je to kometa Lee prije par mjeseci; onda je Nostradamusova izjava napravila općtu paniku; sad zvone i druga zvona za uzbunu. Smatra se da je za katastrofe na planeti odgovoran prolazak komete Lee kroz Sunčev sistem. Razne špekulacije navode da će asteroidi ili druga tijela slična kometama uzrokovati velike katastrofe zbog njihove interakcije sa Suncem i ostalim tijelima u Sunčevom sistemu. Internet je postao veliki forum za prognoze sudnjeg dana. Stranica za stranicom čeka koban pad nekog nebeskog tijela na Zemlju. Mislim, ostalo nam je još samo par dana, prema jednoj stranici! Znam da smo se bavili ovakvim izjavama i ranije, ali histerija u grupama se povećava, stvara se, razmnožava se, prenosi i potiče preko interneta. Možete li komentirati, molim vas?

O: Normalno, ne "komentiramo" ne-traženja, ali samo da kažemo da se mnogi drže "proroka sudnjeg dana" kao sredstva da se oslobode svoje vlastite frustracije. Tj. "Samo čekaj, Henry Higgins, samo čekaj!!"

P: Na jednoj stranici, jedna osoba čita dio zapisa objavljenog na našoj stranici, gdje ste vi u toj sesiji tražili da zamijenimo plancetu, jer je na staroj bio kamen zalijepljen superljepilom. Ova osoba je na to pretpostavila čudnu interpretaciju ovog zahtjeva za novu planchetu, kao da je to bila neka tajna, šifrirana poruka samoj njoj! To je za nju bila simboličnost "topljenja ugljika planete zemlje," stoga slijedi "devolucija" ljudske rase! Morala sam svima objasniti da je ovo bio jednostavno običan zahtjev za drugu ploču jer je prva bila "izvan sinhronizacije." Ali da li je tu bilo nekog skrivenog značenja u ovom zahtijevu za drugu ploču?

O: Očigledno je da je ona "fruit loop" ( "udarena" ). Ali, voćne okruglice (f ruit loops ) su slatke ako su pune kemikalija i praznih kalorija.

P: Njena slijedeća tema je smanjenje planete... ali već smo imali diskusiju o tome ranije, tako da ne trebamo počinjati.

O: Ne trebamo.

P: Onda, bilo je napomena da će Kasiopejci očigledno iskoristiti sav naš "nektar" i preuzeti sve naše leševe! Imate li takve planove?

O: Što ti misliš?

P: Pa, vi imate tako laku egzistenciju, zašto bi uopće htjeli biti ovdje? Mislim, ovaj treći denzitet egzistencije je visoko precijenjen! I ovo tijelo koje imam je ionako prilično beskorisno za mnoge stvari u ovom trenutku! Ne mogu ni zamisliti da ga netko drugi želi koristiti!

O: Mi služimo druge.

P: Služite li ih na tanjuru sa sosom od mente? (smijeh)

O: Stvarno, Laura!

P: OK, to je, naravno, odgovor na koji često dođemo. Neki ljudi su jednostavno odlučili krivo informirati javnost!

O: I tako to ide...

P: Sad, tako je puno čudnih stvari koje se dešavaju! Desio se zemljotres u Turskoj; desio se i na Taiwanu; desili su se razni uragani; užarene kugle u Turskoj; čudne radarske nepravilnosti, kako ih zovu. Činjenica je, da se ovakva jedna stvar koja kruži, pojavila na našem radaru kada je tropska oluja krenula našim putem. Možete li nam reći što je ovo iza svega ovoga...

O: Pa, prije svega, istina je da neka nebeska tijela prolijeću Sunčevim sistemom, poput nekih kometa i doista imaju električne interakcije sa Suncem i drugim planetama. Ovo jest uzrok povećanja prirodnih katastrofa, ali to nije ništa novo.

P: Tu je i teorija Paul La Violette-a, da dolazi val od eksplozija iz jezgra galaksije, i to se krije iza ovog povećanja aktivnosti.

O: Takvi valovi postoje.

P: Jesu li ti valovi dio kataklizmičkih duplih katastrofa koje su predviđene da su na "na putu?"

O: Tko kaže?

P: Pa, Paul La Violette i Vincent Bridges, i Jay Weidner, na primjer.

O: Vi još niste u mogućnosti predviđati takve stvari.

P: (A) Nismo u stanju da predvidimo mnogo stvari. Vi ste stanju da predvidite bolje nego mi.

O: Možda je tako, ali mi to radimo, oh tako diskretno.

P: Kad ste dali informaciju, prije par sedmica o "Buuum! Krc!" događaju, postavila sam je na stranicu i objasnila da stvarno ne postoji način da se to tako točno interpretira. Naravno, bile su tu smjele interpretacije od drugih. Da li bi mogli razjasniti "Buuum! Krc!" napomenu?

O: Takođe smo rekli da se "razvedrite".

P: Hoćete reći da ste se šalili?

O: Možda.

P: Kad kažete da smo trebali "razvedriti se", upućivali ste na naše frekvencije?

O: Pa, važno je da se ne brine previše o nečemu što je nepromjenjivo i trivijalno u velikom pogledu. Ako će se površina trećeg denziteta, tamo gdje je područje vaše lokacije, uskoro rastaviti na dva dijela, zašto vam je to važno, ili bolje zašto vas toliko plaši? Trebali biste se već polako pomicati preko granica 3D OPS načina razmišljanja.

P: Što je onda uopće poanta ovog razgovora sa vama, momci?

O: Da li očekujete da ćete prestati razgovarati sa nama, nakon što pređete tranziciju?

P: Pa, mislim da to zavisi od mjesta gdje pređemo. Hoćemo li napraviti ogromno prelaženje u peti denzitet...

O: Gdje god išla, komunikacija će biti još kraća i sažetija. Sad, čak iako "se ništa ne desi", koliko dugo očekuješ da ćeš ostati u sadašnjem obliku? Možeš li se sjetiti "prije 35 godina?" Pa??

P: Pa razmišljam! Tad sam bila samo dijete. Da, mogu se sjetiti.

O: Kako "daleko" ti to izgleda?

P: Ponekad se čini kao vječnost...

O: Ne.

P: Na drugi način, čini se kao jučerašnji dan.

O: Da.

P: Zavisi samo od toga kakve sam volje.

O: Ne dugo, ha?

P: Pa, ne poboljšavate mi raspoloženje! Ne želim govoriti ljudima takve stvari, da oni trebaju vidjeti sebe samo kao duše i da je fizičko tijelo samo odjeća koje se izliže i baci. Nemogu to podnijeti kad su suočeni sa mogućom patnjom koja slijedi. Postat će histerični!

O: Možda i hoće. Možda i trebaju. Možda trebaju naučiti nešto. Ništa ne traje vječno i hvala nebesima da je tako!

P: Pričali ste o svemirskim borbama i preživljavanju u kozmosu i da pojedinci,bića i rase dolaze iz ovog ili onog smjera da bi glumili u ovoj kozmičkoj drami...

O: To je dio energije koja održava svu egzistenciju, kao što ste i svi vi.

P: Također ste govorili da postoje "dobri momci" i "loši momci."

O: Iz odabrane perspektive.

P: Da li to znači da ti "pozitivci" i "negativci" biraju preuzeti te uloge u korist te kozmičke drame?

O: Da, donekle. To također znači i da ste ribama i žoharima, i drugima, vi "loši momci". Subjektivnost vlada u OPS-u!

P: Imate li što protiv da nekako nazovemo ove grupe? Rekli ste da postoji Orion Federacija i Orionska Unija. Federacija bi trebala biti OPD, a Unija bi trebala biti OPS. Ima li neka grupa da se zove "Markab Konfederacija," kao što je jedna osoba pitala?

O: Ova pozornica je tako velika da tu ima svake "grupa", koju god možeš zamisliti! I, ako ih zamisliš, tamo su.

P: Nagovještavali ste u jednom trenutku da ćemo doći u kontakt, ili interakciju, sa bićem OPD iz četvrtog denziteta koje bi nam pomoglo na neki način.

O: Da, da li postaješ nestrpljiva?

P: Pa... da.

O: Onda bi trebalo da znaš ovo: nećeš ući, ili doći u kontakt sa njima dok stvari ne postanu vrlo "interesantne." Kad god to bilo.

P: Pa, želim vratiti se svim ovim stvarima koje su u Sunčevom sistemu. Radoznala sam oko ovih letećih stvari. Asteroidi, komete, užarene lopte, meteori i stvari koje izgledaju kao izmjenjivanje meteora i svemirskog broda; svi su zapaženi nedavno, kontinuirano. Sve vrste aktivnosti se dešavaju. Bilo je također i komentara o zvijezdi Eta Carinae koja je postala aktivna na vrlo neobičan način. Je li ovo neka vrsta prijetnje ili tako nešto?

O: Prijetnje ujedinjavaju mentalnu svjesnost.

P: Vidim! Hoće li Eta Carinae eksplodirati, prijeći u "supernovu?"

O: Hoće, ali pitanje je kada.

P: Da li ima još nešto što bi nam mogli reći o tim dolazećim kometama? Viđeni su objekti koji su letjeli u Sunce; prekomjerna je aktivnost Sunca u posljednje vrijeme, što je periodično, ali ekstremno visoko ako se uzme u obzir normalan period. Nešto o mogućem blizancu Sunca?

O: Mnogo se toga dešava, da. Ali je to perodično ( ciklički ). Nećemo ponavljati. Prošlost, ako je pažljivo i točno predstavljena, sadrži sve odgovore za vas. Kako mislite da to rade proroci?

P: Kako?

O: Ne.

P: Dobro sad, Vincent Bridges i Jay Weidner i njihova knjiga o cikličkom križu iz Hendaya, govore o ciklusima prošlosti i budućnosti, vjekovima svijeta i tako dalje. Kažu da je Fulcanelli dodao dio drugom izdanju knjige koja je izdata 1957, i da je taj dio o tom križu iz Hendaya. Ovaj dio bi trebao odati svu tajnu. Kaže da ovo kruženje predstavlja dupli križ, duplu katastrofu i kaže u šifri da je "život sačuvan u jednom prostoru" u vrijeme ove duple katastrofe. Možete li nam interpretirati Fulcanelli-jevu svrhu ubacivanja ovog dijela u knjigu u tom određenom periodu vremena?

O: Nema potrebe.

P: Zašto?

O: Najbolji ste bili u otkrivanju vaših tragova.

P: Skoro sam imala osjećaj da je razlog što je ovaj dio dodat 1957., toliko usklađen sa nekim odlučujućim događajima mom životu u to vrijeme, da bi to mogla biti poruka za mene osobno! Zvuči suludo. Da li bi to moglo biti moguće?

O: Ako to kao tako želiš shvatiti.

P: Moglo bi biti mnogo objašnjenja. Sad, imamo dopisnika koji je napisao i postavio pitanje. Rekao je da je zabilježio da postoji promocija Hoagland-ove ideje o 19.5 stupnju tetraedarske konfiguracije s jedne strane i druge ideje koja se tiče paralelograma i 18 stupnjeva. Pa, koja je razlika između 19.5 stupnjeva Hoagland-a, i 18 stupnjeva koju ste vi iznjeli? Pričamo li tu o dvije različite stvari?

O: Pa, ako izračunaš, vidjet ćeš da se položaj 18 fino uklapa sa devetnaest. Možda je 19.5 određen za privremeno klizanje kore planete, u nekom slučaju "oznaka" ?!

P: (A) Ali, u geometriji, ovaj položaj 19.5 je ono šta dobiješ kad pokušaš staviti tetraedron u sferu. Tako je to Hoagland dobio, ne zbog promatranja.

O: Ok, to je također u redu.

P: Kako da to niste znali?

O: Mi smo prvi ukazali na to.

P: Jeste li zato stavili "oznaku" u navodnike? Da je 19.5 tamo gdje se dodiruju? To je točka kontakta. Je li to?

O: Tragovi, draga, tragovi i vječna potreba da se ne ograniči slobodna volja.

P: Ali, ako ovi tetraedri ubace u sferu i dodiruju sferu u točki 19.5, kako su povezani sa ovim efektima koji se, kako ste rekli, manifestiraju na 18 stpnjeva?

O: Da li 1.5 paše u 90? Da li 90 paše u 180? Da li 180 paše u 360? Zapitajte se, "što to znači?"

P: Neznamo.(A) Stvar je u tome da kut o kojem je Hoagland pričao, nije 19.5, to je približno točki, nečega, nečega, nečega... Tako da, ako je samo 19.5, to je razlika između 19.5 i 18 – to je 1.5, koji, u ovom slučaju, nije točno 1.5, to je jedna točka nečega što ne odgovara ničemu što mi znamo.

O: Opseg.

P: (A) Da. 360 stupnjeva. Da li je opseg bitan?

O: Da, bitan je.

P: (A) Pa, možemo li ga izračunati za ove dvije kružnice i on će se razlikovati za neki broj i taj broj će opet uklapati se u jednu od ovih kružnica, i stvar je u tome da to treba odgovarati tako da je to cijeli broj...

O: Da.

P: (A) Ali, bit će onda više kuteva. Neće biti samo 18 i 19.5...

O: Da, sve što je Hoagland napravio je to da je iznio točke na kojima se magnetske linije križaju koristeći model tetraedra.

P: Ako se križaju u toj točki...

O: Ali pitanje je kako je tetraedralni model povezan sa trans-dimenzionalnim prostorom?

Q Kako je tetraedralni model povezan sa trans-dimenzionalnim prostorom?

O: Ključ koji otvara vrata.

P: Govoreći o ključu koji otvara vrata: postoji informacija da je gigantski kompjuter instaliran u Zemlju, da ga je stavila rasa Reptila i obnavljanje tog kompjutora je jedan od razloga za njihovu trenutnu ili dolazeću "invaziju". Da li se konfiguracija tetraedra u Zemlji povezuje sa nekim gigantskim vanzemaljskim kompjuterom?

O: Ne.

P: Da li je neki vanzemaljski kompjuter zakopan u zemlji?

O: Ništa takvo.

P: Nazad do tetraedra. Kako je to ključ u trans-dimenzionlnom prostoru? Da li ga nekako aktivira? Da li postavljate neke vrste naprava na te točke?

O: Ne. Magnetizam.

P: Da li treba aktivirati magnetizam, ili je to prirodni magnetizam?

O: Prirodni.

P: Da li mu se treba nešto napraviti ili nešto sa njim?

O: Treba???

P: Da li je korisno nešto s njim napraviti?

O: Može biti.

P: U kojem smislu?

O: Putovanje između dimenzija.

P: Da li to itko u sadašnjosti to koristi u ovom smislu?

O: Zemljani OPS trećeg denziteta ne.

P: To ukazuje da OPS četvrti denzitet to radi. Može li netko konstruirati prikladan model tetraedra u sferi, magnetizirati ga i otvori portal?

O: Da.

P: Da li bi to zahtjevalo dosta električne struje?

O: Da.

P: Da li postoji način da se putuje između dimenzija u vremenski prostor ili štogod, koristeći vrlo malo struje, kao takve?

O: To nije bit, rekli smo vam prije da su sve sfere kozimičkog porijekla prozori.

P: Idemo polako na drugi smjer. Razmišljao sam o prirodi naše realnosti i mislio sam da ispod ove postoji četvrti denzitet slično Kaluza-Klein teoriji. Jesam li u pravu do sada? Idem li kod ovog negdje?

O: Nastavi.

P: U Redu. I, ispod te realnosti četvrtog denziteta, postoji eterička realnost, i ta eterička realnost se sastoji od petog denziteta. U redu? Ispod realnosti petog denziteta, postoji realnost šestog denziteta koji pokušavam objasniti u terminima geometrije.Ta geometrija je bitna, neophodna stvar u idejama, prirodi ili aspektima koncepta koji dolaze u naš materijalni svijet; da je geometrija esencijalna priroda stvari. Da li sam blizu? Ali, iznad ove geometrije, iz čega geometrija nastaje? Znam da ćete reći nešto kao "jedan," ili "sedmi denzitet," ali bih stvarno volio imati koncept jer nemogu dalje od ovoga. Čak iako je nedovoljno, iz čega proizlazi geometrija koja se izražava kao gravitacija?

O: Nisi u sinhronizaciji.

P: Šta će me uvesti u "sinhronizaciju?"

O: Nema "ispod."

P: U redu. Kad nema "ispod," koji termin bi bio odgovarajuća zamjena?

O: Okolo.

P: Što je oko ove geometrije?

O: Za tebe da nastaviš.

P: Možete mi dati savjet?

O: Upravo jesmo.

P: Da li je sigurno reći da je to "umetnuto?"

O: Ne, ne, ne. Još uvijek razmišljaš u terminima ograničenog dometa. Kada netko ode tamo u svemir, ne postoji više iznad, preko, gore, dolje, lijevo, desno, ispod itd. Postoji samo okolo. U smislu sfera.

P: Svaka točka je centar?

O: Bliže.

P: Nazad do tetraedrona, ove točke gdje tetraedar dodiruje sferu, i to su linije magnetnog spajanja; kako se ove linije prikazuju na ovoj sferi; da li proističu iz točki spajanja kao paukova mreža? Ili se spajaju iz centra prema vanjštini sfere? Jesu li naslonjene na sferu kao rešetke zemljopisne dužine i širine?

O: Bliže zadnjem.

P: Pa, kad kažete da su linije spajanja, da li to znači da se linija zemljopisne dužine i linija zemljopisne širine, tako reći, spajaju u ovim točkama?

O: Misli višedimezionalno. Bez ravnog papira molim.

P: U redu, hajdemo u drugom pravcu sad i pokušajmo pokriti ova pitanja. Htjela bih pitati što su sve ove sferne konfiguracije koje se pokazuju na radarima posvuda u posljednje vrijeme? Stvarno je skandalozno to što se dešava toliko često i nitko to ne objašnjava.

O: Ostanite spremni za još. A za sad, laku noć.


 

Kasiopejske transkripte-1999-08-28


28.08.1999.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga večeras imamo sa nama?

O: Kiolorra.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Diskutirali smo o tome kako čudni posjetioci dolaze na naše internet stranice. Izgleda da ima dosta interesa od strane grupa koje su povezane sa obavještajnim službama i vojnim organizacijama. Možete li nam reći kakav je njihov interes u našim materijalima?

O: Materijal je uveliko točan.

P: Da li oni razumiju da je taj materijal prilično točan i da li je to razlog njihovog interesa?

O: Da.

P: Da li bi mi trebali razmotriti eventualne posljedice kao rezultate njihovog interesa?

O: Da je tako, potreba za brigom je trebala početi već kod vaših pojedinih rođenja!

P: Zašto je interes počeo s našim rođenjima?

O: Ne interes o kojem mi govorimo; sudbina.

P: Pa, budući da imamo privlačne web stranice, postoji i veliki interes, pa smo odlučili da bi bila dobra ideja da izdamo knjigu, budući da već vidim znakove kopiranja na njihovim internet stranicama i uzimaju čitave hrpe našeg materijala i prosljeđuju ih unaokolo na neke news-grupe. Trebam sve stvari skompletirati. Neki savjet u vezi knjige? Nešto što bi željeli dodati ili neki prijedlog?

O: Budite oprezni da dodaci budu ispravni.

P: Mislim da to neće bit problem. Još nešto?

O: Odupri se navaljivanju da prebaciš neki ugled na nas ili na sebe. Tj. ako „znaš što pogađa ljubitelje“, da li želiš biti na vatrenoj liniji?

P: Mislim da ni to nije problem.

O: Oh, ali mogao bi biti!

P: Sad, pitala sam TR i JR za doprinos toj knjizi i željela bih znati kako ih smjestiti u kontekst? Možete li dati savjet? Da li bi oni trebali biti samo promatrači, a ponekad i sudionici?

O: Da.

P: Da li bi oni također trebali biti u kontekstu značajnih osoba koje su doprinjele primanju informacija?

O: Neodređeno.

P: Primjetila sam kod količine energije koja je bila prisutna za vrijeme dok su oni bili prisutni, da je skoro izgledalo da su oni bili, takoreći, uzemljenje. Da li bi to bila točna procjena?

O: Možda.

P: Možete li dati bilo koju drugu naznaku u vezi te interakcije?

O: Ne.

P: Da li je značajna?

O: ?

P: A: Mislim da su bili aktivni i živahni sudionici.

O: Ispričaj priču kako se i desila.

P: Mislila sam da bi trebali ograničiti priču i koncentrirati se na materijal.

O: Materijal je dio priče. Kao i sudionici.

P: A što je sa svim sporednim ljudima ( popis )?

O: Svatko zaslužuje spominjanje proporcionalno sudjelovanju/učinku.

P: Bože! To će biti OGROMNA priča koja sve to sadrži!

O: Nije neophodno.

P: Imam ovu knjigu od Marcie Schafer, „Priznanja intergalaksijskog antropologa“ i ona je prepuna kanaliziranih stvari. Jedna stvar što ona kaže jest: „zmija se povezuje sa znakom mudrosti i viših učenja, i ona dosta česta u krugovima mistika“. Imala je interakciju sa zmijom čegrtušom, za koju je osjećala simpatije, a imala je telepatski interakcija simpatija sa Lizzijima također. Željela bih dobiti komentare u vezi ideje da je zmija „znak mudrosti i viših učenja“. Da li to, zapravo, predstavlja ono što zmija simbolizira?

O: Zmija je/bila je spominjana u kontekstu točke gledanja promatrača.

P: Kažete li da kada je točka gledanja nekog promatrača takva da je zmija simbol višeg učenja, možda...

O: Možda je promatrač samo „otpuhnut“ iskustvom.

P: Pojasnite, molim.

O: Da si ti živjela u pustinji, ili džungli, prije otprilike 7000 godina, kao što vi mjerite vrijeme, nebi li bila impresionirana da su se ti Reptoidni „momci“ spustili sa neba u srebrnim objektima i demonstrirali tehno-čuda iz 1000 godina budućnosti, i učili te računanju, geometriji i astrofizici, radi pokretanja?!?

P: Da li se to, zapravo, dogodilo?

O: Da.

P: Pa, to je jedan od problema s kojim se suočavam, kod pokušaja pisanja povijesti čovječanstva. Kao što ja to razumijem, ili bar pokušavala razumjeti iz literature, prije „Pada u Edenu“, čovječanstvo je živjelo u stanju 4. denziteta. Da li je to točno?

O: Pola/na neki način.

P: Molim budite malo precizniji.

O: 4. denzitet u drugom realitetu, u odnosu na prostorno/vremenskoi kontinuum, itd.

P: Dobro, dakle taj se realitet promijenio, kao dio ciklusa; razne odluke su donešene: čovječanstvo, kao vrsta, prošla je kroz vrata, poslije „zlata“, takoreći, i postalo svrstano sa Lizzijima, poslije udruživanja „ženske energije“ sa krivom stranom, takoreći. To je ono što ste vi rekli. To je rezultiralo mnogim efektima: sakaćenje DNA lanaca, spaljivanja prvih 10 lanaca DNA, odvajanje polutki mozga...

O: Jedini razlog za to: vi se igrate u blatu – pa ćete se i zaprljati.

P: Što je motiv za igranje u blatu? Koja se bitna stvar desila? Jednom ste rekli da da je to bio „debalans radi želje“. Kakva je to bila želja?

O: Povećana fizikalnost.

P: Što je bio cilj traženja u toj želji za povećanom fizikalnošću?

O: Osjećaj.

P: Kako smo iskusili osjećaje i kako su ta bića imala ideju da bi ona mogla dobiti više toga ako povećaju svoju fizikalnost?

O: Niste iskusili, već su vam demonstrirali.

P: Demonstrirali kako, tko?

O: Zar neznate?

P: Demonstrirali su nam Lizziji?

O: U osnovi.

P: Na koji način su nam demonstrirali? Da li su rekli:“hej, probajte ovo!“ Ili su samo demonstrirali pomoću toga da su to radili ili pokazivali?

O: Bliže ovo drugo.

P: Oni su radili, eksperimentirali, igrali se i govorili:“gledajte, mi ovo radimo, to je tako super, dođite i probajte...“?

O: Ne baš. Više poput: „mogli bi imati ovo“.

P: Što je izgledalo toliko poželjno u toj povećanoj fizikalnosti, da su rekli „možete ovo imati“?

O: Samo si zamislite!

P: Da li je tu bilo kakvog razumijevanja, ili bilo kakve vrste realizacije, da bi povećana fizikalnost mogla biti poput toga da je Set Ozirisa namamio u svoj vlastiti lijes? Da bi onda on mogao zalupiti poklopac i zatvoriti lijes čavlima?

O: Očito, bilo je nedostatka razumijevanja.

P: Zvuči prilično naivno! Da li se nedostatak reflektira nedostatak znanja?

O: Naravno. Ali više od toga, to je želja da se dođe na put...

P: Dobro. Desio se „Pad“. To izgleda kao da je bilo, a neka arheološka proučavanja to pokazuju, tisuće i tisuće godina mirnodopska egzistencija i krasno agrarno društvo u kojem su postojale božice ili ženske kreativne sile bile na snazi. U najmanju ruku današnje knjige to govore...

O: Ne. Ti događaji su se desili prije 309000 godina, kako vi to mjerite. Tada je prvi prototip od onog što bi vi nazvali „moderni čovjek“ – kreiran. Kontrolori su imali spremna tijela, a samo su još trebali odgovarajuću matricu duše koja bi se složila da „uskoči“.

P: Dakle, prije toga, prije tog Edena...

O: Bilo je više poput 4. denziteta.

P: Ali to povlači onda da je tu bilo i nekog udjela fizikalnosti. Da li je bilo fizikalnosti u smislu da su postojala tijela koja su izgledala poput današnjih ljudi?

O: Ne baš.

P: Kako su ta tijela prije pada...

O: Nemoguće odgovoriti jer je to još vama prekompleksno za razumijeti.

P: Da li to znači da smo iskusili... da su tijela u koja smo se vjerojatno mogli useliti kao bića 4. denziteta, pretpostavljajući da se to i dešavalo, da bi to bilo previše kompleksno za nas da shvatimo? Rekli ste da je to „neka vrsta 4. denziteta“, stanje prije pada, u vezi fizičkih tijela, previše kompleksno da bi mi to razumijeli. Ako je vraćanje u 4. denzitet nešto poput dolaska iz 4. denzitata, da li to znači da bi se mogli vratiti natrag i da je to nešto prekompleksno za shvatiti? Ta varijabilnost fizičkog, koju ste već opisivali?

O: Da.

P: Dakle, da li je tamo bilo nekakvo obožavanje Boga, ili religioznih aktivnosti, u tom stanju prije pada, tom Edenskom, stanju 4. denziteta?

O: Nema potrebe kad netko ima znanje o tome.

P: Što pokušavam ovdje, što pokušavam razumjeti... to je tranzicija iz obožavanja božica u obožavanje bogova, promjena u razumijevanju cikličkog vremena kao što je izraženo u ženskim ciklusima i izraženo kao božicama – u koncept linearnog vremena, izraženo u muškom principu. Izgleda da su to bile pretvorbe i preokreti koncepata što je krajnje vodilo idejama koje su nam Lizziji nametnuli i izgleda radili u tom smjeru milenijima – doživljaji dominacija kao što su: vjerovanje u nešto izvan sebe što će te čuvati, inače si proklet i svijet će se srušiti, a ti ćeš biti osuđen. To je koncept s kojim se ovdje susrećem, i željela bih razumijeti što je to bilo obožavano. Dobro, imamo te momke koji su pali iz Edena, ali oni su još uvijek bili blizu originalnim konceptima, na neki način. Jednom kad su uskočili u fizička tijela, kaoš to ste rekli, kakav je bio njihov nivo poimanja univerzuma? Da li su još uvijek zadržali neko razumijevanje u toj točki?

O: To je poput nečijeg razumijevanja poslije nekoliko potresa mozga, trauma, nasuprot vašeg razumijevanja u vašem trenutnom stanju.

P: Dakle, oni su bili u traumi, možda su i imali djeliće ideja i pamćenja, ali sve skupa su izgubili veliku većinu. Tamo je čak moglo biti neko „koma“ stanje, takoreći, za cijelo čovječanstvo, i to kroz mnoga tisućljeća. Ali, nakon što su se probudili, sa tim djelićima znanja u svojim glavama koji su plutali unaokolo, mogli su početi slagati sve te djeliće skupa. Dakle, sastaviti te sve dijelove opet u cjelinu. Što je bila prva stvar koju su shvatili, s obzirom na kozmos oko njih?

O: Seks.

P: Što su odlučili u vezi seksa? Mislim, pa seks je već tamo postojao. Oni su već prakticirali seks. Da li je to tako bilo? Ili, da li su oni razumijeli kozmos kao seks?

O: Više nešto poput ovog prvog. Poslije svega, to je ono što ste prvo dobili u ovom neredu, društvance! Samo si zamislite posao prodavača: „Pogledajte kako je ovo zabavno! Želite li probati?!? Uuuups, oprostite, zaboravili smo vam reći da se više nemožete vratiti!“

P: Zbilja nisam uspjela razumjeti – i znam da je to velika stvar kao što je bilo i naznačeno i na što se ciljalo, a i u svim religijama i mitologijama su postojale tvrdnje u vezi seksa. Ali, nisam uspjela razumjeti principe kako bi to moglo biti stvoreno „padom“. Kakav je, precizno, taj princip? Kakva se energija generirala? Kako je seks generiran? Što je konceptualizacija tog pogrešnog korištenja energije, ili korištenja energije?

O: To je jednostavno predstavljanje koncepta samo-zadovoljavanja na fizički način.

P: U mnogo slučajeva ste rakli da je idealna stvar imati savršen balans fizikalnosti i etričnosti. To je rečeno u brojnim prilikama. Sad, ne razumijem kako bi zadovoljavanje fizičkog tijela moglo biti instrument pomoću kojeg se netko zarobi? Nije li zadovoljstvo pogledati u nešto lijepo? Da li je to pogrešno, griješno, ili oblik pada, ako se gleda u ljepotu, ako se čuje nešto prekrasno kao što je muzika, ili ako se dotakne nešto što je osjetilno i osjeća se fino poput svile ili kože svoje voljene osobe? To su razne stvari koje kod ljudi potiču užitak, a često ih dižu u duhovno stanje.

O: Ključ je u posjedovanju.

P: Što ste mislili pod tim?

O: Kod OPS-a, vi posjedujete.

P: To je ono što govorim ovdje...

O: Ako se krećeš kroz prekrasno cvijeće, svilu, po koži drugoga, ali ne tražiš da ih posjeduješ...

P: To mi izgleda da je moguće iskusiti te sve stvari, uključujući i seks, bez potrebe ili želje za posjedovanjem; samo davanjem. U tom slučaju, još uvijek ne razumijem kako to može biti mehanizam „pada“?

O: Ako je to željeno, onda mehanizam nije davanje. Da li jedeš komadić čokoladne torte radi toga jer je to dobro dati želucu?

P: Pa, mogli bi tako!

O: Ne, u OPS svijetu, kakav je vaš realitet, ne zaboravite, netko daje radi ugode osjećaja koji su rezultat.

P: Nebi li se moglo reći da, ako sve što postoji da je dio Boga, uključujući i meso, da ako netko daje nešto tom mesu, bez da bude prikačen za to davanje, da bi se to moglo smatrati kao davanju „Svemu“?

O: Objasni proces.

P: Na primjer: postoje neki ljudi koji vole patiti jer vjeruju da je meso grijeh. To je velika stvar koju su uveli Lizziji. Tokom mnogo stoljeća, željeli su da ljudi pate i napravili su tu veliku stvar i galamu oko seksa i sve što bi se moglo smatrati ugodnim ili poželjnim se negira i da bi osoba trebala patiti i da bi se oni mogli hraniti tom patnjom. I, zapravo, da se osoba učini...

O: Ako netko želi patiti, on i pati radi očekivanja neke nagrade u budućnosti. On želi nešto posjedovati na kraju.

P: Ono što govorim jest: ako osoba jednostavno može BITI, da radi i da bude ono što jest, jednostavno, da radi sve kao da meditira, ili se posveti tome što radi, da je sa svima, da šeta ulicom i da je na zraku, na suncu, sa drvećem i pticama i drugim ljudima; u tom stanju jedinstva sa drugima, ne stvara li to davanje univerzumu u smislu davanja sebe kao kanala univerzuma, da bi univerzum mogao iskusiti te stvari?

O: Ne ako taj „osjeća to jedinstvo“.

P: Mi smo to što jesmo. Priroda je priroda. Napredak je napredak. I ako se ljudi samo opuste i budu ono što jesu pošteno, i da samo čine ono što je u njihovoj prirodi bez da krše tuđu slobodnu volju drugih, da je to čišća forma bića nego raditi ono što osjećamo ili očekujemo ili želimo; da samo BUDEMO, a ne ŽELIMO BITI... dakle samo BITI?

O: Da, ali OPS-i to ne čine.

P: A: Iz čega vučem zaključke: ako su OPS-i oko nas, mi nemožemo samo...

O: Vi ste svi OPS. Da niste, nebiste bili tu gdje jeste.

P: Postoje oni koji su sretni u OPS okruženju, a postoje i oni koji pokušavaju izaći iz OPS okruženja...

O: OPD kandidati.

P: Ti OPD kandidati nemogu jednostavno to BITI, čak teorijski, jer onda bi ih OPS pojeli.

O: Ne.

P: L: Zašto ne?

O: OPS ne jedu prema protokolu.

P: Što to znači?

O: Što vi mislite?

P: Nemam pojma!

O: OPS „jedu“ štogod oni žele, ako su u mogućnosti.

P: To je ono što smo i mi rekli. Ako smo OPD u OPS svijetu, mi smo u osnovi bez obrane i oni te pojedu.

O: Ne.

P: Zašto? Što čini OPD-a nedostupnim ili nejestivim?

O: Frekventne rezonancije nisu sinhronizirane.

P: A: Ali onda, to bi značilo da svi ti ljudi koji govore da mi samo trebamo sve i svašta voljeti, da su u pravu. Oni samo jesu, i vole, ne čine ništa, samo daju sve Lizzijima... oni su u pravu!

O: Ne, jer motivacija je OPS.

P: Kako je motivacija da se voli sve i svakog i samo daje – OPS?

O: Osjeća se dobro.

P: Dakle, oni to žele raditi jer im to prija?

O: Željeti je OPS koncept.

P: Dakle, izgleda da ukazujete na to da je glavni trik u tome jednostavno da se postane ne-zakačenim za išta ili ikoga, da se ne čini ništa i samo ukopi u ništa? Nema misli, nema želje, nema rada, nema biti, nema ničega!

O: Ako ste vi OPS, to se ne uklapa, ali, ako učinite upravo to, vi biste se reinkarnirali u OPD realitetu, gdje se uklapa takva vrsta energije.

P: Ali, ako vi postanete ništa, kako se reinkarnirate? I kad ste rekli „reinkarnirate“, to podrazumijeva tijelo!

O: Vi ne postajete ništavilo.

P: Ali, biti inkarniran znači biti u tijelu?

O: Ne.

P: Mislite, preseliti se u realitet u kojem nije neophodno biti u tijelu?

O: Blizu. Ali, 4. denzitet je djelomično materijalan. Ne konzumira, niti posjeduje.

P: A: To je suprotno onome što mi činimo. L: Zašto napisati knjigu ili raditi bilo što? To nema svrhe. Trebamo samo sjediti unaokolo, ništa ne činiti, samo sagledavati naše pupke i ništa ne činiti? F: Zašto si to rekla? L: Jer ako činimo bilo što, to konstituira željenje, potrebu, posjedovanje, imanje, itd. F: Naravno, jer je ovo OPS realitet. L: Dakle, zato nebi trebali činiti ništa. Trebali bi promatrati naše pupke i pokušati izaći iz svega toga i baš te briga za druge! F: Ne slažem se. L: Inače je to kontradiktorno. Ako pokušaš pomoći bilo kome drugom, ili činiš nešto za nekog drugog, ti mu želiš pomoći. I zato, ti želiš nešto promijeniti... F: Pa naravno, ali ovo je OPS realitet. L: Svejedno, željela bih znati koga ili što kanalizira ta Marcia Schafer. Izgleda da kanalizira nekoliko izvora, ili tvrdi tako. Možete li mi reći koga ili što?

O: Ne još, jer ova stvar još nije rješena. Vi ste zbunjeni jer izgleda mislite da morate biti OPD da bi bili OPD kandidat. Vi ste OPS i vi jednostavno nemožete biti drugačiji, sve dok se ili ne reinkarnirate ili ne transformirate kod stapanja granica realiteta.

P: Dobro, shvatila sam to.

O: Ali, da li je i Ark?

P: Mi smo tu i to smo što jesmo, sve dok ne dođe granica realiteta, nemožemo biti ništa drugo. F: Dakle, ne brini oko toga što si OPS. To je ono što mi jesmo. Sve dok jedemo hranu, to smo. To je tako jednostavno. Možeš se kretati prema OPD, ali nisi još tamo, i nema tu ništa loše u tome. A: Mi pitamo pitanje, a ti odgovoriš na njega, i ovaj odgovor može biti interpretiran na različite načine. Nisam siguran na što si točno mislio. Odgovor je bio: „ako ste OPS, odgovor nije u skladu. Mislim, sjediti i ne činiti ništa. Ako si OPS, to se ne uklapa. Ali ako radite upravo to, reinkarnirat ćete se u OPD realitetu gdje se takve energije uklapaju.“ Tu postoji nekoliko interpretacija. Jedna je ta, da ako činimo upravo to, mi se reinkarniramo u OPD realitetu gdje takva energija paše i to bi bila ispravna stvar za napraviti je mi ŽELIMO biti u OPD realitetu. Dakle, jedan siguran način za otići u OPD realitet je da sjedimo ispod drveta i ništa ne činimo, da sagledavamo naše pupke, ali ne da se pretjerano zabavljamo... da ne jedemo ništa, da ne želimo ništa... tipičan Zen. Sad, postoji i jedna drugačija interpretacija: ako učinite upravo to, onda bi se trebali reinkarnirati u OPD realitetu gdje takva energija paše, ali tamo možda postoje i drugi OPD realiteti koji se NE sastoje od takvih energija. Dakle, možda postoji i drugi način da se dođe u neki drugi OPD realitet, u koji takva energija ne odlazi, već bi mogla na druge načine. L: I tu je jedan problem: početna činjenica da bi netko mogao to činiti radi ŽELJE da ode u OPD realitet! Što isključuje odlazak u njega. Ako želiš biti OPD, zeznuo si stvar! A: Ne-biti, to je ono što uče neki učitelji. Nirvana. To je nešto što je navodno jedini način i to je nešto na što nas se potiče da slijedimo jer to nije želja, niti išta. Ili, da li postoje drugačiji OPD realiteti?

O: Ne različiti realiteti, kao takvi, već drugačiji načini da se tamo stigne. Vaš odgovarajući razvoj vas je vodio do toga gdje ste sad.

P: U redu. Želim pitati par brzih pitanja u vezi tih knjiga...

O: Knjiga? Smatraj ih kao kotrljajuće djeliće i komadiće informacija iz eteričnih izvora.

P: Jednu stvar ona kaže ovdje: "Reptilske vrste su česti posjetioci, berem za mene. Oni uvijek nose uniformu... njihova civilizacija ističe kulturu i edukacijski trening... " Ona također piše da je pročitala knjigu od jednog drugog gospodina koji je opisivao svoje doživljaje sa bićima koja su bila "proganjajuće slična", iako njegovi susreti nisu bili sa Reptoidima. Ona prosuđuje opise tog gosp. da su autentični, na bazi svojih vlastitih iskustava, i nekeko povezuje te dvije grupe vanzemaljaca u ime sličnosti. Onda ona kaže: "to je vrlo drago društvo i ne vjerujem da je ime izmišljeno, a i ako je - to je radi humora kojeg ne razumijemo". Ona izvlači zaključke pomoću usporedbi, bazirano na tome da su Reptoidi "drago društvo". I ovdje kaže da su se "Sivi uvijek odnosili prema njoj prijateljski i bili su u dobrim odnosima s njom". A ovdje kaže: "Sad imamo jako puno kontakata sa Andromeđanima. Kad se sjetim toga, neprestano vidim savršenog čovjeka koji je pomalo sličan nama. Oni su tehnološki vrlo napredni. Mnogi ljudi koji su imali jako razvijen znanstveni ili medicinski intelekt imaju veze sa tom civilizacijom. Kažem to jer kad sretnem te momke, telepatski mi prenose informacije o njihovoj civilizaciji. Andromeđani imaju jaku prisutnost..." Pa, mislim da ona nije svjesna da su Andromeđani nejvjerojatnije izmišljotina i nečija imaginacija, poslije posuđivanja velike hrpe naših tekstova!

O: Vukovima uvijek dobro ide kad su pod ovčjim kožama.

P: Pored svih apsurda u ovoj knjizi, tu je jedna stvar koja me je uznemirila: ona kaže da je19.03.1997. doživjela vanzemaljsku otmicu. Ona kaže da se kasnije sjećala da je bila prisutna na skupu gdje je bilo stotine ljudi. Retrospektivno, to me brine. Rečeno nam je da smo bili testirani kako bi se jasno sjećali specifičnih treninga koje smo proživljavali kroz sve naše živote, da bi oni vidjeli kako radi njihova tehnologija. Svatko od nas je imao partnera i dano nam je da aktiviramo mali svemirski brod sa 3 sjedala. Neznam što je bilo rečeno drugim ljudima, ali ja se sjećam što se meni desilo. Oni su imali mnogo informacija i davali su ih u komadićima. Bila sam obavještena da više nebi trebala odbacivati ili susprezati se od svog rada s drugima koji nisu sa ove planete. Rekli su da je vrijeme došlo i da se moram sjetiti svega. Pokazali su mi pregled života. Otkrili su sve posjete i interakcije koje sam imala u ovom životu. Kako su to započeli, prisjetila sam se žučne rasprave s njima. Zapravo, sjećam se da sam rekla: "Nema šanse! Neću prolaziti kroz to. Kad pogledam unatrag toga, to mi je nekako smiješno na buntovan način, na koji sam im se klela da neću. Primila sam natrag telepatski odgovor: "Put!" Drugim rječima, nisam imala izbora i to će se dogoditi. Općenito, moje želje su poštovane u vezi toga. Ali ne sada; rekli su da je "vrijeme" i bila sam "potpuno aktivirana" u skladu sa planom, štogod da to značilo". Tako se taj cijeli događaj desio otprilike kad i mnoga viđenje NLO-a u Phoenix-u i ako se sjećam točno, vi ste komentirali da su stvari zbilja spremne za zahuktati se, premda smo mi bili nesvjesni tih znakova u to vrijeme, bili smo prilično zauzeti putovanjem u Gainesville. Vi ste indicirali da je to imalo neke veze sa činjenicom da smo Ark i ja skupa, napokon, i da je to početni stadij neke velike sudbine, koji je sjeo na svoje mjesto. ( Imali smo sesiju po noći 15-tog i pitala sam što me je učinilo toliko bolesnom prethodne noći i nekoliko noći prije toga, budila sam se uplašena i borila se protiv neke prisutnosti u sobi koju sam osjećala i svega toga. Također i te noći kad smo imali sesiju, pauk se spustio na ploču usred naših pitanja u vezi protona. ) Ima li tu neke povezanosti između stvari koje su se desile Marciji Schafer i onih koje su se dešavale nama?

O: Pa, najbolje je promotriti tu knjigu i autora kao stapanje stvari koje ste pročitali i stvari koje su izmišljene.

P: A: Tu je nešto smiješno. Prije, rekli su da nemogu otkriti koga je ta žena kanalizirala. L: Ne, nisu htjeli to reći još jer smo morali završiti sa drugom temom. Sad, Olga Kharatidi je imala neka interesantna iskustva u laboratoriju fizike u Novosibirsku, Rusija, kako ona tvrdi. Ona tvrdi da je imala druga interesantna iskustva sa nekim šamanima iz Altai planina. Onda, kasnije sam pročitao da je tamo bilo arheoloških dokaza da je na Altai planinama bilo tragova civilizacije koji su stari 300000 godina. Moje pitanje je: da li su Altai planine na magnetskom meridijanu na koji ste nas usmjeravali kad ste govorili u vezi Novosibirska i Irkutska, i da li je to što imalo sa arheološkim otkrićima koja su tamo otkrivena isto kad je i ona imala šamanska iskustva...

O: Ovo je dobar trag za tebe.

P: Da, ta knjiga je dosta drugačije začinjena od drugih. A: Da li je ta priča, koju ona govori u vezi tog nuklearnog laboratorija fizike, istinita?

O: Prilično blizu.

P: Da li je ona prikrila imena i točno mjesto?

O: Da.

P: Da li je to bilo u Novosibirsku?

O: Da.

P: Da li je bilo u Institutu za nuklearnu fiziku?

O: Ime je blizu, ali tamo su 12 glavnih postrojenja.

P: Jedna od stvari koje je napravila: stavili su je u cijev, u kojoj je unutrašnjost bila polirana poput ogledala, i sve se to desilo u toj cijevi, sva viđenja i slušanja tih glasova. To je neka vrsta psihomantiuma, sa jednom razlikom, ona je nosila slušalice koje su blokirale sve zvukove izvana. Pomislio sam: da li bi i nama bilo od koristi ili za savjetovati da koristimo te slušalice, kao i tehnike sa muzikom?

O: U redu.

P: L: Da li još uvijek smatrate da je tehnika sa psihomantiumom dobra i da ju koristimo?

O: Da.

P: Pitam se da li bi pomoglo da obojimo okvir od ogledala u crno...

O: Možda.

P: Jednostavno nisam, iz nekog razloga, motivirana da to učinim. Neznam zašto.

O: Previše pomutnje, kao što je "kod stopala adolescenta".

P: Nema tu puno toga što mogu učiniti u vezi toga! Imam ovdje knjigu od Karle Turner, "Maškarada Anđela", priča o Tedu Rice i svim njegovim iskustvima. Da li je metodologija, koju je koristila Barbara Bartholic kod micanja paravana pamćenja, dobra metoda ili je moguće da je ona kreirala pamćenja koja ne postoje kod njenih pristupa?

O: Oboje.

P: Ta ideja koja je proizašla sa Tedom Rice bila je prilično užasna. Rekao je da se sjeća kako je njegova baka bila silovana od strane Reptoida koji se pretvarao da je njen mrtvi muž, i da su u biti, reptoidi ubili njegovu baku. Uvidio je ta sva psihička iskustva i sve mu se to desilo radi toga što je bilo potaknuto i kontrolirano od strane Lizzarda. Da li je to, u stvari, slučaj? Ili, da li je imao također i neke dobre momke koji su radili s njim?

O: Ovo drugo.

P: Da li je on, u stvari, izbacio bebu i kadu radi svog rada s Bartholic-ovom?

O: Blizu.

P: Pa, ne izgleda da je tamo bilo mnogo rasuđivanja i da je bilo diskriminacije u toj gužvi. Sve je prikazano crno ili bijelo. L: Bilo je nekoliko tamnih crta na nebu za vrijeme nedavne solarne eklipse. Puno se komentiralo u vezi toga na raznim internetskim stranicama, uključujući i neke od "tvrdih znanosti", astronomskih. Pa ipak, nije postignut nikakav opći dogovor što je to bilo. Primjećeni su također i čudna svjetla i objekti oko sunca, a kasnije su prešli i preko Mjeseca. Također se i vodi diskusija u vezi nekog "Nadolazećeg objekta" jer postoje naznake nepoznatog objekta u našem sunčevom sistemu koji prouzrokuje taj efekt. Sad, shvatila sam da ste prije rekli da bi mi trebali gledati nešto POSLIJE Lee komete, točne riječi bile su: "Sad, trebate znati sastav te komete..." I bilo koje druge koja je pobliže slijedi. Još ranije naznačeno nam je da je povećana aktivnost kometa. Oortov oblak i da ga to ciklički poremeti. Dakle, izgleda da ono na što ste ukazivali, da se to sada dešava. Mislim, "pobliže slijedi" vjerojatno znači blizu i u vezi vremena, također. I rekli ste da takve komete, koje je to poremetilo, da bi trebale stizati u "raspršenom uzorku", što bi značilo da mogu stići iz bilo kojeg smjera i pravca. Možete li komentirati te trenutne događaje?

O: Ne još.

P: Zašto? Postoji li nešto na što bi trebali paziti?

O: Najbolje je nastaviti promatrati...

P: Nešto posebno što bi trebali promatrati?

O: Ne. Budite otvoreni za sve mogućnosti.

P: Mi smo na rubu od: a) invazije vanzemaljaca b) udara kometa c) pojavljivanja sunca blizanca, mrtve zvijezde našeg solarnog sistema?

O: Čekajte i vidite.

P: Ne želim čekati i vidjeti! A: Čekaj i vidi! Kad nas to pogodi - znat ćemo! L: Da pitam ovo...

O: Koja slavna tranzicija u OPD 4. denziteta! Sa možda brzim svraćanjem na 5. denzitet, samo da se uzmu nove stvari za putovanje!

P: Hoćete reći da smo spremni za Big Kahuna ( jedna "velika faca" iz jednog filma u kojem čekaju tu veliku facu )?

O: Samo Don Ho zna sigurno.

P: Što!?

O: Pa, vi ste spomenuli "Kahuna", zar ne?

P: Dobro, zadnjih godinu dana neprestano ste skretali pažnju na nešto što bi mi trebali vidjeti, i da bi trebali "uživati u predstavi" i sve nešto takvoga. sad ste dali ovu naznaku u vezi 5. denziteta, gdje enititeti iz 3. denziteta idu nakon smrti. Kažete da će mnogo ljudi to doživjeti?

O: Možda malo pokušavamo ovdje olakšati stvari!

P: To je sve lijepo i krasno, ali želim samo jednu riječ za to, trag u vezi toga što dolazi u bliskoj budućnosti, o kojoj ste dali toliko tragova... samo jednu riječ kao trag?

O: KABUUUM!

P: Čekajte malo! Nemožete to učiniti! Što ste mislili pod "kabuum"? Mijenjam svoje pitanje, hoću 2 riječi! Još jednu!

O: PLJUS!

P: Dobro, riječ koja nam ukazuje da sjedimo upravo ovdje...

O: Florida.

P: Mi ZNAMO da je to Florida! Što je sa riječi koja će mi dati trag u vezi naše lokacije?

O: Vruće.

P: A: Mislim da to znači da će biti ovdje jako vruće, ali sigurno.

O: Dobro. Vruće ali sigurno, možda.

P: Kabuuum i pljus? Da li je to povezano uz ono što ste rekli u vezi C. prošle godine kad sam pitala ima li ona plan za ispuniti, jer nije dolazila do danas i rekli ste "sudbina će intervenirati". Onda sam pitala KAKO će se sudbina umiješati, a vi ste rekli: "Da li zbilja želiš znati?" Pa sam htjela jednu riječ kao trag, i vi ste rekli: "KRC". Da li je to o čemu ovdje govorimo? Možemo li povezati te točkice?

O: O, ne, ona je u planinama. Dakle, naravno, ona je na sigurnom!!!

P: A: Ona je sigurna radi toga što je u planinama?

O: Humor, ljudi!

P: L: Dakle, to je trag unatrag?

O: Neodređeno.

P: A: Neznam iz kojeg razloga, ali želim pisati u vezi dezinformiranja, ili laganju, Beardena kojeg je Richard Hoagland vodio u krivo. Želim ih razotkriti. Neznam da li je to dobra stvar, ali imam ideju da bi to trebao napraviti, to napraviti na propisan način...

O: Problem sa gosp. Hoaglandom je taj što je odveden u krivo od strane drugih.

P: Njega su drugi odveli u krivo i sad on sam vodi u krivo mnoge druge.

O: Da.

P: Neznam zašto, ali nekako to želim spriječiti. Glavno pitanje je: on daje dosta informacija i propagira neke ideje koje su došle od strane Beardena i koje su, za mene, očito krive. Mislim da Bearden to sve zna i da jednostavno laže; u vezi Maxwellovih jednadžbi, npr.; kako su fizičari bili zavarani i kako su glupi i kako tapkaju u mraku. Moje pitanje je: pretpostavljajući da on laže, jer mi je to očito, i da zna da laže, zašto to čini?

O: Možda je bio plaćen da tako radi. Tko izvlači koristi iz toga? ( Hoaglandovih i Beardenovih laži )

P: Vlada, tajna vlada, Lizziji...

O: Uh, uh...

P: Iduće pitanje je: hoću li biti u nezgodnoj situaciji...

O: Bolje ga direktno kontaktirati, privatno.

P: Njega? Beardena ili Hoaglanda?

O: Prvog. Hoagland više nema kontrolu.

P: L: to bi moglo rezultirati iz kontaktiranja Beardena? A: Ako su mu platili da laže, što bi moglo slijediti?

O: Ako to učiniš na pravi način, možda ćeš dobiti pronicljiv odgovor.

P: Moguć pronicljivi odgovor bi mogao biti nagovaranje da to objavim. Dobro. Ali, želim dobiti još podataka u vezi tog Beardena. Moja hipoteza je: da, on je bio plaćen da laže i on nije potpuno slobodan; pa ipak, on ima izvjesnu dobru volju, pa će pokušati lagati na takav način da...

O: Da, ali samo nekolicina to može uvidjeti.

P: Koji bi pozitivni efekt mogao rezultirati iz tog kontakta i pisanja o tome, ako se učini na pravi način?

O: Gazi polako.

P: Imam problem: imamo ovu knjigu od Osho-a. pročitao sam to i ovaj dio kaže slijedeće: nebi trebali gledati što drugi čine, bilo da lažu ili ne, jer bi se trebali koncentrirati na sebe i na stvari koje mi trebamo učiniti. Gledanje svojih susjeda samo odvlači vašu pažnju od onog što bi vi trebali učiniti. Dakle, neznam. Možda je navaljivanje da to učinim - odvraćanje?

O: Istina. Istina otkriva laži za one koji trebaju naučiti.

P: Nagađam da je bolje samo razgovarati o tome što je dobro, ispravno i istinito, i provoditi manje vremena ističući što drugi rade i što su laži. Oni koji su spremni to primiti, oni će i to dobiti. Oni koji žele vjerovati Hoaglandu i Beardenu, oni će bez obzira na sve što ti kažeš - nastaviti jer žele vjerovati u te laži.

O: Točno!

P: Neznam što je istina...

O: Ali saznat ćeš!

P: Dobro, gotovi smo. L: Neke riječi za kraj, utjeha, savjet... Mislim, nekako kao da ste nas ostavili ovdje da visimo!

O: Uživajte u nadolazećim događajima. Laku noć.

 

Kasiopejske transkripte-1999-07-31


31.07.1999.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama večeras?

O: Lorskvaa.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Želim pitati nebitno pitanje prije ozbiljnih. Postoji li kakva vrsta plesa za prizivanje kiše, da malo ohladimo ovo vruće vrijeme? Zbilja je vruće i naša klima konstantno radi.

O: Možete to raditi ako tako odlučite.

P: Pa, da znam da bi to moglo djelovati i da postoji takva stvar kao ples za prizivanje kiše, zasigurno bih odlučila da to napravim!

O: Laura, nemožeš očekivati da odgovorimo na tako nejasno i slabo obasjano pitanje!

P: Pa posvjetlite malo!

O: Mi smo svjetlo.

P: Pa, da to kažem na ovaj način...

O: U redu...

P: Postoje mnoge legende, mitovi i priče po cijelom globusu koje spominju korištenje raznih ekstatičnih tehnika koje su dizajnirane da bi uspostavile neku vrstu balansa kod onoga tko to izvodi i to bi se trebalo proširiti u okolinu kod koje, ako je jako sušna, bi trebalo izazvati balansiranje i proizvesti kišu. Da li je bilo koja od tih...

O: Većina od takozvanih plesova za kišu bi ostavila te sudionike toliko iscrpljenima da na kraju oni i nebi više marili da li je kišilo ili nije.

P: Ali ima li nekih zrnaca istine u tim idejama?

O: Ako možeš cijeli dan plesati na svojim stopalima, onda zaslužuješ kišu, srce!

P: Očito neću stići nigdje s tom vrstom pitanja budući da ste toliko vrludavi! Osobno mislim da postoje takve stvari koje mogu izazvati takvu reakciju u okolini, ne nužno plesanje, već meditacija ili bilo što što bi sudionik mogao izazvati za taj efekt. Komentar?

O: Meditacija toliko meka i glatka, dok strateški namještaš crijevo za vodu u vrtu tako da je usmjerena ravno prema gore i onda polako okreneš ventil.

P: Dobro, razni ljudi sad kažu da je Dr. Mengele iz Nacističkih priča ista osoba kao i Dr. Green iz priča o Greenbaum programiranju.

O: Nije.

P: Da li je Mengele otišao u Južnu Ameriku i umro kao što je i u izvještajima?

O: Da.

P: Greenbaum materijal kaže da je postojao momak, Židov, koji je došao u Ameriku i treniran je kao doktor koji je postao taj famozni Dr. Greenbaum. Da li je to istina?

O: Ne. „Green“ je kodno ime, ili točnije, pseudonim za višebrojne osobe koje su angažirane kod tih umnih kontrola.

P: Iduće pitanje. Netko mi je nedavno poslao neke informacije u vezi nečega što zovu „Rozwell šipke“ ( Roswell Rods, prim. prev. ). Možete li mi reći što su te „šipke“?

O: Mislite, životni oblici?

P: Pa, TAKO ih i neki pokušavaju nazvati!

O: Životni oblici 4. denziteta.

P: Ovo je prilično zanimljivo. A: Da li je to biće sa dušom?

O: Na neki način.

P: Inteligentno?

O: Relativno, prema drugima.

P: L: Na način na koji mi znamo u vezi relativne inteligencije, da li bi nam mogli dati primjer nečega u našem denzitetu što bi tako bilo povezano?

O: Ptice.

P: To su bića poput ptica u 4. denzitetu?

O: Možda. To je dovoljno blizu.

P: Sad, postoji jedna žena koja šalje neke informacije po internetu u kojima kaže da će se navodno desiti „veliki prozor stapanja“ oko 13.08. i da će se desiti nešto što ona zove „utiskivanje“.

O: Ne.

P: Hoće li se nešto interesantno desiti 13.08.?

O: Nejasno. Neodređeno.

P: Znam da je to nejasno. Još jedna od brojnih i beskonačnih glasina i priča. Ti ljudi mora da sjede cijelu noć za kompjuterom i misle o tim stvarima! Sad, netko je poslao pitanje: da li je Mjesec smješten u orbitu oko Zemlje iz nekog određenog razloga?

O: ?!? To je pitanje koje ne vodi nikuda, tj. poput: kad si prestao tući svoju ženu? Pretpostavke.

P: Da pitam na ovaj način: da li je Mjesec dodan ili smješten namjerno?

O: U redu. To je jako kompleksno jer na neki način, sve je dio „plana“.

P: Dakle, ako odemo natrag, dovoljno duboko s obzirom na razne denzitete, naći ćemo svačega što je dio velikog plana. Možete li nam samo malo dati neke značajne efekte u vezi Mjeseca i njegove pozicije, s obzirom na poziciju Zemlje?

O: Oni se znaju, u osnovi.

P: Dakle, znanstvena promatranja bi se trebala proučiti, kao i ranije naznake koje ste nam vi dali u vezi toga. Sad, taj momak također pita: Kasiopejci su rekli da postoje 16 grupa „dobrih“ i 16 grupa „loših“ momaka. Jesu li ikad spomenuli kako se oni zovu, ili neki od njih?

O: Oprostite!?

P: Pa, žele da imenujete razne grupe, budući da ste to spomenuli jednom. Hoćete li nam dati popis sudionika na svakoj strani?

O: Ne, nećemo.

P: Dakle, to je jedna od stvari koju ćemo morati naučiti i shvatiti sami.

O: Da.

P: Tu je još i neki drugi momak koji želi znati postoji li mogućnost da se efekti vala reflektiraju u fiziološkim fenomenima, kao povećanje krvnog pritiska i drugih stvari?

O: U nekim slučajevima.

P: U mojem osobnom slučaju, da li je moj ekstremno visok krvni pritisak refleksija tog vala, ili je to samo jednostvno previše kave?

O: Jesu li to dvije jedine mogućnosti?

P: Ne. Što je bio uzrok?

O: Kombinacija mnogih faktora. Mislimo da posjeduješ više nego dovoljno znanja u vezi toga!

P: Dobro, L. i E. Neki momak je napisao: „L., dobijam neke čudne izvještaje u vezi NLO-a na Pacifiku. Jesi li čula? Jedna stvar, sve je više i više napora poduzeto da se ona nađe ili da se dođe do njega, ili kako god to mi nazvali. Ako pogledamo u to, Mornarica je upravo poslala podmornicu i spasilački tim i obkavila da će ju „testirati“ u Pacifiku. Druga stvar, ASTAT je objavio prije tjedan-dva da postoji neidentificirani zvučni izvor duboko u Pacifiku. Larry nadodaje: „Dakle, izgleda mi da Lizziji konstruiraju podvodnu bazu u očekivanju više od 36 miliona Lizzarda koji bi uskoro trebali stići.“ Može li to biti tako?

O: Problem kod tih pitanja je da ona pokušavaju konstruirati početak u sredini: pretpostavke!!! Ako netko zbilja želi naučiti, mora biti otvoren prema svim mogućnostima.

P: Dobro, nagađam da hoćete reći da se tu pojavljuje pretpostavljanje. Dakle, da pitam ovo: postoji li 36 miliona Lizzarda na putu ovamo?

O: Lizzard bića nastanjuju 4. denzitet.

P: Kažete li to da radi toga što oni okupiraju 4. denzitet, da oni nemoraju DOĆI ovamo jer su oni OVDJE?

O: Blizu.

P: Sad, rekli ste nam već da postoji 36 miliona Nefila koji su na putu ovamo.

O: Nefili su 3. denzitet, velika je razlika.

P: Da li se konstruira podvodna baza u Pacifiku u očekivanju nečega?

O: Nema potrebe konstruirati nešto što već postoji.

P: Ima li bilo kakve istine u ideji da US mornarica pokušava naći nešto u Pacifiku?

O: Možda, ali sve vladine stvari su odjeljene, pa je to beznačajno.

P: Dobro, on također piše: „Energija fotonskog pojasa je skoro kod nas, s obzirom na naše izvore“. Mislim da on misli na energiju vala, ili interpretacije tih raznih kanala. Da li je „fotonski pojas“ ili valna energija skoro na našem području?

O: Laura, ti znaš kako se nositi s time.

P: Znam. Taj navodni fotonski pojas je bio „skoro“ toliko puta da to već postaje dosadno. Sad, druga osoba želi pitati: „Da li je arhanđel Michael jedan od Nordijskih bića?“ Ne udarajte mene, ja sam samo posrednik ovdje!

O: Bez komentara.

P: Sad, taj momak napominje da mobitel-frikovi i druge stvari mogu biti povezani sa vanzemaljskim otmicama ili manipulacijama. Mogu li elektronske naprave interferirati sa vanzemaljskim napravama i probiti zavjesu denziteta?

O: Ne, ali bi možda pomoglo brikanje pinova.

P: Zašto brikanje pinova?

O: Zašto ne?

P: F: Mislim da postaju iritirani sa svim ovim našim nebitnim pitanjima. L: Pa, taj momak misli da zvečke i vijenci bijelog luka raspoređeni unaokolo po sobi i ako se utrlja bijeli luk po izloženim dijelovimatijela, ako se svijetlo drži upaljenim, itd., da će to zadržati vanzemaljce daleko od tebe. F: To neće zadržati vanzemaljce, ali HOĆE bilo koju otmicu od strane ljudi! L: Pa, čekaj malo! Ovo je interesantno: on kaže da kad prijeti otmica, stavi crijevo na pod, odvrni ventil i hodaj kroz vodu... da tok vode može blokirati vanzemaljce.

O: Sranje ( bullshit, prim. prev. )!

P: Tu je i drugi momak koji je poslao ovo: kaže da je 12.08.1943. u Cornwall-u, Aliester Crowley izveo ritual s namjerom proizvodnje „teške vode“, od Cornwall-a pa do točke Montauk projekta. Također, u Augustu 1943., mornarica je izvela Filadelfijski eksperiment. Onda, 12.08.1983. Montauk projekt se ugasio poslije uspješnog manipuliranja vremenom/prostorom, kao i kontrolom razmišljanja ljudi. Onda, 11.08.1999. dogoditi će se posljednja solarna eklipsa ( pomrčina Sunca, poravnavanje osi ) u ovom mileniju i taj put je isti kao i put teške vode koju je Crowley htio proizvesti 1943. Dalje, sjena pomrčine će prvo dotaknuti zemlju u Cornwall-u, Velika Britanija, 11,11h. 12.08.1999., dan poslije posljednje solarne eklipse u ovom mileniju, četiri glavne konstelacije će formirati veliki kvadratni križ na nebu – to mora biti ono što ona žena kaže i naziva kao veliki prijelaz – sa Zemljom u svojem centru. Neki ljudi kažu da će to biti 17. i 18-og. Četiri konstelacije su Lav, Bik, Škorpion i Vodenjak. Te iste figure čine Sfingu i direktno su istaknuti u knjizi Otkrivljenja ( Revelations book, prim. prev. ). 12.08.1999., kod piramide u Gizi, Illuminati, odjeljak slobodnih zidara – Masona, počinju rituale za pripremu povratka Horusa. U pohodu će biti neki od najznačajnijih lidera ( vođa ) svijeta. Također, 12.08.1999. nedavno otkriven komet u Aprilu, kometa Lee, kompletirat će svoj put iza Sunca. Ta kometa se uklapa u sva Nostradamusova predviđanja u vezi katastrofa 1999. godine. Crowley je bio povezan sa Wilhelm Reich-om, kaže taj momak, ali ja vjerujem da je to netočno, zasad koliko mogu to odrediti, još jedna glasina – famozna radi njegove teorije o orgonskoj energiji. Vojska ga je iskoristila u svojim istraživanjima vezanim uz kontrolu vremena – vjerujem da je to također neistinita glasina jer, da je vlada išta poduzela u vezi Wilhelm Reich-a, to bi bilo njegovo uništenje i ušutkavanje. Orgonska energija je osnova za seksualna magična prakticiranja kod Crowleya i drugih koji su slijedili i obožavali drevne bogove. Seksualna orgonska energija je bila primarni faktor u Montauk projektima, kaže taj momak, i Illuminati su odjeljak Masona koji žele odlučivati u Velikoj Svjetskoj Vladi ( NWO ) jer oni vjeruju da će oni naslijediti Zemlju i da će to postići pomoću povratka Horusa. On dalje piše: „Crowley-eva žena, Rose, postigla je trans i dobila uputstva za svog muža od Horusa da se pripreme za njegov povratak“. Sve ovo ima primjesu zavjera. Nisam pobornik zavjera, ali vjerujem da mnogi uticajni ljudi vjeruju u prakticiranje rituala prema tajnama koje su dobivane kroz sve te godine. Kako bi Crowley slučajno izveo ritual koji povezuje Montauk sa Cornwall-om, što se ispostavilo da je dio drevnih okultnih prakticiranja, istovremeno sa Filadelfijskim eksperimentom, istovremeno povezujući sve troje kroz vrijeme i prostor, a i fizički.“ Dobro, možete li to komentirati, ili bi trebala proći kroz to malo sporije?

O: Generalni komentar: ma daj!

P: Tako sam i mislila. Sad, vrlo brzo, L. je predložio da radi sa nama na ovoj knjizi koju bi izdali...

O: U redu.

P: Sad, rekli ste nam da je Montauk projekt bio nešto što je počelo 1920-tih. Sve priče kažu da je Mornarica pokušavala učiniti brodove nevidljivima za radare, radi obrambene svrhe. To je priča. Moje pitanje jest: da li je to samo priča za prikrivanje?

O: Ne.

P: Da li je to, zapravo, ono što su oni pokušavali učiniti?

O: Blizu.

P: Možete li me malo dovesti bliže tome? Koje su bile njihove namjere?

O: Preklapanje interesa: US Mornarice, Tajne Vlade, poštovanih fizičara.

P: Da li su oni zapravo, bilo slučajno, otkrili kroz taj rad nešto u vezi putovanja kroz vrijeme?

O: Da, ali to je više bila nesreća za mornaricu nego za druge koji su bili umješani u to.

P: Dobro, da li je nesreća i fijasko koji je slijedio, potpuno točno opisuju knjige koje govore o tome?

O: Potpuno.

P: Poslije svega toga, da li su zaustavili projekt, makar i privremeno?

O: Ne.

P: Da li su oni odlučili da „oh, otkrili smo nešto fantastično, da vidimo što možemo učiniti s time?“

O: Bliže.

P: D li se to zbilja dešavalo u mjestu Montauk?

O: Nešto od toga.

P: Da li su Rusi i/ili Nijemci radili na sličnim projektima istovremeno, ili malo kasnije?

O: Nijemci ranije, Rusi kasnije.

P: Da li se napori Nijemaca, Rusa i Amerikanaca kombiniraju u sadašnje vrijeme?

O: Na nekim nivoima oni se kombiniraju, da.

P: Da li bi bili u mogućnosti procjeniti nastojanja svih tirju i reći koja su, u sadašnjosti, najnaprednija?

O: Neide to na taj način.

P: Zašto to neide na taj način?

O: Napredni idu u Konzorcij.

P: Kažete li da kad oni rade na tome i kad dođu do izvjesnog nivoa, da budu apsorbirani u Konzorcij?

O: Blizu.

P: Da li je Aliester Crowley bio povezan s bilo kojim od tih ljudi koji su bili umješani u Montauk projekt?

O: Ne.

P: Da li je A. Crowley bio samo samotnjak izvan...

O: Ne.

P: Koja je uloga A. Crowleya u svemu tome?

O: Uloga?

P: Da li je A. Crowley imao bilo kakve veze s tim Montauk/Filadelfija eksperimantom i stvarima?

O: Ne.

P: Dakle, što je on radio bilo je posebno, a neke grupe su mogle imati interesa u tome?

O: Odvojeno, iako su se ponekad mogli preklapati.

P: Ima li kakvog važnijeg značaja vezanog uz datum 12.08., za bilo koju točku u vremenu/prostoru?

O: Ne.

P: Vratimo se na Montauk: on se nastavio. Da li su oni ikad, u bilo kojoj točki vremena, proizveli monstrume, kao što neke priče o tome kruže?

O: Možda.

P: Da li je to bio rezultat otvaranja portala između denziteta ili dimenzija i držanja prozora i prolaza iz denziteta u denzitet otvorenim i takoreći su oni upali u naš?

O: Djelomično.

P: Da li su neki od tih navodnih monstruma koje su kreirali – produkt njihovih umova?

O: Drugi denziteti pružaju stupanj jedne te iste stvari.

P: Dobro. Prije ste rekli da je HAARP projekt nastavak Montauk projekta.

O: Djelomično.

P: Koji dio nije točan?

O: Morate zapamtiti odjeljenja.

P: Dakle, desna ruka često nezna što lijeva radi. Jednom ste također rekli da je HAARP projekt djelomično bio u upotrebi. Da li je neka od tih divljih ekstravagantnih pucnjava koje su se desile nedavno, ili ljudi koji su skrenuli, rezultat tih HAARP eksperimentiranja umnih kontrola, ili testiranja?

O: To je rezultat mnogih sila.

P: Da li je to nešto što bi trebali nastaviti istraživati, niz pitanja u vezi tih nedavnih nasilnih nedjela?

O: Samo ako imate bolje razumijevanje.

P: Ne mislim da imam dovoljno toga za pravilno shvaćanje. Vratimo se na Montauk. Da li je Montauk bilo kako vezan za tu ideju Alternativne Trojke, transformiranje grupa ili parametara na događaj kataklizme ili katastrofe?

O: Previše kompleksno, ali budite oprezni s time što pročitate.

P: U kojem smislu?

O: Dezinformacije. To je većina od onog što pročitate i čujete.

P: A: Dobro, spomenuli ste mornaricu i fizičare i onda su tamo bili ti ljudi koji su jednostavno proizvodili monstrume, što izgleda nema ništa s tim što bi mornarica htjela učiniti, a fizičari još i manje!

O: Brkate sudionike i vremenske okvire.

P: Netko je trebao planirati taj eksperiment, da?

O: Ali to je bio Filadelfijski eksperiment.

P: L: Kako se sve te stvari s monstrumima uklapaju u taj projekt?

O: Eksperimenti u umnom programiranju i psihičko ratovanje.

P: Dakle, to su bili odvojeni eksperimenti. Ali, da li su oni potpali pod Montauk projekt...

O: Da.

P: Dakle, to su bile stvari odjeljenja.

O: Ali monstrumi su bili daleko poslije Eldridge ( naziv broda kod Filadelfijskog eksperimenta ).

P: Kada su se dešavali eksperimenti sa monstrumima?

O: Kasne 70-te.

P: Da li su oni nastavili sa tim eksperimantima proizvodnje monstruma?

O: Nema potrebe zadržati se na „monstrumima“.

P: Pa to bi mi dalo „jaba-daba-doo-e“ , zasigurno.

O: Druge materijalizacije.

P: Oni su radili na drugim materijalizacijama, ili su IMALI druge materijalizacije?

O: Ne samo monstrume.

P: Pa, ovo je predobro da bi išli dalje. Koju DRUGU vrstu materijalizacija su imali?

O: Ti im daj imena!

P: Da li su bili u mogućnosti materijalizirati novac za sebe?

O: Nije bilo potrebe.

P: Da li su bili u mogućnosti materijalizirati ljude iz prošlosti ili budućnosti?

O: Privremeno.

P: Da li su oni, zapravo, to učinili?

O: Da.

P: Da li su pitali ljude iz budućnosti koje vrste događaja će se desiti između onda i sada, da bi podesili svoje planove i aktivnosti?

O: Ne baš.

P: Zašto?

O: Varijabilne budućnosti.

P: Dakle, mogli su materijalizirati nekog iz budućnosti, ali to je bilo samo kao potencijal, ili moguća budućnost, pa zato to znači vrlo malo ili je bilo beskorisno?

O: Jedan prema 329 deciliona.

P: Mogućih budućnosti?

O: Da.

P: To je puno.

O: Do izvjesne točke...

P: U kojoj vrijeme nešto kolapsira u sada. U vezi tih momaka koje su materijalizirali iz prošlosti – netko koga bi mogli znati?

O: Ne.

P: Da li su mogli selektirati koga će materijalizirati ili je to bilo slučajno odabrano?

O: Materijalizacija je zapravo dualitet. Pogledajte tekstove u vezi otmice između denziteta, radi dobivanja ideje o tome.

P: Da li bi moglo biti moguće da su, koristeći tu tehnologiju, vlada SAD-a, ili Tajna Vlada, radili otmice ljudi koji su mislili da su to bile vanzemaljske otmice?

O: Možda u nekim slučajevima, ali tehnologija nije ni za usporediti.

P: Osim ljudi iz prošlosti i budućnosti, koje druge vrste stvari su oni materijalizirali u Montauk projektu?

O: Ponovno pročitajte.

P: U kojim vrstama stvari su bili najviše zainteresirani za materijalizacije, nešto puno više od drugih stvari? A: Vjerojatno tehnološke naprave. L: Da li su materijalizirali tehnologiju iz budućnosti?

O: To je mnogo kompleksnije nego što indiciraju vaša pitanja.

P: Uočila sam to da se borim sa cijelom tom idejom. Željela bih samo znati koju vrstu stvari su najviše željeli materijalizirati, pa da imam trag i da vidim u kojem smjeru trebaju ići moja pitanja.

O: Nije moguće primjeniti.

P: Kad su radili to materijaliziranje, nisu li imali direktnu namjeru? Da li su oni samo eksperimentirali da vide što BI SE materijaliziralo kod različitih podešenja?

O: Njihovo znanje dovelo ih je do nivoa različitog od vaše trenutne imaginacije.

P: Pa, pomozite mi ovdje! Na što ste mislili?

O: Nema koristi uspoređivati jabuke sa narančama.

P: Da li je njihovo znaje i materijalizacija u bilo kojoj točki težila k dobronamjernim djelovanjima i tendencijama pomaganja ostatku ljudske civilizacije?

O: To ne radi jer ti razmišljaš na jedan način, a oni ne.

P: Možete li mi dati riječ-dvije koje bi mi dale trag u vezi toga kako da promijenim svoje razmišljanje?

O: Naravno. Pokušaj objasniti računanje integracija djetetu iz vrtića!!!

P: Vi kažete da je taj Konzorcij, ti Montauk momci, imaju nivo znanja i način razmišljanja, što čini moje razmišljanje, i naše razmišljanje, poput...

O: Gluposti.

P: Moja razmišljanja su gluposti u usporedbi sa njihovim?

O: Blizu.

P: A: Ali to je samo zato što mi nemamo to znanje!

O: Točno!!!!

P: L: I mi pokušavamo doći do njega!

O: Nemožete doći do njega bez enormne količine strpljenja!

P: Imamo li vremena za toliko strpljenja?

O: Ti eksperimenti su vođeni kroz vremensko razdoblje koje bi vi prepoznali kao cca. 93 godine i u njih je bilo uključeno tisuće ljudi i nekoliko stotina neljudskih entiteta.

P: Jesu li ti ljudi koji su uključeni u to OPS ili OPD?

O: Svi "ljudi" su OPS.

P: Pa, ljudi koji rade u smjeru OPD, koja je šansa da oni imaju pristup tom znanju?

O: Oni ga ne trebaju.

P: Zašto ga oni ne trebaju?

O: Oni će ga imati kad dizalo dostigne "kat broj 4".

P: Da li kažete da to nije esencijalno za nas da se trsimo da znamo te stvari, jer će to doći prirodno?

O: Blizu.

P: Opa! Zabrinuli ste me već! Dakle, ti momci rade i kopaju da bi stekli znanje kako kontrolirati druge?

O: Blizu.

P: Da li oni pokušavaju razviti tehnologiju da bi zaključali planetu u 3. denzitetu tako da nebi mogli prijeći u 4. denzitet?

O: Neki možda.

P: Da li oni vide prijelaz u 4. denzitet kao prijetnju njihovim planovima i projektima?

O: Možda.

P: A: Vjerujem da potoji mnogo tog znanja koje bi bilo korisno za mene, da znam prije 4. denziteta nego što odem u njega, pretpostavljajući da ću otići. Mislim, znanje je znanje i siguran sam da bi se moglo to koristiti u dobre svrhe. Zašto ste rekli da to znanje nama nije potrebno?!!!

O: Nismo to rekli.

P: L: rekli ste da su svi ljudi OPS, i onda smo pitali u vezi onih koji idu prema OPD, i odgovor je bio "Oni ga ne trebaju. Oni će ga imati kad dostignu 4. denzitet".

O: Ali vi još niste tamo.

P: Upravo ste rekli da nama nije moguće dobiti ga! Mi nemamo 90 i nešto godina, tisuće ljudi koji na tome rade i ono što sada znamo su samo gluposti!

O: Ne, ne, ne. Krivo tumačite ono što smo vam rekli!!!!! Vaš smjer pitanja nagovještava nivo znanja koji nije na istom nivou kao kod onih koji su direktno umješani u ogromno eksperimentiranje koje je djelomično bilo vođeno i kao Montauk. Ako bi ponovno prošli i pročitali transkripte u cjelosti, shvatili biste da posjedujete puno više znanja vezanog uz takve vrste stvari, nego što ste očito zapamtili iz današnje sesije. Uložili ste toliko energije u izradu web stranice da ste iscrpili trenutno jedan dio vaše svjesne sposobnosti prisjećanja. I ne, mi ne kritiziramo vaše napore, mi im plješćemo!!! Ali, mogli bi koristiti misaoni, meditativni ponovni prijelaz materijala!

 

Kasiopejske transkripte-1999-07-24


24.07.1999.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga večeras imamo sa nama?

O: Conopi.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Prošli tjedan sam razgovarala sa jednim momkom preko interneta koji je vrlo upućen u Ra materijal. Poslao mi je hrpu tekstova iz Volume 5 ( 5. dio ) Ra materijala, koji nije ranije bio objavljen. Izgleda da je vremenom Don Elkins pitao razna pitanja u vezi raznih urota i prirodi 4D OPS manipulacija i neke druge strašne stvari, pa je bilo nekih osuda od strane te grupe, ili njenih nekih članova, pa su ti postali neodgovarajući za pitanje kroz OPD kanal. Oni su bili, očito, postali fokusirani na negativne aspekte i zato nisu bili na frekvencijama "ljubavi i svjetla". Takva pitanja i smjerovi pitanja su zato bila obeshrabrujući i grupa se nije složila da se nastavi s njima. Don Elkins JE, ipak, počinio samoubojstvo. Možete li nam reći zašto?

O: Samoubojstvo je izabran put iz razloga bliske realizacije isključivanja buke.

P: Koju buku je on htio ugasiti?

O: To je figurativno rečeno.

P: Željela bih razumjeti. Tu imamo te ljude koji su napravili taj izvanredan kontakt sa Ra...

O: Kontakt sa Ra ne isključuje mogućnost napada.

P: Zašto mu Ra nije dao podatke i informacije koje su neophodne za razumijevanje da je Don bio pod napadom i objašnjenje kakva vrsta napada je to bila, i kako se sa time suočiti?

O: Nije ga pitao.

P: Zašto ta pitanja, koja bi ga zaštitila, nisu bila pitana?

O: "Ljubav i svjetlo".

P: Dakle, radi toga što je bio fokusiran na aspekte ljubavi i svjetla...

O: Ne postoji pozitivnost bez negativnosti.

P: Dakle, pozitivnost, sama, postaje u krajnosti negativnost, ili postaje nula ( balans )?

O: Ne, uvijek je prisutna negativnost, bilo da se zna ili nezna za nju.

P: Dakle, vi kažete da ako se nazna za nju, ako ju se ne stavi na stol, takoreći, to te nekako "ugrize" bez obzira na sve? Da će se ona na neki način manifestirati i ako osoba ide u ekstreme s obzirom na ljubav i svjetlo, da će negativnost doći na stražnja vrata?

O: Blizu.

P: Dobro, tu ima još malo u vezi Linde Howe i Davida Jacobsa na internetu. Bruce Maccabbee je napisao članak u kojem opisuje razlike u stajalištima između David Jacobsa i Linde Howe. David Jacobs, naravno, misli da je čitava priča u vezi vanzemaljaca 4D OPS. On prilično dobro razumije to sve i ima čvrst stav i vidi negativnu prirodu tih manipulacija. Ali, Maccabee spominje da je Linda Howe teži da slijedi put da su "vanzemaljci ovdje da bi nam pomogli, bez obzira na to kako se to nama grozno čini". Ona pokušava naći božanstveno u tome svemu, bez obzira na duboka i detaljna istraživanja koje je već učinila u vezi mutilacija stoke, itd. Dakle, još jednom, tu je proizašla diskusija. Komentar molimo.

O: Specificirajte molimo.

P: Pa, jednom prije rekli ste nam da ona nije bila korumpirana, ali, to sljepilo prema negativnoj prirodi našeg realiteta i očitim manipulacijama, ona izgleda da je nekako korumpirana.

O: Ne, vi previše ulazite u kritike. Tu je prilično ljubomore unutar "NLO zajednice". To se manifestira kao krojenje, prozivanje imena, i drugih oblika operiranja glave. Iskusila si nešto od tog gorkog čaja i sama, i naravno, sve je to svojstveno napadu.

P: A: Pa, mi smo govorili o Don Elkinsu, i očito, bio je pod napadom, ali pitanja koja su mu mogla pomoći kod razumijevanja toga nisu bila postavljena. Pitao bih da li smo mi sada pod napadom. Bolje je pitati to pitanje.

O: Vi ste uvijek bili pod napadom, ali razlika je u tome što vi imate svijest o tome. Znanje štiti.

P: L: Pa, da je Carla bila ovdje, da li bi joj nešto rekli?

O: Da, ali to nije važno.

P: A: Ja sam uvijek sumnjičav. Desilo se to zaustavljanje tog automobila ispred naše kuće i sumnjao sam na to da oni nešto čine; da nas zrače nekim zrakama, ili primjenjuju neke frekvencije na nama. Da li su moje sumnje bile opravdane?

O: Pitaj sebe pomoću ispitivanja detalja. Kako je vozilo izgledalo? Što ono čini? Kako su izgledali ljudi u vozilu? Itd... Promatranje je prijatelj svjesnosti.

P: L: Jedna čudna stvar u vezi toga je bila ta, posebno ovaj put, da je A. postao vrlo bolestan. Njegov trbuh je jednostavno postao kompletno napuhnut i nije ništa mogao jesti osim kruha i mlijeka nekoliko dana. Da li je to bilo povezano s tim?

O: Nismo čuli vaše odgovore na pitanja.

P: Pa u tri slučaja, to se desilo. Jedno vozilo je bio taxi, jedno uobičajeni crveni automobil, a treći je bio novi kombi. U jednom slučaju osoba je izgledala tako da je jednostavno parkirala tamo i pojela nešto. Nisam vidjela što je osoba u taxiju radila. A: U biti nije radila ništa, samo je sjedila tamo. L: I onda kombi, netko je stao i izašao van, učinio je nešto, a ja sam pomislila da bi to mogao biti geodet ( mjeri daljinu ), ali vremenom sam uočila da je to bila žena, vraćala se natrag u kamion i to nije bio uobičajeni servisni kombi kojima se služe dostavljači vode ili neki električari.

O: Kad ubuduće uočiš sumnjive aktivnosti poput ove, snimi ih. Ako je neophodno, priđi vozilu s prijateljskim namjerama, objasni im svoje kao da si član tima za nadgledavanje kriminala u četvrti. Promatraj anomalije u zraku također. Budi oprezna i na straži.

P: A: Želio bih znati što je donijelo moje drastične i produžene probleme sa trbuhom? Da li sam ja kriv? L: Da li je to radi purice, vitamina ili čega?

O: Potencijal za trovanje hranom zahtjeva uveliko povećanu vašu svijest. Zapamtite, ovo je savršen način napada. Perite ruke često, budite vrlo oprezni s onime čime se hranite.

P: Dva puta sam oprala zelenje u salati, meso je bilo svježe iz dućana delikatesa...

O: Delikatno meso? U ovoj eri? Zabranjeno!!! ( verboten, prim. prev. )

P: Mislim da ću morati kuhati sve sama. Nema više gotove hrane.

O: Tu postoji ogroman problem trenutno. Ali zašto? Ignoriranje hrani mogućnost za eksperimentiranje. Ako bi ikad zatrebalo, mnogi bi mogli biti eliminirani na taj način. Poslije svega, kako je ignorantna populacija!

P: Mislim da je to bila pura. Nije bilo zelenje ili začini. Ali, uklonila sam ih sa svježeg pečenja. F: Tu se dešavaju MNOGE takve stvari. U vijestima je to cijelo vrijeme. Postaje sve gore i gore i sve češće i češće. A: Kako možemo biti sigurni da je naša voda u redu?

O: R.O.

P: L: Da, imamo R.O. filter za vodu. F: Da, kad imamo kombinaciju omekšivača vode i anti-osmozijskog pročiščivača, tu je vrlo mala šansa da ćete imati bilo kakve zagađivače u svojoj vodi, čak i ako se stavi namjerno u nju. Danas sam pročitao članak o lokalnom izvoru koji je imao veliki nivo radijacije. Pa ipak, ne mislim da će R.O. filter to profiltrirati. L: U osnovi, živimo u opasnim vremenima. F: Da, koji je lakši način da se eliminiraju ljudi, nego da se stave neke stvari u hranu ili vodu? A: Još jedno pitanje o zdravlju. Što su ovi mjehuri koje oboje imamo?

O: Mikrobi.

P: L: Mikrobi?

O: Da, ali blagi.

P: Željela bih pitati što se desilo sa našim kazetofonom prije nekoliko sesija, kad je snimao na trostrukoj brzini?

O: EM uplitanje.

P: Iz kojeg izvora?

O: Radio odašiljača.

P: Kako može EM zračenje iz radio odašiljača uzrokovati da moj kazetofon snima na trostrukoj brzini kad on jedino snima na jednoj brzini?

O: Dosta je već rečeno o tome.

P: A: Da li je taj EM signal sa radio odašiljača usmjeren?

O: Više poput privlačenja.

P: Privučen je od svih nas, nekog posebnog od nas ili onog što mi ovdje radimo?

O: Zadnje.

P: L: I naravno, tada smo baš pitali pitanja u vezi Nacističkog umnog programiranja. Arizona Wilder i njena razuzdanost do dana današnjeg tvrdi umno programiranje, a mi smo zapravo izgubili jedan dio snimke zbog brzine. Bili smo u mogućnosti vratiti mnogo od toga pomoću digitaliziranja snimke, ubrzavanja i nekako posložili sve to. Jedna strana kazete koja bi trajala 45 minuta, završila je snimanje za 15 minuta. I onda, jedna bizarna stvar, kad je došla do kraja, nije isključila snimanje ( automatsko isključivanje ). Mi smo nastavili sesiju misleći da se traka normalno snima, ali je ona već istekla! Morala sam rekonstruirati 20 minuta sesije. Druga smješna stvar je bila ta da smo prošle subote sjedili ovdje i ponavljali zadnji dio ponovo i ponovo da bi odredili točno gdje se zaustavila traka, a to je bilo na "Kennedy". I naravno, te noći smo slušali o tome da je JFK bio ubijen. Onda, naravno, A. je istaknuo da ti Kennedy-jevi nisu bili baš mudri. Trebali su shvatiti dosad da su bili pod specijalnim napadima i prilikama iz nekog razloga, i NIKAD nisu trebali riskirati. Dakle, željela bih znati što je s tom nesrećom JFK. Jr. ( mlađeg )?

O: Sjećate li se kad vam je prije 5 i pol godina zvonio dugo, 30 sekundi?

P: Pomalo da. Sjećam se da se desilo jednom. Bilo je to potpuno čudno. Počeo je zvoniti i zvučalo je kao da je zvono zapelo nekako.

O: Manjak svijesti hrani vjeru.

P: To je istina! I sad, naravno, svi tabloidi i prodavači glasina kažu da ta vrsta aviona nije mogla tako zaroniti svojim nosom; netko je čuo eksploziju; glasine samo lete unaokolo. I vezano uz glasine, ima ih dosta unaokolo u vezi vremena. Što je uzrok nedavnih vremenskih aktivnosti? Te grozne neobične olujne grmljavine?

O: Povećan statički elektricitet u atmosferi.

P: A: Da li je to samo u našoj regiji ili na cijeloj planeti?

O: Ovo zadnje.

P: L: Pa, sve to izgleda kao pražnjenje nad našim glavama! Nikad nisam još vidjela takvo sijevanje i grmljavinu. A: Dobro, pokušavao sam shvatiti kako napraviti takvo proširenje gravitacije i nacrtao sam tabelu da bi pomogla pitanjima. Prva mogućnost je ta da bi netko mogao izgraditi gravitaciju na bazi kvadratne matrice. Ta matrica može biti simetrična, ili nesimetrična, ili može biti kompleksna matrica. Nazvat ću to mogućnostima a, b i c. Druga mogućnost je izgradnja teorije gravitacije na temelju povezanosti koja izgleda više kao kocka, a ne matrica. Ovdje imamo također tri mogućnosti: bez zakrivljanja ali uvijanje; bez uvijanja ali zakrivljanje; uvijanje i zakrivljanje. To su mogućnosti 1, 2 i 3. Iduća mogućnost je upotreba bilo koje od tih dvaju linija špekuliranja. Iduće je mogućnost niti jedno od ovog svega, već izgradnja gravitacije na temelju nepravilne kocke ili nepravilnog kvadrata, što ću nazvati A. Iduća mogućnost je korištenje nečega što nije ništa od navedenog.

O: Oktagonalni kompleksigram. Pokušaj formulu za mogućnost 1-c prvo.

P: Za vrijeme zadnjih dva tjedna ili tu negdje, povezao sam se preko interneta s ruskim momkom koji se zove Alexander Shpilman, koji je pisao o specijalnim generatorima koje je zvao "okretajuće polje", što je navodno nova vrsta polja koje može penetrirati vodič bez nekog problema i on izgrađuje i opisuje generator tog polja koji zapravo ima rotirajuće dijelove ferita sa malim magnetićima u sebi, itd., koji mogu osjetiti ljudska bića jer mi možemo osjetiti to polje ako smo u pravom stanju, itd. Taj momak i jedan drugi, koji se zove Boyd, pokušavaju povezati to s nekom vrstom proširene gravitacije s uvijanjem jer okretanje bi navodno trebalo biti izvor uvijanja u prostoru. Sve to mi se čini prilično razumnim, i možda je čak dobar trag za slijediti. L: On čak govori o smješnom "svjetlosnom polju". A: Ono što bih htio znati je da li stvari koje Shpilman opisuje - zbilja rade?

O: Da, one bi mogle raditi.

P: Da li je to put prema proširenju gravitacije?

O: Poboljšana gravitacijksa sila. Vezana uz podešavanje prostora/vremena.

P: Drugi problem: zapeo sam u jednoj točki. Kad smo govorili o phi i Mandelbrotu, spomenuli ste ime "Carboni". L: I također ste spomenuli to ime Santilli-ju, i rekli da je ta grupa iza Molise Instituta.

O: Da. Znanstveno/obavještajna matrica. Napuljska.

P: Pa mi smo istraživali i nismo ništa mogli pronaći u vezi toga. Neznam da li je Molise dobio puno novaca od njih jer kad pogledate na njihove stranice, ne izgleda mi da baš imaju poticaja.

O: Izgled može biti varljiv. Glavna je vulkanologija.

P: Mislili ste da oni istražuju vulkane?

O: Uglavnom.

P: Ark je napisao mail Santilli-ju jer je Ruggero proglasio e-mailom da će tužiti neke ljude jer oni koriste njegove stvari bez da ga spominju, kradu njegov rad, zapravo. Dakle, Ark mu je napisao napomenu u kojoj je zahtjevao da mu objasni situaciju i pozvao ga da se nađu. Zasad, nismo dobili nikakav odgovor. Neki komentar?

O: TR i JR su zatrovali tu vezu.

P: Nedavno sam ponovo pročitala sesiju u kojoj je bio Santilli i ovo je dosta čudno. On je bio toliko sretan i imao entuzijazam, a nekako se ugasio i postao kompletno hladan. Ima li neke svrhe slijediti tu promjenu?

O: Možete ponovo ostvariti tu vezu ako želite, samo morate napraviti mali napor da razjasnite da je Arkadiusz ovdje.

P: Da li bi bilo korisno ponovno uspostaviti tu vezu, radi istraživanja i drugih razloga?

O: Vjerojatno, ali njegov talent nije više kao što je nekad bio.

P: A: Ali ja još uvijek ne razumijem. Kakva je priča s tim Carboni-jem koji je spomenut na dosta neočekivan način, u vezi sa phi?

O: Phi je ključna komponenta slagalice u vezi gravitacijskih valova. Carboni je to usporedio s jednim od "čuvara dvorca", takoreći.

P: Dakle, to je poput zaklade, da?

O: Tragovi, tragovi.

P: L: Možda je Carboni ime autora ili nečega što je vezano uz to. Dvorac simbolizira neku vrstu utvrde u kojoj je nešto zažtićeno. Dakle, možda netko tko se zove Carboni zna jedan od ključeva koji dovode unutra...

O: Da, ali to je opasno za igrati se s time, ukoliko se nije oprezan! Naći sami izlaz van? Dobro. Objaviti to? Oh, budite jaaaako oprezni. Vezano uz magnetska polja. Karakteristike minerala... Proučite to u vezi vaših pitanja o gravitaciji. Koji spojevi balansiraju materijalni prostor? Koji od njih reflektira tu karakteristiku na vašu lokaciju?

P: Hoćete li vi momci otići ako postavim pitanje za "Nobelovu nagradu"?

O: Pokušaj i vidi.

P: Hoćemo li ikad osvojiti Nobelovu nagradu?

O: Neodređeno.

P: Pa, mi bi zbilja željeli imati neke novce da se posvetimo ovom istraživanju, da radimo na web stranicama, da izdajemo knjige, itd... Željela bih sastaviti knjigu i prodavati ju na internetu. Usput, imamo novu domenu, zove se "cassiopaea.org". Jeste li ponosni? Stavila sam MNOGO novog materijala tamo i ljudi to čitaju! Pa? A: Nema komentara.

O: Da, zasad ćemo reći laku noć.

 

Više članaka...

Stranica 24 od 81

24

Jedinstvenih posjetitelja:

mod_vvisit_counterDanas381
mod_vvisit_counterJučer1492
mod_vvisit_counterOvaj tjedan3195
mod_vvisit_counterOvaj mjesec28586
mod_vvisit_counterUkupno od 01.08.2010.1574149

Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 223